Not:

Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır.

Video katmanlarında kareleri boyama

Animasyon oluşturmak, içerik eklemek veya istenmeyen ayrıntıları kaldırmak için tek tek video karelerini düzenleyebilir veya boyayabilirsiniz. Fırça araçlarını kullanmaya ek olarak Klonlama Damgası, Desen Damgası, Düzeltme Fırçası veya Nokta Düzeltme Fırçası kullanarak boyayabilirsiniz. Video karelerini Yama aracını kullanarak da düzenleyebilirsiniz.

Not:

Video karelerinde boyama (veya diğer araçları kullanma) rotoscope tekniği olarak bilinir; geleneksel olarak rotoscope tekniği animasyonda kullanmak üzere canlı eylem görüntülerini kare kare izlemeyi kapsar.

 1. Zaman Çizelgesi veya Katmanlar panelinde video katmanını seçin.

 2. Geçerli zaman göstergesini düzenlemek istediğiniz video karesine taşıyın.
 3. (İsteğe bağlı) Düzenlemelerinizin ayrı bir katmanda olmasını istiyorsanız Katmanlar > Video Katmanları > Yeni Boş Video Katmanı'nı seçin.
 4. Kullanmak istediğiniz fırça aracını seçip düzenlemelerinizi kareye uygulayın.

  Video katmanlarının boyanması geri dönüşlüdür. Belirli bir kare veya video katmanında değişen pikselleri atmak için Çerçeveyi Geri Yükle veya Tüm Çerçeveleri Geri Yükle komutunu seçin. Değiştirilen video katmanlarının görünürlüğünü açıp kapatmak için Değiştirilmiş Videoyu Gizle komutunu seçin (veya zaman çizelgesindeki değiştirilen video izinin yanındaki gözü tıklatın).

Video ve animasyon karelerinde içerik klonlama

Photoshop'ta video veya animasyon karelerinde nesneleri rötuşlamak ya da çoğaltmak için Klonlama Damgası ve Düzeltme Fırçası araçlarını kullanabilirsiniz. Karenin (kaynak) bir parçasından içeriğiörneklemekiçin Klonlama Damgası'nı kullanın ve bununla aynı veya farklı bir karenin (hedef) başka bir bölümünü boyayın. Örnekleme kaynağı olarak kare yerine ayrı bir belge de kullanabilirsiniz. Düzeltme Fırçası aracında örneklenen içeriği hedef kareyle karıştırma seçenekleri vardır.

Not:

İçeriği Nokta Düzeltme Fırçası ve Yama araçlarıyla da klonlayabilirsiniz. Ancak, Klonlama Damgası ve Düzeltme Fırçası araçları Klonlama Kaynağı panelinde beş örneğe kadar saklamanızı, kaplama, ölçeklendirme ve karenin kenardan uzaklığını ayarlamanızı sağlar.

İçeriği bir kareden örnekleyip bununla boyadıktan sonra başka bir kareye taşıdığınızda kaynak kare başta örneklediğiniz kareye göre değişir. İlk örneğinizi kaynak karede kilitleyebilir ya da ilk örneklediğiniz kareye göre kaynağı farklı bir kareyle değiştirmek için karenin kenardan uzaklık değerini girebilirsiniz.

Not:

Kareleri klonlama ile ilgili bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0025_tr.

Video ve animasyon içeriğini klonlama

 1. Klonlama Damgası aracını veya Düzeltme Fırçası aracını seçip istediğiniz araç seçeneklerini ayarlayın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katmanlar panelinde veya Zaman Çizelgesi panelinde video katmanı seçip geçerli saat göstergesini örneklemek istediğiniz kareye taşıyın.

  • Örneklemek istediğiniz görüntüyü açın.

 3. İşaretçiyi açık bir görüntü ya da kareye yerleştirin ve örnekleme noktasını ayarlamak için Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken tıklatın.
 4. Ek örnekleme noktaları ayarlamak için Klonlama Kaynağı panelindeki her klonlama kaynağı düğmesine basın.
 5. Hedef video katmanını seçip geçerli saat göstergesini boyamak istediğiniz kareye taşıyın.

  Not:

  Ayrı bir katmanda boyamak isterseniz boş video katmanı ekleyebilirsiniz. İçeriği boş video katmanında çoğaltmak için uygun Örnek seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

 6. Birden fazla örnekleme noktası ayarlamışsanız Klonlama Kaynağı panelinde kullanmak istediğiniz kaynağı seçin.
 7. Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klonladığınız kaynağı ölçeklendirmek veya döndürmek için G (genişlik) veya Y (yükseklik) değerini ya da derece cinsinden dönüşü girin.

  • Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster'i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin. (Kırpılmış seçeneği kaplamayı fırça boyutuyla sınırlar. Kaynak görüntünün tümünü kaplamak için bu seçimi kaldırın).

  Not:

  Kaynak kaplamasını kaydırmak Shift + Alt tuşlarını (Windows) ya da Shift + Option tuşlarını (Mac OS) basılı tutarak sürükleyin. Kaplamaları geçici olarak göstermek için Kaplamayı Göster öğesinin seçimini kaldırın ve Shift + Alt (Windows) ya da Shift + Option (Mac OS) tuşlarına basın.

 8. Karenin boyamak istediğiniz alanı üzerinde sürükleyin.

  Video katmanlarının boyanması geri dönüşlüdür. Belirli bir kare veya video katmanında değişen pikselleri atmak için Çerçeveyi Geri Yükle veya Tüm Çerçeveleri Geri Yükle komutunu seçebilirsiniz.

Klonlama ve düzeltme için kare kenardan uzaklığını değiştirme

 1. Klonlama Kaynağı panelinde:
  • İlk örneklemeyi gerçekleştirdiğiniz aynı kareyi kullanarak her zaman boyamak için Kareyi Kilitle'yi seçin.

  • İlk örneklemeyi gerçekleştirdiğiniz kareye göre bir kareyi kullanarak boyamak için Kare Kenardan Uzaklığı kutusuna kare sayısını girin. Kullanmak istediğiniz kare başlangıçta örneklediğiniz kareden sonraysa pozitif bir değer girin. Kullanmak istediğiniz kare başlangıçta örneklediğiniz kareden önceyse negatif bir değer girin.

Video katmanlarında kareleri geri yükleme

Kare video katmanlarında ve boş video katmanlarında yapılan düzenlemeleri atabilirsiniz.

 1. Zaman Çizelgesi panelinde bir video katmanı seçip şunlardan birini yapın:

  • Belirli bir kareyi geri yüklemek için geçerli saat göstergesini video karesine taşıyıp Katman > Video Katmanları > Çerçeveyi Geri Yükle'yi seçin.

  • Video katmanı veya boş video katmanındaki tüm kareleri geri yüklemek için Katman > Video Katmanları > Tüm Çerçeveleri Geri Yükle'yi seçin.

Video katmanlarında renk yönetme

Photoshop'ta fırça aracı veya klonlama damgası aracı gibi araçları kullanarak video katmanlarını boyayabilirsiniz. Video katmanına renk profili atanmamışsa bu piksel düzenlemeleri belge dosyasının renk uzayı kullanılarak saklanır ve video çekiminin kendisi değişmeden kalır. İçe aktarılan çekimin renk uzayı Photoshop belgesinin renk uzayından farklıysa ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Örneğin, standart tanımlı video filmi SDTV 601 NTSC biçiminde olurken, Photoshop belgesi de Adobe RGB biçiminde olabilir. Dışa aktarılan son videonuz veya belgeniz bu renk uzayı uyumsuzluğu nedeniyle beklediğiniz renklere sahip olmayabilir.

Not:

Video katmanlarını boyamak veya düzenlemek için çok fazla zaman ayırmadan önce renk yönetimi gereksinimlerinizi anlamak için iş akışınızın tamamını test edin ve iş akışınıza en uygun olan yaklaşımı bulun.

Çoğunlukla, içe aktarılan çekimle ilgili belgeye renk profili atayıp video katmanını yönetmeden bırakarak bu uyumsuzluğu çözebilirsiniz. Örneğin, standart tanımlı videoyla video katmanını yönetmeden bırakabilir; belgeyi şuna atayabilirsiniz: SDTV (Rec. 601 NTSC) renk profili. Bu durumda, içe aktarılan kare pikseller renk dönüşümü olmadan doğrudan video katmanında saklanır.

Bunun tersine, Düzenlenen Çerçeve İçeriğini Dönüştür seçeneğini (Katmanlar > Video Katmanları > Çekimi Yorumla) kullanarak belgenin renk profilini video katmanına atayabilirsiniz. Bu seçenek piksel düzenlemelerini belgenin renk uzayına dönüştürse de, video karelerinin renklerini dönüştürmez.

Profile Dönüştür komutu (Düzen > Profile Dönüştür) ayrıca tüm piksel düzenlemelerini belgenin renk uzayına dönüştürür. Ancak, Profil Ata komutunun (Düzen > Profil Ata) kullanılması piksel düzenlemelerini video katmanına dönüştürmez. Profil Ata komutunu, özellikle de video karelerini boyarken veya düzenlerken dikkatli kullanın. Video katmanında renk profili yoksa Profil Ata komutunun belgeye uygulanması piksel düzenlemeleri ve içe aktarılan kareler arasında renk uyumsuzluğuna neden olabilir.

Video çekimi ve belge renk uzaylarının bazı birleşimleri için renk dönüştürmesi gerekir:

 • RGB, CMYK veya Lab modu belgesindeki gri tonlu film için renk dönüştürmesi gerekir.

 • 32 bpc belgede 8 veya 16 bpc çekim kullanmak için renk dönüştürmesi gerekir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi