Akıllı Nesneye uygulanan filtreler Akıllı Filtre olarak bilinir. Akıllı Filtreler uygulandıkları Akıllı Nesne katmanı altındaki Katmanlar panelinde görüntülenir. Akıllı Filtreler'i ayarlayabildiğiniz, kaldırabildiğiniz veya gizleyebildiğiniz için bunlar geri dönüşlüdür.

Mercek Bulanıklığı, Alev Resim Çerçevesi, Ağaçlar ve Ufuk Noktası hariç (Akıllı Filtreler'le çalışacak şekilde etkinleştirilmiş) herhangi bir Photoshop filtresini Akıllı Filtre olarak uygulayabilirsiniz. Ayrıca, Akıllı Filtreler olarak Gölge/Vurgu da uygulayabilirsiniz.

Akıllı Filtrelerle çalışmak için Akıllı Nesne katmanı ve filtre seçip filtre seçeneklerini ayarlayın. Akıllı Filtreyi ayarladıktan sonra ayarlayabilir, yeniden sıralayabilir veya silebilirsiniz.

Genişletmek veya daraltmak için Katmanlar panelindeki Akıllı Nesne katmanının sağında görüntülenen Akıllı Filtre simgesinin yanındaki üçgeni tıklatın. (Bu teknik aynı zamanda Katman Stilini gösterir veya gizler.) Veya Katmanlar paneli menüsünden Katman paneli Seçenekleri'ni, ardından da iletişim kutusunda Yeni Efektleri Genişlet'i seçin.

Akıllı Filtre efektlerini seçimli maskelemek için filtre maskeleri kullanın.

Video eğitimi: Photoshop Akıllı filtreler hakkında bilgi alın

Video eğitimi: Photoshop Akıllı filtreler hakkında bilgi alın
Infinite Skills

Akıllı Filtre Uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Akıllı Filtre'yi Akıllı Nesne katmanının tümüne uygulamak için Katmanlar panelinde katmanı seçin.

  • Akıllı Filtre efektlerini Akıllı Nesne katmanının seçili bir alanıyla sınırlandırmak için seçim yapın.

  • Normal katmana Akıllı Filtre uygulamak için katmanı seçip Filtre > Akıllı Filtrelere Dönüştür seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Filtre menüsünden bir filtre seçin. Extract (Ayıkla), Sıvılaştır, Pattern Maker (Desen Oluşturucu) ve Ufuk Noktası dışında, Akıllı Filtreleri destekleyen üçüncü taraf filtreler de dahil istediğiniz filtreyi seçebilirsiniz.

  • Görüntü > Ayarlamalar > Gölgeler/Vurgu seçeneklerini belirleyin.

  Not:

  Filtre Galerisi'ni kullanarak bir veya daha fazla filtre uyguluyorsanız, bunlar “Filtre Galerisi” adıyla Katmanlar panelinde grup olarak görüntülenir. Filtre Galerisi girişlerinden birini çift tıklatarak tek tek filtreleri düzenleyebilirsiniz.

 3. Filtre seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

  Akıllı Filtre, Akıllı Nesne katmanı altındaki Katmanlar panelinde Akıllı Filtreler satırı altında görüntülenir. Katmanlar panelinde Akıllı Filtre'nin yanında uyarı simgesi gördüğünüz zaman filtre, görüntünün renk modunu veya derinliğini desteklemez.

Akıllı Filtre uygulamanızdan sonra bunu (veya Akıllı Filtrelerin tüm grubunu) Katmanlar panelindeki başka bir Akıllı Nesne katmanına sürükleyebilirsiniz; Akıllı Filtreler'i Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak sürükleyin. Akıllı Filtreleri normal katmanlara sürükleyemezsiniz.

Akıllı Filtre Düzenleme

Akıllı Filtrede düzenlenebilir ayarlar varsa istediğiniz zaman bunu düzenleyebilirsiniz. Akıllı Filtreler karıştırma seçeneklerini de düzenleyebilirsiniz.

Not:

Akıllı Filtreyi düzenlediğinizde üzerinde yığılı filtrelerin önizlemesini görüntüleyemezsiniz. Akıllı Filtreyi düzenlemeyi bitirdiğinizde Photoshop bir kez daha üzerinde yığılı filtreleri görüntüler.

Akıllı Filtre Düzenleme ayarları

 1. Katmanlar panelinde Akıllı Filtre'yi çift tıklatın.
 2. Filtre seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

Akıllı Filtre Düzenleme karıştırma seçenekleri

Akıllı Filtre karıştırma seçeneklerinin düzenlenmesi geleneksel katmana filtre uygulandığında Soldur komutunun kullanılmasına benzer.

 1. Katmanlar panelinde, Filtre'nin yanındaki Karıştırma Seçeneklerini Düzenle simgesini  çift tıklatın.
 2. Karıştırma seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

Akıllı Filtreleri Gizleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir Akıllı Filtre'yi gizlemek için Katmanlar panelinde Akıllı Filtre'nin yanındaki göz simgesini  tıklatın. Akıllı Filtre'yi göstermek için sütunu yeniden tıklatın.

  • Akıllı Nesne katmanına uygulanmış tüm Akıllı Filtreler'i gizlemek için Katmanlar panelinde Akıllı Filtreler satırının yanındaki göz simgesini  tıklatın. Akıllı Filtreler'i yeniden görüntülemek için sütunu yeniden tıklatın.

Akıllı Filtreleri yeniden düzenleme, çoğaltma veya silme

Katmanlar panelinde Akıllı Filtreler'i yeniden düzenleyebilir, çoğaltabilir veya Akıllı Nesne'ye uygulamak istemediğiniz Akıllı Filtreler'i silebilirsiniz.

Akıllı Filtreleri Yeniden Sıralama

 1. Katmanlar panelinde Akıllı Filtre'yi yukarı veya aşağı sürükleyin. (Filtre Galerisini çift tıklatarak dilediğiniz galeri filtrelerini yeniden sıralayabilirsiniz.)

  Photoshop Akıllı Filtreleri aşağıdan yukarıya uygular.

Akıllı Filtreleri Çoğaltma

 1. Katmanlar panelinde, Akıllı Filtre'yi bir Akıllı Nesne'den diğerine ya da Akıllı Filtreler listesindeki yeni bir konuma Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak sürükleyin.

  Not:

  Tüm Akıllı Filtreleri çoğaltmak için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Akıllı Nesne katmanının yanında görüntülenen Akıllı Filtreler simgesini sürükleyin.

Akıllı Filtreleri Silme

 • Akıllı Filtreler'i tek tek silmek için filtreyi Katmanlar panelinin altında bulunan Sil simgesine  sürükleyin.
 • Akıllı Nesne katmanına uygulanan tüm Akıllı Filtreleri silmek için Akıllı Nesne katmanını seçip Katman > Akıllı Filtre > Akıllı Filtreleri Temizle seçeneğini belirleyin.

Akıllı Filtreleri Maskeleme

Akıllı Nesne'ye Akıllı Filtre uyguladığınızda Photoshop, Akıllı Nesne altındaki Katmanlar panelinde, Akıllı Filtreler satırında boş (beyaz) bir maske minik resmi görüntüler. Varsayılan olarak, bu maske tüm filtre efektini gösterir. (Akıllı Filtre uygulamadan önce seçim yaptıysanız, Photoshop Katmanlar panelindeki Akıllı Filtreler satırında boş maske yerine uygun maskeyi görüntüler.)

Akıllı Filtreleri seçimli maskelemek için filtre maskeleri kullanın. Akıllı Filtreleri maskelediğinizde bu maskeleme tüm Akıllı Filtrelere uygulanır; Akıllı Filtreleri tek tek maskeleyemezsiniz.

Filtre maskeleri katman maskelerine çok benzer şekilde çalışır; aynı tekniklerin çoğunu kullanabilirsiniz. Katman maskeleri gibi, filtre maskeleri de Kanallar panelinde alfa kanalları olarak saklanır ve bunların sınırlarını seçim olarak yükleyebilirsiniz.

Katman maskeleri gibi, filtre maskelerini de boyayabilirsiniz. Siyah boyadığınız filtre alanları gizlidir, beyaz boyadıklarınız görünürdür ve grinin gölgeleri olarak boyadığınız alanlar çeşitli saydamlık düzeyleri olarak görünür.

Maskeler panelindeki kontrolleri kullanarak filtre maskesi yoğunluğunu değiştirebilir ve maskenin kenarlarına geçiş yumuşatma ekleyebilir veya maskeyi ters çevirebilirsiniz.

Not:

Varsayılan olarak, katman maskeleri normal katmanlarla veya Akıllı Nesne katmanlarıyla bağlantılıdır. Taşıma aracı kullanarak katman maskesini veya katmanı taşıdığınızda bunlar birim olarak taşınır.

Akıllı Filtre Maskesi efektleri

 1. Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini tıklatarak maskeyi etkinleştirebilirsiniz.

  Maskenin minik resminin çevresinde bir kenarlık görüntülenir.

 2. Düzenleme veya boyama araçlarından birini seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Filtre bölümlerini gizlemek için maskeyi siyaha boyayın.

  • Filtre bölümlerini göstermek için maskeyi beyaza boyayın.

  • Filtreyi kısmen görünür yapmak için maskeyi griye boyayın.

  Not:

  Filtre maskelerine görüntü ayarlamaları ve filtreler de uygulayabilirsiniz.

Filtre maskesi opaklığını değiştirme veya maske kenarlarını yumuşatma

 1. Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini tıklattıktan veya Akıllı Nesne katmanını seçtikten sonra Maskeler panelindeki Filtre Maskesi düğmesini tıklatın.
 2. Maskeler panelinde maske opaklığını ayarlamak için Yoğunluk kaydırıcısını sürükleyin ve maske kenarlarına geçiş yumuşatma uygulamak için Geçiş Yumuşatma kaydırıcısını sürükleyin. Bkz. Maske opaklığını veya kenarları ayarlama.

  Not:

  Maske Kenarı seçeneği filtre maskeleri için kullanılamaz.

Filtre maskesini ters çevirme

 1. Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini tıklatın, ardından Maskeler panelinde Ters Çevir'i tıklatın.

Yalnızca filtre maskesini görüntüleme

 1. Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın. Akıllı Nesne katmanını göstermek için filtre maskesi minik resmini bir kez daha Alt veya Option tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Filtre maskelerini taşıma veya kopyalama

 • Maskeyi başka bir Akıllı Filtre Efektine taşımak için maskeyi diğer Akıllı Filtre Efektine sürükleyin.
 • Maskeyi kopyalamak için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak maskeyi başka bir Akıllı Filtre Efektine sürükleyin.

Filtre maskesini devre dışı bırakma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  • Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini tıklatın, ardından Maskeler panelinde Maskeyi Devre Dışı Bırak/Etkinleştir düğmesini  tıklatın.

  • Katman > Akıllı Filtre > Filtre Maskesini Devre Dışı Bırak'ı seçin.

  Maske devre dışı bırakıldığında filtre maskenin minik resmi üzerinde kırmızı X işareti görüntülenir; Akıllı Filtre maskeleme olmadan görüntülenir. Maskeyi yeniden etkinleştirmek için Akıllı Filtre maskesi minik resmini bir kez daha Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Akıllı Filtre maskesini silme

 • Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini tıklatın, ardından Maskeler panelinde Sil simgesini  tıklatın.
 • Katmanlar panelinde filtre maskesi minik resmini Sil simgesine sürükleyin.
 • Akıllı Filtre Efekti seçeneğini belirleyin ve Katman > Akıllı Filtreler > Filtre Maskesini Sil'i seçin.

Filtre maskesi ekleme

Filtre maskesi silerseniz ardından başka bir maske ekleyebilirsiniz.

 • Boş bir maske eklemek için Akıllı Nesne katmanını seçin, ardından Maskeler panelinde Filtre Maskesi düğmesini tıklatın.
 • Seçime dayalı maske eklemek için seçim yapıp Katmanlar panelindeki Akıllı Filtreler satırını sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Filtre Maskesi Ekle'yi seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi