Karakterleri girmeden önce yazı niteliklerini ayarlayabilir veya yazı katmanındaki seçili karakterlerin görünümünü değiştirmek için nitelikleri sıfırlayabilirsiniz.

Karakterleri ayrı ayrı biçimlendirmeden önce karakterleri seçin. Tek karakteri, belirli bir aralıkta yer alan karakterleri veya yazı katmanındaki tüm karakterleri seçebilirsiniz.

Not:

Yazıyla ilişkili Photoshop özellikleri konusunda hızlanmak için bkz. Resminize kelime ekleme.

Karakterleri seçme

 1. Bir yazım katmanı seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Taşıma aracını  seçin ve tuval üzerinde yazım katmanını çift tıklatın.
  • Yatay Yazım aracını  veya Dikey Yazım aracını  seçin. Katmanlar panelinde yazım katmanını seçin veya bir yazım katmanını otomatik olarak seçmek için metin akışını tıklatın.
 2. Ekleme noktasını metnin içine yerleştirip aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir veya birden çok karakter seçmek için sürükleyin.
  • Belirli bir aralıktaki karakterleri seçmek için metni tıklatın ve Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.
  • Katmandaki bütün karakterleri seçmek için Seç > Tümü seçeneklerini belirleyin.
  • Sözcük seçmek için o sözcüğü çift tıklatın. Satır seçmek için o satırı üç kez tıklatın. Paragraf seçmek için o paragrafı dört kez tıklatın. Bir sınırlama kutusundaki tüm karakterleri seçmek için metin akışı içinde herhangi bir yeri beş kez tıklatın.
  • Ok tuşlarını kullanarak karakterler seçmek için, metni tıklatın, sonra Shift tuşunu basılı tutarak Sağa Ok veya Sola Ok tuşuna basın. Tuşları kullanarak sözcükler seçmek için, Shift+Ctrl (Windows) veya Shift+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve Sağa Ok veya Sola Ok tuşuna basın.
 3. Ekleme noktasını metin akışına yerleştirmeden bir katmandaki bütün karakterleri seçmek için, Katmanlar panelinde yazı katmanını seçin ve katmanın yazı simgesini çift tıklatın.

  Not:

  Yazı katmanında karakterler seçilip formatlandığında, Yazı aracı düzenleme moduna geçer.

Karakter paneline ve dinamik kısayollara genel bakış

Karakter paneli, karakterlerin formatlanması için seçenekler sunar. Bazı formatlama seçeneklerine, seçenekler çubuğundan da ulaşabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yaparak Karakter panelini görüntüleyebilirsiniz:

 • Karakter paneli görünür değilse ancak etkin durumdaysa Pencere > Karakter'i seçin veya Karakter panelini tıklatın.

 • Bir yazı aracı seçiliyken, seçenekler çubuğunda Panel düğmesini  tıklatın.

  Karakter panelindeki bir seçeneği ayarlamak için, o seçeneğin sağ tarafındaki açılır menüden bir değer seçin. Sayısal değerlere sahip seçeneklerde, değeri ayarlamak için yukarı ve aşağı oku da kullanabilir veya değeri doğrudan metin kutusuna girebilirsiniz. Bir değeri doğrudan girdiğinizde, değeri uygulamak için Enter veya Return tuşuna basın; değeri uygulayıp sonra o değeri vurgulamak için Shift tuşunu basılı tutup Enter veya Return tuşuna basın; ya da değeri uygulayıp panelde sonraki metin kutusuna atlamak için Sekme tuşuna basın.

Photoshop Karakter paneli
Karakter paneli

A. Font Ailesi B. Font Boyutu C. Dikey Ölçek D. Tsume Ayarla seçeneği E. İzleme F. Satır Taban Çizgisi Kayması G. Dil H. Font Stili I. Satır Aralığı J. Yatay Ölçek K. Karakter Aralığı 

Not:

Tsume Ayarla seçeneğinin Karakter panelinde belirmesi için, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Metin Seçeneklerini Göster'i seçin.

Katmanlar paneli menüsündeki ek komut ve seçeneklere erişebilirsiniz. Bu menüyü kullanmak için, panelin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatın.

Dinamik kısayollar, yalnızca nokta veya paragraf yazısı girerken, yazı seçili olduğunda veya I şeklindeki işaretçi metnin içindeyken Karakter paneli menüsünden erişilebilen klavye kısayollarıdır. Sahte Kalın, Sahte İtalik, Tümü Büyük Harf, Küçük Büyük Harfler, Üst Simge, Alt Simge, Altı Çizili ve Üstü Çizili gibi yazı seçenekleri için Dinamik kısayollar kullanılabilir.

Photoshop Karakter panelindeki dinamik kısayollar
Karakter paneli menüsünde Dinamik Kısayollar yalnızca nokta veya paragraf yazısı girerken, yazı seçili olduğunda veya I şeklindeki işaretçi metnin içindeyken görüntülenir.

Yazı boyutunu ve rengini belirleme

Yazım boyutu, yazının görüntüde ne büyüklükte görüntüleneceğini belirler.

Yazılarda varsayılan ölçü birimi puntodur. Bir PostScript punto, 72 ppi (punto/inç) bir görüntüde bir inçin 1/72'sine eşittir; ancak, punto boyutunun PostScript ve geleneksel tanımları arasında geçiş yapabilirsiniz. Yazılarda kullanılacak varsayılan ölçü birimini Tercihler iletişim kutusunun Birimler Ve Cetveller alanında değiştirebilirsiniz.

Girdiğiniz yazının görüntüsü, seçili ön plan renginde oluşturulur; ancak, yazıyı girmeden önce veya girdikten sonra rengini değiştirebilirsiniz. Varolan yazı katmanlarını düzenlerken, tek tek karakterlerin, seçili karakterlerin veya katmandaki bütün karakterlerin rengini değiştirebilirsiniz.

Yazım boyutu seçme

 1. Karakter panelinde veya seçenekler çubuğunda, Boyut  için yeni bir değer girin veya seçin.

  Alternatif bir ölçü birimi kullanmak için, Font Boyutu metin kutusundaki değerin arkasına ölçüm birimini girin (in, cm, mm, pt, px veya pika).

  Not:

  Yazının ölçü birimini değiştirmek için, Düzen > Tercihler > Birimler Ve Cetveller (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Birimler Ve Cetveller'i (Mac OS) seçin ve Yazı menüsünde bir ölçü birimi seçin.

Punto boyutu birimini tanımlama

 1. Düzen > Tercihler > Birimler Ve Cetveller'i (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Birimler Ve Cetveller'i (Mac OS) seçin.
 2. Punto/Pika Boyutu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  PostScript (72 punto/inç)

  PostScript aygıtlara yazdırmak için uyumlu bir birim boyutu belirler.

  Geleneksel (72,27 punto/inç)

  Geleneksel olarak baskıda kullanılan 72,27 punto/inç değerini kullanır.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Yazı rengini değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçenekler çubuğunda veya Karakter panelinde Renk seçim kutusunu tıklatın ve Adobe Renk Seçici'yi kullanarak bir renk seçin.
  • Doldurma kısayollarını kullanın. Ön plan rengiyle doldurmak için, Alt+Geri (Windows) veya Option+Delete (Mac OS) tuşlarına basın; arka plan rengiyle doldurmak için, Ctrl+Geri (Windows) veya Command+Delete (Mac OS) tuşlarına basın.
  • Varolan bir rengin üzerine bir renk, degrade veya desen uygulamak için, yazı katmanına kaplama katman stili uygulayın. Kaplama katman stilini kısmi olarak uygulayamazsınız, yazı katmanındaki tüm karakterleri etkiler.
  • Araç çubuğundaki ön plan rengi seçim kutusunu tıklatın ve Adobe Renk Seçici'yi kullanarak bir renk seçin. Ya da Renk panelinde veya Renk Örneği panelinde bir rengi tıklatın. Varolan bir yazı katmanının rengini değiştirmek için bu yöntemi kullanırsanız, önce o katmandaki karakterleri seçmeniz gerekir.

Tek tek harflerin rengini değiştirme

 1. Yatay Yazım aracını  seçin.
 2. Katmanlar panelinde yazıyı içeren katmanı seçin.
 3. Belge penceresinde, değiştirmek istediğiniz karakterleri seçin.
 4. Çalışma alanının üst kısmındaki seçenekler çubuğunda renk örneğini tıklatın.
 5. Adobe Renk Seçici'de renk tayfı çubuğundaki üçgen kaydırıcıları kullanarak istediğiniz renk aralığını bulun ve ardından renk alanında istediğiniz rengi tıklatın. Seçtiğiniz renk, Adobe Renk Seçici'deki renk örneğinin üst yarısında görüntülenir. Orijinal renk alt yarıda görüntülenmeye devam eder.
 6. Tamam'ı tıklatın. Yeni renk, seçenekler çubuğundaki ve seçilen karakterlerdeki orijinal rengin yerini alır.

  Not:

  Karakterlerin seçimini kaldırana veya başka bir şey seçene kadar, yeni rengi karakterler üzerinde göremezsiniz.

Karakter panelinde yazı düzenlemeleri

Metnin altını veya üstünü çizme

Yatay yazının altına ya da dikey yazının soluna veya sağına bir çizgi çekebilirsiniz. Yatay veya dikey yazının içine boylu boyunca bir çizgi de çekebilirsiniz. Çizgi her zaman yazıyla aynı renktedir.

 1. Altını veya üstünü çizmek istediğiniz yazıyı seçin.
  • Yatay yazımın altını çizmek için Karakter panelindeki Altını Çiz düğmesini  tıklatın.
  • Dikey yazının soluna veya sağına çizgi koymak için, Karakter paneli menüsünden Soldan Altını Çiz veya Sağdan Altını Çiz'i seçin. Çizgiyi sola veya sağa koyabilirsiniz, ama iki tarafa birden koyamazsınız. Onay işareti, bir seçeneğin belirlendiğini gösterir.

  Not:

  Soldan Altını Çiz ve Sağdan Altını Çiz seçenekleri Karakter paneli menüsünde ancak dikey yazı içeren bir yazı katmanı seçiliyse görüntülenir. Asya dillerinde dikey yazıyla çalışırken, alt çizgiyi yazı çizgisinin herhangi bir tarafına ekleyebilirsiniz.

  • Yatay yazının içine yatay bir çizgi veya dikey yazının içine dikey bir çizgi koymak için, Karakter panelindeki Üstünü Çiz düğmesini  tıklatın. Karakter paneli menüsünden Üstü Çizili'yi de seçebilirsiniz.

Tümü büyük harf veya küçük büyük harfler uygulama

Yazıyı, tümü büyük harf veya küçük büyük harfler olarak, büyük harf karakterleriyle girebilir veya formatlayabilirsiniz. Metni küçük büyük harfler olarak formatladığınızda Photoshop, varsa fontun içerdiği küçük büyük harf karakterlerini kullanır. Fontta küçük büyük harfler yoksa, Photoshop sahte küçük büyük harfler üretir.

Photoshop Normal büyük harfler ve küçük büyük harfler
Normal büyük harfler (üstte) ve küçük büyük harfler (altta)

 1. Değiştirmek istediğiniz yazıyı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter panelinde Tümü Büyük Harf düğmesini  veya Küçük Büyük Harfler düğmesini  tıklatın.
  • Karakter paneli menüsünde Tümü Büyük Harf'i veya Küçük Büyük Harfler'i seçin. Onay işareti, seçeneğin belirlendiğini gösterir.

Üst simge veya alt simge karakterleri belirleme

Üst simge ve alt simge (üst ve alt metin de denir) metin, fontun satır taban çizgisine göre yükseltilen veya alçaltılan küçük boyutlu metindir. Font üst simge veya alt simge karakterlerini içermiyorsa Photoshop, sahte üst simge veya alt simge karakterleri oluşturur.

 1. Değiştirmek istediğiniz yazıyı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter panelinde Üst Simge düğmesini  veya Alt Simge düğmesini  tıklatın.
  • Karakter paneli menüsünde Üst Simge veya Alt Simge'yi seçin. Onay işareti, seçeneğin belirlendiğini gösterir.

Karakter stilleri

Bir karakter stili, karakter formatlama niteliklerini içerir ve karakterlere, bir paragrafa ve hatta paragraf dizisine uygulanabilir. Karakter stilleri oluşturabilir ve bunları daha sonra uygulayabilirsiniz.

Karakter Stilleri panelini açmak için Pencere > Karakter Stilleri seçeneğini belirleyin. 

 • Bir karakter stili uygulamak için metni veya metin katmanını seçin ve bir karakter stilini tıklatın.

Yazım stilleri hiyerarşiktir: El ile yapılan geçersiz kılmalar, tüm uygulanan karakter stillerinin yerini alır ve bunun sonucunda da uygulanan paragraf stilleri değiştirilir. Bu hiyerarşik yaklaşım, stillerin verimliliğini, tasarımlarınızı özelleştirme esnekliği ile birleştirmenize olanak sağlar.

Bir video genel bakışı için Julieanne Kost tarafından hazırlanan Paragraph and Character Styles in Photoshop  (Photoshop'ta Paragraf ve Karakter Stilleri) adlı videoya bakın.

 

Karakter stili oluşturma

 1. Yeni bir stili mevcut metnin formatlamasına dayandırmak istiyorsanız söz konusu metni seçin.
 2. Karakter Stilleri panel menüsünden Yeni Karakter Stili'ni seçin.

Not:Önce metin seçmeden bir stil oluşturmak için, Karakter Stilleri panelinin altındaki Yeni Stil oluştur simgesini  tıklatın. Bir stili metne uygulamadan düzenlemek için, Arka Plan gibi bir görüntü katmanını seçin.

Bir karakter stilini düzenleme

Mevcut stilleri düzenlemek için çift tıklatın ve geçerli belgedeki tüm ilişkili metni güncelleyin. Stil biçimlendirmesinin değiştirilmesi, stilin yeni biçimle uygulandığı metnin tamamını günceller. 

Bir karakter stilini düzenlemek için aşağıdakileri gerçekleştirin:

 1. Karakter Stilleri panelinde stili çift tıklatın.
 2. Formatlama niteliklerini belirlemek için soldaki bir kategoriyi (Temel Karakter Formatları gibi) tıklatın ve stilinize eklenecek nitelikleri belirleyin.
 3. Formatlama niteliklerini belirlemeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

Varsayılan yazım stillerini belirtme | Yalnızca Creative Cloud

Geçerli karakter ve paragraf stilleri yazım varsayılan değerleri olarak kaydedilebilir. Bu varsayılan değerler, yeni Photoshop belgelerine otomatik olarak uygulanır ve zaten yazım stili içermeyen mevcut belgelere de uygulanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Paragraf stilleri.

Geçerli karakter ve paragraf stillerini yazım varsayılan değerleri olarak kaydetmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yazım > Varsayılan Yazım Stillerini Kaydet seçeneğini belirleyin.
 • Karakter Stilleri veya Paragraf Stilleri panelinde, panel menüsünden Varsayılan Yazım Stillerini Kaydet seçeneğini belirleyin.

Varsayılan Karakter ve Paragraf stillerini bir belgeye uygulamak için:

 1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Yazım > Varsayılan Yazım Stillerini Yükle seçeneğini belirleyin.
  • Karakter Stilleri veya Paragraf Stilleri panelinde, panel menüsünden Varsayılan Yazım Stillerini Yükle seçeneğini belirleyin.
 2. Varsayılan yazım stillerini zaten mevcut bir yazım stiline sahip bir belgeye yüklüyorsanız, Paragraf Stillerini İçe Aktar iletişim kutusu görünür. Mevcut yazım stilinin varsayılan yazım stiliyle değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi