Renk ayarlarını özelleştirme

Renk yönetimi olan iş akışlarının birçoğu için, Adobe tarafından test edilmiş hazır ayar renk ayarı kullanmak en iyisidir. Belirli seçenekleri değiştirme yalnızca renk yönetimi hakkında bilginiz varsa ve yaptığınız değişikliklerden eminseniz önerilir.

Seçenekleri özelleştirdikten sonra bunları hazır ayar olarak kaydedebilirsiniz. Renk ayarlarını kaydetme, bunları yeniden kullanabilmenizi ve diğer kullanıcılar veya uygulamalarla paylaşabilmenizi sağlar.

  • Renk ayarlarını hazır ayar olarak kaydetmek için, Renk Ayarları iletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın. Uygulamanın Renk Ayarları iletişim kutusunda ayar adını görüntülediğinden emin olmak için, dosyayı varsayılan konuma kaydedin. Dosyayı farklı bir konuma kaydederseniz, ayarı seçmeden önce dosyayı yüklemeniz gerekir.
  • Standart konuma kaydedilmeyen renk ayarları hazır ayarını yüklemek için Renk Ayarları iletişim kutusunda Yükle'yi tıklatın, yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.

Not:

Acrobat'ta özelleştirilmiş renk ayarlarını kaydedemezsiniz. Özelleştirilmiş renk ayarlarını Acrobat'la paylaşmak için, dosyayı InDesign, Illustrator veya Photoshop programında oluşturup varsayılan Ayarlar klasörüne kaydetmeniz gerekir. Artık Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi kategorisinde bulunabilir. Ayarları varsayılan Ayarlar klasörüne el ile de ekleyebilirsiniz.

Renk çalışma alanları hakkında

Çalışma alanı, Adobe uygulamalarında rengi tanımlamak ve düzenlemek için kullanılan ara renk uzayıdır. Her renk modelinin kendisiyle ilişkilendirilen bir çalışma alanı profili vardır. Çalışma alanı profillerini Renk Ayarları iletişim kutusunda seçebilirsiniz.

Çalışma alanı profili, ilişkilendirilmiş renk modelini kullanan yeni oluşturulmuş belgeler için kaynak profili gibi davranır. Örneğin, Adobe RGB (1998) geçerli RGB çalışma alanı profiliyse, oluşturduğunuz her yeni RGB belgesi Adobe RGB (1998) gamutu içindeki renkleri kullanacaktır. Çalışma alanları aynı zamanda etiketsiz belgelerdeki renklerin görünümünü de belirler.

Çalışma alanı profiliyle eşleşmeyen gömülü renk uzayı olan bir belgeyi açarsanız, uygulama renk verilerinin nasıl işleneceğini saptamak için bir renk yönetimi ilkesi kullanır. Bir çok durumda, gömülü profili koruma varsayılan ilkedir.

Çalışma alanı seçenekleri

Photoshop, Illustrator ve InDesign programlarında çalışma alanı seçeneklerini görüntülemek için Düzen > Renk Ayarları'nı seçin. Acrobat'ta, Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Not:

Herhangi bir profilin açıklamasını görmek için, profili seçip işaretçiyi profilin adının üzerine getirin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

RGB Uygulamanın RGB renk uzayını belirler. Genellikle, belirli bir aygıtın (monitör profili gibi) profilini seçmek yerine Adobe RGB veya sRGB'yi seçmek daha iyidir.    Web'de görüntüleri görmek için kullanılan standart monitörün renk uzayını tanımladığından web için görüntüleri hazırlarken sRGB önerilir. Birçok kamera, varsayılan renk ayarı olarak sRGB'yi kullandığından, tüketici düzeyi dijital fotoğraf makinelerinden alınan görüntülerle çalışırken de sRGB iyi bir seçimdir.

Adobe RGB'nin gamutu, sRGB kullanılarak tanımlanamayan bazı yazdırılabilir renkleri (özel siyanlar ve maviler) içerdiğinden, yazdırma için belgeleri hazırlarken Adobe RGB önerilir. Çoğu fotoğraf makinesi, varsayılan renk uzayı olarak Adobe RGB'yi kullandığından profesyonel düzey dijital fotoğraf makinelerinden alınan görüntülerle çalışırken de Adobe RGB iyi bir seçimdir.

CMYK Uygulamanın CMYK renk uzayını saptar. Tüm CMYK çalışma alanları aygıta bağımlıdır; bu, gerçek mürekkep ve kağıt bileşimlerini temel aldıkları anlamına gelir. Adobe'nin sağladığı CMYK çalışma alanları standart ticari baskı koşullarını temel alır.

Gri (Photoshop) veya Gri Tonlamalı (Acrobat) Uygulamanın gri tonlamalı renk uzayını saptar.

Spot (Photoshop) Spot renk kanallarını ve çift tonları görüntülerken kullanılacak nokta kazancını belirler.

Not:

Acrobat uygulamasında, görüntüleme ve yazdırma için belge renk uzayı yerine, gömülü çıktı hedefindeki bir renk uzayını kullanabilirsiniz. Çıktı hedefleri hakkında daha fazla bilgi için Acrobat Yardım'a bakın.

Adobe uygulamaları, birçok renk yönetimi iş akışı için Adobe tarafından önerilen ve test edilen standart çalışma alanı profilleri kümesiyle gelir. Varsayılan olarak yalnızca bu profiller çalışma alanı menülerinde görüntülenir. Sisteminize yüklediğiniz ek renk profillerini görüntülemek için, Gelişmiş Mod'u (Illustrator ve InDesign) veya Daha Fazla Seçenek'i (Photoshop) seçin. Renk profili çift yönlü olmalıdır, diğer bir deyişle, çalışma alanı menülerinde görünmesi için renk uzaylarının içine ve dışına çevirmek üzere belirtimleri olmalıdır.

Not:

Photoshop'ta özel çalışma alanı profilleri oluşturabilirsiniz. Ancak Adobe, özel profil oluşturmak yerine standart çalışma alanını kullanmanızı önerir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com/support/products/photoshop.html adresindeki Photoshop destek bilgi bankasına bakın.

Eksik veya eşleşmeyen renk profilleri hakkında

Yeni oluşturulan belgede renk iş akışı genellikle sorunsuz çalışır: Aksi belirtilmedikçe belge renkleri oluşturmak ve düzenlemek için renk moduyla ilişkilendirilen çalışma alanı profilini kullanır.

Ancak, varolan bazı belgeler belirlediğiniz çalışma alanı profilini kullanamayabilir ve varolan bazı belgelerin de renk yönetimi olmayabilir. Renk yönetimi olan iş akışınızda aşağıdaki özel durumlarla yaygın olarak karşılaşılır:

  • Belgeyi açabilir veya profille etiketlenmemiş bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz (örneğin, kopyalayıp yapıştırarak veya sürükleyip bırakarak). Bu, çoğunlukla renk yönetimini desteklemeyen veya renk yönetimi kapatılmış olan bir uygulamada oluşturulan belgeyi açtığınızda oluşan durumdur.
  • Belgeyi açabilir veya geçerli çalışma alanından farklı bir profille etiketlenen bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz. Bu, farklı renk yönetimi ayarları kullanarak oluşturulan veya tarayıcı profili ile taranan ve etiketlenen bir belgeyi açtığınızda oluşabilecek durumdur.

Her iki durumda da uygulama, belgedeki renk verilerinin nasıl işleneceğini belirlemek için renk yönetimi ilkesini kullanır.

Profil yoksa veya çalışma alanıyla eşleşmiyorsa, Renk Ayarları iletişim kutusunda ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak, uygulama bir uyarı mesajı görüntüleyebilir. Profil uyarıları varsayılan olarak kapalıdır, ancak her durum için belgelerin renk yönetiminin doğru olmasını sağlamak amacıyla bunları açabilirsiniz. Uyarı mesajları uygulamaya göre değişir, ancak genellikle aşağıdaki seçeneklere sahipsinizdir:

  • (Önerilen) Belgeyi veya içe aktarılan renk verilerini olduğu gibi bırakın. Örneğin, gömülü profili (varsa) kullanmayı, belgeyi renk profili olmadan bırakmayı (herhangi bir profil yoksa) veya yapıştırılan renk verilerindeki numaraları korumayı seçebilirsiniz.
  • Belgeyi veya içe aktarılan renk verilerini ayarlayın. Örneğin, eksik renk profili olan bir belgeyi açarken geçerli çalışma alanı profilini veya farklı bir profili atamayı seçebilirsiniz. Eşleşmeyen renk profili olan bir belgeyi açarken profili atmayı veya renkleri geçerli çalışma alanına dönüştürmeyi seçebilirsiniz. Renk verilerini içe aktarırken, renklerin görünümlerini korumak için bunları geçerli çalışma alanına dönüştürmeyi seçebilirsiniz.

Renk yönetimi ilkesi seçenekleri

Renk yönetimi ilkesi, belge açtığınızda veya görüntü içe aktardığınızda uygulamanın renk verilerini nasıl işleyeceğini saptar. RGB ve CMYK görüntüleri için farklı ilkeler seçebilir ve uyarı mesajlarının ne zaman görüntüleneceğini belirtebilirsiniz. Renk yönetimi ilkesi seçeneklerini görüntülemek için Düzen > Renk Ayarları'nı seçin.

Not:

İlkenin açıklamasını görmek için ilkeyi seçip işaretçiyi ilkenin adının üzerine getirin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

RGB, CMYK ve Gri (Gri seçeneği yalnızca Photoshop için mevcuttur.) Geçerli çalışma alanına renkleri getirirken (dosyaları açarak veya geçerli belgeye görüntüleri içe aktararak) izlemek için bir ilke belirtir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Gömülü Profilleri Koru Dosyaları açarken gömülü renk profillerini her zaman korur. Bu, tutarlı renk yönetimi sağladığından birçok iş akışı için önerilen seçenektir. Bir özel durum CMYK numaralarını korumayı düşünmenizdir, bu durumda Sayıları Koru (Bağlantılı Profilleri Yoksay) öğesini seçmeniz gerekir.

Çalışma Alanına Dönüştür Dosyaları açarken veya görüntüleri içe aktarırken renkleri geçerli çalışma alanı profiline dönüştürür. Tüm renkleri tek bir profil kullanmaya (geçerli çalışma alanı profili) zorlamak istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.

Sayıları Koru (Bağlantılı Profilleri Yoksay) Bu seçenek, CMYK için InDesign ve Illustrator'da mevcuttur. Dosyaları açarken ve görüntüleri içe aktarırken renk numaralarını korur, ancak Adobe uygulamalarında renkleri doğru görmeniz için renk yönetimini kullanmaya devam etmenize izin verir. Güvenli CMYK iş akışını kullanmak istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. InDesign uygulamasında Nesne > Görüntü Rengi Ayarları'nı seçerek nesne başına esasına göre bu ilkeyi geçersiz kılabilirsiniz.

Kapalı  Dosyaları açarken ve görüntüleri içe aktarırken gömülü renk profillerini yok sayar ve çalışma alanı profilini yeni belgelere atamaz. Orijinal belge oluşturucusu tarafından sağlanan tüm renk meta verilerini atmak istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.

Profil Uyuşmazlığı: Açarken Sor Geçerli çalışma alanından farklı bir profille etiketlenen bir belgeyi her açtığınızda mesaj görüntüler. İlkenin varsayılan davranışını geçersiz kılma seçeneğiniz vardır. Her durumda belgelerin doğru renk yönetimini sağlamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Profil Uyuşmazlığı: Yapıştırırken Sor Renkler belgeye yapıştırarak veya sürükleyip bırakılarak içe aktarılırken renk profili uyuşmazlığı olduğunda bir mesaj görüntüler. İlkenin varsayılan davranışını geçersiz kılma seçeneğiniz vardır. Her durum için yapıştırılan renklerin doğru renk yönetimini sağlamak istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.

Eksik Profiller: Açarken Sor Her etiketlenmemiş belge açışınızda bir mesaj görüntüler. İlkenin varsayılan davranışını geçersiz kılma seçeneğiniz vardır. Her durumda belgelerin doğru renk yönetimini sağlamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Renk dönüştürme seçenekleri

Renk dönüştürme seçenekleri, belgedeki renkler bir renk uzayından diğerine taşınırken uygulamanın bu renkleri nasıl işleyeceğini denetlemenizi sağlar. Bu seçenekleri değiştirme yalnızca renk yönetimi hakkında bilginiz varsa ve yaptığınız değişikliklerden eminseniz önerilir. Dönüştürme seçeneklerini görüntülemek için Düzen > Renk Ayarları'nı seçtikten sonra Gelişmiş Mod'u (Illustrator ve InDesign) veya Daha Fazla Seçenek öğesini (Photoshop) seçin. Acrobat'ta, Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Altyapı, Renk uzayının gamutunu başka bir renk uzayının gamutuna eşleştirmek için kullanılan Renk Yönetimi Modülü'nü (CMM) belirtir. Kullanıcıların çoğu için varsayılan Adobe (ACE) altyapısı, dönüştürme gereksinimlerini karşılar.

Not:

Altyapı veya hedef seçeneğinin açıklamasını görmek için, seçeneği belirleyin ve ardından işaretçiyi seçenek adının üzerine getirin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

Hedef (Photoshop, Illustrator, InDesign) Bir renk uzayını başka bir renk uzayına dönüştürmek için kullanılan görüntü oluşturma hedefini belirtir. Görüntü oluşturma hedefleri arasındaki farklılıklar yalnızca belgeyi yazdırdığınızda veya farklı bir çalışma alanına dönüştürdüğünüzde fark edilir.

Siyah Nokta Kaydırma Kullan Çıktı aygıtının tam dinamik aralığının benzetimini yaparak görüntüdeki gölge ayrıntısının korunmasını sağlar. Yazdırma sırasında siyah nokta kaydırmayı kullanmayı düşünüyorsanız (birçok durumda önerilir), bu seçeneği belirleyin.

Renk Taklidi Kullan (Photoshop) Kanal başına 8 bit renkleri renk uzayları arasında dönüştürürken renklerin taklidinin yapılıp yapılmayacağını denetler. Renk Taklidi Kullan seçeneği belirlendiğinde, Photoshop, kaynak uzayda varolan eksik rengin benzetimini yapmak için hedef renk uzayında renkleri karıştırır. Renk taklidi görüntünün bloklanmış veya çizgili görünmesinin azaltılmasına yardımcı olsa bile, web kullanımı için görüntüler sıkıştırıldığında daha büyük dosya boyutlarına neden olur.

Sahnede Oluşturulan Profilleri Telafi Et (Photoshop) Sahneden çıktı profillerine dönüştürürken video kontrastını karşılaştırır. Bu seçenek After Effects'teki varsayılan renk yönetimini yansıtır.

Photoshop'ta gelişmiş denetimler

Photoshop uygulamasında, Düzen > Renk Ayarları'nı seçtikten sonra Daha Fazla Seçenek öğesini belirleyerek renk yönetimi için gelişmiş denetimleri görüntülersiniz.

Monitör Renklerinin Doygunluğunu Kaldır Monitörde görüntülendiklerinde renklerin doygunluğunun belirtilen miktarda azaltılıp azaltılmayacağını saptar. Bu seçeneğin belirlenmesi, monitörün gamutundan daha büyük olan renk uzaylarının tamamının görüntülenmesine yardım edebilir. Ancak, bu monitör ekranıyla çıktı arasında uyuşmazlıklara neden olur. Seçenek belirlenmediğinde, görüntüdeki farklı renkler tek renk olarak görüntülenebilir.

RGB Renkleri Gama Kullanarak Karıştır RGB renklerinin bileşik veriler (örneğin, Normal modu kullanarak katmanları karıştırdığınızda veya boyadığınızda) üretmek için birlikte nasıl karışacağını kontrol eder. Bu seçenek belirlendiğinde RGB renkleri, renk uzayında karşılık gelen belirlenen gamayla karıştırılır. 1.00 gama, "kolorimetrik olarak doğru" kabul edilir ve en az kenar kalıntısıyla sonuçlanması gerekir. Bu seçenek belirlenmediğinde RGB renkleri, doğrudan belgenin renk uzayıyla karıştırılır.  

Not:

RGB Renkleri Gama Kullanarak Karıştır'ı seçtiğinizde, katmanlı belgeler diğer uygulamalarda görüntülendiklerinde Photoshop'takinden farklı görünür.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi