Bir görüntü oluşturma

 1. Dosya > Yeni'yi seçin.
 2. Yeni iletişim kutusunda görüntü için bir ad girin.
 3. (İsteğe bağlı) Belge Türü menüsünden belge boyutunu seçin.

  Not:

  Piksel boyutları belirli bir cihaza göre ayarlanmış olan bir belge oluşturmak için Device Central düğmesini tıklatın.

 4. Boyut menüsünden hazır ayar seçerek veya Genişlik ve Yükseklik metin kutularına değer girerek genişliği ve yüksekliği ayarlayın.

  Not:

  Yeni görüntünüzü açık herhangi bir görüntünün yüksekliği, genişliği, çözünürlüğü, renk modu ve bit derinliğiyle eşleştirmek için Belge Türü menüsünün alt bölümünden bir dosya adı seçin.

 5. Çözünürlük, Renk Modu ve bit genişliği öğelerini ayarlayın.

  Seçimi panoya kopyaladıysanız, görüntü boyutları ve çözünürlüğü otomatik olarak bu görüntü verilerini temel alır.

 6. Bir Arka Plan İçerikleri seçeneği belirleyin:

  Beyaz

  Arka plan katmanını, varsayılan arka plan rengi olan beyazla doldurur.

  Arka Plan Rengi

  Arka plan katmanını geçerli arka plan rengiyle doldurur.

  Saydam

  İlk katmanı, renk değeri olmadan saydam yapar. Elde edilen belgenin içeriği gibi tek, saydam katmanı olur.

  Diğer öğesi, bir arka plan rengi seçmek üzere Renk Seçici iletişim kutusunu açar. Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Renk Seçici'ye genel bakış.

 7. (İsteğe bağlı) Gerekiyorsa, daha fazla seçeneği görüntülemek için Gelişmiş'i tıklatın.
 8. (İsteğe bağlı) Gelişmiş altında, renk profilini veya Bu Belgede Renk Yönetimi Uygulama'yı seçin. Piksel Boyut Oranı için, görüntüyü video için kullanmıyorsanız Kare'yi seçin. Video için kullanıyorsanız, kare olmayan pikselleri kullanmak üzere farklı bir seçenek belirleyin.
 9. Tamamladığınızda, Hazır Ayar'ı tıklatarak ayarlarınızı hazır ayar olarak kaydedebilir veya yeni dosyayı açmak üzere Tamam'ı tıklatabilirsiniz.

Görüntüyü çoğaltma

Görüntünün tamamını (tüm katmanlar, katman maskeleri ve kanallarla birlikte) diske kaydetmeden kullanılabilir bellek içinde çoğaltabilirsiniz.

 1. Çoğaltmak istediğiniz görüntüyü açın.
 2. Görüntü > Çoğalt'ı seçin.
 3. Çoğaltılmış görüntü için bir ad girin.
 4. Görüntüyü çoğaltmak ve katmanları birleştirmek istiyorsanız, Sadece Birleştirilmiş Katmanları Çoğalt'ı seçin. Katmanları korumak için bu seçeneğin seçili olmamasına dikkat edin.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Dosyaları aç

Son Kullanılanı Aç komutunu ve Aç komutunu kullanarak dosyaları açabilirsiniz. Ayrıca, Adobe Bridge veya Adobe Photoshop Lightroom uygulamalarından da Photoshop'ta dosya açabilirsiniz.

Camera raw ve PDF gibi bazı dosyaları açarken, dosyalar Photoshop'ta tamamen açılmadan önce iletişim kutusunda ayarları ve seçenekleri belirlersiniz.

Hareketsiz görüntülere ek olarak, Photoshop kullanıcıları 3B dosyaları, video ve görüntü sırası dosyalarını açıp düzenleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Video dosyalarını ve görüntü sıralarını içe aktarma.

Not:

Photoshop birçok dosya formatını açmak ve içeri aktarmak için eklenti modülleri kullanır. Bir dosya formatı Aç iletişim kutusunda veya Dosya > İçe Aktar alt menüsünde yoksa, formatın eklenti modülünü yüklemeniz gerekebilir.

Bazen Photoshop dosyanın doğru formatını belirlemeyebilir. Bu, örneğin dosya iki işletim sistemi arasında aktarılmışsa, olabilir. Kimi zaman Mac OS ve Windows işletim sistemleri arasındaki aktarım dosya biçiminin yanlış etiketlenmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda dosyanın açılacağı doğru formatı belirtmelisiniz.

Not:

Illustrator resminizi Photoshop'a taşırken katmanları, maskeleri, saydamlığı, bileşik şekilleri, görüntü eşleşmelerini ve düzenlenebilir türü (mümkün olduğunda) koruyabilirsiniz. Illustrator'da, resmi Photoshop (PSD) dosya formatına dışa aktarın. Illustrator resminiz Photoshop'un desteklemediği öğeler içeriyorsa, resminizin görünümü korunur ancak katmanlar birleştirilir ve resim rasterleştirilir.

Aç komutunu kullanarak dosyayı açma

 1. Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Açmak istediğiniz dosyanın adını seçin. Dosya görünmüyorsa, Dosya Türleri (Windows) veya Etkinleştir (Mac OS) açılır menüsünden tüm dosyaları görüntülemek üzere seçeneği belirleyin.
 3. Aç'ı tıklatın. Kimi durumlarda, formata özel seçenekleri belirlemenize olanak sağlayan bir iletişim kutusu görüntülenir.

  Not:

  Renk profili uyarı mesajı görüntülenirse çalışma alanı olarak gömülü profil mi kullanılacağını, belge renginin çalışma alanına mı dönüştürüleceğini ya da gömülü profilin tersine mi çevrileceğini belirtin. Daha fazla bilgi için bkz. İçe aktarılan görüntülerde renk yönetimi.

Son kullanılan dosyayı açma

 1. Dosya > Son Kullanılanı Aç'ı seçin ve alt menüden bir dosya belirleyin.

  Not:

  Son Kullanılanı Aç menüsünde listelenen dosyaların sayısını belirlemek için Dosya İşleme tercihlerindeki Son Kullanılan Dosya Listesinin İçeriği seçeneğini değiştirin. Düzenle > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Dosya İşleme (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

Dosyanın açılacağı dosya formatını belirleme

Dosya, gerçek formatına uymayan bir uzantıyla kaydedilmişse (örneğin, PSD dosyası .gif uzantısıyla kaydedilmişse) veya uzantısı yoksa, Photoshop dosyayı açamayabilir. Doğru formatı seçme Photoshop'un dosyayı tanımasına ve açmasına olanak sağlar.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • (Windows) Dosya > Farklı Aç'ı seçin ve açmak istediğiniz dosyayı belirleyin. Ardından Farklı Aç açılır menüsünden istenen formatı seçin ve Aç'ı tıklatın.

  • (Mac OS) Dosya > Aç'ı seçin ve ardından Göster açılır menüden Tüm Belgeler'i belirleyin. Ardından açmak istediğiniz dosyayı seçin ve Format açılır menüsünden istediğiniz dosya formatını belirleyin ve Aç'ı tıklatın.

  Not:

  Dosya açılmazsa, seçilen format dosyanın gerçek formatıyla eşleşmiyor olabilir veya dosya bozulmuş olabilir.

PDF dosyalarını açma

Adobe Taşınabilir Belge Formatı (PDF), vektör ve bitmap verilerinin her ikisini de temsil eden çeşitli dosya formatıdır. Elektronik belge arama ve gezinme özelliklerine sahiptir. PDF, Adobe Illustrator ve Adobe Acrobat için birincil formattır.

Bazı PDF dosyaları tek bir görüntü içerir, diğerleri birden fazla sayfa ve görüntü içerir. PDF dosyasını Photoshop'ta açtığınızda açılacak sayfaları veya görüntüleri seçebilir ve rasterleştirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Al ve Yerleştir komutunu, Yapıştır komutunu ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak PDF verilerini de içe aktarabilirsiniz. Sayfa veya görüntü Akıllı Nesne olarak ayrı bir katmana yerleştirilir.

Not:

Aşağıdaki yordam yalnızca genel PDF dosyalarını Photoshop'ta açmak içindir. Photoshop PDF dosyalarını açarken PDF'i İçe Aktar iletişim kutusunda seçenekleri belirlemeniz gerekmez.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • (Photoshop) Dosya > Aç'ı seçin.

  • (Bridge) PDF dosyasını seçin ve Dosya > Birlikte Aç > Adobe Photoshop seçeneğini belirleyin. 3. adıma atlayın.

 2. Aç iletişim kutusunda dosyanın adını seçin ve Aç'ı tıklatın.
 3. PDF'yi İçe Aktar iletişim kutusunda Seç altında, PDF'nin içe aktarmak istediğiniz öğelerine bağlı olarak Sayfalar veya Görüntüler'i seçin.
 4. Açmak istediğiniz sayfaları veya görüntüleri seçmek için minik resimleri tıklatın. Birden fazla sayfayı veya görüntüyü seçmek için üst karakter tuşunu basılı tutarak tıklatın. Seçili öğelerin sayısı, önizleme penceresinde görüntülenir. Görüntüleri içe aktarıyorsanız, 8. adıma geçin.

  Not:

  Önizleme penceresinde minik resim görüntüsünü ayarlamak için Minik Resim Boyutu menüsünü kullanın. Sayfaya Sığdır seçeneği bir minik resmi önizleme penceresine sığdırır. Birden fazla öğe varsa, bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

 5. Yeni belgeye ad vermek için Ad metin kutusuna adı girin. Birden fazla sayfa veya görüntü içe aktarıyorsanız, bir sayının temel adla birden fazla belge açılır.
 6. Sayfa Seçenekleri altında Buraya Kırp menüsünden PDF belgesinin dahil edilecek bölümünü belirleyin:

  Sınırlayıcı Kutu

  Sayfanın tüm metin ve grafiklerini içeren en küçük dikdörtgen bölgesini kırpar. Bu seçenek dışarıdaki beyaz alanı ve Kesim Kutusu dışında kalan belge öğelerini atar.

  Not:

  Sınırlayıcı Kutu, kaynak uygulama tarafından oluşturulmuş arka planın parçası olan beyaz alanı kırpmaz.

  Ortam Kutusu

  Sayfanın orijinal boyutunu kırpar.

  Kırpma Kutusu

  PDF dosyasının kırpma bölgesini (sayfa kenarlarını kırp) kırpar.

  Taşma Payı Kutusu

  Kesme, katlama ve kesim uygulama gibi üretim proseslerindeki sınırlamaları içermek için PDF dosyasında belirtilen bölgeyi kırpar.

  Kesim Kutusu

  Sayfanın hedeflenen bitmiş boyutu için belirtilen bölgeyi kırpar.

  Resim Kutusu

  PDF verisini başka bir uygulamaya yerleştirmek için PDF dosyasında belirtilen bölgeyi kırpar.

 7. Görüntü Boyutu öğesinin altına Genişlik ve Yükseklik değerlerini girin (gerekliyse).
  • Genişlik ve Yükseklik değerleri tarafından tanımlanan dikdörtgenin içine sığmak üzere ölçeklendirilen sayfaların en boy oranını korumak için Oranları Koru'yu seçin.

  • Sayfaları tam olarak Genişlik ve Yükseklik değerlerine göre ölçeklendirmek için Oranları Koru seçimini kaldırın. Sayfalar ölçeklendirildiğinde bazı deformasyonlar olabilir.

  Birden fazla sayfa seçildiğinde, Genişlik ve Yükseklik metin kutuları seçili sayfaların maksimum genişlik ve yükseklik değerlerini görüntüler. Oranları Koru seçildiyse ve Genişlik ile Yükseklik değerlerini değiştirmediyseniz, tüm sayfalar orijinal boyutunda oluşturulur. Değerleri değiştirme tüm sayfaları rasterleştirildiği biçimde orantılı olarak ölçeklendirilir.

 8. Görüntü Boyutu altında aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  Çözünürlük

  Yeni belgenin çözünürlüğünü atar. Ayrıca bkz. Piksel boyutları ve basılan görüntü çözünürlüğü hakkında.

  Mod

  Yeni belge için renk modunu atar. Ayrıca bkz: Renk modları.

  Bit Derinliği

  Yeni belgenin bit derinliğini atar. Ayrıca bkz: Bit derinliği.

  Genişlik ve Yükseklik değerleri ile Çözünürlük, sonuçta elde edilecek belgenin son piksel boyutlarını belirler.

 9. Renk profili uyarılarını geçmek için Uyarıları Görüntüleme'yi seçin.
 10. Tamam'ı tıklatın.

EPS dosyası açma

Encapsulated PostScript (EPS) hem vektör hem de bitmap verilerini temsil edebilir ve sanal olarak tüm grafik, çizim ve sayfa mizanpajı programları tarafından desteklenir. Öncelikli olarak PostScript resimleri üreten Adobe uygulaması Adobe Illustrator'dır. Vektör çizimi içeren bir EPS dosyasını açtığınızda rasterleştirilir; vektör resminin matematiksel olarak tanımlanan çizgi ve eğrileri, bitmap görüntüsünün piksellerine veya bitlerine dönüştürülür.

Al ve Yerleştir komutunu, Yapıştır komutunu ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak PostScript çizimini de Photoshop'a içe aktarabilirsiniz.

 1. Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Açmak istediğiniz dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.
 3. İstediğiniz boyutları, çözünürlüğü ve modu belirtin. Genişliğin yüksekliğe olan oranını korumak için Oranları Koru'yu seçin.
 4. Çizimin kenarlarındaki pürüzlü çizgileri azaltmak için Kenarı Yumuşatılmış'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi