Katmanları orantısal olarak ölçekleme

Photoshop CC (sürüm 20.0) Ekim 2018 sürümünde güncellendi

Piksel katmanları, tür katmanları, bitmap'ler, Yerleştirilen Akıllı Nesneler gibi çoğu katman türünü dönüştürürken, bu katman türlerini orantısal olarak ölçeklemek için köşe tutamacını sürüklemeniz yeterlidir. Dönüştürme sırasında köşe tutamacını sürüklerken Shift tuşu basılı tutulduğunda bu katman türleri orantısal olmayan şekilde ölçeklenir.

Ancak şekiller ve yollar (yani vektörler), dönüştürme sırasında köşe tutamacını sürüklediğinizde varsayılan olarak orantısal olmayan şekilde ölçeklenir.

Ayrıntılı talimatlar için bkz. Ölçekleme, döndürme, eğriltme, deforme etme, perspektif uygulama ya da çarpıtma.

Katmanları dönüştürürken yeni varsayılan olarak orantısal boyutlandırma davranışını nasıl kapatırım?

Eski dönüştürme davranışına geri döndürmek için Photoshop sürümünüze bağlı olarak aşağıdaki talimatları izleyin.

Photoshop sürümü 20.0.5 (Haziran 2019 sürümü) için talimatlar

Aşağıdakileri yapın:

 1. Düzenle> Tercihler > Genel (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Genel (macOS) seçeneğini belirleyin.
 2. Eski Serbest Dönüştürmeyi Kullan seçeneğini belirleyin. 
 3. Photoshop'u yeniden başlatın.

Photoshop 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 ve 20.0.4 sürümleri için talimatlar

Aşağıdakileri yapın:

 1. Basit metin dosyası (.txt) oluşturmak için Mac OS'de bir metin düzenleyiciyi veya Notepad'i (Windows) kullanın.
 2. Metin dosyasına aşağıdaki metni yazın:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Dosyayı Photoshop ayarlar klasörünüze "PSUserConfig.txt" olarak kaydedin. [Installation Drive]:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Şunları yapın:
  1. Dosyayı masaüstüne "PSUserConfig.txt" olarak kaydedin.
  2. Masaüstüne kaydedilen PSUserConfig.txt dosyasını Control tuşunu basılı tutarak tıklatın ve açılır menüden Kopyala seçeneğini belirleyin.
  3. Finder'da, Git > Klasöre Git seçeneğini belirleyin. Klasöre Git iletişim kutusunda, ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/ ifadesini yazın
  4. Kopyalanan dosyayı bu konuma yapıştırın.
 4. Photoshop'u yeniden başlatın.

Dönüşüm uygulama

Dönüştürme işlemi bir görüntüyü ölçekler, döndürür, eğriltir, uzatır ya da çarpıtır. Seçime, tüm katmana, birden çok katmana ya da katman maskesine dönüşüm uygulayabilirsiniz. Ayrıca bir yola, vektör şekline, vektörel maskeye, seçim kenarlığına ya da alfa kanalına da dönüşüm uygulayabilirsiniz. Pikselleri değiştirdiğinizde dönüştürme görüntü kalitesini etkiler. Raster görüntülere bozucu olmayan dönüştürmeler uygulamak için Akıllı Nesneler'i kullanın. (Bkz. Akıllı Nesnelerle Çalışma.) Vektör şeklini ya da yolu dönüştürmede hiçbir zaman bozulma oluşmaz çünkü yalnızca nesneyi üreten matematik hesaplamaları değiştirmiş olursunuz.

Dönüştürme yapmak için önce dönüştürecek bir nesne seçin ve sonra bir dönüştürme komutu seçin. Gerekiyorsa dönüştürmeyi uygulamadan önce referans noktasını ayarlayın. Kümülatif dönüştürmeyi uygulamadan önce arka arkaya birçok değişiklik gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Ölçek'i seçebilir ve ölçeklemek için bir tutamacı sürükleyebilir ve sonra Deforme Et'i seçebilir ve deforme etmek için bir tutamacı sürükleyebilirsiniz. Sonra her iki dönüştürmeyi de uygulamak için Enter ya da Return tuşuna basın.

Photoshop, dönüştürme sırasında eklenen ya da silinen piksellerin renk değerlerini hesaplamak için Tercihler iletişim kutusunun Genel alanında seçilen enterpolasyon yöntemini kullanır. Bu enterpolasyon ayarı dönüştürmenin hızını ve kalitesini doğrudan etkiler. Varsayılan ayar olan bikübik enterpolasyon en yavaşıdır ancak en iyi sonuçları verir.

Not:

Sıvılaştır filtresini kullanarak raster görüntüleri de çarpıtabilir ve deforme edebilirsiniz.

Photoshop Görüntüyü dönüştürme
Görüntüyü dönüştürme

A. Orijinal görüntü B. Katman çevrilmiş C. Seçim kenarlığı döndürülmüş D. Nesnenin bir parçası ölçeklenmiş 

Dönüştür alt menü komutları

Ölçeklendir

Öğeyi, dönüştürmelerin çevresinde gerçekleştirildiği sabit nokta olan referans noktasına göre büyütür ya da küçültür. Yatay, dikey ya da hem yatay hem de dikey ölçekleme yapabilirsiniz.

Döndür

Öğeyi referans noktasının etrafında döndürür. Varsayılan olarak bu nokta nesnenin merkezindedir ancak başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

Eğrilt

Öğeyi dikey ya da yatay olarak eğer.

Deforme Et

Öğeyi tüm yönlerde uzatır.

Perspektif

Öğeye tek noktalı perspektif uygular.

Çarpıt

Öğenin şeklini değiştirir.

180 derece döndür, saat yönünde 90 derece döndür, saatin tersi yönde 90 derece döndür

Öğeyi belirtilen derecede saat yönüne veya saatin tersi yönde döndürür.

Çevir

Öğeyi dikey ya da yatay olarak çevirir.

Video eğitimi: Tips for working with vectors in Photoshop (Photoshop'ta vektörlerle çalışmaya yönelik ipuçları)

Video eğitimi: Tips for working with vectors in Photoshop (Photoshop'ta vektörlerle çalışmaya yönelik ipuçları)
The Complete Picture'ın bu bölümünde Julieanne, Photoshop'ta vektörlerle çalışmaya ilişkin özellikleri gösteriyor.
Julieanne Kost

Dönüştürülecek bir nesne seçin

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm bir katmanı dönüştürmek için katmanı etkinleştirin ve hiçbir şeyin seçili olmadığından emin olun.

  Not:

  Arka plan katmanını dönüştüremezsiniz. Bunu dönüştürmek için önce normal bir katman haline getirmelisiniz.

  • Katmanın bir parçasını dönüştürmek için Katmanlar panelinde katmanı seçin ve sonra katmanda görüntünün parçasını seçin.
  • Birden çok katmanı dönüştürmek için Katmanlar panelinde şunlardan birini yapın: Katmanları birbirine bağlayın ya da birden çok katman seçmek için Ctrl tuşunu (Windows) ya da Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak birden çok katmanı tıklatın. Katmanlar panelinde bitişik katmanları seçmek için Shift tuşu basılıyken tıklatabilirsiniz. (Bkz. Katmanları seçme, gruplama ve bağlama.)
  • Katman maskesini ya da vektörel maskeyi dönüştürmek için maskenin bağlantısını kaldırın ve Katmanlar panelinde maske minik resmini seçin.
  • Yolu ya da vektör şeklini dönüştürmek için, yolun tamamını seçmek üzere Yol Seçim aracını  kullanın ya da yolun bir parçasını seçmek için Doğrudan Seçim aracını  kullanın. Yolda bir ya da daha çok nokta seçerseniz yalnızca noktalara bağlı yol parçaları dönüştürülür. (Bkz. Yol seçme.)
  • Seçim kenarlığını dönüştürmek için seçim yapın ya da yükleyin. Daha sonra Seç > Seçimi Dönüştür'ü seçin.
  • Alfa kanalını dönüştürmek için Kanallar panelinde o kanalı seçin.

Dönüştürme için referans noktası ayarlama ya da taşıma

Photoshop CC (20.0) Ekim 2018 sürümünde güncellendi

Tüm dönüştürmeler referans noktası olarak adlandırılan sabit bir noktanın etrafında gerçekleştirilir. Varsayılan olarak bu nokta dönüştürdüğünüz nesnenin merkezindedir. Ancak referans noktasını değiştirebilir ya da seçenekler çubuğundaki referans noktası konumlandırıcıyı kullanarak merkez noktayı farklı bir konuma taşıyabilirsiniz.

 1. Dönüştürme komutu seçin. Görüntüde bir sınırlayıcı kutu belirir.
 2. Referans noktası varsayılan olarak gizlenir. Referans noktasını göstermek için seçenekler çubuğunda referans noktası konumlandırıcının  yanındaki onay kutusunu tıklatarak seçin.   

  Nesneleri dönüştürürken referans noktasını gösterin.
  Seçenekler çubuğundaki referans noktasını göster onay kutusu.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçenekler çubuğunda, referans noktası konumlandırıcıda  bir kareyi tıklatın. Her kare sınırlayıcı kutudaki bir noktayı temsil eder. Örneğin referans noktasını sınırlayıcı kutunun sol üst köşesine taşımak için referans noktası konumlandırıcıda sol üstteki kareyi tıklatın.
  • Görüntüde beliren dönüştürme sınırlayıcı kutusunda referans noktasını  sürükleyin. Referans noktası dönüştürmek istediğiniz öğenin dışında olabilir.

Ölçekleme, döndürme, eğriltme, deforme etme, perspektif uygulama ya da çarpıtma

Seçilen görüntüye Ölçekleme, Döndürme, Eğriltme, Deforme Etme, Perspektif Uygulama veya Çarpıtma gibi çeşitli dönüştürme işlemleri uygulayabilirsiniz. 

 1. Dönüştürmek istediğiniz öğeyi seçin.
 2. Düzen > Dönüştür > Ölçekle, Döndür, Eğrilt, Deforme Et, Perspektif ya da Çarpıt'ı seçin.

  Not:

  Şekli ya da yolun tamamını dönüştürüyorsanız Dönüştür menüsü Yol Dönüştür menüsü olarak değişir. Birden çok yol parçasını dönüştürüyorsanız (yolun tamamını değil) Dönüştür menüsü Noktaları Dönüştür menüsü olarak değişir.

 3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğunda, referans noktası konumlandırıcıda  bir kareyi tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:
  • Ölçekle'yi seçerseniz sınırlayıcı kutuda bir tutamacı sürükleyin. Tutamacın üzerine getirildiğinde işaretçi çift oka dönüşür. 
   • Piksel katmanları, tür katmanları, bitmap'ler, Yerleştirilen Akıllı Nesneler gibi katman türlerini ölçekliyorsanız, orantısal olarak ölçeklemek için bir köşe tutmacını sürükleyin. Orantısal olarak ölçeklemek için köşe tutamacını sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. 
   • Şekiller ve yollar (yani vektörler) ölçekliyorsanız, orantısal olmayan şekilde ölçeklemek için bir köşe tutamacını sürükleyin. Orantısal olarak ölçeklemek için köşe tutamacını sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.
  • Döndür'ü seçerseniz, işaretçiyi sınırlayıcı kutunun dışına çıkarın (kavisli, çift taraflı bir oka dönüşür) ve sonra sürükleyin. Dönüşü 15° derecelik artışlarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.
  • Eğrilt'i seçerseniz sınırlayıcı kutuyu eğriltmek için kutudaki bir kenar tutamacını sürükleyin.
  • Deforme Et'i seçerseniz sınırlayıcı kutuyu uzatmak için kutudaki bir köşe tutamacını sürükleyin.
  • Perspektif'i seçerseniz sınırlayıcı kutuya perspektif uygulamak için bir köşe tutamacını sürükleyin.
  • Çarpıt'ı seçerseniz, seçenekler çubuğunda Çarpıtma Stili açılır menüsünden bir çarpıtma seçin ya da özel bir çarpıtma gerçekleştirmek için sınırlayıcı kutunun ve kafesin şeklini değiştirmek üzere kontrol noktalarını, bir çizgiyi ya da kafesin içindeki bir alanı sürükleyin.
  • Tüm dönüştürme tipleri için seçenekler çubuğuna bir değer girin. Örneğin bir öğeyi döndürmek için döndürme  metin kutusuna dereceyi girin.
 5. (İsteğe bağlı) İsterseniz, Düzen > Dönüştür alt menüsünden bir komut seçerek farklı bir dönüştürme tipine geçiş yapın.

  Not:

  Bitmap görüntüsünü dönüştürürken (bir şekil ya da yolla karşılaştırıldığında), her dönüştürme onaylayışınızda görüntü keskinliğini biraz kaybeder, bu nedenle kümülatif dönüştürme uygulamadan önce birden çok komut gerçekleştirmek, her dönüştürmeyi ayrı ayrı uygulamaya göre tercih edilir.

 6. (İsteğe bağlı) Görüntüyü çarpıtmak istiyorsanız, seçenekler çubuğundaki Serbest Dönüştürme ve Çarpıtma Modu Arasında Geçiş Yap düğmesini  tıklatın.
 7. Bitirdiğinizde, dönüştürmeyi kesinleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir araç seçin.
  • Katmanlar panelinde bir katmanı tıklatın. (Bu işlem değişiklikleri otomatik olarak kesinleştirir ve katmanı seçer.)
  • Belge penceresinde tuval alanının dışını tıklatın.
  • Tuval alanında sınırlama kutusunun dışını tıklatın.
  • Enter (Windows) veya Return (Mac OS) tuşuna basın, seçenekler çubuğundan Kesinleştir düğmesini  tıklatın ya da dönüştürme seçim çerçevesinin içine çift tıklatın.

  Dönüştürmeyi iptal etmek için Esc tuşuna basın veya seçenekler çubuğundan İptal düğmesini  tıklatın.

Kesin ayarlarla çevirme ya da döndürme

 1. Dönüştürmek istediğiniz öğeyi seçin.

 2. Düzen > Dönüştür'ü seçin ve alt menüden aşağıdaki komutlardan birini seçin:

  • Seçenekler çubuğunda dereceleri belirtmek için döndür

  • Yarım tur döndürmek için 180  döndür

  • Saat yönünde çeyrek tur döndürmek için 90  Saat Yönünde Döndür

  • Saatin tersi yönde çeyrek tur döndürmek için 90  Saat Tersi Yönde Döndür

  • Dikey eksen boyunca yatak olarak çevirmek için Yatay Çevir

  • Yatay eksen boyunca dikey olarak çevirmek için Dikey Çevir

  Not:

  Şekli ya da yolun tamamını dönüştürüyorsanız Dönüştür komutu Yol Dönüştür komutu olarak değişir. Birden çok yol parçasını dönüştürüyorsanız (yolun tamamını değil) Dönüştür komutu Noktaları Dönüştür komutu olarak değişir.

Dönüştürmeyi yineleme

 1. Düzen > Dönüştür > Tekrar, Düzen > Yol Dönüştür > Tekrar ya da Düzen > Noktaları Dönüştür > Tekrar'ı seçin.

Öğeyi dönüştürürken çoğaltın

 1. Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve seçimi sürükleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi