Dosyada eylem yürütme

Eylem yürütmek, eylemin kayıtlı komutlarını etkin belgede çalıştırır. (Bazı eylemler için yürütmeden önce seçim yapmanız gerekir; bazıları dosyanın tümünde yürütülebilir.) Belirli komutları eylemin dışında tutabilir ya da yalnızca tek komut yürütebilirsiniz. Eylem bir mod kontrolü içeriyorsa, değerler belirtebilir veya eylem durakladığında iletişim kutusunda araçları kullanabilirsiniz.

Not:

Düğme modunda düğmeyi tıklatmak, daha önce hariç tutulan komutlar yürütülmese de tüm eylemi yürütür.

 1. Gerekiyorsa eylem yürütülecek nesneleri seçin ya da bir dosya açın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir eylemi tümüyle yürütmek için eylem adını seçin ve Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Yürüt'ü seçin.

  • Eyleme bir tuş birleşimi atadıysanız eylemi otomatik olarak yürütmek için o tuş birleşimine basın.

  • Eylemin yalnızca bir kısmını yürütmek için yürütmeyi başlatmak istediğiniz komutu seçin ve Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Yürüt'ü seçin.

  • Tek komut yürütmek için komutu seçin ve Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşu basılı olarak Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini tıklatın. Ayrıca Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşu basılı olarak komutu çift tıklatabilirsiniz.

Not:

Photoshop'ta bir eylemi geri almak için eylemi yürütmeden önce Geçmiş panelinde bir anlık görüntü alın ve sonra eylemi geri almak için anlık görüntüyü seçin.

Kayıttan yürütme hızını belirtme

Eylemin kayıttan yürütülme hızını ayarlayabilir ya da eylemde hata ayıklamak için eylemi duraklatabilirsiniz.

 1. Eylemler paneli menüsünden Yürütme Seçenekleri'ni seçin.
 2. Hızı belirtip Tamam düğmesini tıklatın:

  Hızlandırılmış

  Eylemi normal hızda yürütür (varsayılan).

  Not:

  Eylemi hızlandırılmış olarak yürüttüğünüzde eylem yürütülürken ekran güncelleştirilmeyebilir, dosyalar ekran görünmeden açılabilir, değiştirilebilir ve kapatılabilir; böylece eylemin daha hızlı yürütülmesi sağlanır. Eylem yürütülürken dosyaları ekranda görmek istiyorsanız Adım Adım hızını kullanın.

  Adım Adım

  Eylemdeki bir sonraki komuta geçmeden önce her komutu tamamlar ve görüntüyü yeniden çizer.

  __ Saniye Duraklat

  Uygulamanın eylemde yürüttüğü her komut arasında duraklaması gereken süreyi belirtir.

Eylemleri yönetme

Eylemleri düzen içinde tutmak ve yalnızca proje için gerek duyduğunuz eylemleri kullanılabilir yapmak için eylemleri Eylemler panelinde yönetin. Eylemler panelinde eylemleri yeniden düzenleyebilir, çoğaltabilir, silebilir, yeniden adlandırabilir ve seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Eylemler paletinde eylemleri yeniden yerleştirme

 1. Eylemler panelinde eylemi başka bir eylemden önceki ya da sonraki yeni konumuna sürükleyin. İstediğiniz konumda vurgulu çizgi göründüğünde fare düğmesini bırakın.

Eylemleri, komutları ya da kümeleri çoğaltma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Alt (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılı olarak eylemi ya da komutu Eylemler panelinde yeni bir konuma sürükleyin. İstediğiniz konumda vurgulu bir çizgi göründüğünde fare düğmesini bırakın.

  • Eylem ya da komut seçin. Sonra Eylemler paneli menüsünden Çoğalt'ı seçin.

  • Eylemler panelinin altındaki Yeni Eylem Oluştur düğmesine bir eylem ya da komut sürükleyin.

  Bu yöntemlerin herhangi biriyle kümeleri de çoğaltabilirsiniz.

Eylemleri, komutları ya da kümeleri silme

 1. Eylemler panelinde eylemi, komutu ya da kümeyi seçin.
 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Eylemler panelinde Sil simgesini  tıklatın. Silme işlemini tamamlamak için Tamam'ı tıklatın.

  • Seçimi onay iletişim kutusu görüntülemeden silmek için Sil simgesini Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşu basılı olarak tıklatın.

  • Onay iletişim kutusu görüntülemeden silmek için seçimi Eylemler panelindeki Sil simgesine sürükleyin.

  • Eylemler paneli menüsünde Sil'i seçin.

Eylemler panelindeki tüm eylemleri silme

 1. Eylemler paneli menüsünden Tüm Eylemleri Temizle seçeneğini belirleyin.

  Tüm eylemler temizlendikten sonra bile Eylemler paneli varsayılan eylemler kümesine geri yüklenebilir.

Eylemi yeniden adlandırma ya da seçeneklerini değiştirme

 1. Eylemi seçin ve Eylemler paneli menüsünden Eylem Seçenekleri'ni seçin.
 2. Eylem için yeni bir ad yazın ya da kümesinin, işlev tuşu birleşiminin ya da düğme renginin seçeneklerini değiştirin.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Eylemler panelinde bir eylemi çift tıklatabilir ve Eylemler paneline doğrudan yeni bir ad girebilirsiniz.

Eylem kümelerini yönetme

Diske kaydedilebilen ve diğer bilgisayarlara aktarılabilen göreve yönelik eylem kümeleri oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Not:

Oluşturduğunuz tüm eylemler otomatik olarak Eylemler panelinde listelenir ancak bir eylemi gerçekten kaydetmek ve Eylemler paneli dosyanızı silerseniz kaybetme riskine girmemek için eylemi bir eylem kümesinin parçası olarak kaydetmeniz gerekir.

Eylem kümesi kaydetme

 1. Küme seçin.

  Not:

  Tek eylem kaydetmek istiyorsanız önce bir eylem kümesi oluşturun ve eylemi yeni kümeye taşıyın.

 2. Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Kaydet'i seçin.
 3. Küme için bir ad yazın, bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  Dosyayı istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Eylemler panelinde ayrı ayrı eylemleri değil yalnızca kümenin tüm içeriğini kaydedebilirsiniz.

  Not:

  Kaydedilen eylem kümesi dosyasını Hazır Ayarlar/Eylemler klasörüne yerleştirdiyseniz uygulamayı yeniden başlattıktan sonra bu küme Eylemler paneli menüsünün en altında görünür.

  Not:

  Bir metin dosyasındaki eylemleri kaydetmek için Eylemleri Kaydet'i seçerken Ctrl+Alt (Windows) ya da Command+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Bu dosyayı bir eylemin içeriğini incelemek ya da yazdırmak için kullanabilirsiniz. Ancak metin dosyasını Photoshop'a geri yükleyemezsiniz.

Eylem kümesi yükleme

Eylemler paneli varsayılan olarak önceden tanımlı eylemleri (uygulamayla birlikte gönderilen) ve sizin oluşturduğunuz tüm eylemleri görüntüler. Eylemler paneline başka eylemler de yükleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Yükle'yi seçin. Eylem kümesi dosyasını bulup seçin ve ardından Yükle'yi tıklatın.

  • Eylemler paneli menüsünün alt kısmından bir eylem kümesi seçin.

  Photoshop eylem kümesi dosyaları .atn uzantısını taşır.

Eylemleri varsayılan kümeye geri yükleme

 1. Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Sıfırla'yı seçin.
 2. Eylemler panelinde halen bulunan eylemleri varsayılan kümeyle değiştirmek için Tamam'ı tıklatın ya da varsayılan eylemler kümesini Eylemler panelinde bulunan eylemlere eklemek için Ekle'yi tıklatın.

Eylem kümelerini düzenleme

Eylemlerinizi düzenlemenize yardımcı olması için eylem kümeleri oluşturabilir, bu kümeleri diske kaydedebilirsiniz. Eylem kümelerini basılı belge yayınlama ve çevrimiçi yayınlama gibi farklı iş türleri için düzenleyebilir ve bu kümeleri başka bilgisayarlara aktarabilirsiniz.

 • Yeni eylem kümesi oluşturmak için Eylemler panelindeki Yeni Küme Oluştur  düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Yeni Küme'yi seçin. Sonra kümenin adını yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.

Not:

Yeni bir eylem oluşturmak ve bunu yeni bir kümede gruplamak istiyorsanız önce kümeyi oluşturduğunuzdan emin olun. Ardından, yeni eyleminizi oluşturduğunuzda küme açılır menüsünde yeni küme görünür.

 • Eylemi farklı bir kümeye taşımak için eylemi o kümeye sürükleyin. İstediğiniz konumda vurgulu bir çizgi göründüğünde fare düğmesini bırakın.

 • Eylem kümesini yeniden adlandırmak için Eylemler panelinde eylemin adını çift tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Küme Seçenekleri'ni belirleyin. Sonra kümenin yeni adını yazıp Tamam düğmesini tıklatın.

 • Eylemler panelindeki tüm eylemleri yeni bir kümeyle değiştirmek için Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Değiştir'i seçin. Eylem dosyası seçin ve Yükle'yi tıklatın.

Not:

Eylemleri Değiştir komutu varolan belgedeki tüm eylem kümelerini değiştirir. Bu komutu kullanmadan önce Eylemleri Kaydet komutunu kullanarak varolan eylem kümenizin bir kopyasını kaydettiğinizden emin olun.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi