Silgi aracıyla silme

Silgi aracı, pikselleri arka plan rengiyle veya saydam olarak değiştirir. Arka plan renginde veya saydamlığın kilitlendiği bir katmanda çalışıyorsanız, pikseller arka plan rengini değiştirir; aksi durumda, pikseller saydam olacak biçimde silinir.

Seçili alanı, Geçmiş panelinde seçili duruma döndürmek için de silgiyi kullanabilirsiniz.

 1. Silgi aracını seçin .
 2. Arka planda veya saydamlığı kilitlenmiş katmanda silme işlemi uyguluyorsanız, uygulamak istediğiniz arka plan rengini ayarlayın.
 3. Seçenekler çubuğunda bir Mod ayarı seçin. Fırça ve Kurşun Kalem, silgiyi bu araçlar gibi davranacak biçimde ayarlar. Blok, opaklık veya akışı değiştirmek için seçeneği olmayan keskin kenarlı, sabit boyutlu karedir.
 4. Fırça ve kurşun Kalem modları için bir fırça hazır ayarı seçin ve opaklık Ve akış Öğelerini seçenekler çubuğunda ayarlayın.

  %100 oranında opaklık pikselleri tamamen siler. Daha düşük opaklık pikselleri kısmi olarak siler. Bkz. Boyama aracı seçenekleri.

 5. Görüntünün kaydedilen durumuna veya anlık görüntüsüne silmek için, Geçmiş panelinde durumun veya anlık görüntünün solundaki sütunu tıklatın ve ardından seçenekler çubuğunda Geçmişe Sil'i seçin.

  Not:

  Geçmiş İçin Sil modunda Silgi aracını geçici olarak kullanmak için görüntü içinde sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

 6. Silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin.

Sihirli Silgi aracıyla benzer pikselleri değiştirme

Sihirli Silgi aracıyla bir katmanı tıklattığınızda, araç tüm benzer pikselleri saydam olarak değiştirir. Kilitli saydamlığı olan bir katmanla çalışıyorsanız, pikseller arka plan rengi olarak değişir. Arka planda tıklatırsanız, katmana dönüştürülür ve tüm benzer pikseller saydam olarak değişir.

Yalnızca takip eden pikselleri veya geçerli katmandaki benzer pikselleri silmeyi seçebilirsiniz.

Benzer pikselleri silme
Benzer pikselleri silme örneği

 1. Sihirli Silgi aracını  seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Silinebilecek renk aralığını tanımlamak için bir tolerans değeri girin. Düşük tolerans, tıkladığınız piksele çok benzer renk değeri aralığındaki pikselleri siler. Yüksek tolerans, silinecek renklerin aralığını genişletir.
  • Sildiğiniz alanın kenarlarını yumuşatmak için Kenarı Yumuşatılmış'ı seçin.
  • Yalnızca tıklattığınız piksele bitişik olan pikselleri silmek için Bitişik seçeneğini tıklatın; görüntüdeki tüm benzer pikselleri silmek için seçimi kaldırın.
  • Tüm görünür katmanlardan birleştirilmiş verileri kullanarak silinen rengi örneklemek için Tüm Katmanları Örnekle'yi seçin.
  • Silme işleminin kuvvetini tanımlamak için opaklığı belirtin. %100 oranında opaklık pikselleri tamamen siler. Daha düşük opaklık pikselleri kısmi olarak siler.
 3. Silmek istediğiniz katman bölümünü tıklatın.

Arka Plan Silgisi aracıyla pikselleri saydam yapma

Arka Plan Silgisi aracı siz sürükledikçe bir katmandaki pikselleri saydam olacak şekilde siler. Ön planda bir nesnenin kenarlarını koruyarak arka planı silebilirsiniz. Farklı örnekleme ve tolerans seçenekleri belirleyerek, saydamlık aralığını ve kenarların keskinliğini kontrol edebilirsiniz.

Not:

Karmaşık veya çok ince kenarları olan bir nesnenin arka planını silmek istiyorsanız, Hızlı Seç'i kullanın.

Arka plan silgisi, fırçanın ortasındaki (etkin nokta olarak da adlandırılır) rengi örnekler ve rengi fırça içinde her görüntülendiğinde siler. Ayrıca ön plan nesnelerinin kenarlarında renk çıkartması da yapar; böylece, ön plan nesnesi daha sonra başka bir görüntüye yapıştırılırsa, renk haleleri görünmez.

Not:

Arka plan silgisi, katmanın saydamlığı kilitle ayarını geçersiz kılar.

 1. Katmanlar panelinde, silmek istediğiniz alanları içeren katmanı seçin.
 2. Arka Plan Silgisi aracını  seçin. (Araç görünmüyorsa, Silgi aracını  basılı tutun ve açılır menüden Arka Plan Silgisi'ni seçin.)
 3. Seçenekler çubuğunda fırça örneğini tıklatın ve açılır panelde fırça seçeneklerini ayarlayın:
  • Basınca duyarlı dijital tablet kullanıyorsanız, darbe yönü üzerinde arka plan silgisinin boyutunu ve toleransını değiştirmek için Boyut ve Tolerans menülerinden seçenekleri belirleyin. Kalem basıncında çeşitleme temelini oluşturmak için Kalem Basıncı'nı seçin. Kalem parmak tekerinin konumunda çeşitleme temelini oluşturmak için Stilus Tekeri'ni seçin. Boyutu veya toleransı değiştirmek istemiyorsanız Kapalı'yı seçin.
 4. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Silme için Sınırlar modunu seçin: örneklenen Renk fırçada her yinelendiğinde silmek için bitişik olmayan'ı seçin; örneklenen rengi içeren Ve birbirine bağlı alanları silmek için bitişik'i seçin; şekil kenarlarının keskinliğini daha iyi koruyarak örneklenen rengi İçeren Bağlı alanları silmek için kenarları bul'u seçin.
  • Tolerans için bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük tolerans, silme işlemini örneklenen renge çok benzeyen alanlarla sınırlar. Yüksek tolerans, daha geniş aralıktaki renkleri siler.
  • Ön plan rengiyle eşleşen alanların silinmesini engellemek için araç kutusunda Ön Plan Rengini Koru seçeneğini belirleyin.
  • Bir örnekleme Seçeneği belirleyin: sürüklediğiniz sırada sürekli olarak renkleri örneklemek için sürekli'yi; yalnızca ilk tıklattığınızdaki rengi içeren alanları silmek için bir kez'i; yalnızca geçerli Arka Plan rengini içeren alanları silmek için arka plan renk örneği'ni seçin.
 5. Silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Arka Plan Silgisi aracı işaretçisi, aracın sıcak noktasını  belirten, ince artılı fırça şeklinde görüntülenir.

Kurşun Kalem aracıyla Otomatik Silme

Kurşun Kalem aracının Otomatik Silme seçeneği, ön plan rengini içeren alanların üzerine arka plan rengini boyamanıza olanak sağlar.

 1. Ön plan ve arka plan renklerini belirtin
 2. Kurşun Kalem aracını seçin .
 3. Seçenekler çubuğunda Otomatik Sil'i seçin.
 4. Görüntünün üzerine sürükleyin.

  Sürüklemeye başladığınızda imlecin merkezi ön plan renginin üzerindeyse, alan arka plan rengi olacak biçimde silinir. Sürüklemeye başladığınızda imlecin merkezi ön plan rengi içermeyen bir alan üzerindeyse, alan ön plan rengiyle boyanır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi