Photoshop, görüntülerdeki perspektifi kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Bu özellik özellikle düz çizgilerin ve düz yüzeylerin bulunduğu görüntüler (örneğin, mimari görüntüler ve bina görüntüleri) için kullanışlıdır. Bu özelliği ayrıca tek bir görüntüde farklı perspektiflere sahip nesneleri birleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Arka Plan

Bir nesne görüntüde zaman zaman gerçekte göründüğünden farklı görünebilir. Bu uyumsuzluğun nedeni perspektif deformasyonudur. Farklı kamera uzaklıklarından ve görüntüleme açılarından yakalanmış aynı nesnenin görüntüleri farklı perspektif bozulmalar sergileyebilir.

Aynı nesnenin farklı uzaklıklardan ve açılardan yakalanan görüntülerindeki perspektif bozulma

Ön koşul: Grafik işlemcisini etkinleştirme

Photoshop, 16 bit ve 32 bit belgelerde perspektif çarpıtma özelliğinin çalıştırılması için en az 512 MB video RAM'i (VRAM) gerektirir. Ayrıntılar için bkz. Photoshop grafik işlemcisi (GPU) kartı hakkında SSS.

Perspektifin ayarlanmasının bir ön koşulu olarak grafik işlemcisinin Photoshop tercihlerinizde etkin olduğundan emin olun.

 1. Düzenle > Tercihler > Performans seçeneğini belirleyin.
 2. Grafik İşlemcisi Ayarları alanında, Grafik İşlemcisini Kullan seçeneğini belirleyin
 3. Gelişmiş Ayarlar'ı tıklayın. Hesaplamayı Hızlandırmak için Grafik İşlemcisini Kullan seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.
 4. Tamam düğmesini tıklatın.

Perspektifi ayarlama

Düzlemleri tanımlama

Perspektifi ayarlamadan önce görüntüdeki mimarinin düzlemlerini tanımlamanız gerekir:

 1. Görüntüyü Photoshop'ta açın.
 2. Düzenle > Perspektif Çarpıtma seçeneklerini belirleyin. Ekran üzerindeki ipucunu inceleyin ve kapatın.
 3. Görüntüdeki mimarinin düzlemleri boyunca dörtlüler çizin. Dörtlüleri çizerken kenarlarını mimarideki düz çizgilere paralel tutmaya çalışın.
Photoshop perspektifi ayarlama
Dörtlülerin kenarlarını mimarideki çizgilere hemen hemen paralel çizin. Resimde gösterildiği gibi iki düzlemi birbirine yaslayabilirsiniz. Burada bir bina için tanımlanmış bir dizi düzlem bulunmaktadır.

Düzlemleri değiştirme

 1. Mizanpaj modundan Çarpıt moduna geçin.
Photoshop Çarpıtma modu
Çarpıtma modu

 1. Aşağıdaki kullanılabilir yöntemlerden biriyle perspektifi değiştirin:
 • Dörtlülerin (raptiye) köşelerini uygun şekilde hareket ettirin. Örneğin, bu görüntünün perspektifini binanın iki tarafı eşit ölçülerde kısaltılmış olarak görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Elde edilen perspektif, yaklaşık olarak binanın köşe tarafından doğrudan görünümü şeklinde olur.
Photoshop Perspektifi ayarlama
Perspektifi, binanın iki tarafı da eşit olarak küçültülmüş şekilde ayarlama

 • Düzleştirmek ve daha sonraki perspektif değiştirme işlemleri sırasında düzleştirilmiş olarak tutmak için bir dörtlünün bağımsız bir kenarını Shift tuşuna basarak tıklatın. Bu yolla düzleştirilmiş bir kenar Çarpıt modunda sarı renkle vurgulanır. Perspektifi ayarlarken daha iyi denetim için dörtlülerin köşelerini (raptiyeler) kullanabilirsiniz.
Photoshop tek bir kenarı düzleştirme
Bir dörtlünün bağımsız bir kenarını düzleştirmek ve daha sonraki perspektif değiştirme işlemleri sırasında düzleştirilmiş olarak tutmak için Shift tuşuna basarak tıklatın. Bu görüntünün en sağındaki seçili kenar sarı renkle vurgulanmıştır.

Photoshop seçilen kenar düzleştirme
Seçili kenar düzleştirilir. Ayrıca, kenarın düzleştirilmiş hali daha sonraki perspektif değiştirme işlemlerinde de korunur.

Not:

Düzleştirilmiş halinin korunmasını istemiyorsanız söz konusu kenarı Shift tuşuna basarak tekrar tıklatın.

 • Çarpıt modunda otomatik perspektif ayarlaması için aşağıdaki simgeleri tıklatabilirsiniz:

          Yakın yatay çizgileri otomatik olarak aynı düzeye getir

Photoshop Yatay olarak dengeleme
Yatay olarak dengeleme

          Yakın dikey çizgileri otomatik olarak düzleştir

Photoshop Dikey olarak düzleştirme
Dikey olarak düzleştirme

          Hem dikey hem de yatay şekilde otomatik olarak düzleştir

Photoshop Yatay ve dikey olarak düzleştirme
Yatay ve dikey olarak düzleştirme

 1. Perspektifi ayarlamayı tamamladığınızda Perspektif Çarpıtmayı Uygula simgesini () tıklatın.  

Klavye kısayolları

Aşağıdaki klavye kısayolları, perspektifin ayarlanmasını kolaylaştırır:

Ok tuşları

Bir dörtlünün köşesini (raptiye) hafifçe taşıma

H

Siz Çarpıt modunda çalışırken ızgarayı gizler

L

Mizanpaj moduna geçer

W

Çarpıt moduna geçer

Enter tuşu

Mizanpaj modunda Çarpıt moduna hızlı bir şekilde geçmek için Enter tuşuna basabilirsiniz. Çarpıt modunda Enter tuşu, geçerli değişiklikleri perspektife uygular.

Shift-tıklatın

(Çarpıt modu) Bir dörtlünün kenarlarını ayrı ayrı düzleştirir ve daha sonraki perspektif değiştirme işlemleri sırasında düzleştirilmiş olarak tutar. Kenarın düzleştirilmiş halinin korunmasını istemiyorsanız, kenarı Shift tuşuna basarak tekrar tıklatın.

Shift tuşuna basıp kenarı sürükleme

(Çarpıtma modu) Bir düzlemi uzatırken şeklini sınırlar

Perspektif Çözgü kullanarak manzaraları geliştirin

Video eğitimi

Video eğitimi
Greg Benz

SSS

Evet. Aynı görüntüde farklı perspektifleri düzenlediğinizde şunları tercih edebilirsiniz:

 • Görüntünün bir kısmındaki belirli bir perspektifin değiştirilmemiş olarak kalmasını sağlarken geri kalan kısmında perspektif ayarı yapma. Bunu yapmak için:
  1. Perspektifini korumak istediğiniz görüntünün söz konusu kısmı etrafında bir dörtlü çizin. Bu dörtlünün, perspektifini ayarladığınız diğer düzlemlerden herhangi birine yaslanmadığından emin olun.
  2. Perspektifini ayarlamak istediğiniz diğer düzlemlerle çalışırken bu dörtlünün değiştirilmemiş olarak kalmasını sağlayın.
 • Birbirinden bağımsız farklı perspektiflere sahip görüntünün kısımlarını düzenleme.
  1. Görüntünün ilgili kısımları etrafında bağlı olmayan dörtlüler çizin.
  2. Birbirinden bağımsız dörtlüleri değiştirin.

Photoshop, 16 bit ve 32 bit belgelerde perspektif çarpıtma özelliğinin çalıştırılması için en az 512 MB video RAM'i (VRAM) gerektirir. GPU'nuz 256 MB VRAM'e sahipse perspektif çarpıtma özelliğini yalnızca 8 bit belgelerde çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca, nVidia GeForce GT 120 video kartı, perspektif çarpıtma özelliği için an itibarıyla desteklenmemektedir.

Şu adımları uygulayın:

 1. Düzenle > Tercihler > Genel seçeneklerini belirleyin.
 2. Tüm Uyarı İletişim Kutularını Sıfırla'yı tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.

Evet. Örnek olarak burada Taj Mahal yapısına yönelik geçit için düzlem belirlemenin iki farklı yolu sunulmaktadır:

Photoshop düzlemler
Mimari etrafında genel hatlarıyla çizilmiş bir dörtlü

Photoshop farklı düzlem kümesi
Aynı mimari için tanımlanmış farklı bir düzlem kümesi. Bu düzlem kümesi perspektif ayarlama üzerinde daha hassas kontrol sağlar.