Baskı için görüntüleri hazırlama

Photoshop'tan ofset taş baskı, dijital baskı, gravür ve diğer ticari baskı işlemleri için görüntü dosyası hazırlayabilirsiniz.

İş akışınız genellikle ön baskı olanaklarının becerilerine bağlıdır. Ticari baskı iş akışını başlatmadan önce gereksinimlerini anlamak için ön baskı çalışanlarıyla görüşün. Örneğin, ön baskıya özel ayarları kullanmaları gerekebileceğinden hiçbir noktada CMYK'ya dönüştürmek istemeyebilirler. Burada, tahmin edilebilir baskı sonuçları elde etmek için görüntü dosyalarınızı hazırlamayla ilgili bazı olası senaryolar vardır:

 • Tamamen RGB modunda çalışın ve görüntü dosyasının RGB çalışma alanı profiliyle etiketlendiğinden emin olun. Yazıcınız veya ön baskı çalışanınız bir renk yönetim sistemi kullanıyorsa, film ve baskı kalıplarını oluşturmadan önce doğru CMYK dönüşümü için dosyanızın profilini kullanabilmeleri gerekir.

 • Görüntünüzün düzenlenmesi bitene kadar RGB modunda çalışın. Ardından görüntüyü CMYK moduna dönüştürüp ek renk ve ton düzeltmelerini yapın. Özellikle görüntüdeki vurgu ve gölgeleri kontrol edin. Düzeltmeleri yapmak için Düzeyler, Eğriler veya Ton/Doygunluk ayarlama katmanlarını kullanın. Bu ayarlamaların en düşük düzeyde olması gerekir. Gerekiyorsa görüntüyü düzleştirip CMYK dosyasını profesyonel yazıcıya gönderin.

 • RGB veya CMYK görüntünüzü Adobe InDesign ya da Adobe Illustrator'e yerleştirin. Ticari baskı makinesinde yazdırılan çoğu görüntü genellikle doğrudan Photoshop'tan yazdırılmaz; Adobe InDesign gibi bir mizanpaj programından veya Adobe Illustrator gibi bir çizim programından yazdırılır. Photoshop dosyalarını Adobe InDesign veya Adobe Illustrator'a aktarma hakkında daha fazla bilgi için Adobe InDesign Yardımı veya Adobe Illustrator Yardımı'na bakın.

Ticari baskı için tasarlanan görüntü üzerinde çalışırken dikkat etmeniz gerekenler:

 • Baskının özelliklerini biliyorsanız, bazı ayrıntıları korumak için açık ton ve gölge çıktılarını belirtebilirsiniz.

 • Nihai basılı parçanın önizlemesini görüntülemek için masaüstü yazıcı kullanıyorsanız, masaüstü yazıcının ticari baskı makinesi çıktısını aynen taklit etmeyeceğini unutmayın. Profesyonel renk provası nihai basılı parçanın daha doğru bir önizlemesini oluşturur.

 • Ticari baskı profiline sahipseniz, Prova Ayarı komutuyla bunu seçip Prova Renkleri komutunu kullanarak yazılımla prova görüntüleyebilirsiniz. Nihai basılı parçanın önizlemesini monitörünüzde görüntülemek için bu yöntemi kullanın.

Not:

Bazı yazıcılar belgeleri, özellikle de bu belgelerin PDF/X standartlarına uyması gerekiyorsa PDF formatında almayı tercih edebilir. Bkz. Photoshop PDF formatında kaydetme.

Çıktı seçeneklerini ayarlama

Görüntülerinizi ticari baskı için doğrudan Photoshop'tan hazırlıyorsanız Yazdır komutunu kullanarak çeşitli sayfa işaretlerini ve diğer çıktı seçeneklerini seçebilir ve önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz. Bu çıktı seçeneklerinin genelde yalnızca ön baskı profesyonelleri veya ticari baskı işlemi hakkında bilgisi olan kişilerce belirtilmesi gerekir.

Photoshop Yazıcılar için sayfa işaretleri
Sayfa işaretleri

A. Degrade renk tonu çubuğu B. Etiket C. Çakıştırma işaretleri D. Aşamalı renk çubuğu E. Köşe kırpma işareti F. Orta kırpma işareti G. Açıklama H. Yıldız hedef 
 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Açılan menüden Çıktı'yı seçin.
 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini veya daha fazlasını ayarlayın:

  Kalibrasyon Çubukları

  %10 artışlarla %0 - %100 yoğunluk dönüşümü olan 11 adımlı gri tonlama yazdırır. CMYK renk ayrımıyla her CMYK kalıbının sol tarafına degrade renk tonu çubuğu, sağ tarafına da aşamalı renk çubuğu yazdırılır.

  Not:

  Kalibrasyon çubukları, çakıştırma işaretleri, kırpma işaretleri ve etiketler yalnızca kağıt yazdırılan görüntüden büyükse yazdırılır.  

  Çakıştırma İşaretleri

  Görüntüdeki çakıştırma işaretlerini (hedef tahtası ve yıldız hedefler dahil) yazdırır. Bu işaretler öncelikle PostScript yazıcılarda renk ayrımlarını hizalamak için kullanılır.

  Köşe Kırpma İşaretleri

  Sayfanın kesileceği yerde kırpma işaretleri yazdırır. Kırpma işaretlerini köşelere yazdırabilirsiniz. PostScript yazıcılarda bu seçeneğin belirlenmesi yıldız hedefleri de yazdırır.

  Orta Kırpma İşaretleri

  Sayfanın kesileceği yerde kırpma işaretleri yazdırır. Kırpma işaretlerini her kenarın ortasına yazdırabilirsiniz.

  Açıklama

  Yaklaşık 300 karaktere kadar Dosya Bilgileri iletişim kutusuna girilmiş olan her türlü açıklama metnini yazdırır. Açıklama metni her zaman 9 punto Helvetica düz yazım olarak yazdırılır.

  Etiketler

  Görüntünün üstünde dosya adını yazdırır. Ayrımlar yazdırılıyorsa ayrım adı etiketin parçası olarak yazdırılır.

  Aşağı Emülsiyon

  Emülsiyon yukarıdan aşağıya olduğunda, diğer bir deyişle film parçasının ışığa duyarlı katmanı veya fotoğraf kağıdının size aksi yöne baktığında yazımı okunur hale getirir. Standart olarak, kağıda basılı görüntüler ışığa duyarlı katman size doğru bakarken yazım okunur olarak aşağıdan yukarıya doğru yazdırılır. Filme basılı görüntüler çoğunlukla aşağı emülsiyonla yazdırılır.

  Negatif

  Tüm çıktının, tüm maskeler ve arka plan renkleri de dahil ters halini yazdırır. Görüntü menüsünde Ters Çevir komutunun aksine, Negatif seçeneği ekran görüntüsünü değil çıktıyı negatif olarak tersine çevirir. Ayrımları doğrudan filme yazdırıyorsanız çoğu ülke de pozitif film daha yaygın olsa da negatif görüntü istiyor olabilirsiniz. Hangisinin gerektiğini saptamak için baskı çalışmanızı gözden geçirin. Emülsiyon yüzünü saptamak için develope edildikten sonra filmi parlak ışıkta inceleyin. Donuk yüz emülsiyon, parlak yüz de bazdır. Baskı çalışmanız için pozitif yukarı emülsiyonlu, negatif yukarı emülsiyonlu, pozitif aşağı emülsiyonlu, negatif aşağı emülsiyonlu filmlerden hangisinin gerektiğini saptayın.

  Arka Plan

  Görüntü alanı dışında, sayfada yazdırılacak arma plan rengini seçer. Örneğin, film kayıt aygıtına basılı slaytlar için siyah veya renkli arka plan rengi tercih edilebilir. Bu seçeneği kullanmak için Arka Plan'ı tıklatıp Renk Seçiciden bir renk seçin. Bu yalnızca bir yazdırma seçeneğidir; görüntünün kendisini etkilemez.

  Kenarlık

  Görüntü çevresine siyah kenarlık yazdırır. Kenarlık genişliğini belirtmek için bir sayı yazın ve birim değeri seçin.

  Taşma Payı

  Kırpma işaretlerini görüntünün dışından çok içine yazdırır. Grafikte görüntü kesmek için bu seçeneği kullanın. Taşma payı genişliğini belirtmek için bir sayı yazın ve birim değeri seçin.

  Enterpolasyon

  Yazdırma sırasında otomatik olarak yeniden örnekleyerek düşük çözünürlüklü görüntünün pürüzlü görünümünü azaltır (PostScript yazıcılarda). Yeniden örnekleme görüntü kalitesinin netliğini azaltabilir.

Vektör Verilerini Kat seçeneği hakkında bilgi için bkz. Yazdırma vektör verileri.

Ön baskı için görüntü hazırlanırken ve CMYK görüntüler veya spot renkli görüntülerle çalışırken her renk kanalını ayrı sayfa olarak yazdırabilirsiniz.

Not:

Postscript olmayan yazıcılarda yazdırılan CMYK, Çift Tonlu veya çok kanallı belgelerin ayrımı, Postscript yazıcılarda yazdırılanlarla aynı olmayabilir.

Photoshop Ayrı sayfalar olarak yazdırılan renk kanalları
Ayrı sayfa olarak yazdırılmış renk kanalları.

Not:

Başka bir uygulamaya ait görüntü yazdırıyorsanız ve spot renk kanallarını spot renk kalıplarında istiyorsanız öncelikle dosyayı DCS 2.0 formatında kaydetmeniz gerekir. DCS 2.0 formatı spot renk kanallarını korur. Bu format Adobe InDesign ve QuarkXPress gibi uygulamalar tarafından desteklenir.

 1. Belgenin CMYK Renk, Çok Kanallı veya Çift Tonlu modunda olduğundan emin olun ve Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Renk İşleme açılır menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.

  Not:

  Bilgisayarınızda atanmış olan yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne bağlı olarak bu seçenekler Yazdırma Ayarları iletişim kutusunda da görüntülenebilir. Yazıcı sürücüsü seçeneklerine gitmek için Windows'ta Özellikler düğmesini tıklatın; Mac OS'de ikinci Yazdırma Ayarları iletişim kutusunda açılan menüyü kullanın.

 3. Yazdır'ı tıklatın. Renk Ayrımları görüntüdeki her renk için yazdırılır.

Başka bir uygulamadan yazdırmak için spot kanallarıyla görüntüyü hazırlama

 1. Görüntü çift tonsa Çok Kanallı renk moduna dönüştürün.
 2. Görüntüyü DCS 2.0 formatında kaydedin.
 3. DCS 2.0 Formatı iletişim kutusunda Yarı Ton Ekran Kat ve Aktarım Fonksiyonu Kat seçimlerini kaldırın.
 4. Görüntüyü Photoshop'ta açın veya içe aktarın ve ekran açılarınızı ayarlayın. Renk kalıplarının her biri için spot rengi yazıcıyla iletişim kurdurduğunuzdan emin olun.

  Not:

  Spot renklerin bulunduğu PSD dosyasını özel bir hazırlık yapmadan Illustrator veya InDesign uygulamasına doğrudan yerleştirebilirsiniz.

Renk bindirme oluşturma

Bindirme, baskıdaki hafif hatalı kayıt nedeniyle yazdırılmış görüntüdeki ince aralıkları engelleyen çakışmadır. Bindirme yapmadan önce servis sağlayıcınızla görüşün. Çoğu durumda baskı çalışmanız bindirme gerekip gerekmediğini saptar. Bu durumda, baskı çalışması çalışanı Bindirme iletişim kutusunda hangi değeri gireceğinizi belirtir.

Photoshop Hatalı hizamalayı önlemek için bindirme
Hatalı hizalamayı düzeltmek için bindirme

A. Bindirmesiz hatalı kayıt B. Bindirmeli hatalı kayıt 

Bindirme düz renklerin hatalı hizalanmasını düzeltmek üzere tasarlanmıştır. Genel olarak, fotoğraf gibi sürekli tonlu görüntüler için bindirme gerekmez. Aşırı bindirme anahat efekti oluşturabilir. Sorunlar ekranda görülmeyip ancak basılı kopyada görünebilir. Photoshop bindirme için standart kurallar kullanır:

 • Tüm renkler siyah altında yayılır.

 • Açık renkler koyu renkler altında yayılır.

 • Sarı siyan, macenta ve siyah altında yayılır.

 • Saf siyan ve saf macenta eşit olarak birbirlerinin altında yayılır.

 1. Görüntüyü çıktı aygıtının renk uzayında görmek için Düzenle > Profile Dönüştür öğesini seçin. Bkz. Belge renklerini farklı bir profile dönüştürme (Photoshop).
 2. Görüntü > Bindirme'yi seçin.
 3. Genişlik için baskı çalışmanızdan verilen bindirme değerini girin. Bir ölçü birimi seçip Tamam'ı tıklatın. Ne kadar hatalı kayıt beklendiğini saptamak için baskı çalışmanızla görüşün.

Yazdırma için tarama çözünürlüğünü belirleme

Fotoğrafın tarandığı çözünürlüğü saptamak için bir dizi teknik kullanabilirsiniz. Yazdırılacak fotoğraflar tarıyorsanız ve tam boyutun yanı sıra yazdırma tram frekansını da biliyorsanız, yazdırma çözünürlüğünü saptamak için aşağıdaki teknikleri kullanabilirsiniz. Çoğunlukla, tarayıcınızın en yüksek optik çözünürlüğünde tarayıp görüntüyü Photoshop'ta daha sonra yeniden boyutlandırmak en kolayıdır.

Tarama çözünürlüğünü tahmin etme

Orijinal ve nihai görüntü boyutlarını ve çıktı aygıtınızın çözünürlüğünü kullanarak taramanızla ilgili çözünürlüğü saptayabilirsiniz. Taranmış görüntüyü Photoshop'ta açtığınızda tarama çözünürlüğü görüntü çözünürlüğüne dönüşür.

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Lazer yazıcılar ve film çıktı makineleri için yazıcı tram frekansını ikiyle çarpın. Yazıcınızın tram frekansını belirlemek için yazıcınızın belgelerine bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

  • Inkjet yazıcılar için en iyi çözünürlük için yazıcı belgelerine bakın. birçok boya uçunmalı yazıcı ve fotoğraf kağıdına doğrudan yazdıran aygıtlarda 300 - 400 dpi arası en iyi çözünürlük vardır.

 2. Nihai görüntü boyutlarını orijinal görüntü boyutları olarak saptayın. Örneğin, 6 x 9 inç nihai görüntünün 2 x 3 orijinal görüntüye oranı 3:1 olur.
 3. Adım 1 sonucunu adım 2 sonucuyla çarpın.

  Örneğin, tram frekansı 85 lpi olan film çıktı makinesinde yazdırdığınız nihai görüntünün orijinal görüntüye oranının 3:1 olduğunu varsayın. 170 elde etmek için 85 (tram frekansı) ile 2 sayısını çarpın. Ardından 510 ppi ekran çözünürlüğünü elde etmek için 170 ile 3 sayısını çarpın. En iyi 300 dpi çözünürlükte inkjet yazıcıda yazdırıyorsanız 900 tarama çözünürlüğünü elde etmek için 300 ile 3 sayısını çarpın.

  Not:

  Farklı renk ayrımı prosedürleri için tram frekansına farklı görüntü çözünürlüğü oranı gerekebilir. Görüntüyü taramadan önce servis sağlayıcınız veya baskı çalışmanızla kontrol iyi olabilir.

Görüntüyü taramadan önce dosya boyutunu hesaplama

Taramanızın nihai çıktısına gereken dosya boyutunu tahmin etmek için taklit dosya oluşturabilirsiniz.

 1. Photoshop'ta Dosya > Yeni'yi seçin.
 2. Yazdırılmış son görüntünüzün genişliğini, yüksekliğini ve çözünürlüğünü girin. Çözünürlüğün yazdırmakta kullanacağınız tram frekansının 1,5 - 2 katı olması gerekir. Tarama için planladığınız modun seçili olduğundan emin olun. Yeni iletişim kutusunda dosya boyutu görüntülenir.

  Örneğin, nihai görüntünüzün 4 inç genişliğinde ve 5 inç yüksekliğinde olmasını istediğinizi varsayalım. Bunu 2:1 oranını kullanarak 150 satırlık ekranla yazdırmayı planlıyorsunuz; bu nedenle de çözünürlüğü 300 olarak ayarlıyorsunuz. Elde edilen dosya boyutu 5,15 MB'dir.

  Taramaları üretmek için tarayıcı ayarlarınıza elde edilen dosya boyutunu girin. Çözünürlük veya görüntü boyutları hakkında endişeniz olmasın. Görüntüyü tarayıp Photoshop uygulamasına içe aktardıktan sonra görüntünün doğru genişlik ve yüksekliğini girmek için Görüntü Boyutu komutunu (Görüntüyü Yeniden Örnekle seçimi kaldırılmış olarak) kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi