Not:

Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır.

Video katmanları hakkında

Tek tek video karelerini ve görüntü sırası dosyalarını düzenlemek için Photoshop'u kullanabilirsiniz. Video boyamak ve düzenlemek için Photoshop aracının kullanılmasının yanı sıra filtre, maske, dönüşüm, katman stili ve karıştırma modu da uygulayabilirsiniz. Düzenlemeleri yaptıktan sonra belgeyi PSD dosyası (Premiere Pro veya After Effects gibi başka Adobe uygulamalarında kayıttan yürütülebilecek ya da başka uygulamalarda statik dosya olarak erişilebilecek) olarak kaydedebilir ya da QuickTime filmi veya görüntü sırası olarak oluşturabilirsiniz.

Not:

Video dosyasında ses değil, yalnızca görsel görüntülerle çalışabilirsiniz.

Photoshop uygulamasında video dosyası veya görüntü sırası açtığınızda kareler bir video katmanında bulunur. Katmanlar panelinde video katmanı film şeridi simgesiyle gösterilir . Video katmanları, fırça araçları ve damga araçları kullanılarak tek tek karelerin boyanmasını ve çoğaltılmasını sağlar. Normal katmanlarla çalışıldığı gibi, düzenlemelerinizi karenin belirli bir alanıyla sınırlamak için maske uygulayabilir veya seçim oluşturabilirsiniz. Animasyon panelinde (Pencere > Animasyon) zaman çizelgesi modunu kullanarak karelerde gezinebilirsiniz.

Not:

Animasyon paneli Kare modundayken video katmanları çalışmaz.

Video katmanlarıyla da normal katmanlarda olduğu gibi karıştırma modunu, opaklığı, konumu ve katman stilini ayarlayarak çalışırsınız. Katmanlar panelinde video katmanlarını da gruplandırabilirsiniz. Ayar katmanları, video katmanlarına dönüşlü renk ve ton ayarları uygulamanızı sağlar.

Kare düzenlemelerinizi ayrı bir katmanda yapmayı tercih ederseniz boş video katmanı oluşturabilirsiniz. Boş video katmanları elde çizilmiş animasyonlar oluşturmanıza da destek olur.

Not:

Video katmanı, orijinal dosyayı referans alır; video katmanındaki düzenlemeler orijinal videoyu veya görüntü sırası dosyasını değiştirmez. Orijinal dosyaya bağlantıyı korumak için, dosyanın PSD dosyasıyla aynı konumda olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Video katmanındaki çekimi değiştirme.

Desteklenen video ve görüntü sırası formatları

Video dosyalarını ve görüntü sıralarını aşağıdaki formatlarda açabilirsiniz.

QuickTime video formatları

 • MPEG-1 (.mpg veya .mpeg)

 • MPEG-4 (.mp4 veya .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • Bilgisayarınızda MPEG-2 kodlayıcısı yüklüyse MPEG-2 desteklenir.

Görüntü sırası formatları

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Eklentiler yüklüyse Cineon ve JPEG 2000 desteklenir.

Renk modu ve bit derinliği

Video katmanları şu renk modlarında ve kanal başına bitlerde (bpc) dosyalar içerebilir:

 • Gri Tonlama: 8, 16 veya 32 bpc

 • RGB: 8, 16 veya 32 bpc

 • CMYK: 8 veya 16 bpc

 • Lab: 8 veya 16 bpc

Animasyon paneline genel bakış

Animasyon, görüntü dizisi veyakareleridir; zaman içinde sıralanırlar. Her kare önceki kareye göre çok az değişiklik gösterir; böylece kareler hızlı geçiş görünümündeyken hareket veya diğer değişiklikler yanılsaması yaratılır.

Photoshop uygulamasının daha eski ve standart sürümlerinde, Animasyon paneli (Pencere > Animasyon), animasyonunuzdaki her kare için bir minik resim göstererek kare modunda görüntülenir. Karelerde dolaşmak, döngü seçeneklerini ayarlamak, kare ekleyip silmek ve animasyon önizlemesi görüntülemek için panelin altındaki araçları kullanın.

Animasyon paneli menüsünde kareleri ya da zaman çizelgesi sürelerini düzenlemek ve panel görüntüsünü yapılandırmak için ek komutlar vardır. Kullanılabilir komutları görüntülemek için panel menüsü simgesini tıklatın.

Photoshop Kare modunda animasyon paneli
Animasyon paneli (kare modu)

A. İlk kareyi seçer B. Önceki kareyi seçer C. Animasyonu oynatır D. Sonraki kareyi seçer E. Animasyon karelerinin arasını doldurur F. Seçili kareleri çoğaltır G. Seçili kareleri siler H. Zaman çizelgesi moduna dönüştürür I. Animasyon paneli menüsü 

Animasyon panelini kare modunda ya da zaman çizelgesi modunda kullanabilirsiniz. Zaman çizelgesi modu belge katmanları için kare süresini ve animasyon özelliklerini gösterir. Karelerde dolaşmak, zaman çizelgesini yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, soğan zarı modunu değiştirmek, ana kareleri silmek ve video önizlemesi görüntülemek için panelin altındaki araçları kullanın. Katmanın kare süresini ayarlamak için zaman çizelgesindeki kontrolleri kullanabilir, katman özellikleriyle ilgili ana kareleri ayarlayabilir ve çalışma alanı olarak video bölümleri atayabilirsiniz.

Photoshop Zaman çizelgesi modunda animasyon paneli
Animasyon paneli (zaman çizelgesi modu)

A. Ses oynatımını etkinleştir B. Uzaklaştırma C. Yakınlaştırma sürgüsü D. Yakınlaştırma E. Soğan zarlarını açma/kapatma F. Anahtar kareleri silme G. Kare animasyonuna dönüştürme 

Zaman çizelgesi modundayken, Animasyon paneli her katmanı Photoshop belgesinde görüntüler (arka plan katmanı dışında) ve Katmanlar paneliyle senkronize olur. Katman her eklendiğinde, silindiğinde, gruplandırıldığında, çoğaltıldığında veya renge atandığında değişiklikler iki panele de güncelleştirilir.

Not:

Animasyonlu katmanlar Akıllı Nesneler olarak gruplandırıldığında Animasyon panelindeki animasyon bilgileri Akıllı Nesne olarak saklanır. Ayrıca bkz. Akıllı Nesnelerle Çalışma.

Çerçeve modu kontrolleri

Çerçeve modunda, Animasyon panelinde şu kontroller bulunur:

Döngü Seçenekleri

Animasyonlu GIF dosyası olarak dışa aktarıldığında animasyonun kaç kez oynatılacağını ayarlar.

Kare Gecikme Süresi

Oynatım sırasında kare süresini ayarlar.

Animasyon Karelerinin Arasını Doldur

Var olan iki kare arasına bir dizi kare ekler; yeni karelerin katman özelliklerine eşit biçimde enterpolasyon (değişiklik gösterir) uygular.

Seçili Kareleri Çoğalt

Animasyon panelinde seçili kareyi çoğaltarak animasyona kare ekler.

Zaman Çizelgesi Animasyonuna Dönüştür

Katman özelliklerine animasyon uygulamak için anahtar kareleri kullanarak kare animasyonunu zaman çizelgesi animasyonuna dönüştürür.

Zaman çizelgesi modu denetimleri

Zaman çizelgesi modunda, Animasyon panelinde şu özellikler ve kontroller bulunur:

Önbelleğe alınmış kare göstergesi

Oynatma amacıyla önbelleğe alınan kareleri göstermek için yeşil bir çubuk görüntüler.

Yorum parçası

Panel menüsünden Zaman Çizelgesi Yorumunu Düzenle öğesini seçip geçerli zamana bir metin yorumu ekleyin. Yorumlar, yorum parçası altında simgeler biçiminde görünür. Yorumları araç ipuçları olarak görüntülemek için işaretçiyi bu simgelerin üzerine getirin. Yorumları gözden geçirmek için bu simgeleri çift tıklatın. Bir yorumdan bir diğerine geçmek için, Yorum parçasının sol ucundaki Öncekine Git veya Sonrakine Git düğmelerini tıklatın.

Not:

Süreyi, kare numarasını ve her yorumun metnini listeleyen bir HTML tablosu oluşturmak için panel menüsünden Zaman Çizelgesi Yorumlarını Dışa Aktar'ı seçin.

Kare Animasyonuna Dönüştürme

Zaman çizelgesi animasyonunu anahtar kareleri kullanarak kare animasyonuna dönüştürür.

Zaman kodu veya kare numarası görüntülemesi

Geçerli kareyle ilgili zaman kodunu veya kare numarasını (panel seçeneklerine göre) gösterir.

Geçerli saat göstergesi

Karelerde gezinmek veya geçerli saati ya da kareyi değiştirmek için geçerli saat göstergesini sürükleyin.

Global Aydınlatma parçası

Alt Gölge, İç Gölge ve Eğim Ver ve Kabart gibi katman efektleri için ana aydınlatma açısının ayarlandığı ve değiştirildiği yerde anahtar kareleri görüntüler.

Anahtar kare gezgini   

İz etiketinin solundaki ok düğmeler geçerli saat göstergesini geçerli konumdan önceki veya sonraki ana kareye taşır. Geçerli saatte ana kare eklemek veya silmek için ortadaki düğmeyi tıklatın.

Katman süresi çubuğu

Video veya animasyonda katman yerini zamanda belirtir. Katmanı zamanda başka bir yere taşımak için çubuğu sürükleyin. Katmanı kesmek için (zamanını ayarlamak) çubuğun ucunu sürükleyin.

Değiştirilmiş Video parçası

Video katmanlarında, değiştirilen kareler için bir süre çubuğu görüntüler. Değiştirilen karelere atlamak için iz etiketinin solundaki ana kare gezginini kullanın.

Zaman cetveli

Süreyi (veya kare sayısını) belge süresi ve kare hızına göre yatay ölçer. (Süreyi veya kare hızını değiştirmek için panel menüsünden Belge Ayarları'nı seçin) Cetvel boyunca onay işaretleri ve sayılar görüntülenir ve zaman çizelgesi yakınlaştırma ayarıyla boşluklar değişir.

Zaman Değişimi kronometresi 

Katman özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ana kare eklemek ve katman özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Tüm ana kareleri kaldırmak ve katman özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.

Animasyon paneli menüsü

Anahtar kareleri, katmanları, panel ve soğan zarı görünümü ile belge ayarlarını etkileyen işlevler içerir.

Çalışma alanı göstergeleri

Önizlemek veya dışa aktarmak istediğiniz animasyon ya da videonun belirli bölümlerini işaretlemek için en üstteki izin uçlarından birindeki mavi sekmeyi sürükleyin.

Minik resim boyutunu değiştirme

Animasyon panelinde her kare veya katmanı temsil eden minik resimlerin boyutunu değiştirebilirsiniz.

 1. Animasyon paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni belirleyin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Boyut seçeneği belirleyin:
  • Zaman çizelgesi modunda yalnızca katman adlarını görüntülemek için Yok'u seçin.

Zaman çizelgesi birimlerini değiştirme

Animasyon paneli zaman çizelgesini kare numarası ya da zaman kodu birimleriyle görüntüleyebilirsiniz.

 • Görüntülenecek birimleri seçmek için Animasyon paneli menüsünden önce Panel Seçenekleri'ni, ardından da Çerçeve Numaraları veya Zaman Kodu'nu seçin.
 • Birimler arasında geçiş yapmak için zaman çizelgesinin sol üst köşesindeki geçerli saat görüntüsünü Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Katman özelliklerini zaman çizelgesinde gösterme veya gizleme

Belgeye katmanlar eklediğinizde, bu katmanlar zaman çizelgesinde parça olarak görüntülenir. Animasyon uygulanabilen katman özelliklerini göstermek için katman izlerini genişletin.

 1. Katman özelliklerini görüntülemek veya gizlemek için katman adının solundaki üçgeni tıklatın.

Katmanları zaman çizelgesinde gösterme veya gizleme

Bütün belge katmanları varsayılan olarak zaman çizelgesinde gösterilir. Yalnızca katmanlara ait alt kümeleri göstermek için önce katmanları sık kullanılan olarak ayarlayın.

 1. Zaman çizelgesi modunda Animasyon panelinden bir veya daha fazla katman seçip Animasyon paneli menüsünde Göster > Sık Kullanılan Katmanları Ayarla seçeneğini belirleyin.
 2. Hangi katmanların görüntüleneceğini belirtmek için Animasyon panelinden Göster'i, ardından da Tüm Katmanlar veya Sık Kullanılan Katmanlar'ı seçin.
 1. Zaman çizelgesi modunda Animasyon paneliyle şunlardan birini yapın:
  • Geçerli zaman göstergesini  sürükleyin.
  • Zaman cetvelinde, geçerli zaman göstergesini konumlandırmak istediğiniz yeri veya numarayı tıklatın.
  • Geçerli zaman görüntüsünü (zaman çizelgesinin sol üst köşesindeki) sürükleyin.
  • Geçerli zaman görüntüsünü çift tıklatın veya Geçerli Saati Ayarla iletişim kutusunda bir kare numarası veya saat girin.
  • Animasyon panelindeki oynatma kontrollerini kullanın.
  • Animasyon paneli menüsünde Git'i seçip zaman çizelgesi seçeneğini belirleyin.

Animasyon modlarını değiştirme

Animasyon panelini kare veya zaman çizelgesi modunda kullanabilirsiniz. Kare modu, kareleri tek tek göstererek her biri için ayrı süre ve katman özellikleri belirlemenizi sağlar. Zaman çizelgesi modu ise kareleri devam eden bir zaman çizelgesi içinde göstererek özelliklere ana katmanlarla animasyon uygulamanızı ve video katmanlarını yürütmenizi sağlar.

Animasyon başlamadan önce istediğiniz modu seçmeniz gerekir. Ancak, açık olan bir belgenin animasyon modunu değiştirebilir, kare animasyonu ve zaman çizelgesi animasyonu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not:

Bir zaman çizelgesi animasyonunu kare animasyonuna dönüştürürken enterpolasyon uygulanmış ana karelerden bazılarını kaybedebilirsiniz. Ancak animasyon görünümünde herhangi bir değişiklik olmaz.

 1. Animasyon panelinde, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Kare Animasyonuna Dönüştür simgesini tıklatın.
  • Zaman Çizelgeli Animasyona Dönüştür simgesini  tıklatın.
  • Animasyon paneli menüsünden Kare Animasyonuna Dönüştür veya Zaman Çizelgesine Dönüştür'ü seçin.

Zaman çizelgesi süresini ve kare hızını belirleme

Zaman çizelgesi modunda çalıştığınızda video veya animasyon bulunan belgenin süresini ve kare hızını belirtebilirsiniz. Süre video klibinin belirlediğiniz ilk kareden son kareye olan uzunluğudur. Kare hızıveya kare/saniye (fps) çoğunlukla oluşturduğunuz giriş türüne göre saptanır: NTSC videoda 29.97 fps kare hızı, PAL videoda 25 fps kare hızı vardır; sinema filminin 24 fps kare hızı vardır. yayın sistemine bağlı olarak DVD videoda NTSC videoda veya PAL videoda aynı kare hızı olabileceği gibi 23.976 kare hızı da olabilir. CD‑ROM ya da web için tasarlanan videoda genellikle 10 - 15 fps kare hızı olur.

Yeni oluşturduğunuz bir belgede varsayılan zaman çizelgesi süresi 10 saniyedir. Kare hızı seçmiş olduğunuz belge hazır ayarına göre değişir. Video harici hazır ayarlar için (Uluslararası Kağıt gibi) varsayılan hız 30 fps'dir. Video hazır ayarlarında, kare hızı PAL için 25 fps, NTSC için ise 29,97 fps'dir.

 1. Animasyon paneli menüsünden Belge Ayarları'nı seçin.
 2. Süre ve Kare Hızı değerlerini girin veya seçin.

Not:

Varolan video veya animasyon süresinin kısaltılması belge sonundan karelerin (ve bazı ana karelerin) kesilme efektine neden olur.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi