Katmanlar ve gruplar oluşturma

Yeni katman, Katmanlar panelinde seçili katmanın üstünde veya seçili grubun içinde görüntülenir.

Yeni katman veya grup oluşturma

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Varsayılan seçenekleri kullanarak yeni bir katman veya grup oluşturmak için Katmanlar panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini veya Yeni Grup düğmesini tıklatın.

  • Katman > Yeni > Katman'ı veya Katman > Yeni > Grup'u seçin.

  • Katmanlar panel menüsünden Yeni Katman'ı veya Yeni Grup'u seçin.

  • Yeni Katman iletişim kutusunu görüntülemek ve katman seçeneklerini ayarlamak için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Katmanlar panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini veya Yeni Grup düğmesini tıklatın.

  • Seçili katmanın altına bir katman eklemek için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Katmanlar panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini veya Yeni Grup düğmesini tıklatın.

 2. Katman seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

  Ad

  Katman veya grup için bir ad belirler.

  Kırpma Maskesi Oluşturmak için Bir Önceki Katmanı Kullanma

  Bu seçenek gruplar için kullanılamaz. (Bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.)

  Renk

  Katmanlar panelinde katmana veya gruba bir renk atar.

  Mod

  Katman veya grup için bir karıştırma modu belirler. (Bkz. Karıştırma modları.)

  Opaklık

  Katman veya grup için opaklık düzeyi belirler.

  Bununla Doldur Modu - Nötr Renk

  Katmanı hazır ayar, nötr renkle doldurur.

  Not:

  Seçili katmanları yeni bir gruba eklemek için Katman > Grup Katmanları'nı seçin veya Katmanlar panelinin altındaki Yeni Grup düğmesini Shift tuşuna basarak tıklatın.

Mevcut bir dosyadan katman oluşturma

 1. Windows veya Mac OS'den açık bir Photoshop görüntüsünün üzerine dosya simgesini sürükleyin.

 2. İçe aktarılan görüntüyü taşıyın, ölçekleyin veya döndürün. (Bkz. Photoshop'a dosya yerleştirme.)

 3. Enter veya Return tuşuna basın.

  Varsayılan olarak, Photoshop bir Akıllı Nesne katmanı oluşturur. Sürüklenen dosyalardan standart katmanlar oluşturmak için, Genel tercihler bölümündeki Raster Görüntülerini Akıllı Nesne Olarak Yerleştir veya Sürükle seçimini kaldırın.

  Not:

  Yerleştirilen dosya çok katmanlı bir görüntüyse, yeni katmanda düzleştirilmiş bir sürüm görünür. Ayrı katmanları kopyalamak yerine, bunları başka bir görüntüde çoğaltın. (Bkz. Katmanları çoğaltma.)

Başka bir katmandan efektlerle yeni katman oluşturma

 1. Katmanlar panelinde varolan katmanı seçin.

 2. Katmanı, Katmanlar panelinin altındaki Yeni Katman Oluştur düğmesine sürükleyin. Yeni oluşturulan katman, mevcut katmanın tüm efektlerini içerir.

Seçimi yeni katmana dönüştürme

 1. Bir seçim yapın.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Seçimi yeni katmana kopyalamak için Katman > Yeni > Kopyala İle Katman'ı seçin.

  • Seçimi kesmek ve yeni katmana yapıştırmak için Katman > Yeni > Kesme İle Katman'ı seçin.

  Not:

  Bu komutları etkinleştirmek için Akıllı Nesneleri veya şekil katmanlarını rasterleştirmelisiniz.

Grup içindeki katmanları ve grupları görüntüleme

 1. Grubu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klasör simgesinin  solundaki üçgeni tıklatın.

  • Klasör simgesinin solundaki üçgeni sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın ve Bu Grubu Aç'ı seçin.

  • Bir grubu ve bu grubun içinde yuvalanan grupları açmak veya kapatmak için üçgeni Alt tuşuyla (Windows) veya Option tuşuyla (Mac OS) tıklatın.

Katmanı, grubu veya stili görüntüleme ya da gizleme

Katmanları, grupları veya stilleri göstermek veya gizlemek, kolay düzenleme için görüntünüzün yalnızca belirli kısımlarını yalıtmanızı veya görüntülemenizi sağlar.

 1. Katmanlar panelinde şunlardan birini yapın:
  • Belge penceresinde katmanın, grubun veya katman efektinin içeriğini gizlemek için yanındaki göz simgesini tıklatın. İçeriği yeniden görüntülemek için sütunu yeniden tıklatın. Stillerin ve efektlerin göz simgesini görüntülemek için Efektleri Panelde Göster simgesini tıklatın.

  • Katmanlar menüsünden Katmanları Göster'i veya Katmanları Gizle'yi seçin.

  • Yalnızca bu grubun veya katmanın içeriğini görüntülemek için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) göz simgesini tıklatın. Photoshop, tüm katmanların gizlemeden önceki görünürlük durumlarını hatırlar. Diğer katmanın görünürlüğünü değiştirmediyseniz, aynı göz simgesini Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutup tıklattığınızda orijinal görünürlük ayarları geri yüklenir.

  • Katmanlar panelindeki birden fazla öğenin görünürlüğünü değiştirmek için göz sütunu boyunca sürükleyin.

  Not:

  Yalnızca görünür katmanlar yazdırılır.

Katmanları kopyala/yapıştır

Bu sürümle birlikte Photoshop’ta katmanları bir belgenin içinde ve belgeler arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Renk yönetimi ayarlarınıza ve dosya ile ilişkili renk profiline (veya içe aktarılan verilere) bağlı olarak Photoshop içe aktarılan verilerdeki renk bilgilerinin nasıl işleneceğini belirtmenizi isteyebilir.

Dikkat:

Farklı çözünürlükteki belgeler arasında bir katmanı yapıştırdığınızda, yapıştırılan katman piksel boyutlarını korur. Bu davranış, yapıştırılan bölümün yeni görüntüde orantısız görünmesine neden olabilir. Kopyalamadan ve yapıştırmadan önce kaynak ve hedef görüntüleri aynı çözünürlüğe getirmek için Görüntü Boyutu komutunu kullanın veya yapıştırılan içeriği yeniden boyutlandırmak için Serbest Dönüştürme komutunu kullanın.

Kopyala-yapıştır komutları

Kopyala

(Düzenle > Kopyala veya Cmd/Ctrl+C) Seçili katmanları kopyalar

Yapıştır

(Düzenle > Yapıştır veya Cmd/Ctrl+V) Kopyalanan katmanları, seçilen belgeye belgenin merkezine gelecek şekilde yapıştırır. Yapıştırma, tüm bitmap ve vektörel maskeler ve katman efektleri dahil olmak üzere aynı katman oluşturur.

Yerine Yapıştır

(Düzenle > Özel Yapıştır > Yerine Yapıştır veya Cmd/Ctrl+Shift+V) Kopyalanan katmanları, orijinal belgedeki konumuna göre hedeflenen belgedeki bir konuma yapıştırır. Örneğin büyük bir belgenin sağ alt köşesinden içeriğin bulunduğu bir katman, yeni belgenin sağ alt köşesine yapıştırılır. Tüm durumlarda Photoshop yapıştırılan katmanların en azından bir kısmının hedef belgede görünebilir olmasını ve böylece istediğiniz şekilde yeniden konumlandırabilmenizi sağlamaya çalışır.

Not:

Bir katmanı kopyalar ve ardından yeni bir belge oluşturursanız Yeni Belge iletişim kutusunda Pano seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenek belirlendiğinde, kopyaladığınız katmanların boyutuna göre yeni bir belge oluşturulur. Ardından kopyalanan katmanları kolayca yeni belgeye yapıştırabilirsiniz

Not:

Katman ya da katmanlar seçili olduğunda kesilen kısım gri renkte görüntülenir. Doğrudan Katmanlar panelinde katmanları silin.

Yol içeren katmanları kopyalama/yapıştırmaya ilişkin önemli noktalar

Kopyalama davranışları

 • Yolları içeren bir katmanı kopyalarsanız (ör. Şekil katmanı) ancak yollar seçili değilse panoya katman kopyalanır. Yapıştırma, tüm bitmap ve vektörel maskeler ve katman efektleri dahil olmak üzere aynı şekil katmanı oluşturur.
 • Yolları içeren bir katmanı kopyalarsanız (ör. Şekil katmanı) ve tuvalde yollar seçiliyse panoya yol kopyalanır.
 • Vektörel maske bulunan bir katmanı kopyalarsanız ancak vektörel maske seçili değilse panoya tüm katman verileri kopyalanır. Yapıştırma, tüm bitmap ve vektörel maskeler ve katman efektleri dahil olmak üzere katmanın aynısını oluşturur.
 • Vektörel maske bulunan bir katmanı kopyalarsanız ve vektörel maske seçiliyse panoya yol verileri kopyalanır. Yapıştırma bağlama bağlıdır.

Yapıştırma davranışları

 • Hiç yol içermeyen bir katmanı seçerseniz (ör. bitmap katmanı) yol verilerini yapıştırdığınızda yeni bir vektörel maske oluşturulur.
 • Yolları içeren bir katmanı seçerseniz (ör. Şekil katmanı) ancak hiçbir yol seçili değilse yapıştırdığınızda katmandaki geçerli Şekil değiştirilir.
 • Bir Şekil katmanı ve yol seçerseniz yapıştırdığınızda yol verileri mevcut Şekil katmanına yapıştırılır ve mevcut yol ile birleştirilir.
 • Vektörel maske bulunan bir katmanı seçerseniz ancak vektörel maske seçili değilse yol verilerini yapıştırdığınızda Vektörel Maske yolu değiştirilir.
 • Vektörel maske bulunan bir katmanı seçerseniz ve vektörel maske seçiliyse yapıştırdığınızda yol verileri vektörel maskeye yapıştırılır ve mevcut yol ile birleştirilir.

Birleştirilmiş Kopyala

Bu komut, seçili alandaki tüm görünür katmanların birleştirilmiş kopyasını oluşturur.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi