Kement aracıyla seçme

Kement aracı, seçim kenarlığının serbest formlu parçalarını çizmek için kullanışlıdır.

 1. Kement aracını seçin ve seçenekler çubuğunda kılıçlama ve örtüşme önler ayarını yapın. (Bkz. Seçimlerin kenarlarını yumuşatma.)

 2. Mevcut bir seçime ekleme ve çıkartma yapmak veya bu seçimle kesiştirmek için, seçenekler çubuğundaki uygun düğmeyi tıklatın.
  Photoshop Seçim seçenekleri
  Seçim seçenekleri

  A. Yeni B. Ekle C. Çıkart D. Kesiştir 
 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Serbest el seçim kenarlığı çizmek için sürükleyin.
  • Serbest el ile düz kenarlı parçalar arasında geçiş yapmak için, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) düğmesine basın ve parçaların başlayıp biteceği yerleri tıklatın. (En son çizilen düz parçaları silmek için Sil tuşuna basın.)
 4. Seçim kenarlığını kapatmak için Alt ya da Option tuşu basılı değilken fareyi serbest bırakın.
 5. (İsteğe bağlı) Kenarı İncelt seçeneğini tıklatarak seçimin sınırlarını ayarlayın. Bkz. Seçim kenarlarını inceltme.

Çokgen Kement aracıyla seçme

Çokgen Kement aracı, seçim kenarlığının düz kenarlı parçalarını çizmek için kullanışlıdır.

 1. Çokgen Kement aracını  seçin ve seçenekleri belirleyin.
 2. Seçenekler çubuğunda seçim seçeneklerinden birini belirleyin.
  Photoshop Seçim seçenekleri
  Seçim seçenekleri

  A. Yeni B. Ekle C. Çıkart D. Kesiştir 
 3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğunda geçiş yumuşatma ve kenar yumuşatmayı ayarlayın. Bkz. Seçimlerin kenarlarını yumuşatma.

 4. Başlangıç noktasını ayarlamak için görüntünün içinde tıklatın.
 5. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:
  • Düz bir parça çizmek için, işaretçiyi ilk düz parçanın bitmesini istediğiniz yere getirin ve tıklatın. Sonraki parçaların bitiş noktalarını ayarlamak için tıklatmaya devam edin.
  • 45°derecenin katlarında bir düz çizgi çizmek için, sonraki parçayı tıklatmak üzere ilerlerken Shift tuşunu basılı tutun.
  • Serbest elle parça çizmek için Alt (Windows) tuşunu ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve sürükleyin. Bitirdiğinizde Alt ya da Option tuşunu ve fare düğmesini serbest bırakın.
  • En son çizilen düz parçaları silmek için Sil tuşuna basın.
 6. Seçim kenarlığını kapatın:
  • Çokgen Kement aracı işaretçisini başlama noktasının üstüne getirin (işaretçinin yanında kapalı bir daire görünür) ve tıklatın.
  • İşaretçi başlama noktasının üstünde değilse, Çokgen Kement aracı işaretçisini çift tıklatın ya da Ctrl tuşu basılıyken (Windows) ya da Command tuşu basılıyken (Mac OS) tıklatın.
 7. (İsteğe bağlı) Kenarı İncelt seçeneğini tıklatarak seçimin sınırlarını ayarlayın. Bkz. Seçim kenarlarını inceltme.

Mıknatıslı Kement aracıyla seçme

Mıknatıslı Kement aracını  kullanırken kenarlık, görüntüdeki tanımlı alanların kenarlarına yapışır. Mıknatıslı Kement Aracı kanal başına 32 bitlik görüntüler için kullanılamaz.

Not:

Mıknatıslı Kement Aracı, özellikle yüksek kontrastlı arka planlara yerleştirilmiş karmaşık kenarlı nesneleri hızla seçmek için kullanışlıdır.

 1. Mıknatıslı Kement aracını seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda seçim seçeneklerinden birini belirleyin.
  Photoshop Seçim seçenekleri
  Seçim seçenekleri

  A. Yeni B. Ekle C. Çıkart D. Kesiştir 
 3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğunda geçiş yumuşatma ve kenar yumuşatmayı ayarlayın. Bkz. Seçimlerin kenarlarını yumuşatma.

 4. Şu seçeneklerden herhangi birini ayarlayın:

  Genişlik

  Algılama genişliğini belirlemek üzere Genişlik için bir piksel değeri girin. Mıknatıslı Kement aracı yalnızca işaretçiden itibaren belirlenen mesafe içinde olan kenarları algılar.

  Not:

  Kement işaretçisini kement genişliğini gösterecek şekilde değiştirmek için Caps Lock tuşuna basın. İşaretçiyi, araç seçili ancak kullanımda değilken değiştirebilirsiniz. Mıknatıslı Kement kenar genişliğini 1 piksel arttırmak için sağ köşeli paranteze (]), 1 piksel azaltmak için sol köşeli paranteze ([) basın.

  Kontrast

  Kementin görüntüdeki kenarlara hassasiyetini belirlemek üzere Kontrast için %1 - %100 arasında bir değer girin. Yüksek bir değer yalnızca çevresiyle keskin bir kontrast oluşturan kenarları, düşük bir değer daha düşük kontrastlı kenarları algılar.

  Sıklık

  Kementin sıkıştırma noktalarını ayarlama hızını belirlemek üzere Sıklık için 0 ve 100 arasında bir değer girin. Yüksek bir değer seçim kenarlığını yerine daha hızlı bağlar.

  Not:

  Kenarları belirgin şekilde tanımlanmış bir görüntüde, daha yüksek bir genişlik ve daha yüksek bir kenar kontrastı deneyin ve kenarlığı kabaca izleyin. Kenarları yumuşak bir görüntüde, daha düşük bir genişlik ve daha düşük bir kenar kontrastı deneyin ve kenarlığı tam olarak izleyin.

  Stilus Basıncı

  Stilus tabletiyle çalışıyorsanız Stilus Basıncı seçeneğini seçin veya seçimini kaldırın. Bu seçenek işaretliyken stilus basıncının artması kenar genişliğini azaltır.

 5. İlk birleşme noktasını oluşturmak için görüntüyü tıklatın. Sıkılaştırma noktaları seçim kenarlığını yerine bağlar.
 6. Fare düğmesini serbest bırakın veya basılı tutun ve ardından işaretçiyi takip etmek istediğiniz kenar boyunca hareket ettirin.

  Seçim kenarlığının en yeni parçası etkin durumda kalır. İşaretçiyi hareket ettirirken etkin parça, seçenekler çubuğunda ayarlanan algılama genişliğine göre görüntüdeki en güçlü kenara yapışır. Mıknatıslı Kement aracı önceki parçaları bağlamak için seçim kenarlığına düzenli aralıklarla sıkılaştırma noktaları ekler.

 7. Kenarlık istenilen kenara yapışmazsa elle sıkılaştırma noktası eklemek için bir kez tıklatın. Kenarı izlemeye devam edin ve sıkılaştırma noktalarını gereken şekilde ekleyin.
  Photoshop Sabitleme noktaları seçim kenarlıklarını kenarlara bağlar
  Sıkılaştırma noktaları seçim kenarlıklarını kenarlara bağlar.

 8. Geçici olarak diğer kement aracına geçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kement aracını etkinleştirmek için Alt (Windows) tuşuna ya da Option (Mac OS) tuşuna basın ve fare düğmesini basılı tutarak sürükleyin.
  • Çokgen Kement aracını etkinleştirmek için Alt (Windows) tuşunu ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve tıklatın.
 9. En son çizilen parçaları ve sıkılaştırma noktalarını silmek için istenilen parçaya ait sıkılaştırma noktalarını silene kadar Sil tuşunu basılı tutun.
 10. Seçim kenarlığını kapatın:
  • Mıknatıslı parça içeren bir kenarlığı kapatmak için çift tıklatın ya da Enter veya Return tuşuna basın. (Kenarlığı elle kapatmak için başlatma noktasının üstüne sürükleyin ve tıklatın.)
  • Düz parça içeren bir kenarlığı kapatmak için Alt (Windows) tuşunu ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
 11. (İsteğe bağlı) Kenarı İncelt seçeneğini tıklatarak seçimin sınırlarını ayarlayın. Bkz. Seçim kenarlarını inceltme.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi