Bir veya birden çok dilim seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Dilim Seçimi aracını seçin ve görüntüdeki dilimi tıklatın. Çakışan dilimlerle çalışırken, alttaki dilimlerden birinin görünür bölümünü tıklatarak seçin.
 • Dilim Seçimi aracını seçin ve dilimleri seçime eklemek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.
 • Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda Dilim Seçimi aracını seçin, otomatik dilimi veya görüntü alanının dışını tıklatın ve seçmek istediğiniz dilimler boyunca sürükleyin. (Kullanıcı dilimi tıklatılır ve sürüklenirse, bu dilim taşınır.)
 • Dosya > Web ve Aygıtlar İçin Kaydet'i seçin. İletişim kutusunda Dilim aracını kullanarak bir dilim seçin.

Not:

Dilim aracını veya Dilim Seçimi aracını kullanırken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak bir araçtan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Kullanıcı dilimlerini taşıma, yeniden boyutlandırma ve yaslama

Photoshop uygulamasında kullanıcı dilimlerini taşıyabilir ve yeniden boyutlandırabilirsiniz ancak bunları ve Webve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda yapamazsınız.

Kullanıcı dilimini taşıma veya yeniden boyutlandırma

 1. Bir veya birden çok kullanıcı dilimi seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dilimi taşımak için, işaretçiyi dilim seçimi kenarlığının içine getirin ve dilimi yeni bir konuma sürükleyin. Hareketi dikey, yatay veya 45° çapraz çizgiyle sınırlandırmak için Shift tuşuna basın.

  • Dilimi yeniden boyutlandırmak için, dilimin yan veya köşe tutamaçlarından birini tutun ve sürükleyerek dilimi yeniden boyutlandırın. Bitişik dilimleri seçer ve yeniden boyutlandırırsanız, dilimlerin paylaştığı ortak kenarlar birlikte yeniden boyutlandırılır.

Sayısal koordinatları kullanarak kullanıcı dilimini yeniden boyutlandırma veya taşıma

 1. Bir veya birden çok kullanıcı dilimi seçin.
 2. Seçenekler çubuğundaki Seçenekler düğmesini tıklatın. Ayrıca, dilimi çift tıklatarak da seçenekleri görüntüleyebilirsiniz.
 3. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunun Boyutlar alanında, aşağıdaki seçeneklerden birini veya birden çoğunu değiştirin:

  X

  Belge penceresinde dilimin sol kenarıyla cetvelin başlangıcı arasındaki uzaklığı piksel cinsinden belirtir.

  Y

  Belge penceresinde dilimin üst kenarıyla cetvelin başlangıcı arasındaki uzaklığı piksel cinsinden belirtir.

  Not:

  Cetvelin varsayılan başlangıç noktası görüntünün sol üst köşesidir.

  G

  Dilimin genişliğini belirtir.

  H

  Dilimin yüksekliğini belirtir.

Dilimleri kılavuza, kullanıcı dilimine veya başka bir nesneye yaslama

 1. Görünüm > Yasla alt menüsünde istediğiniz seçenekleri belirtin.
 2. Görünüm > Yapış'ı seçin. Onay işareti, seçeneğin açık olduğunu gösterir.
 3. Seçili dilimlerinizi istediğiniz gibi taşıyın. Dilimler, seçtiğiniz nesnelerden 4 piksel içinde kalan birine yaslanır.

Kullanıcı dilimlerini ve otomatik dilimleri bölme

Dilimleri yatay, dikey veya her iki yönlü bölmek için Dilimi Böl iletişim kutusunu kullanın. Orijinal dilim ister kullanıcı dilimi ister otomatik dilim olsun, bölünen dilimler her zaman kullanıcı dilimleri olur.

Not:

Katman tabanlı dilimleri bölemezsiniz.

 1. Bir veya birden çok dilim seçin.
 2. Dilim Seçimi aracı  seçili durumdayken seçenekler çubuğunda Böl'ü tıklatın.
 3. Değişikliklerin önizlemesini görmek için Dilimi Böl iletişim kutusunda Önizleme'yi seçin.
 4. Dilimi Böl iletişim kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini de seçin:

  Yatay Olarak Nelere Bölüneceği

  Dilimi boylamasına böler.

  Dikey Olarak Nelere Bölüneceği

  Dilimi enlemesine böler.

 5. Seçili dilimlerden her birinin nasıl bölünmesini istediğinizi tanımlayın:
  • Her dilimin belirtilen sayıda eşit dilime bölünmesi için Aşağı Doğru Dilimler veya Dilimler Boyunca'yı seçin ve bir değer girin.

  • Belirtilen piksel sayısıyla dilimler oluşturmak için Piksel/Dilim'i seçin ve bir değer girin. Dilim, belirtilen sayıda piksele eşit olarak bölünemiyorsa, kalan bölümle başka bir dilim yapılır. Örneğin, 100 piksel genişliğinde bir dilimi her biri 30 piksel genişliğinde 3 yeni dilime bölerseniz, kalan 10 piksel genişliğindeki alan yeni bir dilim olur.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Dilimleri çoğaltma

Orijinal dilimle aynı boyutlara ve en iyileştirme ayarlarına sahip çoğaltılmış bir dilim oluşturabilirsiniz. Orijinal dilim bağlantılı bir kullanıcı dilimiyse, çoğaltılmış dilim de aynı bağlantılı dilim koleksiyonuna bağlanır. Orijinal dilim ister kullanıcı dilimi, ister katman tabanlı dilim, isterse otomatik dilim olsun, çoğaltılmış dilimler her zaman kullanıcı dilimleri olur.

 1. Bir veya birden çok dilim seçin.
 2. Seçimin içinden Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup sürükleyin.

Dilimi kopyalama ve yapıştırma

Seçili dilimi görüntünün kendi içinde, başka bir görüntüye veya Dreamweaver gibi başka bir uygulamaya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Dilim kopyalandığında, yalnızca etkin katman değil dilimin sınırları içindeki tüm katmanlar kopyalanır.

 1. Dilim Seçimi aracıyla  bir veya birden çok dilim seçin.
 2. Düzen > Kopyala'yı seçin.

  Not:

  Belgede etkin bir seçim (seçim çerçevesi piksel seçimi veya seçili bir yol) varsa, dilim kopyalanamaz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dilimi başka bir görüntüye yapıştırmak istiyorsanız, o görüntüyü açın ve gösterin.

  • Dreamweaver'a yapıştırıyorsanız, Dreamweaver belgenizin etkin pencere olmasını sağlayın.

 4. Düzen > Yapıştır'ı seçin. Dilim bir Photoshop görüntüsüne yapıştırıldığında yeni bir katman oluşturulur.

  Not:

  Dreamweaver'a kopyalanan dilim, orijinal Photoshop kaynak dosyasının dosya adı ve yolu hakkındaki bilgileri korur. Bu bilgileri Dreaweaver'da görüntülemek için, görüntüyü sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Tasarım Notları'nı seçin; sonra, Tüm Bilgiler sekmesinde FilePathSrc alanını bulun.

Dilimleri birleştirme

İki veya daha çok dilimi bir dilimde bir araya getirebilirsiniz. Photoshop, sonuçta elde edilen dilimin boyutlarını ve konumunu birleştirilen dilimlerin dış kenarlarını bir araya getirerek oluşturulan dikdörtgeni kullanarak saptar. Birleştirilen dilimler bitişik değilse veya farklı oranlara ya da hizalamalara sahipse, yeni birleştirilmiş dilim diğer dilimlerle çakışabilir.

Birleştirilmiş dilim, seçtiğiniz dilim serisindeki ilk dilimin en iyileştirme ayarlarını alır. Orijinal dilimler arasında otomatik dilimler bulunsa da, birleştirilmiş dilim her zaman kullanıcı dilimi olur.

Not:

Katman tabanlı dilimleri birleştiremezsiniz.

 1. İki veya daha çok dilim seçin.
 2. Sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Dilimleri Birleştir'i seçin.

Dilimlerin yığınlama sırasını değiştirme

Dilimler çakıştığında, oluşturduğunuz en son dilim yığınlama sırasının en üstündeki dilim olur. Alttaki dilimlere erişebilmek için yığınlama sırasını değiştirebilirsiniz. Hangi dilimin yığının en üstünde ve en altında yer alacağını belirtebilir ve dilimleri yığınlama sırasında yukarı veya aşağı taşıyabilirsiniz.

Not:

Otomatik dilimlerin yığınlama sırasını yerleştiremezsiniz.

 1. Bir veya birden çok dilim seçin.
 2. Dilim Seçimi aracını  seçin ve seçenekler çubuğunda bir yığın sırası seçeneğini tıklatın.
  Photoshop Yığın sırası seçenekleri
  Yığınlama sırası seçenekleri

  A. En Öne Getir B. Öne Getir C. Bir Alta Gönder D. En Alta Gönder 

Kullanıcı dilimlerini hizalama ve dağıtma

Kullanıcı dilimlerini bir kenar boyunca veya kendi orta noktalarına göre hizalayabilir ve dikey veya yatay eksen boyunca eşit olarak dağıtabilirsiniz. Kullanıcı dilimlerini hizalayarak ve dağıtarak, gereksiz otomatik dilimleri ortadan kaldırabilir ve daha küçük, daha verimli bir HTML dosyası oluşturabilirsiniz.

Not:

Katman tabanlı dilimleri hizalamak veya dağıtmak için, katmanların içeriğini hizalayan veya dağıtın.

 1. Hizalamak istediğiniz kullanıcı dilimlerini seçin.
 2. Dilim Seçimi aracını  seçin ve seçenekler çubuğunda bir seçenek belirleyin.
  Photoshop Hizalama seçenekleri
  Hizalama seçenekleri

  A. Üst B. Dikey Merkezler C. Alt D. Sol E. Yatay Merkezler F. Sağ 
  Photoshop Dağıtma seçenekleri
  Dağıtma seçenekleri

  A. Üst B. Dikey Merkezler C. Alt D. Sol E. Yatay Merkezler F. Sağ 

Dilimi silme

Kullanıcı dilimini veya katman tabanlı dilimi sildiğinizde, otomatik dilimler belge alanını dolduracak şekilde yeniden oluşturulur.

Katman tabanlı bir dilim silindiğinde bununla ilişkili katman silinmez; öte yandan katman tabanlı bir dilimle ilişkili katman silindiğinde, katman tabanlı dilim de silinir.

Not:

Otomatik dilimleri silemezsiniz. Görüntüdeki tüm kullanıcı dilimlerini ve katman tabanlı dilimleri silerseniz, görüntünün tamamını kapsayan bir otomatik dilim kalır.

 1. Bir veya birden çok dilim seçin.
 2. Dilim veya Dilim Seçimi aracını seçin ve Geri tuşuna veya Delete tuşuna basın.
 3. Tüm kullanıcı dilimlerini ve katman tabanlı dilimleri silmek için Görünüm > Dilimleri Temizle'yi seçin.

Tüm dilimleri kilitleme

Dilimlerin kilitlenmesi, bunları yanlışlıkla yeniden boyutlandırmanızı, taşımanızı veya başka bir şekilde değiştirmenizi önler.

 1. Görünüm > Dilimi Kilitle'yi seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi