Filtreler için görüntüler ve dokular yükleme

Bazı filtreler efekti oluşturmak için, dokular ve öteleme eşlemleri gibi başka görüntüleri yükleyip kullanır. Bu filtreler arasında Conté Tebeşir, Öteleme, Cam, Işık Efektleri, Kaba Pastel, Dokulaştırıcı, Alt Boya ve Özel filtreler bulunur. Bu filtrelerin hepsi görüntüleri ve dokuları aynı şekilde yüklemez.

 1. Uygun alt menüden istediğiniz filtreyi seçin.
 2. Filtrenin iletişim kutusunda, Doku açılır menüsünden Doku Yükle'yi seçin ve bir doku görüntüsü bulup açın.

  Tüm dokuların Photoshop formatında olması gerekir. Çoğu filtre, renkli bir dosyanın sadece gri tonlama bilgilerini kullanır.

Doku ve cam yüzey denetimlerini ayarlama

Kaba Pastel, Alt Boya, Cam, Conté Tebeşir ve Dokulaştırıcı filtrelerinin dokulaştırma seçenekleri vardır. Bu seçenekler, görüntülerin tuval veya tuğla gibi dokular üzerine boyanmış gibi görünmesini veya cam veya buzlu cam blokları gibi yüzeylerin içinden bakılıyormuş gibi görünmesini sağlar.

 1. Filtre menüsünde Sanatsal > Kaba Pastel, Sanatsal > Alt Boya, Deforme Et > Cam, Karalama > Conté Tebeşir veya Doku > Dokulaştırıcı'yı seçin.
 2. Doku için, bir doku türü seçin veya bir Photoshop dosyası belirlemek için Doku Yükle'yi seçin.
 3. Doku deseninin boyutunu büyütmek veya küçültmek için Ölçekleme sürgüsünü sürükleyin.
 4. Dokunun yüzey derinliğini ayarlamak için (varsa) Rölyef sürgüsünü sürükleyin.
 5. Dokudaki gölge ve aydınlık bölgeleri ters çevirmek için Ters Çevir'i seçin.
 6. (Varsa) Işık Yönü için, ışık kaynağının ışığı dokuya hangi yönden gönderdiğini belirleyin.

Deforme edilmeyen alanları tanımlama

Deforme Et alt menüsündeki Öteleme, Yamultma ve Dalga filtreleri ve Diğer alt menüsündeki Kaydırma filtresi, tanımlanmamış (veya korunmamış) alanlara filtre aracılığıyla aşağıdaki yollardan işlem uygulamanıza olanak verir:

Sarma

Tanımlanmamış alanı görüntünün karşı kenarındaki içerikle doldurur.

Kenar Piksellerini Yineleme

Görüntünün kenarı boyunca yer alan piksellerin renklerini, belirtilen yönde uzatır. Kenar pikselleri farklı renklerdeyse, şeritlenme görülebilir.

Arka Planla Eşleştir (sadece Kaydırma filtresi)

Seçilen alanı, seçili arka plan rengiyle doldurur.

Toz ve Çizik filtresini uygulama

 1. Filtre > Parazit > Toz ve Çizikler'i seçin.
 2. Gerekirse, parazit içeren alan görünür duruma gelene kadar önizleme yakınlaştırma oranını ayarlayın.
 3. Seçimdeki veya görüntüdeki piksellerin incelenebilmesi için, Eşik sürgüsünü sola, 0 değerine sürükleyin.

  Eşik değeri, piksellerin yok edilmesi için ne kadar benzemez olması gerektiğini belirler.

  Not:

  Eşik kaydırıcısı, görüntülerde en yaygın aralık olan 0 - 128 değerleri arasında, 128 - 255 değerleri arasında olduğundan çok daha fazla denetim olanağı sağlar.

 4. Yarıçap sürgüsünü sola veya sağa sürükleyin veya metin kutusuna 1 - 16 arasında bir değer girin. Yarıçap değeri, benzemez piksellerin aranacağı alanın boyutunu belirler.

  Yarıçapın artırılması görüntüyü bulanıklaştırır. Hataları ortadan kaldıran en küçük değeri kullanın.

 5. Değer girerek eşiği yavaş yavaş artırın veya sürgüyü hataları giderecek mümkün olan en yüksek değere sürükleyin.

Öteleme filtresini uygulama

Öteleme filtresi, öteleme eşleminden bir renk değeri kullanarak seçimi kaydırır; 0 değeri maksimum negatif kaydırmadır, 255 değeri maksimum pozitif kaydırmadır, 128 gri değeriyse hiç kaydırma yapmaz. Eşlemde tek kanal varsa görüntü, yatay ve dikey ölçek oranlarıyla tanımlanan bir diyagonal boyunca kaydırılır. Eşlemde birden çok kanal varsa, ilk kanal yatay kaydırmayı, ikinci kanalsa dikey kaydırmayı kontrol eder.

Filtre, Adobe Photoshop formatında kaydedilmiş olan, düzleştirilmiş bir dosyayı kullanarak öteleme eşlemleri oluşturur. (Bitmap modundaki görüntüler desteklenmez.)

 1. Filtre > Deforme Et > Ötele'yi seçin.
 2. Yer değişiminin miktarı için ölçek girin.

  Yatay ve dikey ölçek % 100 olarak ayarlandığında en fazla kaydırma 128 pikseldir (çünkü orta gri değeri yer değiştirmeye neden olmaz).

 3. Öteleme eşlemi seçimle aynı boyutta değilse, eşlemin görüntüye nasıl sığdırılacağını seçin; eşlemin yeniden boyutlandırılması için Gererek Sığdır'ı, eşlemin desen olarak tekrarlanarak seçimi doldurması için Döşe'yi seçin.
 4. Görüntünün deforme edilmeyen alanlarına ne yapılacağını belirlemek için, Sar'ı veya Kenar Piksellerini Yinele'yi seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 6. Öteleme eşlemini seçip açın. Deformasyon, görüntüye uygulanır.

Renk Yarım Tonu filtresini uygulama

 1. Filtre > Pikselleştir > Renk Yarım Tonu'nu seçin.
 2. Yarım tonlu bir noktanın maksimum yarıçapı için 4 - 127 arasında, piksel cinsinden bir değer girin.
 3. Bir veya birden çok kanal için tram açısı (noktanın gerçek yataya olan açısı) değeri girin:
  • Gri Tonlamalı görüntülerde sadece kanal 1'i kullanın.

  • RGB görüntülerde kırmızı, yeşil ve mavi kanallara karşılık gelen kanal 1, 2 ve 3'ü kullanın.

  • CMYK görüntülerde siyan, macenta, sarı ve siyah kanallara karşılık gelen dört kanalı birden kullanın.

  • Tüm tekran açılarını varsayılan değere geri döndürmek için, Varsayılan'ı tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Yükseltme filtresini uygulama

 1. Filtre > Stilize Et > Yükselt'i seçin.
 2. Bir 3D türü seçin:
  • Bloklar, kare cepheli ve dört yan tarafı olan nesneler oluşturur. Her bloğun ön cephesini bloğun ortalama rengiyle doldurmak için, Düz Ön Yüzler'i seçin. Ön cepheyi görüntüyle doldurmak için, Düz Ön Yüzler'deki işareti kaldırın.

  • Piramitler, bir noktada birleşen dört üçgen yüze sahip nesneler oluşturur.

 3. Nesne tabanının herhangi bir kenarının uzunluğunu belirlemek için, Boyut metin kutusuna 2 - 255 piksel arasında bir değer girin.
 4. En yüksek nesnenin ekrandan ne kadar dışarı çıkmış görüneceğini belirlemek için, Derinlik metin kutusuna 1 - 255 arasında bir değer girin.
 5. Bir derinlik seçeneği belirleyin:
  • Rastgele, her bloğa veya piramide keyfi bir derinlik verir.

  • Düzeye Dayalı, her nesnenin derinliğinin, parlaklığına denk düşmesini sağlar; parlak renkler koyu renklerden daha yüksek olur.

 6. Seçimin dışına taşan nesneleri gizlemek için, Tamamlanmayan Blokları Maskele'yi seçin.

Konturu İzleme filtresini uygulama

 1. Filtre > Stilize Et > Konturu İzle'yi seçin.
 2. Seçimdeki alanları vurgulamak için bir Kenar seçeneği belirleyin: Altında seçeneği, piksellerin renk değerlerinin belirlenen düzeyin altında kaldığı yerleri, Üstünde seçeneğiyse, renk değerlerinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı yerleri konturlar.
 3. Renk değerlerini (tonal düzey) değerlendirmek için 0 - 255 arasında bir eşik (Düzey) girin. Hangi değerlerin görüntüdeki ayrıntıları en iyi şekilde vurguladığını görmek için çeşitli değerleri deneyin.

  İzlenmesini istediğiniz renk değerini belirlemek için Gri Tonlama modunda Bilgi panelini kullanın. Sonra değeri Düzey metin kutusuna girin.

Özel filtre oluşturma

 1. Filtre > Diğer > Özel'i seçin. Özel iletişim kutusunda sayısal değerler girebileceğiniz metin kutularından oluşan bir ızgara görüntülenir.
 2. Değerlendirilmekte olan pikseli temsil eden, ortadaki metin kutusunu seçin. Pikselin parlaklık değerinin çarpılacağı, –999 - +999 arasında bir değer girin.
 3. Bitişik bir pikseli temsil eden metin kutularından birini seçin. Bu konumdaki pikselin çarpılmasını istediğiniz değeri girin.

  Örneğin, etkin pikselin hemen sağındaki pikselin parlaklık değerini 2 ile çarpmak için, ortadaki metin kutusunun hemen sağındaki metin kutusuna 2 girin.

 4. İşleme eklenecek tüm pikseller için için 2. ve 3. adımları tekrarlayın. Metin kutularının hepsine değer girmeniz gerekmez.
 5. Ölçek için, hesaplamaya dahil edilen piksellerin parlaklık değerlerinin toplamının bölüneceği değeri girin.
 6. Kaydırma için, ölçek hesaplamasının sonucuna eklenecek değeri girin.
 7. Tamam'ı tıklatın. Özel filtre, görüntüdeki her piksele teker teker uygulanır.

  Özel filtreleri kaydedip tekrar kullanmak için Kaydet ve Yükle düğmelerini kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi