Not:

Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop, ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'taki tüm özellikler Photoshop'un bir parçasıdır.

Kare animasyonu iş akışı

Photoshop'ta animasyon kareleri oluşturmak için Zaman Çizelgesi panelini kullanırsınız. Her kare bir kare yapılandırmasını temsil eder.

Not:

Ayrıca zaman çizelgesi ve anahtar kareleri kullanarak animasyon oluşturabilirsiniz. Bkz. Zaman çizelgesi animasyonları oluşturma.

Photoshop Kare animasyonu iş akışı
Animasyon çizimi. Tek tekerlekli bisiklet kendi katmanındadır; katmanın konumu animasyonun her karesinde değişir.

Photoshop'ta kare tabanlı animasyonlar oluşturmak için aşağıdaki genel iş akışını kullanın.

Yeni belge açın

Henüz görünür değilse, Zaman Çizelgesi ve Katmanlar panellerini açın. Zaman Çizelgesi panelinin kare animasyonu modunda olduğundan emin olun. Zaman Çizelgesi panelinin ortasında, Kare Animasyonu Oluştur'u seçmek için aşağıyı işaret eden oku ve ardından okun yanındaki düğmeyi tıklatın.

Katman ekleyin veya arka plan katmanını dönüştürün

Arka plan katmanına animasyon uygulanamadığından yeni katman ekleme ya da arka plan katmanını dönüştürme işlemini normal katmana uygulayın. Bkz. Arka planı ve katmanları dönüştürme.

Animasyonunuza içerik ekleyin

Animasyonunuzda bağımsız animasyonlu birçok nesne varsa ya da nesne rengini veya kare içeriğini tamamen değiştirmek istiyorsanız nesneleri ayrı katmanlarda oluşturun.

Zaman Çizelgesi paneline kare ekleyin

Kare seçin

Seçili kare için katmanları düzenleyin

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

 • Farklı katmanlar için görünürlüğü açın veya kapatın.

 • Katman içeriğinin taşınabilmesi için nesnelerin ya da katmanların konumunu değiştirin.

 • İçeriğin solması veya netleşmesi için katman opaklığını değiştirin.

 • Katmanların karıştırma modunu değiştirin.

 • Katmanlara stil ekleyin.

  Photoshop, katman özelliklerin kareler arasında korunması için araçlar sağlar. Bkz. Katman özelliklerini animasyon karelerinde bütünleştirme.

Gerektiği şekilde daha fazla kare ekleyin ve katmanları düzenleyin

Oluşturabileceğiniz kare sayısı yalnızca Photoshop'ta kullanılabilir sistem belleği miktarıyla sınırlıdır.

Arayı Doldur komutunu kullanarak, panelde varolan iki kare arasındaki ara değişikliklerle yeni karelere oluşturabilirsiniz. Nesnenin ekranda hareket etmesi ya da solması veya netleşmesi için hızlı bir yoldur. Bkz. Arayı doldurmayı kullanarak kare oluşturma.

Kare gecikmesi ve döngü seçeneklerini ayarlayın

Her kareye gecikme süresi atayabilir ve döngü belirleyebilirsiniz; böylece animasyon bir kez, belirli bir sayıda veya sürekli çalışabilir. Bkz. Kare animasyonlarda gecikme süresi belirtme ve Kare animasyonlarda döngü belirtme.

Animasyonun önizlemesini görüntüleyin

Animasyonu oluşturduğunuz gibi oynatmak için Zaman Çizelgesi panelindeki kontrolleri kullanın. Ardından Web İçin Kaydet komutunu kullanarak web tarayıcınızda animasyonu önizleyin. Bkz. En iyileştirilmiş görüntüleri web tarayıcısında önizleme.

Verimli indirme için animasyonu en iyileştirin.

Animasyonu kaydedin

Kare animasyonunuzu kaydetmeniz için farklı seçenekler bulunur:

 • Web İçin Kaydet komutunu kullanarak hareketli GIF olarak kaydedin.

 • Animasyon üzerinde sonradan daha fazla çalışabilmek için Photoshop (PSD) formatında kaydedin.

 • Görüntü sırası, QuickTime filmi veya ayrı dosyalar olarak farklı kaydedin. Ayrıca bkz. Video dosyalarını veya görüntü sıralarını dışa aktarma

Animasyona kare ekleme

Kare eklemek animasyon oluşturmanın ilk adımıdır. Açık bir görüntünüz varsa, Zaman Çizelgesi paneli görüntüyü yeni animasyonda ilk kare olarak görüntüler. Eklediğiniz her kare önceki karenin kopyası olarak başlar. Bundan sonra Katmanlar panelini kullanarak karede değişiklik yaparsınız.

 1. Zaman Çizelgesi panelinin kare animasyonu modunda olduğundan emin olun.

 2. Seçili Kareleri Çoğalt düğmesini  tıklatın.

Animasyon kareleri seçme

Kareyle çalışmadan önce bunu geçerli kare olarak seçmeniz gerekir. Geçerli karenin içeriği belge penceresinde görüntülenir.

Zaman Çizelgesi panelinde geçerli kare, karenin minik resmi çevresinde ince bir kenarlıkla (gölgeli seçim vurgusunda) belirtilir. Seçili kareler kare minik resmi çevresinde gölgeli vurguyla belirtilir.

Tek animasyon karesi seçme

 1. Zaman Çizelgesi panelinde şunlardan birini yapın:

  • Bir kareyi tıklatın.

  • Geçerli kare olarak serideki bir sonraki kareyi seçmek için Sonraki Kareyi Seç düğmesini  tıklatın.

  • Geçerli kare olarak serideki bir önceki kareyi seçmek için Önceki Kareyi Seç düğmesini  tıklatın.

  • Geçerli kare olarak serideki ilk kareyi seçmek için İlk Kareyi Seç düğmesini  tıklatın.

Birdin fazla animasyon karesi seçme

 1. Zaman Çizelgesi panelinde şunlardan birini yapın:

  • Birden fazla bitişik kare seçmek için ikinci bir kareyi Shift-tıklatın. İkinci karenin yanı sıra ilk ve ikinci kare arasında kalan tüm kareler seçime eklenir.

  • Bitişik olmayan birden fazla kare seçmek için, seçime eklemek amacıyla Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak eklenecek kareleri tıklatın.

  • Tüm kareleri seçmek için panel menüsünden Tüm Kareleri Seç'i belirleyin.

  • Çok kareli seçimde karenin seçimini kaldırmak için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Animasyon karelerini düzenleme

 1. Zaman Çizelgesi panelinde bir veya birden fazla kare seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Animasyon karelerinde nesne içeriğini düzenlemek için, kareyi etkileyen görüntüdeki katmanları değiştirmek amacıyla Katmanlar panelini kullanın.
  • Animasyon karesinde nesne konumunu değiştirmek için Katmanlar panelinde nesnenin bulunduğu katmanı seçip yeni konuma sürükleyin.

  Not:

  Birden fazla kare seçip bunların konumunu değiştirebilirsiniz. Ancak, bitişik olmayan birden fazla kareyi sürüklerseniz bu kareler yeni konumda bitişik yerleşir.

  • Animasyon karelerinin sırasını tersine çevirmek için panel menüsünden Kareleri Ters Çevir'i seçin.

  Not:

  Ters çevirmek istediğiniz karelerin bitişik olması gerekmez; seçili karelerden istediğinizi ters çevirebilirsiniz.

  • Seçili kareleri silmek için Zaman Çizelgesi paneli menüsünden Kareyi Sil'i seçin veya Sil simgesini  tıklatın, ardından da silmeyi onaylamak amacıyla Evet'i tıklatın. Seçili kareyi Sil simgesine de sürükleyebilirsiniz.

Katman özelliklerini animasyon karelerinde bütünleştirme

Katmanlar panelindeki bütünleştirme düğmeleri (Katman Konumunu Bütünleştir, Katman Görünürlüğünü Bütünleştir, Katman Stilini Bütünleştir) etken animasyon karesindeki niteliklerde yaptığınız değişikliklerin aynı katmanda yer alan diğer tüm karelere nasıl uygulanacağını saptar. Bütünleştirme düğmelerinden biri seçildiğinde bu nitelik etkin katmandaki tüm karelerde değişir; bu düğme seçili olmadığında değişiklikler sadece etkin kareye uygulanır.

Katmanlar panelindeki Kare 1'i Yay seçeneği de ilk karedeki niteliklerde yaptığınız değişikliklerin aynı katmandaki diğer kareleri nasıl etkileyeceğini saptar. Seçili olduğunda ilk karede nitelikte değişiklik yapabilirsiniz; buna bağlı olarak etkin katmanda bulunan izleyen tüm kareler ilk kareye göre değişecektir (ve önceden oluşturduğunuz animasyonu koruyacaktır).

Katman özelliklerini bütünleştirme

 1. Zaman Çizelgesi panelinde niteliği tek kare olarak değiştirin.

 2. Katmanlar panelinde, etkin katmanda bulunan diğer tüm karelere değiştirilen niteliğin uygulanması için Katman Konumunu Bütünleştir , Katman Görünürlüğünü Bütünleştir  veya Katman Stilini Bütünleştir  seçeneğini tıklatın.

Kare 1'i Yay

 1. Katmanlar panelinde Kare 1'i Yay seçeneğini belirleyin.
 2. Zaman Çizelgesi panelinde ilk karenin niteliğini değiştirin.

  Değiştirilen nitelik (bağlantılı olarak) katmanda izleyen diğer tüm karelere uygulanır.

Not:

Kareleri, katmandaki arka arkaya kareler grubunu Shift tuşuna basılı tutarak seçip seçilen bu karelerden herhangi birinde nitelik değişikliği yaparak da yayabilirsiniz.

Katmanları bütünleştir düğmelerini gösterme veya gizleme

 1. Katmanlar paneli menüsünden Animasyon Seçenekleri'ni seçip şunlardan birini belirleyin:

  Otomatik

  Zaman Çizelgesi paneli açık olduğunda katmanları bütünleştirme düğmelerini görüntüler.

  Her Zaman Göster

  Zaman Çizelgesi paneli açık veya kapalı olduğunda katmanları bütünleştirme düğmelerini görüntüler.

  Her Zaman Gizle

  Zaman Çizelgesi paneli açık veya kapalı olduğunda katmanları bütünleştirme düğmelerini gizler.

Katman özellikleri olan kareleri kopyalama

Kare kopyalayıp yapıştırdığınızda neler olduğunu anlamak için karenin verilen katman konfigürasyonuna sahip görüntünün çoğaltılmış bir çeşidi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kare kopyaladığınızda katmanlara ait konfigürasyonları da (her katmanın görünürlük ayarı, konumu ve diğer özellikleriyle birlikte) kopyalarsınız. Kare yapıştırdığınızda bu tatmana ait konfigürasyonu hedef kareye uygularsınız.

 1. Zaman Çizelgesi panelinde kopyalamak istediğiniz bir veya daha fazla kareyi seçin.

 2. Panel menüsünden Kareleri Kopyala'yı seçin.
 3. Geçerli animasyonda veya başka bir animasyonda hedef kare ya da kareleri seçin.
 4. Panel menüsünden Kareleri Yapıştır'ı seçin.
 5. Yapıştırma yöntemini seçin:

  Kareleri Değiştir

  Seçili kareleri kopyalanan karelerle değiştirir. Yeni katman eklenmez. Hedef karelerde varolan her katmana ait özellikler kopyalanan her katmana ait olanlarla değiştirilir. Kareleri görüntüler arasına kopyalarsanız görüntüye yeni katmanlar eklense de hedef karelerde yalnızca yapıştırılan katmanlar görünür (varolan katmanlar gizlidir).

  Seçimin Üzerine Yapıştır

  Yapıştırılan kare içeriğini görüntüye yeni katman olarak ekler. Kareleri aynı görüntüye yapıştırdığınızda bu seçeneğin kullanılması görüntüdeki katman sayısını iki kat artırır. Hedef karelerde yeni yapıştırılan katmanlar görünürken orijinal katmanlar gizlidir. Hedef dışı karelerde yeni yapıştırılan katmanlar gizlidir.

  Seçimden Önce Yapıştır veya Seçimden Sonra Yapıştır

  Kopyalanan kareleri hedef çerçevenin önüne veya ardına yapıştırır. Kareleri görüntüler arasına kopyalarsanız görüntüye yeni katmanlar eklense de yeni karelerde yalnızca yapıştırılan katmanlar görünür (varolan katmanlar gizlidir).

 6. (İsteğe bağlı) Katmanlar panelinde yapıştırılan katmanlara bağlanmak için Eklenmiş Katmanları Bağla'yı seçin.

  Bu seçenek yalnızca kareler başka bir belgeye yapıştırıldığında kullanılabilir. Yapıştırılan katmanları bir birim olarak yeniden konumlandırmak istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Arayı doldurmayı kullanarak kare oluşturma

Arayı doldurma(tweening) işlemi tanımlamak üzere geleneksel “in betweening” teriminden türetilmiştir. Arayı doldurma işlemi (enterpolasyon uygulama olarak da adlandırılır) soldurma veya netleştirme ya da karede öğe taşıma gibi animasyon efektlerini oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Arayı dolduran karelere oluşturduktan sonra tek tek düzenleyebilirsiniz.

Katman özelliklerini (konum, opaklık veya efekt parametreleri) hareket görünümü oluşturmak için eşit olarak yeni kareler arasında değiştirerek varolan iki kare arasına bir dizi kareyi otomatik olarak eklemek ya da bunları değiştirmek için Arayı Doldur komutunu kullanırsınız. Örneğin, bir katmanı soldurmak isterseniz katman opaklığını başlangıç karesinde %100 olarak ayarlayın; ardından, aynı katman opaklığını bitiş karesinde %0 olarak ayarlayın. İki kare arasını doldurduğunuzda katman opaklığı yeni karelerde eşit olarak azalır.

Photoshop Ara doldurmayı kullanarak kare oluşturma
Metin konumuna animasyon uygulamak için arayı doldurmayı kullanma

 1. Belirli bir katmana arayı doldurma uygulamak için katmanı Katmanlar panelinde seçin.
 2. Tek kare veya birden çok bitişik kare seçin.
  • Tek kare seçerseniz önceki kareyle veya sonraki kareyle arasını doldurmayı seçersiniz.

  • Art arda iki kareyi seçerseniz yeni kareler bu kareler arasına eklenir.

  • İki kareden fazla seçerseniz, seçili ilk ve son kareler arasında var olan kareler arayı doldurma işlemiyle değiştirilir.

  • Animasyonda ilk ve son kareleri seçtiğinizde, bu kareler bitişik olarak davranır ve arayı dolduran kareler son karenin ardına eklenir. (Bu arayı doldurma yöntemi animasyon birden çok kez dönmeye ayarlandığında kullanışlıdır.)

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Zaman Çizelgesi panelinde Arayı Doldur düğmesini  tıklatın.

  • Panel menüsünden Arayı Doldur'u seçin.

 4. Eklenen karelerde değiştirilecek katman veya katmanları seçin:

  Tüm Katmanlar

  Seçili kare veya karelerde tüm katmanları değiştirir.

  Seçili Katman

  Seçili kare veya karelerde yalnızca geçerli olarak seçilmiş katmanları değiştirir.

 5. Değiştirilecek katman özelliklerini belirtin:

  Konum

  Yeni karelerde katman içeriği konumunu eşit olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında değiştirir.

  Opaklık

  Yeni karelerde opaklığı eşit olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında değiştirir.

  Efektler

  Katman efektlerine ait parametre ayarlarını eşit olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında değiştirir.

 6. 2. adımda tek kare seçiliyse Arayı Bununla Doldur menüsünden karelerin nereye ekleneceğini seçin:

  Sonraki Kare

  Seçili kare ve bunu izleyen kare arasına kareler ekler. Zaman Çizelgesi panelinde son kareyi seçtiğinizde bu seçenek kullanılamaz.

  İlk Kare

  Son kare ve ilk kare arasına kareler ekler. Zaman Çizelgesi panelinde ancak son kareyi seçtiğinizde bu seçenek kullanılabilir.

  Önceki Kare

  Seçili kare ve bunun öncesindeki kare arasına kareler ekler. Zaman Çizelgesi panelinde ilk kareyi seçtiğinizde bu seçenek kullanılamaz.

  Son Kare

  İlk kare ve son kare arasına kareler ekler. Zaman Çizelgesi panelinde ancak ilk kareyi seçtiğinizde bu seçenek kullanılabilir.

 7. Eklenecek Kareler kutusunda bir değer girin veya kare numaralarını seçtirmek için Yukarı veya Aşağı Ok tuşunu kullanın. (Bu seçenek iki kareden fazla seçtiğinizde kullanılamaz.)
 8. Tamam'ı tıklatın.

Her yeni kare için yeni katman ekleme

Her Yeni Kare İçin Yeni Katman Oluştur komutu otomatik olarak öteki karelerde gizlenen ancak yeni karede görünebilir bir katman ekler. Bu seçenek, her kareye yeni görsel öğeler eklemenizi gerektiren bir animasyon oluşturduğunuzda zaman kazandırır.

 1. Zaman Çizelgesi panel menüsünden Her Yeni Kare için Yeni Katman Oluştur'u seçin.

  Onay işareti, seçeneğin açık olduğunu gösterir.

Animasyon karelerindeki katmanları gizleme

Yeni bir katman oluşturduğunuzda, bu katman varsayılan olarak tüm animasyon karelerinde görünür.

 • Yalnızca etkin karelerdeki yeni katmanları göstermek için Zaman Çizelgesi paneli menüsündeki Yeni Katmanlar Tüm Karelerde Görünür öğesinin seçimini kaldırın.

 • Belirli bir karedeki katmanı gizlemek için söz konusu kareyi seçip Katmanlar panelinde istediğiniz katmanı gizleyin.

Kare animasyonlarda gecikme süresi belirtme

Animasyonda tek kareler ya da çok kareler için gecikme(karenin görüntülendiği süre) belirtebilirsiniz. Gecikme süresi saniye cinsinden görüntülenir. Saniye bölümleri ondalık değerler olarak görüntülenir. Örneğin, saniyenin dörtte biri .25 olarak belirtilir. Geçerli kareye gecikme ayarladıysanız bundan sonra oluşturduğunuz her kare hatırlanıp bu gecikme değerine uygulanacaktır.

 1. Zaman Çizelgesi panelinde bir veya birden fazla kare seçin.

 2. Açılır menüyü görüntülemek için seçili kare altındaki Geciktir değerini tıklatın.
 3. Gecikmeyi belirtin:
  • Açılan menüden bir değer seçin. (Kullanılan son değer menünün altında görüntülenir.)

  • Diğer'i seçin, Kare Gecikmesini Ayarla iletişim kutusunda bir değer girip Tamam'ı tıklatın. Birden çok kare seçtiyseniz, biri için belirttiğiniz gecikme değeri tüm karelere uygulanır.

Bir kare atma yöntemi seçme

Kare çıkarma yöntemi sonraki kare görüntülenmeden önce geçerli karenin atılıp atılmayacağını belirtir. Geçerli karenin sonraki kareye ait saydam alanlardan görünüp görünmeyeceğini belirtmek için arka plan saydamlığının da bulunduğu animasyon çıkarma yöntemini seçersiniz.

Photoshop Kare çıkarma yöntemleri
Kare çıkarma yöntemleri

A. Arka plan saydamlığına sahip karede Arka Plana Geri Yükle seçeneği B. Arka plan saydamlığına sahip karede Atma seçeneği 

Çıkarma Yöntemi simgesi, karenin Atma  mı, yoksa At mı olarak ayarlandığını belirtir. (Çıkarma Yöntemi, Otomatik olarak ayarlandığında simge görüntülenmez.)

 1. Çıkarma yöntemini seçmek istediğiniz kare veya kareleri seçin.
 2. Çıkarma Yöntemi bağlam menüsünü görüntülemek için kare minik resmini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşu basılı olarak (Mac OS) tıklatın.
 3. Çıkarma yöntemi seçin:

  Otomatik

  Geçerli kare için, sonraki karede katman saydamlığı varsa geçerli kareyi atarak otomatik olarak çıkarma yöntemini saptar. Çoğu animasyon için Otomatik seçeneği (varsayılan) istenen sonuçları verir.

  Not:

  Saydamlığın bulunduğu kareleri korumak için, Gereksiz Piksel Silinmesi en iyileştirme seçeneğini kullandığınızda Otomatik çıkarma seçeneğini belirleyin.

  Atma

  Görüntüye sonraki kare eklendiğinde geçerli kareyi korur. Geçerli kare (ve önceki kareler) sonraki karenin saydam alanlarından gösterilebilir. Atma seçeneğini kullanarak animasyonun tam bir önizlemesini görmek için tarayıcı kullanın.

  At

  Sonraki kare görüntülenmeden geçerli kareyi görüntüden atar. Her seferinde yalnızca tek kare görüntülenir (geçerli kare sonraki karenin saydam alanlarından görüntülenmez).

Kare animasyonlarda döngü belirleme

Oynatıldığında animasyon sırasının kaç kez yineleneceğini belirtmek için döngü seçeneğini seçersiniz.

 1. Zaman Çizelgesi panelinin sol alt köşesindeki Döngü Seçeneği Seçim kutusunu tıklatın.

 2. Bir döngü seçeneği belirleyin: Bir Kez, 3 Kez, Sürekli, Diğer.
 3. Diğer'i seçmişseniz, Döngü Sayısını Ayarla iletişim kutusunda bir değer girip Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Döngü seçenekleri Web İçin Kaydet iletişim kutusunda da ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Web ve Aygıtlar İçin Kaydet'e genel bakış.

Tüm animasyonu silme

 1. Zaman Çizelgesi paneli menüsünden Animasyonu Sil'i seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi