Video | Birden fazla dosyayı toplu olarak işlemek için Görüntü İşlemci'yi kullanma

Video | Birden fazla dosyayı toplu olarak işlemek için Görüntü İşlemci'yi kullanma
Görüntü İşlemci komut dosyası ile tek seferde yüzlerce görüntüyü hazırlayıp farklı dosya formatlarında kaydetmeyi öğrenin...
Julieanne Kost

Görüntü İşlemci'yle dosyaları dönüştürme

Görüntü İşlemci birden fazla dosyayı dönüştürür ve işler. Toplu İş komutundan farklı olarak, Görüntü İşlemci dosyaları öncesinde eylem oluşturmadan işlemenize olanak sağlar. Görüntü İşlemci'de aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Dosya kümesini JPEG, PSD veya TIFF formatına dönüştürme veya dosyaları aynı anda üç formata da dönüştürme.

 • Aynı seçenekleri kullanarak camera raw dosya kümesini işleme.

 • Görüntüleri belirtilen piksel boyutlarına uyması için yeniden boyutlandırma.

 • Renk profili gömme veya dosya kümesini sRGB'ye dönüştürme ve Web için bu dosyaları JPEG görüntüleri olarak kaydetme.

 • Dönüştürülen görüntülere telif hakkı meta verilerini ekleyin.

Görüntü İşlemci, Photoshop (PSD), JPEG ve camera raw dosyalarıyla birlikte çalışır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya > Komut Dosyaları >Görüntü İşlemci (Photoshop) öğesini seçin.

  • Araçlar > Photoshop > Görüntü İşlemci (Bridge) öğesini seçin.

 2. İşlemek istediğiniz görüntüleri seçin. Açık herhangi bir dosyayı işlemeyi tercih edebilir veya işlemek üzere dosya klasörünü seçebilirsiniz.
 3. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları tüm görüntülere uygulamak için Ayarları Uygulamak İçin İlk Görüntüyü Aç'ı belirleyin.

  Aynı ışıklandırma koşullarında çekilen bir grup camera raw dosyasını işliyorsanız, ilk görüntüde size uygun ayarı belirleyebilir ve ardından aynı ayarları kalan görüntülere de uygulayabilirsiniz.

  Dosyanın renk profili çalışma profilinizle eşleşmiyorsa, bu seçeneği PSD veya JPEG kaynak görüntüleriyle kullanın. İlk görüntüyü ve klasördeki tüm görüntüleri dönüştürebileceğiniz bir renk profili seçebilirsiniz.

  Not:

  Görüntü İşlemci'yle uyguladığınız ayarlar geçicidir ve yalnızca Görüntü İşlemci'yle birlikte kullanılır. Görüntünün geçerli camera raw ayarları, bu ayarlar Görüntü İşlemci'de değiştirilmedikçe, görüntüyü işlemek için kullanılır.

 4. İşlediğiniz dosyaları kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

  Aynı dosyayı birden çok kez aynı hedefte işliyorsanız, her dosya kendi dosya adıyla kaydedilir ve üzerine yazılmaz.

 5. Kaydetmek üzere dosya türlerini ve seçenekleri belirleyin.

  JPEG Olarak Kaydet

  Görüntüleri, hedef klasörde JPEG olarak adlandırılan klasör içine JPEG formatında kaydeder.

  Kalite

  JPEG görüntü kalitesini 0 ile 12 arasında ayarlar.

  Sığacak Şekilde Yeniden Boyutlandır

  Görüntüyü, Genişlik ve Yükseklik alanlarında girdiğiniz boyutlar içinde kalacak biçimde yeniden boyutlandırır. Görüntü orijinal en boy oranını korur.

  Profili sRGB'ye Dönüştür

  Renk profilini sRGB'ye dönüştürür. Görüntüyle birlikte profili kaydetmek istiyorsanız, ICC Profili Ekle'nin seçili olduğundan emin olun.

  PSD Olarak Kaydet

  Görüntüleri, hedef klasörde PSD olarak adlandırılan klasör içine Photoshop formatında kaydeder.

  Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkart

  Katmanlı görüntüleri okuyamayan uygulamalarla uyumluluk için, hedef dosya içinde katmanlı görüntünün bileşik bir sürümünü kaydeder.

  TIFF Olarak Kaydet

  Görüntüleri, hedef klasörde TIFF olarak adlandırılan klasör içine TIFF formatında kaydeder.

  LZW Sıkıştırma

  TIFF dosyasını, LZW sıkıştırma şemasını kullanarak kaydeder.

 6. Diğer işleme seçeneklerini ayarlayın.

  Eylemi Çalıştır

  Photoshop eylemini yürütür. İlk menüden eylem kümesini, ikinci menüden eylemi seçin. Eylem kümesi, bu menülerde görüntülenmeden önce Eylemler paneline yüklenmelidir.

  Telif Hakkı Bilgisi

  Dosya için IPTC telif hakkı meta verisine girdiğiniz herhangi bir metni içerir. Buraya eklediğiniz metin, orijinal dosyadaki telif hakkı meta verisinin üzerine yazılır.

  ICC Profili Ekle

  Renk profilini kaydedilen dosyalara gömer.

 7. Çalıştır'ı tıklatın.

Not:

Görüntüleri işlemeden önce iletişim kutusundaki geçerli ayarları kaydetmek için Kaydet'i tıklatın. Bir dahaki sefere dosyaları bu ayar grubunu kullanarak işlemeniz gerektiğinde Yükle'yi tıklatın ve kaydedilen Görüntü İşlemci ayarlarına gidin.

Dosyaları toplu işleme

Toplu İş komutu dosya klasöründe bir eylemi çalıştırır. Dijital kameranız veya belge besleyicisi olan tarayıcınız varsa, ayrıca tek bir eylemle birden fazla görüntüyü içe aktarabilir ve işleyebilirsiniz. Tarayıcınızın veya dijital fotoğraf makinenizin eylemleri destekleyen bir al eklentisi modülüne gereksinimi olabilir.

Not:

Üçüncü taraf eklentisi bir kerede birden fazla dosyayı içe aktarmak için yazılmamışsa, toplu işleme sırasında veya eylemin parçası olarak kullanılması durumunda çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için eklentinin üreticisine başvurun.

Acrobat Capture veya diğer yazılımlardan da PDF görüntülerini içe aktarabilirsiniz.

Dosyalar toplu işlenirken tüm dosyaları açık bırakabilir, orijinal dosyaları kapatabilir ve değişiklikleri kaydedebilir veya dosyaların değiştirilmiş sürümlerini (orijinalleri değiştirmeden) yeni bir konuma kaydedebilirsiniz. İşlenen dosyaları yeni bir konuma kaydediyorsanız, toplu işlemeye başlamadan önce işlenen dosyalar için yeni klasör oluşturmanız gerekebilir.

Çok sayıda eylemi kullanarak toplu işleme gerçekleştirmek için, diğer tüm eylemleri oynatan yeni bir eylem oluşturup ardından yeni eylemi kullanarak toplu işlemeyi gerçekleştirin. Birden fazla klasörü toplu işlemek üzere, bir klasör içinde işlemek istediğiniz diğer klasörler için takma adlar oluşturun ve Tüm Alt Klasörleri Ekle seçeneğini belirleyin.

Not:

Daha iyi toplu işlem performansı için kaydedilen geçmiş durumlarının sayısını azaltın ve Geçmiş panelindeki İlk Anlık Görüntüyü Otomatik Olarak Oluştur seçimini kaldırın.

Dosyaları toplu işleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya > Automate (Otomatikleştir) > Toplu İş (Photoshop) öğesini seçin.

  • Araçlar > Photoshop > Toplu İş (Bridge) öğesini seçin.

 2. Ayarla ve Eylem açılan menülerinden dosyaları toplu işlemek için kullanmak istediğiniz eylemi seçin. Menüler, Eylemler panelinde bulunan eylemleri görüntüler. Eyleminizi göremiyorsanız, panelde farklı bir küme seçmeniz veya bir küme yüklemeniz gerekebilir.
 3. Kaynak açılır menüsünden işlenecek dosyaları seçin:

  Klasör

  Belirlediğiniz klasör içindeki dosyaları işler. Klasörü bulup seçmek için Seç'i tıklatın.

  İçe Aktar

  Dijital kameradan, tarayıcıdan veya PDF belgesinden alınan görüntüleri işler.

  Açılmış Dosyalar

  Açık tüm dosyaları işler.

  Bridge

  Adobe Bridge'deki seçili dosyaları işler. Seçili dosya yoksa, geçerli Bridge klasöründeki dosyalar işlenir.

 4. İşleme, kaydetme ve dosya adlandırma seçeneklerini belirleyin. Toplu İş iletişim kutusu ayarlarının açıklamaları için bkz. Toplu İş ve eylem uygulaması işleme seçenekleri.

Yuvalanmış klasörlerdeki dosyaları farklı formatlarda toplu işleme

 1. Klasörlerinizi her zaman olduğu gibi Hedef adımına kadar işleyin.
 2. Hedef için Kaydet ve Kapat'ı seçin. Aşağıdakini yapmak üzere, EylemdekiFarklı Kaydet” Komutlarını Geçersiz Kıl öğesi için seçenekler belirleyebilirsiniz:
  • Eylemdeki "Farklı Kaydet" adımı dosya adı içeriyorsa bu ad, kaydedilen belgenin adı tarafından geçersiz kılınır; tüm "Farklı Kaydet" adımları, dosya adı olmadan kaydedilmiş gibi kabul edilir.

  • Farklı Kaydet” eylemi adımında belirttiğiniz klasör, belgenin orijinal klasörü tarafından geçersiz kılınır.

  Not:

  Eylemde “Farklı Kaydet” adımınız olmalıdır; Toplu İş komutu dosyaları otomatik olarak kaydetmez.

  Bu yordamı, örneğin, görüntüleri keskinleştirmek, yeniden boyutlandırmak ve orijinal klasörlerinde JPEG olarak kaydetmek için kullanabilirsiniz. Keskinleştirme adımı, yeniden boyutlandırma adımı ve "JPEG Olarak Farklı Kaydet" adımı olan bir eylem oluşturursunuz. Bu eylemi toplu işlediğinizde Tüm Alt Klasörleri Dahil Et'i seçersiniz, Kaydet ve Kapat hedefi oluşturursunuz ve Eylemdeki "Farklı Kaydet" Komutlarını Geçersiz Kıl öğesini seçersiniz.

Eylemden bir eylem uygulaması oluşturma

Eylem uygulaması, Eylem uygulaması simgesine sürüklediğiniz bir veya daha fazla görüntüye veya görüntü klasörüne bir eylem uygular. Eylem uygulamasını masaüstüne veya disk üzerinde başka bir konuma kaydedebilirsiniz.

Photoshop Eylem Uygulaması simgesi
Eylem uygulaması simgesi

Eylemler, eylem uygulaması oluşturmanın temelidir; eylem uygulaması oluşturmadan önce Eylemler panelinde istenen eylemi oluşturmalısınız. (Bkz. Eylem oluşturma.)

 1. Dosya > Otomatikleştir > Eylem Uygulaması Oluştur öğesini seçin.
 2. Eylem uygulamasının kaydedileceği yeri belirtin. İletişim kutusunun Eylem Uygulamasını Kaydet bölümünde Seç'i tıklatın ve konuma gidin.
 3. Eylem Kümesi'ni seçin ve ardından Ayarla ve Eylem menüleri içinde kullanmayı düşündüğünüz eylemi belirleyin. (Bu eylemlerin ön seçimini yapmak üzere iletişim kutusunu açmadan önce Eylemler panelinde eylemi seçin.)
 4. İşleme, kaydetme ve dosya adlandırma seçeneklerini belirleyin. Toplu İş iletişim kutusu ayarlarının açıklamaları için bkz. Toplu İş ve eylem uygulaması işleme seçenekleri.

Çapraz platform eylem uygulamaları için ipuçları

Windows ve Mac OS işletim sistemlerinin her ikisi için eylem uygulaması oluştururken, aşağıdaki uyumluluk sorunlarını dikkate alın:

 • Windows'da oluşturulan eylem uygulamasını Mac OS işletim sistemine taşıdıktan sonra, eylem uygulamasını masaüstünüzdeki Photoshop simgesine sürüklemelisiniz. Photoshop eylem uygulamasını Mac OS'ta kullanılmak üzere güncelleştirir.

 • Mac OS'ta eylem uygulaması oluştururken eylem uygulamasının Windows ve Mac OS uyumlu olabilmesi için .exe uzantısını kullanın.

 • İşletim sistemleri arasında dosya adlarına ilişkin referanslar desteklenmez. Eylem adımı dosya veya klasör adına başvuruyorsa (örneğin Aç komutu, Farklı Kaydet komutu veya bir dosyadan ayarlarını yükleyen ayarlama komutu), yürütme duraklatılır ve kullanıcıdan dosya adı istenir.

Eylem uygulaması ile dosyayı işleme

 1. Eylem uygulaması simgesine dosya veya klasörü sürükleyin. Photoshop, önceden çalışmıyorsa başlatılır.

Toplu iş ve eylem uygulaması işleme seçenekleri

Toplu İş ve Eylem Uygulaması iletişim kutularında bu seçenekleri belirtin.

Eylem “Aç” Komutlarını Geçersiz Kılma

Toplu İş komutunda seçtiğiniz dosyaların, eylemin Aç komutunda belirtmiş olabileceğiniz dosyayı açmadan işlenmesini sağlar. Eylem, kaydedilmiş dosyayı açan bir Aç komutu içeriyorsa ve bu seçeneği belirlemediyseniz, Toplu İş komutu yalnızca Aç komutunu kaydetmek için kullandığınız dosyayı açar ve işler (Bu, Toplu İş komutu eylemde belirtilen dosyayı, Toplu İş kaynak klasöründeki tüm dosyaları açtıktan sonra açtığı için gerçekleşir. En son açılan dosya eylemde belirtilen dosya olduğundan, Toplu İş komutu eylemi bu dosyada gerçekleştirir, Toplu İş kaynak klasöründeki hiçbir dosya işlenmez.)

Bu seçeneği kullanmak için eylemin Aç komutu içermesi gerekir. Aksi durumda Toplu İş komutu, toplu işlem için seçtiğiniz dosyaları açmaz. Bu seçeneği belirleme Aç komutundaki her şeyi yok saymaz, sadece açılacak dosya seçimini yok sayar.

Eylem açık bir dosyada çalışmak üzere kaydedilmişse veya eylem için gereken belirli dosyalarla ilgili olarak Aç komutları içeren bir eylemse, bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Tüm Alt Klasörleri Ekle

Belirtilen klasörün alt dizinlerindeki dosyaları işler.

Renk Profili Uyarılarını Gösterme

Renk ilkesi mesajları ekranını kapatır.

Dosya Açık Seçenekleri İletişim Kutularını Gösterme

Dosya Açık Seçenekleri iletişim kutularını gizler. Camera raw görüntü dosyalarındaki eylemleri toplu işlerken kullanılır. Varsayılan veya daha önce belirtilen ayarlar kullanılır.

Hedef menüsü

İşlenen dosyaların kaydedileceği yeri ayarlar.

Yok

Değişiklikleri kaydetmeden dosyaları açık olarak bırakır (eylem Kaydet komutu içermedikçe).

Kaydet Ve Kapat

Dosyaları geçerli konumda orijinal dosyaların üzerine yazarak kaydeder.

Klasör

İşlenen dosyaları farklı bir konuma kaydeder. Hedef klasörü belirtmek için Seç'i tıklatın.

Eylem “Farklı Kaydet” Komutlarını Geçersiz Kıl

İşlenen dosyaların Toplu İş komutunda belirtilen klasöre (veya Kaydet ve Kapat'ı seçtiyseniz orijinal klasöre) orijinal adlarıyla ya da Toplu İş iletişim kutusunun Dosya Adlandırma bölümünde belirttiğiniz adlarla kaydedilmesini sağlar.

Bu seçeneği belirlemediyseniz ve eyleminiz Farklı Kaydet  komutu içeriyorsa, dosyalarınız Toplu İş komutunda belirtilen klasör yerine, eylemin Farklı Kaydet komutunda belirtilen klasöre kaydedilir. Ayrıca, bu seçeneği seçmezseniz ve eylemdeki Farklı Kaydet komutu bir dosya adı belirtiyorsa, Toplu İş komutu, bir görüntüyü her işlediğinde aynı dosyanın (eylemde belirtilen dosya) üzerine yazar.

Not:

Toplu İş komutunun, bu komutta belirttiğiniz klasördeki orijinal dosya adlarını kullanarak dosyaları işlemesini istiyorsanız, görüntünüzü eylemde kaydedin. Ardından, toplu işi oluşturduğunuzda, Eylemdeki "Farklı Kaydet" Komutunu Geçersiz Kıl'ı seçin ve bir hedef klasör belirtin. Toplu İş komutundaki görüntüleri yeniden adlandırırsanız ve Eylemdeki "Farklı Kaydet" Komutunu Geçersiz Kıl öğesini seçmezseniz, Photoshop işlenen görüntüleri iki kez kaydeder: bir kez belirtilen klasörde yeni adla ve bir kez de eylemdeki Farklı Kaydet komutunda belirtilen klasörde orijinal adıyla.

Bu seçeneği kullanmak için eylemin Farklı Kaydet komutu içermesi gerekir. Aksi durumda Toplu İş komutu işlenen dosyaları kaydetmez. Bu seçeneği belirleme Farklı Kaydet komutundaki her şeyi atlamaz, yalnızca belirtilen dosya adını ve klasörü atlar.

Not:

Bazı Kaydet seçenekleri Toplu İş veya Damlacık Oluştur komutlarında kullanılamaz (JPEG sıkıştırma veya TIFF seçenekleri gibi). Bu seçenekleri kullanmak için, istenen seçenekleri içeren eylemde bir Farklı Kaydet adımı kaydedin ve ardından dosyalarınızın Toplu İş veya Damlacık Oluştur komutunda belirttiğiniz konuma kaydedildiğinden emin olmak için Eylem "Farklı Kaydet" Komutlarını Geçersiz Kıl seçeneğini kullanın. Photoshop, Eylemin Farklı Kaydet komutunda belirtilen dosya adını ve yolunu yok sayar ve Toplu İş iletişim kutusunda belirttiğiniz yeni yol ve dosya adını kullanarak Kaydet seçeneklerini korur.

Dosya Adlandırma

Dosyalar yeni bir klasöre yazılıyorsa, dosya adlandırma kurallarını belirtir. Açılan menülerden öğeleri seçin veya tüm dosyalar için varsayılan adlarla birleştirilecek alanlara metni girin. Alanlar, dosya adının bileşenlerinin sırasını ve biçimlendirmesini değiştirmenize olanak sağlar. Dosyaların birbirlerinin üzerine yazılmasını engellemek için her dosya için benzersiz olan en az bir alan (dosya adı, seri numarası veya seri harfi gibi) belirtmelisiniz. Seri Numarası Başlangıcı, seri numarası alanlarının başlangıç numarasını belirtir. Seri harfi alanları her zaman ilk dosya için "A" harfiyle başlar.

Uyumluluk

Dosya adlarını Windows, Mac OS ve UNIX işletim sistemleriyle uyumlu hale getirir.

Not:

Toplu İş komutu seçeneklerini kullanarak dosyaları kaydetme, genellikle dosyaları orijinal dosyalarla aynı formatta kaydeder. Dosyaları yeni bir formatta kaydeden bir toplu işleme oluşturmak için, Farklı Kaydet komutunu, ardından da Kapat komutunu orijinal eyleminizin bir bölümü olarak kaydedin. Ardından, toplu işlemeyi ayarlarken Hedef için Eylemdeki “Farklı Kaydet” Komutlarını Geçersiz Kıl öğesini seçin.

Hata menüsü

İşleme hatalarının nasıl işleneceğini belirtir:

Hatalarda Durdur

Hata mesajı onaylanana kadar işlemi beklemeye alır.

Hataları Günlüğe Kaydet

İşlemi durdurmadan her hatayı dosyaya kaydeder. Hatalar dosyaya kaydedilirse, işlemeden sonra bir mesaj görüntülenir. Hata dosyasını incelemek için, Toplu İş komutu çalıştıktan sonra dosyayı bir metin düzenleyicide açın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi