Histogramlar hakkında

Histogram her renk yoğunluğu düzeyindeki piksellerin sayısını grafik olarak belirterek, görüntüdeki piksellerin dağılımını gösterir. Histogram, görüntünün gölgelerde (histogramın sol tarafında gösterilir), orta tonlarda (ortada gösterilir) ve vurgularda (sağ tarafta gösterilir) ayrıntılarını gösterir. Histogram bir görüntünün iyi bir düzeltme yapmaya yetecek kadar ayrıntıya sahip olup olmadığını belirlemenize yardım eder.

Ayrıca histogram görüntünün ton aralığının da hızlı bir resmini çizer, yani görüntünün ton tipini gösterir. Koyu tonlu görüntülerde ayrıntı gölgelerde yoğunlaşmıştır; açık tonlu görüntülerde ayrıntı vurgularda yoğunlaşmıştır. Orta tonlu görüntülerde ise ayrıntı orta tonlarda yoğunlaşmıştır. Tam ton aralığına sahip bir görüntünün tüm alanlarında bir miktar piksel bulunur. Ton aralığının belirlenmesi uygun ton düzeltmelerini saptamaya yardımcı olur.

Photoshop Histogram örnekleri
Histogram okuma

A. Çok pozlamalı fotoğraf B. Tam tonaliteye sahip düzgün pozlamalı fotoğraf C. Az pozlamalı fotoğraf 

Histogram paneli, görüntü hakkındaki ton ve renk bilgilerini gösteren birçok seçenek sağlar. Varsayılan olarak, histogram görüntünün tamamının ton aralığını gösterir. Görüntünün bir bölümünün histogram verilerini göstermek için, önce söz konusu bölümü seçin.

Not:

Eğri Görüntüleme Seçenekleri altında histogram seçeneğini belirleyerek ve Eğri Özellikleri panelinde panel menüsünden Eğri Görüntüleme Seçenekleri'ni belirleyip ardından Histogram'ı seçerek bir görüntünün histogramını Eğri iletişim kutusunda bir kaplama olarak görüntüleyebilirsiniz. 

Histogram paneline genel bakış

 1. Histogram panelini açmak için Pencere > Histogram'ı seçin veya Histogram sekmesini tıklatın. Varsayılan olarak, Histogram paneli Kompakt Görünüm'de kontroller veya istatistikler olmaksızın açılır, ancak görünümü ayarlayabilirsiniz.
  Photoshop Histogram paneli - genişletilmiş görünüm
  Histogram paneli (Genişletilmiş görünüm)

  A. Kanal menüsü B. panel menüsü C. Arabelleğe Alınmamış Yenileme düğmesi D. Önbelleğe Alınmış Veri Uyarısı simgesi E. İstatistikler 

Histogram panelinin görünümünü ayarlama

 1. Histogram paneli menüsünden bir görünüm seçin.

  Genişletilmiş Görünüm

  Histogramı istatistiklerle görüntüler. Aynı zamanda, histogramın temsil ettiği kanalı seçmeye yönelik, Histogram panelindeki seçenekleri görüntülemeye yönelik, önbelleğe alınmamış verileri görüntülemek üzere histogramı yenilemeye yönelik ve çok katmanlı bir belgede belirli bir katmanı seçmeye yönelik kontroller de görüntüler.

  Kompakt Görünüm

  Denetim veya istatistikler olmadan bir histogram görüntüler. Histogram, görüntünün tamamını temsil eder.

  Tüm Kanallar Görünümü

  Genişletilmiş Görünüm içindeki tüm seçeneklere ek olarak, kanalların tek tek histogramlarını da görüntüler. Tek tek histogramlar alfa kanallarını, spot renk kanallarını veya maskeleri içermez.

  Photoshop Kanalların renkli gösterimi ile histogram paneli
  Bütün kanalların renki olarak görüntülendiği ve istatistiklerin gizlendiği Histogram paneli

Histogramda belirli bir kanalı gösterme

Histogram panelinin Genişletilmiş Görünüm'ünü veya Tüm Kanallar Görünümü'nü seçtiyseniz, Kanal menüsünden bir ayar seçebilirsiniz. Genişletilmiş Görünüm'den veya Tüm Kanallar Görünümü'nden Kompakt Görünüm'e geçerseniz, Photoshop kanal ayarını anımsar.

 • Bir kanalın histogramını renk kanalları, alfa kanalları ve spot renk kanallarıyla birlikte görüntülemek için tek bir kanal seçin.
 • Tüm kanalların bileşik bir histogramını görmek için, görüntünün renk moduna bağlı olarak RGB, CMYK veya Bileşik seçin.
 • Görüntü RGB veya CMYK ise, bileşik kanalın ışıklılık veya yoğunluk değerlerini temsil eden histogramı görüntülemek için Renk Parlaklığı'nı seçin.
 • Görüntü RGB veya CMYK ise, tek tek renk kanallarının bileşik histogramını renkli görüntülemek için Renkler'i seçin. Genişletilmiş Görünüm veya Bütün Kanallar Görünümü'nü ilk seçtiğinizde, bu seçenek RGB ve CMYK görüntüleri için varsayılan görünümdür.

  Tüm Kanallar Görünümü'nde, Kanallar menüsünden yapılan seçimler yalnızca panelin en üstündeki histogramı etkiler.

Kanal histogramlarını renkli görüntüleme

 1. Histogram panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm Kanallar Görünümü'nde, panel menüsünden Kanalları Renkli Göster'i seçin.

  • Genişletilmiş Görünüm veya Tüm Kanallar Görünümü'nde, Kanal menüsünden tek bir kanal seçin ve panel menüsünde Kanalları Renkli Göster'i belirtin. Kompakt Görünüm'e geçerseniz, kanal renkli gösterilmeye devam eder.

  • Genişletilmiş Görünüm veya Tüm Kanallar Görünümü'nde, kanalların bileşik histogramını renkli göstermek için Kanal menüsünden Renkler'i seçin. Kompakt Görünüm'e geçerseniz, bileşik histogram renkli gösterilmeye devam eder.

Histogram istatistiklerini görüntüleme

Varsayılan olarak, Histogram paneli Genişletilmiş Görünüm'de ve Tüm Kanallar Görünümü'nde istatistikleri görüntüler.

 1. Histogram paneli menüsünden İstatistikleri Göster'i seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belirli bir piksel değerine ilişkin bilgileri görmek için, işaretçiyi histograma getirin.

  • Belirli bir değer aralığına ilişkin bilgileri görmek için histogramda işaretçiyi sürükleyerek aralığı vurgulayın.

  Panel, histogramın altında şu istatistiksel bilgileri görüntüler:

  Ortalama

  Ortalama yoğunluk değerini gösterir.

  Stn Spm (Standart sapma)

  Yoğunluk değerlerinin ne ölçüde değişkenlik gösterdiğini belirtir.

  Medyan

  Yoğunluk değerleri aralığının orta değerini gösterir.

  Pikseller

  Histogramı hesaplamak için kullanılan toplam piksel sayısını gösterir.

  Düzey

  İşaretçinin altında kalan alanın yoğunluk düzeyini görüntüler.

  Sayım

  İşaretçinin altında kalan alanın yoğunluk düzeyine karşılık gelen toplam piksel sayısını gösterir.

  Yüzdelik

  İşaretçinin altında kalan alanın düzeyindeki veya bu düzeyin altındaki piksellerin kümülatif sayısını görüntüler. Bu değer sol uçta %0'dan sağ uçta %100'e kadar görüntüdeki tüm piksellerin ortalaması olarak gösterilir.

  Önbellek Düzeyi

  Histogramı oluşturmak için kullanılan geçerli görüntü önbelleğini gösterir. Önbellek düzeyi 1'den yüksekse histogram daha hızlı görüntülenir. Bu durumda histogram görüntüdeki piksellerin temsili bir örneklemesinden oluşur (büyütmeye dayanır). Özgün görüntünün önbellek düzeyi 1'dir. Düzey 1'in üzerindeki her düzeyde, tek bir piksel değerine ulaşmak için bitişik dört pikselin ortalaması alınır. Böylece, her düzeyin boyutları bir altındakinin yarısı kadar olur (piksel sayısı diğerinin 1/4'üdür). Photoshop'un hızla tahmini bir değer oluşturması gerektiğinde, üstteki düzeylerden birini kullanabilir. Histogramı gerçek görüntü katmanını kullanarak yeniden çizmek için Önbelleğe Alınmamış Yenileme düğmesini tıklatın.

Çok katmanlı bir belgenin histogramını gösterme

 1. Histogram paneli menüsünden bir Genişletilmiş Görünüm'ü seçin.
 2. Kaynak menüsünden bir ayar seçin. (Kaynak menüsü tek katmanlı belgelerde kullanılamaz.)

  Görüntünün Tümü

  Tüm katmanlarıyla birlikte görüntünün tamamının histogramını gösterir.

  Seçili Katman

  Katmanlar panelinde seçilen katmanın histogramını gösterir.

  Ayarlama Bileşimi

  Katmanlar panelinde seçilen ayarlama katmanının histogramını, ayarlama katmanı altındaki tüm katmanlarla birlikte görüntüler.

Histogram ayarlamalarını önizleme

Tüm renk ve ton ayarlamalarının histogramdaki etkisini önizleyebilirsiniz.

 1. Herhangi bir renk veya ton ayarlama komutunun iletişim kutusunda Önizleme seçeneğini belirtin.

  Önizleme seçili olduğunda Histogram paneli, ayarlamanın histogramı nasıl etkilediğini gösterir.

  Not:

  Ayarlamalar panelini kullanarak ayarlamalar yaparken değişiklikler otomatik olarak Histogram paneline yansıtılır.

  Photoshop Histogram ayarı önizlemesi
  Histogram panelinde histogram ayarlamasının önizlemesi

  A. Orijinal histogram B. Ayarlanmış histogram C. Gölgeler D. Orta Tonlar E. Vurgular 

Histogram görüntüsünü yenileme

Histogram belgenin geçerli durumu yerine önbellekten oluşturulduğunda, Histogram panelinde Önbelleğe Alınmış Veri Uyarısı simgesi gösterilir. Görüntü önbelleğine dayalı histogramlar daha hızlı görüntülenir ve görüntüdeki piksellerin temsili bir örneklemesine dayanır. Performans tercihlerinde maksimum önbellek düzeyini (2 ile 8 arasında) ayarlayabilirsiniz.

Not:

Yüksek bir önbellek düzeyi ayarı, büyük ve çok katmanlı dosyaların tekrar çizme hızını arttıracaktır, ancak sistemin RAM'inin daha fazla kullanılmasını gerektirir. RAM sınırlıysa veya genellikle küçük görüntülerle çalışıyorsanız düşük önbellek düzeyi ayarları kullanın.

 1. Histogramı orijinal görüntünün geçerli durumundaki tüm pikselleri gösterilecek şekilde yenilemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Histogramın herhangi bir yerini çift tıklatın.

  • Önbelleğe Alınmış Veri Uyarısı simgesini  tıklatın.

  • Önbelleğe Alınmamış Yenileme düğmesini  tıklatın.

  • Histogram paneli menüsünden Önbelleğe Alınmamış Yenileme'yi seçin.

  Önbellek düzeyi hakkında bilgi için, bkz. Histogram paneline genel bakış.

Görüntüdeki renk değerlerini gösterme

Renk düzeltmeleri yaparken piksellerin renk değerini görmek için Bilgi panelini kullanabilirsiniz. Özellikler paneliyle çalışırken, Bilgi paneli işaretçinin altında pikseller için iki renk değeri kümesi görüntüler. Sol sütundaki değer orijinal renk değeridir. Sağ sütundaki değer, ayarlama yapıldıktan sonraki renk değeridir.

Görüntüdeki Photoshop renk değerleri
Görüntünün tonunu nötrleştirmek için Katmanlar'ı ve Bilgi panelini kullanma

Damlalık aracını  kullanarak tek bir konuma ait rengi görüntüleyebilirsiniz. Görüntünün tek bir veya birden fazla konumuna ait renk bilgisini görüntülemek için en fazla dört tane Renk Örnekleyicisi kullanabilirsiniz. Bu örnekleyiciler görüntüye kaydedildiğinden, görüntüyü kapatıp yeniden açsanız bile, çalışırken tekrar tekrar bunlara başvurabilirsiniz.

Photoshop Renk örnekleyiciler ve Bilgi paneli
Renk örnekleyiciler ve Bilgi paneli

 1. Bilgi panelini açmak için Pencere > Bilgi'yi seçin.
 2. Damlalık aracını  veya Renk Örnekleyici aracını  seçin ve gerekirse seçenekler çubuğunda bir örnek boyutu belirtin. Nokta Örneği tek bir pikselin değerini, diğer seçenekler piksel alanının ortalama değerini belirler.
 3. Renk Örnekleyici aracını  seçtiyseniz görüntüye en çok dört renk örnekleyici yerleştirin. Örnekleyiciyi yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

Renk ayarlarken renk bilgilerini görüntüleme

Özellikler panelinde renk ayarlaması yaparken görüntüdeki belirli piksellere yönelik renk bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Ayarlar panelini kullanarak bir ayar ekleyin.
 2. Özellikler panelinde ayarlamalar yapın. Ayarlamalar yaparken Bilgi panelinde önceki ve sonraki renk değerlerini görüntüleyin. Renk değerlerini işaretçi konumunda görüntülemek için işaretçiyi görüntü üzerinde gezdirin.

  Not:

  Görüntü > Ayarlamalar menüsündeki bir komutu kullanıyorsanız, işaretçiyi görüntünün üzerine getirdiğinizde Damlalık aracı etkin hale gelir (ve diğer araçlar geçici olarak devre dışı bırakılır). Ancak kaydırma kontrollerine, El ve Yakınlaştırma araçlarına klavye kısayollarını kullanarak erişmeye devam edebilirsiniz.

 3. Görüntü üzerinde renk örnekleyicilerini yerleştirdiğinizde renk örnekleyicileri altındaki renk değerleri Bilgi panelinin alt yarısında görüntülenir. Yeni renk örnekleyicileri eklemek için, Renk Örnekleyici aracını seçip görüntüyü tıklatın veya Damlalık aracını seçip Shift tuşunu basılı tutarak görüntüyü tıklatın.

Renk örnekleyicileri ayarlama

Renk örnekleyiciyi ekledikten sonra taşıyabilir veya silebilir, gizleyebilir ya da Bilgi panelinde gösterilen renk örnekleyici bilgilerini değiştirebilirsiniz.

Renk örnekleyiciyi taşıma veya silme

 1. Renk Örnekleyici aracını  seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk örnekleyiciyi taşımak için, örnekleyiciyi yeni konuma sürükleyin.

  • Renk örnekleyiciyi silmek için, örnekleyiciyi belge penceresinin dışına sürükleyin. Alternatif olarak, işaretçi makas şeklini alana kadar Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve örnekleyiciyi tıklatın.

  • Tüm renk örnekleyicileri silmek için seçenekler çubuğunda Temizle'yi tıklatın.

  • Ayarlama iletişim kutusu açıkken renk örnekleyiciyi silmek için Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve örnekleyiciyi tıklatın.

Görüntüdeki renk örnekleyicileri gizleme veya gösterme

 1. Görünüm > Ekstralar'ı seçin. Renk örnekleyicilerin görünür olduğu bir onay işaretiyle belirtilir.

Bilgi panelinde renk örnekleyici bilgilerinin görüntülenme şeklini değiştirme

 • Bilgi panelinde renk örnekleyici bilgilerini görüntülemek veya gizlemek için, panel menüsünden Renk Örnekleyiciler'i seçin. Renk örnekleyici bilgilerinin görünür olduğu bir onay işaretiyle belirtilir.
 • Bir renk örneklendiricisinin değerleri görüntülediği bir renk uzayını değiştirmek için işaretçiyi Bilgi panelindeki renk örneklendiricisi simgesine  getirin. Ardından, fare düğmesini basılı tutun ve menüden başka bir renk uzayı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi