Meta veriler hakkında

Meta veriler bir dosya hakkındaki yazarın adı, çözünürlüğü, renk uzayı, telif hakkı ve uygulanan anahtar sözcükler gibi standart bilgiler kümesidir. Örneğin dijital kameraların çoğu görüntü dosyalarına yükseklik, genişlik, dosya formatı ve görüntünün çekildiği zaman gibi bazı temel bilgiler ekler. Meta verileri iş akışınızı hızlandırmak ve dosyalarınızı düzenlemek için kullanırsınız.

XMP standardı hakkında

Meta veri bilgileri Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign ve Adobe Photoshop uygulamasının üzerinde kurulduğu temeli oluşturan Extensible Metadata Platform (XMP) standardı kullanılarak depolanır. Görüntülerde Photoshop® Camera Raw ile yapılan düzeltmeler XMP meta verileri olarak depolanır. XMP, XML üzerinde kurulmuştur ve çoğu durumda meta veriler dosyada depolanır. Bilgilerin dosyada depolanması mümkün değilse meta veriler sepet dosyası adı verilen ayrı bir dosyada depolanır. XMP, Adobe uygulamaları ve yayıncılık iş akışları arasındaki meta veri alış verişini kolaylaştırır. Örneğin meta verileri bir dosyadan şablon olarak kaydedebilir ve sonra bunları başka dosyalara içe aktarabilirsiniz.

XMP'yle senkronize edilir ve tanımlanırsa meta veriler Exif, IPTC (IIM), GPS ve TIFF gibi diğer formatlarda da depolanır böylece daha kolay görüntülenebilir ve yönetilebilirler. Diğer uygulamalar ve özellikler de, Adobe Bridge uygulamasını kullanarak arayabileceğiniz sürüm açıklamaları gibi bilgilerle iletişim kurmak ve depolamak için XMP kullanır.

Çoğu zaman, dosya formatı değişse bile (PSD'den JPG'ye gibi) meta veriler dosyada kalır. Meta veriler dosyalar Adobe belgesine ya da projesine yerleştirildiğinde de kalır.

Not:

C++ ya da Java geliştiricisiyseniz, meta verilerin işlenmesini ve değiştirilmesini özelleştirmek için XMP Araç Takımı SDK'yi kullanın. Adobe Flash veya Flex geliştiricisiyseniz, Dosya Bilgileri iletişim kutusunu özelleştirmek için XMP Dosya Bilgileri SDK'sini kullanın. Daha fazla bilgi için Adobe Web sitesini ziyaret edin.

Adobe Bridge ve Adobe Creative Suite bileşenlerinde meta verilerle çalışma

Dosyalarınızı ve sürümlerinizi düzenlemenizi, aramanızı ve kaydını tutmanızı sağlayan güçlü birçok Adobe Bridge özelliği dosyalarınızdaki XMP meta verilerine bağlıdır. Adobe Bridge, meta verilerle çalışmak için Meta Veriler panelinden ve Dosya Bilgileri iletişim kutusundan olmak üzere iki yol sağlar.

Bazı durumlarda, aynı meta veri özelliği için birden çok görünüm bulunur. Örneğin bir özellik bir görünümde Yazar olarak ve başka bir görünümde Oluşturan olarak etiketlenebilir ancak her ikisi de aynı altta yatan özelliği ifade eder. Bu görünümleri belirli iş akışları için özelleştirseniz de XMP yoluyla standartlaştırılmış kalırlar.

Notlar

Photoshop'ta bir görüntüye notlar ekleyebilirsiniz. Bu işlev özellikle görüntüyle gözden geçirme yorumları, üretim notları veya diğer bilgileri ilişkilendirmek açısından faydalıdır. Notlar görüntüde küçük, yazdırılmayan simgeler şeklinde görünür. Bunlar bir katman yerine görüntüdeki bir konumla ilişkilendirilir. Notları gizleyebilir veya gösterebilirsiniz ya da içeriğini görüntülemek veya düzenlemek için notları açabilirsiniz.

Not ekleme

Photoshop görüntü tuvalinizde istediğiniz yere not ekleyebilirsiniz. Bir not oluşturduğunuzda görüntü üzerinde bir simge belirir.

 1. Araç kutusunda Not aracını seçin. (Araç görünmüyorsa Damlalık'ı basılı tutun.)
 2. Seçenekler çubuğunda, aşağıdakileri gerektiği şekilde girin ya da belirtin:

  Yazar

  Not yazarının adını belirtir.

  Renk

  Not simgesi için renk seçer. Renk kutusunu tıklatmak Adobe Renk Seçici'yi açarak renk seçmenizi sağlar.

 3. Notu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.
 4. İmleç otomatik olarak etkin olur

Notları gösterme veya gizleme

Notları göstermek veya gizlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Görünüm > Göster > Notlar seçeneğini belirleyin.

 • Görünüm > Ekstralar seçeneğini belirleyin. Bu komut ayrıca ızgaraları, kılavuzları, seçim kenarlarını, hedef yolları ve dilimleri de gösterir.

Notları açma ve düzenleme

 • Not aracını kullanarak, görüntüdeki not simgesini çift tıklatın. Notlar panelinde metin düzenleme alanı görünür.
 • Notlar panelini göstermek için Pencere > Notlar seçimini yapın ve geri ve ileri okları tıklatarak aktif görüntüdeki tüm notlar arasında geçiş yapın.

Notları, düzleştirilmiş PDF sürümünden çok katmanlı bir görüntüye içe aktarma

Bir PDF dosyasını açtığınızda, Photoshop, bu dosyanın içerdiği notları otomatik olarak içe aktarır. Notların, düzleştirilmiş bir PDF sürümüne veya çok katmanlı görüntüye eklenmiş olması durumunda, bu notları ayrı olarak içe aktarmak isteyebilirsiniz. Bu yaklaşım, Photoshop'a sahip olmayan kullanıcıların, çok katmanlı tasarımda sizin yorumları göreceğiniz şekilde yorum yapmalarını sağlar.

 1. Dosya > İçe Aktar > Notlar'ı seçin.

 2. Notlar içeren bir PDF veya FDF dosyası seçin ve ardından Yükle'yi tıklatın.

Ek açıklamalar, kaynak belgede kaydedildikleri konumlarda görünür.

Not silme

 1. Not aracını seçin ve ardından aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Ayrı bir notu silmek için bir görüntüde onu tıklatın ve ardından Notlar panelindeki Notu Sil simgesini  çift tıklatın.

  • Tüm notları silmek için seçenekler çubuğunda Tümünü Temizle'yi tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi