Seçimi taşıma, gizleme ya da ters çevirme

Seçim kenarlığını görüntüde taşıyabilir, gizleyebilir ve seçimi görüntünün daha önce seçilmemiş olan kısmı seçilecek şekilde ters çevirebilirsiniz.

Not:

Seçim kenarlığını değil de seçimin kendisini taşımak için Taşıma aracını kullanın. Bkz. Seçimi taşıma.

Seçim kenarlığını taşıma

 1. Herhangi bir seçim aracını kullanarak seçenekler çubuğundan Yeni Seçim'i  seçin ve işaretçiyi seçim kenarlığının içine konumlandırın. Seçimi taşıyabileceğinizi belirtmek için işaretçi değişerek  şeklini alır.
 2. Görüntünün farklı bir alanını çevrelemek için kenarlığı sürükleyin. Seçim kenarlığını tuval sınırlarının kısmen dışına sürükleyebilirsiniz. Tekrar geri sürüklediğinizde orijinal kenarlık bozulmamış şekilde görünür. Seçim kenarlığını başka bir görüntü penceresine de sürükleyebilirsiniz.
  Photoshop Seçim kenarlığını taşıma
  Orijinal seçim kenarlığı (solda) ve taşınmış seçim kenarlığı (sağda)

  Not:

  Seçim kenarlığının şeklini değiştirmek için geometrik dönüşümler de uygulayabilirsiniz. (Bkz. Dönüştürmeleri uygulama.)

Seçimin hareketlerini denetleyin

 • Yönü 45 derecenin katlarıyla sınırlamak için sürüklemeye başlayın ve sürüklemeye devam ederken Shift tuşunu basılı tutun.
 • Seçimi 1 piksellik aralıklarla taşımak için ok tuşlarını kullanın.
 • Seçimi 10 piksellik aralıklarla taşımak için Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanın.

Seçim kenarlıklarını gizleyin ya da gösterin

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Görünüm > Ekstralar'ı seçin. Bu komut seçim kenarlarını, ızgaraları, kılavuzları, hedef yolları, dilimleri, ek açıklamaları, katman kenarlıklarını, sayımı ve Akıllı Kılavuzları gösterir.
 • Görünüm > Göster > Seçim Kenarları'nı seçin. Bu, seçim kenarlarının görünümünü değiştirir ve yalnızca geçerli seçimi etkiler. Farklı bir seçim yaptığınızda seçim kenarları yeniden görünür.

Görüntünün seçili olmayan kısımlarını seçme

 1. Seç > Ters Çevir'i seçin.

  Not:

  Bu seçeneği, düz renkli bir arka plana yerleştirilmiş bir nesneyi seçmek için kullanabilirsiniz. Sihirli Değnek aracını kullanarak arka planı seçin ve sonra seçimi ters çevirin.

Seçimleri elle ayarlayın

Varolan piksel seçimlerine ekleme ya da çıkarma yapmak için seçim araçlarını kullanabilirsiniz.

Seçime elle ekleme ya da çıkarma yapmadan önce, seçenekler çubuğunda geçiş yumuşatma ve kenar yumuşatma değerlerini, orijinal seçimde kullanılanlarla aynı değerlere ayarlamak isteyebilirsiniz.

Seçime ekleme veya ek alan seçme

 1. Seçim yapın.
 2. Herhangi bir seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçenekler çubuğunda Seçime Ekle seçeneğini  belirleyin ve seçime eklemek için sürükleyin.

  • Shift tuşunu basılı tutun ve seçime eklemek için sürükleyin.

Seçime eklerken işaretçinin yanında bir artı işareti görünür.

Seçimden çıkarma

 1. Seçim yapın.
 2. Herhangi bir seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçenekler çubuğunda Seçimden Çıkar seçeneğini  belirleyin ve diğer seçimlerle kesiştirmek için sürükleyin.

  • Alt (Windows) tuşunu ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve başka bir seçimi çıkarmak için sürükleyin.

Seçimden çıkarırken işaretçinin yanında bir eksi işareti görünür.

Yalnızca diğer seçimlerin kesiştiği alanı seçme

 1. Seçim yapın.
 2. Herhangi bir seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçenekler çubuğunda Seçimle Kesiştir'i  seçin ve sürükleyin.

  • Alt+Shift (Windows) ya da Option+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve seçmek istediğiniz orijinal seçimin üzerinde sürükleyin.

Kesişen bir alanı seçerken işaretçinin yanında bir "x" görünür.

Photoshop Seçimleri Kesiştir
Kesişen seçimler

Seçimi belirli sayıda piksel kadar genişletme ya da daraltma

 1. Seçim yapmak için bir seçim aracını kullanın.
 2. Seç > Değiştir > Genişlet ya da Daralt'ı seçin.
 3. Genişletme Miktarı ya da Daraltma Miktar için 1 - 100 arasında bir piksel değeri girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Kenarlık, belirlenen piksel sayısı kadar genişler ya da daralır. (Seçim kenarlığının tuval kenarı boyunca yer alan hiçbir parçası Genişlet komutundan etkilenmez.)

Seçim kenarlığının çevresinde seçim oluşturun

Kenarlık komutu varolan bir seçim kenarlığının içinde ve dışında bir piksel genişliği seçmenizi sağlar. Bu komut, görüntü alanının kendisi yerine alanın çevresindeki kenarlığı ya da bir piksel grubunu seçmeniz gerektiğinde, örneğin yapıştırılan bir nesnenin etrafındaki hale efektini temizlemek için kullanışlıdır.

Photoshop Kenarlık komutu
Orijinal seçim (solda) ve Kenarlık komutundan sonra: 5 piksel (sağda)

 1. Seçim yapmak için bir seçim aracını kullanın.
 2. Seç > Değiştir > Kenarlık'ı seçin.
 3. Yeni seçimin kenarlık genişliği için 1 - 200 piksel arasında bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Yeni seçim orijinal olarak seçilen alanı çerçeveler ve orijinal seçim kenarlığında ortalanır. Örneğin 20 piksellik bir kenarlık genişliği, orijinal seçimin içinde 10 ve dışında 10 piksellik yeni, yumuşak kenarlı bir seçim oluşturur.

Seçimi, benzer renkli alanları içerecek şekilde genişletme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sihirli değnek seçeneklerinde belirlenen tolerans aralığında kalan tüm bitişik pikselleri dahil etmek için Seç > Büyüt öğelerini belirleyin.
 • Tolerans aralığında bulunan ve yalnızca bitişik olanları değil tüm görüntüdeki pikselleri dahil etmek için Seç > Benzer'i seçin.

  Seçimi belli aralıklarla artırmak için komutlardan herhangi birini bir defadan fazla seçin.

Not:

Büyüt ve Benzer komutlarını Bitmap modundaki görüntülerde ya da kanal başına 32 bitlik görüntülerde kullanamazsınız.

Renk tabanlı seçimlerdeki ayrık pikselleri temizleme

 1. Seç > Değiştir > Düzgünleştir'i seçin.
 2. Örnek Yarıçap için 1 - 100 arasında bir piksel değeri girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Seçimdeki her piksel için Photoshop o pikselin çevresindeki belirttiğiniz yarıçap ayarına kadar olan pikselleri inceler. Bu çevreleyen piksellerin yarısından fazlası seçilmişse piksel seçimde kalır ve çevresindeki seçilmemiş pikseller seçime eklenir. Çevreleyen piksellerin yarısından azı seçilmişse piksel seçimden kaldırılır. Genel etki olarak, seçimdeki lekeli görünümü ve düz keskin köşeleri ve pürüzlü çizgileri azaltmayı amaçlar.

Seçim kenarlarını inceltme

Video eğitimi: Make perfect selections (Harika seçimler yapma)

Video eğitimi: Make perfect selections (Harika seçimler yapma)
Infinite Skills

Kenarı İyileştir seçeneği seçim kenarlarının kalitesini iyileştirir ve nesneleri kolaylıkla ayıklamanıza olanak verir. Kenarı İncelt seçeneğini, Katman maskesini inceltmek için de kullanabilirsiniz. (Bkz. Maske opaklığını veya kenarları ayarlama.)

 • Seçenekler çubuğunda Kenarı İncelt'i tıklatın veya Seç > Kenarı İncelt öğesini seçin. Daha sonra aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

Görünüm Modu

Açılır menüden, seçimin nasıl görüntülendiğini değiştirmek için bir mod seçin. Her modla ilgili bilgi için, bir araç ipucu görüntülenene kadar işaretçiyi modun üzerinde gezdirin. Orijinali Göster seçeneği kıyaslama için orijinal seçimi gösterir. Yarıçapı Göster, kenar inceltmesinin görüldüğü seçim kenarlığını görüntüler.

Kenar Algılama

Yarıçap İyileştirme ve İyileştirmeleri Silme araçları

Bu araçlar kenar inceltmesinin görüldüğü kenarlık alanını doğru bir şekilde ayarlamanıza izin verir. Bir araçtan diğerine hızla geçmek için, Shift tuşuna basarken E tuşuna basın. Fırça boyutunu değiştirmek için parantez tuşlarına basın.

Not:

Fırçayı saç veya tüy gibi yumuşak bölgelere sürerek seçime ince ayrıntılar ekleyin.

Akıllı Yarıçap

Kenarlık alanında bulunan sert ve yumuşak kenarlar için yarıçapı otomatik olarak ayarlar. Kenarlık, tek biçimde sert veya yumuşak kenarlıysa veya Yarıçap ayarını ve iyileştirme fırçasını daha iyi bir şekilde denetlemek istiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Yarıçap

Kenar inceltmesinin görüldüğü seçim kenarlığının boyutunu belirler. Keskin kenarlar için küçük bir yarıçap, daha yumuşak kenarlar içinse daha büyük bir yarıçap kullanın.

Kenarı Ayarlama

Düzgünleştir

Daha düzgün bir anahat oluşturmak için seçim kenarlığındaki düzensiz alanları (“tepeler ve ovalar”) azaltır.

Geçiş Yumuşatma

Seçimle etrafındaki pikseller arasındaki geçişi bulanıklaştırır.

Kontrast

Arttırıldığında, seçim kenarlığındaki yumuşak kenarlı geçişler daha sert hale gelir. Genel olarak Akıllı Yarıçap seçeneği ve iyileştirme araçları daha etkilidir.

Kenar Kaydırma

Yumuşak kenarlı kenarlıkları negatif değerlerle içe, pozitif değerlerle dışa doğru taşır. Bu kenarlıkları içe doğru kaydırmak, seçim kenarlarından istenmeyen arka plan renklerini kaldırmaya yardımcı olabilir.

Çıktı

Renkleri Arındırma

Renk şeritlerini yanındaki tam seçilmiş piksellerin renkleriyle değiştirir. Renk değiştirmenin kuvveti seçim kenarlarının yumuşaklığıyla doğru orantılıdır.

Not:

Bu seçenek piksel rengini değiştirdiği için, yeni bir katmana veya belgeye çıktı gerektirir. Gerekirse geri döndürebilmek için orijinal katmanı saklayın. (Piksel rengindeki değişiklikleri kolay bir şekilde görmek için, Görünüm Modu için Katmanı Göster'i seçin.)

Miktar

Arındırma ve bordür değiştirme düzeyini değiştirir.

Çıktının Yeri

İyileştirilmiş bölümün geçerli katmanda bir seçim veya maske mi olduğunu ya da yeni bir katman veya belge oluşturup oluşturmadığını belirler.

Seçimlerin kenarlarını yumuşatma

Seçimin sert kenarlarını, kenar yumuşatma ve geçiş yumuşatmayla düzleştirebilirsiniz.

Kenar Yumuşatma

Seçimin pürüzlü kenarlarını, kenar pikseller ve arka plan pikseller arasında renk geçişini yumuşatarak düzleştirin. Yalnızca kenar pikselleri değiştiği için hiçbir ayrıntı kaybedilmez. Kenar yumuşatma, bileşik görüntüler oluşturmak için seçimleri keserken, kopyalarken ve yapıştırırken kullanışlıdır.

Kenar yumuşatma Kement aracı, Çokgen Kement aracı, Mıknatıslı Kement aracı, Oval Seçim Çerçevesi aracı ve Sihirli Değnek aracıyla kullanılabilir. (Seçenekler çubuğunu görüntülemek için bir araç seçin.)

Not:

Bu seçeneği, bu araçları kullanmadan önce belirlemelisiniz. Seçim yapıldıktan sonra kenar yumuşatma ekleyemezsiniz.

Geçiş Yumuşatma

Seçim ve çevreleyen pikseller arasında bir geçiş sınırı oluşturarak kenarları bulanıklaştırır. Bu bulanıklaştırma, seçimin kenarında biraz ayrıntı kaybına neden olabilir.

Geçiş yumuşatmayı Seçim Çerçevesi araçları, Kement aracı, Çokgen Kement aracı ya da Mıknatıslı Kement aracı için, o aracı kullanırken tanımlayabilirsiniz ya da varolan bir seçime geçiş yumuşatma ekleyebilirsiniz.

Not:

Geçiş yumuşatma yalnızca seçimi taşıdıktan, kestikten, kopyaladıktan ya da doldurduktan sonra görünür.

Kenar yumuşatma kullanarak piksel seçin

 1. Kement aracı, Çokgen Kement aracı, Mıknatıslı Kement aracı, Oval Seçim Çerçevesi aracı ya da Sihirli Değnek aracını seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda Kenar Yumuşatma'yı seçin.

Seçim aracı için geçiş yumuşatma uygulanmış kenar tanımlama

 1. Kement ya da seçim çerçevesi araçlarından herhangi birini seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda bir Geçiş Yumuşatma değeri girin. Bu değer geçiş yumuşatma uygulanmış kenarın genişliğini tanımlar ve 0 - 250 piksel arasında olabilir.

Varolan bir seçim için geçiş yumuşatma uygulanmış bir kenar tanımlayın

 1. Seç > Değiştir > Geçiş Yumuşatma'yı seçin.
 2. Geçiş Yumuşatma Yarıçapı için bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın

  Not:

  Geniş bir geçiş yumuşatma yarıçapıyla yapılan küçük bir seçim, kenarları görülemeyecek ve bu nedenle seçilemeyecek kadar belirsiz olabilir. "%50'den fazla piksel seçilmedi" iletisini görürseniz, geçiş yumuşatma yarıçapını küçültün ya da seçimin boyutunu büyütün. Veya maskeyi geçerli ayarıyla kabul etmek ve kenarları göremeyeceğiniz bir seçim oluşturmak için Tamam'ı tıklatın.

  Photoshop Geçiş yumuşatmalı ve yumuşatmasız seçim
  Geçiş yumuşatma uygulanmamış ve uygulanmış seçim

  A. Geçiş yumuşatma uygulanmamış seçim, aynı seçimin desenle doldurulmuş hali B. Geçiş yumuşatma uygulanmış seçim, aynı seçimin desenle doldurulmuş hali 

Seçimden bordür piksellerini kaldırma

Kenar yumuşatma uygulanmış bir seçimi taşıdığınızda ya da yapıştırdığınızda, seçim kenarlığını çevreleyen piksellerden bazıları seçime dahil edilir. Bu, yapıştırılan seçimin çevresinde bordür ya da hale oluşmasına neden olabilir. Bu Katman > Örtüleme komutları istenmeyen pikselleri düzenlemenizi sağlar:

 • Renk Arındırma özelliği saçılmış pikseller halindeki arka plan renklerini yanındaki tam seçili piksellerle değiştirir.

 • Bordür Kaldır komutu, tüm bordür piksellerinin rengini, seçimin kenarından içerde bulunan ve arka plan rengini içermeyen piksellerin rengiyle değiştirir.

 • Siyah Örtüyü Kaldır ve Beyaz Örtüyü Kaldır komutları, bir seçime beyaz ya da siyah arka planda kenar yumuşatma uygulandığında ve bu seçimi farklı bir arka plana yapıştırmak istediğinizde kullanışlıdır. Örneğin, beyaz bir arka planda bulunan kenar yumuşatma uygulanmış siyah metnin kenarlarında, renkli bir arka planda görülebilecek gri pikseller vardır.

Not:

Ayrıca bir katmandaki bazı alanları kaldırmak ya da saydamlaştırmak için Katman Stilleri iletişim kutusundaki Gelişmiş Karıştırma kaydırıcılarını kullanarak da bordür alanlarını kaldırabilirsiniz. Bu durumda, siyah ya da beyaz alanları saydamlaştırmış olursunuz. Sürgüleri ayırmak için Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken sürgüleri tıklatın; sürgüleri ayırmak bordür piksellerini kaldırmanızı ve düz bir kenar elde etmenizi sağlar.

Seçimdeki bordürü azaltın

 1. Katman > Örtüleme > Bordür Kaldır'ı seçin.
 2. Değiştirilecek piksellerin aranacağı alanı belirlemek için Genişlik kutusuna bir değer girin. Çoğu zaman 1 ya da 2 piksellik bir mesafe yeterlidir.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Seçimden örtüyü kaldırın

 1. Katman > Örtüleme > Siyah Örtüyü Kaldır ya da Katman > Örtüleme > Beyaz Örtüyü Kaldır'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi