Sezgisel görüntü üzerinde kontroller ile hızlıca farklı fotoğraf bulanıklaştırma efektleri oluşturmak için Bulanıklaştırma Galerisini kullanın.

Her bulanıklaştırma aracı, bulanıklaştırma efektinin uygulanması ve kontrol edilmesi için sezgisel görüntü üzerinde kontroller sağlar. Bulanıklaştırma ayarlamaları tamamlandıktan sonra bulanıklaştırma efektinin tamamına stil uygulamak için Bokeh kontrollerini kullanın. Photoshop; siz Bulanıklaştırma Galerisi efektleriyle çalışırken tam boyutlu, canlı bir önizleme sağlar.

Filtre > Bulanıklaştırma Galerisi seçeneklerini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Diğer bulanıklaştırma efektleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Görüntü keskinliğini ve bulanıklığını ayarlama.

Not:

Mercek bulanıklıkları için (Alan bulanıklaştırma, İris bulanıklaştırma ve Eğimli/Kaydırmalı bulanıklaştırma), görüntüye uygulanan bulanıklaştırma maskesini görüntülemek üzere M tuşuna basın. Siyah alanlar bulanıklaştırılmamıştır. Daha açık renkli alanlar görüntüye uygulanan bulanıklaştırma miktarını gösterir.

Alan bulanıklaştırma

Farklı bulanıklaştırma miktarlarıyla birden fazla bulanıklaştırma noktası tanımlayarak bulanıklaştırma efektlerinin bir degradesini oluşturmak için Alan Bulanıklaştırma'yı kullanın. Görüntüye birden fazla raptiye ekleyin ve her raptiye için bir bulanıklaştırma miktarı belirtin.

Sonuç, görüntüdeki tüm bulanıklaştırma raptiyelerinin birleştirilmiş efektidir. Ayrıca bulanıklaştırma efektlerini köşelere uygulamak için görüntünün dışına da bir raptiye ekleyebilirsiniz.

 1. Filtre > Bulanıklaştırma Galerisi > Alan Bulanıklaştırma seçeneklerini belirleyin.

  Görüntüye bir Alan bulanıklaştırma raptiyesi eklenir. Ek bulanıklaştırma raptiyeleri eklemek için görüntüyü tıklatın.

 2. Seçmek için bir raptiyeyi tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bulanıklaştırma efektini artırmak veya azaltmak için bulanıklaştırma tutamacını sürükleyin. Ayrıca bir bulanıklaştırma değeri belirtmek için Bulanıklaştırma Araçları panelini de kullanabilirsiniz.
  • Raptiyeyi yeni bir konuma sürükleyin.
  • Kaldırmak için Delete tuşuna basın.
  Photoshop Alan bulanıklaştırma raptiyeleri
  Alan bulanıklaştırma raptiyeleri

  A. Seçili olmayan bulanıklaştırma raptiyesi B. Seçili bulanıklaştırma raptiyesi 

İris bulanıklaştırma

Resminizde, kullanılan kamera veya mercekten bağımsız olarak sığ bir alan derinliği efektine benzetmek için İris bulanıklaştırmayı kullanın. Ayrıca geleneksel kamera teknikleriyle elde edilmesi hemen hemen imkansız olan bir efekt olarak birden fazla odak noktası da tanımlayabilirsiniz.

 1. Filtre > Bulanıklaştırma Galerisi > İris Bulanıklaştırma seçeneklerini belirleyin.

  Varsayılan İris bulanıklaştırma raptiyesi görüntüye eklenir. Ek bulanıklaştırma raptiyeleri eklemek için görüntüyü tıklatın.

  Photoshop İris bulanıklaştırma
  A. Alanı keskinleştir B. Alanı soldur C. Alanı bulanıklaştır 
 2. Çeşitli alanları yeniden tanımlamak üzere taşımak için tutamaçları sürükleyin.

 3. Bulanıklaştırma efektini artırmak veya azaltmak için bulanıklaştırma tutamacını sürükleyin. Ayrıca bir bulanıklaştırma değeri belirtmek için Bulanıklaştırma Araçları panelini de kullanabilirsiniz.

Eğme-Kaydırma

Eğme-kaydırma merceğiyle çekilen bir fotoğrafa benzetmek için Eğme-Kaydırma efektini kullanın. Bu özel bulanıklaştırma efekti, keskinlik alanını tanımlar ve ardından kenarlarda bir bulanıklaştırma oluşturarak solar. Eğme-Kaydırma efekti, minyatür nesnelerin fotoğraflarının benzetimini yapmak için kullanılabilir.

 1. Filtre > BulanıklaştırmaGalerisi > Eğme-Kaydırma seçeneklerini belirleyin.

  Varsayılan Eğme-Kaydırma bulanıklaştırma raptiyesi görüntüye eklenir. Ek bulanıklaştırma raptiyeleri eklemek için görüntüyü tıklatın.

  Photoshop Eğme-Kaydırma bulanıklaştırma raptiyesi
  A. Alanı keskinleştir B. Alanı soldur C. Alanı bulanıklaştır 
 2. Bulanıklaştırma efektini artırmak veya azaltmak için bulanıklaştırma tutamacını sürükleyin. Ayrıca bir bulanıklaştırma değeri belirtmek için Bulanıklaştırma Araçları panelini de kullanabilirsiniz.

 3. Farklı alanları tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

  • Satırları taşımak için sürükleyin.
  • Tutamaçları sürükleyin ve döndürün.

Yol bulanıklaştırma

Yol Bulanıklaştırma efektlerini kullanarak yollar boyunca hareket bulanıklıkları oluşturabilirsiniz. Ayrıca bulanıklaştırma şeklini ve miktarını da kontrol edebilirsiniz. Photoshop bir görüntüye uygulanan birden çok yol bulanıklaştırma efektini otomatik olarak birleştirir.

Photoshop Yol Bulanıklaştırma örneği
Yol bulanıklaştırma örneği

Aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Filtre > Bulanıklaştırma Galerisi > Yol Bulanıklaştırma seçeneklerini belirleyin.
 2. Bulanıklaştırma Araçları panelinde, Yol Bulanıklaştırma bölümünün altında Temel Bulanıklaştırma mı yoksa Arka Senkronizasyon Flaşı bulanıklaştırması mı uygulamak istediğinizi belirtin. Arka Senkronizasyon Flaşı bulanıklaştırması, bir pozlamanın sonunda patlayan bir flaş efektine benzetir.
 1. Görüntü üzerindeki kontrollerle birlikte bu prosedürün 4-8 adımlarını kullanın.
 2. Aşağıdaki ayarları belirtin:

Hız

Görüntüye uygulamak istediğiniz yol bulanıklaştırma miktarını belirtmek için Hız sürgüsünü ayarlayın. Hız ayarı, görüntüdeki tüm yol bulanıklaştırmalarına uygulanır.

İnceltme

İnceltme değeri belirtmek için sürgüyü ayarlayın. Yüksek inceltme değeri, bulanıklaştırma izinin kademeli olarak kaybolmasını sağlar.

 1. Gerekirse, Ortalanmış Bulanıklaştırma seçimini kaldırın. Daha yönlendirilmiş bir hareket bulanıklaştırması uygulamak istiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırmak isteyebilirsiniz.

  Ortalanmış Bulanıklaştırma seçeneği, bir pikseldeki herhangi bir piksel için bulanıklaştırma şeklini ortalayarak istikrarlı bulanıklaştırmalar oluşturulmasına yardımcı olur.
 1. Hareket Bulanıklığı Efektleri sekmesinde aşağıdaki ayarları belirtin:

Çakar Flaş Sayısı

Sanal çakar flaş ışığının pozlama sayısını ayarlayın.

Çakar Kuvveti

Çakar flaş pozlamaları arasında ne kadar bulanıklaştırma görüntüleneceğini belirleyin. Çakar Kuvveti, ortam ışığı ile sanal flaş ışığı arasındaki dengeyi kontrol eder.

Çakar Kuvveti değerini %0 olarak ayarlarsanız hiç bir çakar efekti görüntülenmez; yalnızca sürekli bulanıklaştırma görüntülenir. Diğer taraftan, Çakar Kuvveti değerini %100 olarak ayarladığınızda, çakar flaşları tam kuvvetle üretilir ancak flaş pozlamaları arasında sürekli bulanıklaştırma görüntülenmez. Orta düzeyli Çakar Kuvveti değerleri, sürekli bulanıklaştırmanın yanında ayrı çakar flaşları karışımı üretir.

 1. Gerekirse, uç noktalardaki bulanıklaştırma miktarlarını ayarlayın.
 2. İsteğe bağlı olarak bulanıklaştırma şekli kılavuzlarını ayarlayın. Kılavuzları görüntülemek için Bulanıklaştırma Şekillerini Düzenle'yi seçin.
 3. Yol Bulanıklaştırma efektini uygulamak için bulanıklaştırma aracının Seçenekler çubuğunda Tamam düğmesini tıklatın.

Photoshop'ta Yol Bulanıklaştırma filtresini kullanarak fotoğraflarınıza yaşam katın

Photoshop'ta Yol Bulanıklaştırma filtresini kullanarak fotoğraflarınıza yaşam katın
Fotoğraflarınıza yaşam katmak için Photoshop'ta Yol Bulanıklaştırma filtresini kullanma
photo
Greg Benz

Görüntü üzerinde kontroller ile çalışma için ipuçları

Kolay bir şekilde yol bulanıklaştırmaları oluşturmak için kaplama kontrollerini kullanabilirsiniz.

Kontrolleri kullanarak öncelikle bulanıklaştırma için bir yol (mavi) belirlersiniz. Ardından yol için bir eğri belirleyebilirsiniz. Böylelikle yolda yeni eğri noktaları oluşturmuş olursunuz. Yol belirlendikten sonra bulanıklaştırma şekilleri kılavuzunu (kırmızı) belirleyebilirsiniz.

Photoshop Bulanıklaştırma için yol belirleme
Bulanıklaştırma için yol belirleme.

A. Yol için başlangıç noktası B. Yol belirlenirken oluşturulan eğri noktası C. Bulanıklaştırma miktarı tekerlek kontrolü ile birlikte yolun uç noktası 


Photoshop Bulanıklaştırma şekli kılavuzları tanımlama
Bulanıklaştırma şekli kılavuzları tanımlama (kırmızı oklara dikkat edin).

A. Bulanıklaştırma şekli kılavuzları 

Bulanıklaştırma yollarını ve bulanıklaştırma şekli kılavuzlarını değiştirme

 • Seçmek için bir uç noktayı tıklatın.
 • Kırmızı bulanıklaştırma şekli kılavuzlarını görüntülemek için bir uç noktasını çift tıklatın. Alternatif olarak, kılavuzları görüntülemek için Bulanıklaştırma Araçları panelinde Bulanıklaştırma Şekillerini Düzenle'yi de seçebilirsiniz.
 • Bulanıklaştırma yolunu uzatmak için uç noktalarını sürükleyin.
 • Bulanıklaştırma şekli kılavuzunu sıfıra düşürmek için bir uç noktasını Cmd/Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın.
 • Bulanıklaştırma miktarı tekerlek kontrolünü görüntülemek için fare işaretçisini seçili bir uç noktanın yakınına getirin.
 • Bulanıklaştırma yolu boyunca bir eğri noktasını köşe noktasına dönüştürmek için Opt/Alt tuşunu basılı tutarak tıklatın. Eğri noktasına geri dönüştürmek için bir köşe noktasını Opt/Alt tuşunu basılı tutarak tıklatın.
 • Her iki bulanıklaştırma şeklini yol için birlikte taşımak üzere kırmızı bulanıklaştırma şeklini Shift tuşuna basılı tutarak sürükleyin.
 • Bir yol bulanıklaştırmasını taşımak için Cmd/Ctrl + sürükleme kombinasyonunu kullanın
 • Bir yol bulanıklaştırmasını çoğaltmak için Opt/Alt+Cmd/Ctrl + sürükleme kombinasyonunu kullanın
 • Bir yol bulanıklaştırmasını silmek için bir uç noktası seçiliyken Delete tuşuna basın.

Çevirerek bulanıklaştırma

Çevirerek Bulanıklaştırma efektini kullanarak bir veya daha fazla nokta çevresinde görüntüyü döndürebilir ve bulanıklaştırabilirsiniz. Çevirerek bulanıklaştırma, derece olarak ölçülen bir radyal bulanıklaştırmadır. Photoshop, merkez noktaları, bulanıklaştırma boyutu ve şekli ile diğer ayarlarla çalışmanıza, bunu yaparken de değişikliklerin canlı önizlemesini görüntülemenize olanak sağlar.

Photoshop Çevirerek Bulanıklaştırma
Uygulanırken Çevirerek Bulanıklaştırma

A. Orijinal görüntü B. Çevirerek Bulanıklaştırma (Bulanıklaştırma Açısı: 15°; Çakar Kuvveti: %50; Çakar Flaş Sayısı: 2; Çakar Flaş Süresi: 10°) C. Çevirerek Bulanıklaştırma (Bulanıklaştırma Açısı: 60°; Çakar Kuvveti: %100; Çakar Flaş Sayısı: 4; Çakar Flaş Süresi: 10°) 

Şu adımları uygulayın:

 1. Filtre > Bulanıklaştırma Galerisi > Çevirerek Bulanıklaştırma seçeneklerini belirleyin.
 2. Bulanıklaştırma miktarını değiştirmek için Bulanıklaştırma Araçları panelinde, Çevirerek Bulanıklaştırma bölümünde Bulanıklaştırma Açısı kontrolünü kullanın. Bir açısal değer (0-360°) belirtebilir veya sürgüyü ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak kaplama kontrollerini kullanarak da bulanıklaştırma miktarını ayarlayabilirsiniz.
Photoshop Bulanıklaştırma miktarını çeşitlendirme
Kaplama kontrollerini kullanarak bulanıklaştırma miktarını çeşitlendirme.

 1. Bulanıklaştırma Efektleri panelinde, Hareket Bulanıklığı Efektleri sekmesinde aşağıdaki ayarları belirtin:

Çakar Flaş Sayısı

Sanal çakar flaş ışığının pozlama sayısını ayarlayın

Çakar Kuvveti

Çakar flaş pozlamaları arasında ne kadar bulanıklaştırma görüntüleneceğini belirleyin. Çakar Kuvveti, ortam ışığı ile sanal flaş ışığı arasındaki dengeyi kontrol eder.

Çakar Kuvveti değerini %0 olarak ayarlarsanız hiç bir çakar efekti görüntülenmez; yalnızca sürekli bulanıklaştırma görüntülenir. Diğer taraftan, Çakar Kuvveti değerini %100 olarak ayarladığınızda, çakar flaşları tam kuvvetle üretilir ancak flaş pozlamaları arasında sürekli bulanıklaştırma görüntülenmez. Orta düzeyli Çakar Kuvveti değerleri, sürekli bulanıklaştırmanın yanında ayrı çakar flaşları karışımı üretir.

Çakar Flaş Süresi

Çakar flaş pozlaması süresini derece cinsinden belirtmenizi sağlar. Çakar Flaş Süresi, çevre boyunca açısal mesafe açısından her bir flaş pozlaması için bulanıklaştırma uzunluğunu kontrol eder.

 1. Çevirerek Bulanıklaştırma efektini uygulamak için bulanıklaştırma aracının Seçenekler çubuğunda Tamam düğmesini tıklatın.

Not:

Bulanıklaştırma aracının Seçenekler çubuğundan önizlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Not:

Photoshop bir görüntü için tanımlanan birden çok çevirerek bulanıklaştırma efektini otomatik olarak karıştırır.

Kaplama kontrolleriyle çalışma için ipuçları

Aşağıdaki resimde gösterilen kaplama kontrolleri, Çevirerek Bulanıklaştırma efekti için kullanılabilir.

Photoshop Çevirerek Bulanıklaştırma için kaplama kontrolleri
Çevirerek Bulanıklaştırma efekti için kaplama kontrolleri.

A. Döndürme noktası B. Bulanıklaştırma halkası C. Geçiş Yumuşatma tutamaçları D. Elips tutamaçları 
 • Yeni bir çevirerek bulanıklaştırma eklemek için görüntüde istediğiniz bir konumu tıklatın.
 • Çevirerek bulanıklaştırmayı çoğaltmak için şu klavye kombinasyonları kullanın:
  (Windows) Alt+Ctrl+sürükle
  (Mac) Opt+Cmd+sürükle
 • Elipsi tek biçimli yeniden boyutlandırmak için bir elips sınırını sürükleyin.
 • Çevirerek bulanıklaştırmayı silmek için, çevirerek bulanıklaştırma seçiliyken Delete tuşuna basın.
 • Bir döndürme noktasını merkezin dışına taşımak için şu klavye kısayolunu kullanın:
  (Windows) Alt+sürükle
  (Mac) Opt+sürükle

  Bir açıdan görüntülenen nesnelerle çalışılırken döndürme noktasının yeniden konumlandırılması kullanışlıdır.
 • Kaplama kontrollerini geçici olarak gizlemek için H tuşunu basılı tutun.

Bulanıklaştırma efektleri

Odak dışı veya bulanıklaştırılan bölümlerin görünümünü kontrol ederek görüntünün bütününü geliştirebilirsiniz. Bütünsel olarak hoş bir etki oluşturmak için bokeh parametrelerini belirtin.

Bulanıklaştırma Efektleri panelinde, aşağıdakiler için bir değer belirtin:

Açık Bokeh

Resimdeki odak dışı veya bulanıklaştırılan alanları aydınlatır.

Bokeh Rengi

Aydınlatılan alanlara beyazlaştırılmayan, daha canlı renkler ekler.

Işık Aralığı

Ayarların etkilediği tonların aralığını belirler.

Bulanıklaştırılan alanlarda paraziti geri yükleme

Bulanıklaştırma Galerisi efektini uyguladıktan sonra bazen görüntünün bulanıklaştırılan alanlarının sentetik veya yapay göründüğünü fark edebilirsiniz. Bu bulanıklaştırılan görüntü alanına daha gerçekçi bir görünüm vermek için paraziti/greni geri yükleyebilirsiniz.

Photoshop Greni/paraziti geri yükleme
Bulanıklaştırılan alanların daha gerçekçi görünmesi için gren/paraziti geri yükleme

İlk etkiyi elde etmek amacıyla bulanıklaştırma kontrollerini kullandıktan sonra paraziti geri yüklemek için şu adımları takip edin:

 1. Bulanıklaştırma Efektleri panelinde Parazit sekmesinde sağ üst köşedeki onay kutusunun işaretlenmiş olduğundan emin olun. Bulanıklaştırılmış görüntü alanına daha önce eklenmiş paraziti geri döndürmek için istediğiniz zaman bu onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz.
 2. Bulanıklaştırılmış alana uygulamak istediğiniz parazit türünü seçin:

  Tektip: Filtre > Parazit > Parazit Ekle > Tektip seçeneğiyle eklenen parazitle aynıdır.
  Gauss: Filtre > Parazit > Parazit Ekle > Gauss seçeneğiyle eklenen parazitle aynıdır.
  Gren: Camera Raw'daki Gren Ekle seçeneğiyle eklenen parazitle aynıdır.

 3. Aşağıdaki ayarları belirtin:

  Miktar: Parazit miktarını görüntüdeki bulanıklaştırılmayan alanlardaki parazitle eşleştirir. Kaydırıcıyı %0 ila %100 arasında ayarlayın.
  Boyut:(Yalnızca Gren türünde parazit için) Parazit için parçacık boyutunu kontrol eder
  Kabalık:(Yalnızca Gren türünde parazit için kullanılabilir) Grenin düzgünlüğünü denetler. Greni daha fazla tektip yapmak için sola (%50'nin altına) sürükleyin. Grenin eşitliğini azaltmak için sağa (%50'nin üstünde) sürükleyin.
  Renk: Parazitin renk derecesini kontrol eden derecelendirilmiş kaydırıcı. Paraziti tek renkli hale getirmek için Parazit Ekle iletişim kutusundaki (Filtre > Parazit > Parazit Ekle) Tek Renkli seçeneğini etkinleştirerek elde ettiğiniz efekte benzer şekilde kaydırıcıyı %0'a sürükleyin. 
  Vurgula: Daha iyi gölge/vurgu eşleşmesi için görüntünün vurgulanan alanlarındaki paraziti azaltır. Kaydırıcıyı %0 ila %100 arasında ayarlayın.

Not:

Parazit türü için ayarları belirledikten sonra parazit türleri arasında geri ve ileri geçiş yaparsanız Photoshop bu ayarları hatırlar. Örneğin, Gren türünde parazitten Gauss türü parazite geçiş yapıp, ardından Gren türü parazite geri döndüğünüzde.

Bulanıklaştırma Galerisi'ndeki bulanıklaştırma efektleri artık Akıllı Nesneleri destekler ve geri alınabilir şekilde Akıllı Filtreler olarak uygulanabilir. Bu özellik Akıllı Nesne video katmanlarını da destekler. Bulanıklaştırma Galerisi efektini Akıllı Filtre olarak uygulamak için:

 1. Katmanlar panelinde bir Akıllı Nesne katmanı seçin.

 2. Filtre > Bulanıklaştırma Galerisi seçeneklerini belirleyin ve uygun efekti seçin.

Akıllı Filtreler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Akıllı Filtreler Uygulama.

Ayrıca bkz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi