Otomatik Kontrast ayarlamasını uygulama

Otomatik Kontrast komutu, görüntünün kontrastını otomatik olarak ayarlar. Otomatik Kontrast kanalları tek tek ayarlamadığından, renk tonları eklemez veya kaldırmaz. Görüntüdeki gölge ve açıkton değerlerini kırpar ve sonra görüntüde kalan en açık ve en koyu pikselleri saf beyaz (düzey 255) ve saf siyahla (düzey 0) eşler. Bu, açıktonların daha açık ve gölgelerin de daha koyu görünmesini sağlar.

Varsayılan olarak, görüntüdeki en açık ve en koyu pikseller belirlenirken Otomatik Kontrast siyah ve beyaz pikselleri %0,5 oranında kırpar; başka bir deyişle her iki uçtaki ilk %0,5'i yoksayar. Düzeyler ve Eğriler iletişim kutularında bulunan Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri'ni kullanarak bu varsayılan ayarı değiştirebilirsiniz.

Otomatik Kontrast birçok fotoğrafik veya sürekli tonlu görüntülerin görünümünü geliştirebilir. Düz renk görüntüleri ise geliştirmez.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ayarlar panelinde Düzeyler ya da Eğriler simgesini tıklatın.

  • Katman > Yeni Ayarlama Katmanı'nı seçin ve Düzeyler veya Eğriler seçeneğini belirtin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Ayarlamayı doğrudan görüntü katmanına uygulamak için Görüntü > Otomatik Kontrast seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Araç Hazır Ayarı Seçici'yi açmak ve hazır bir yeniden örnekleme seçmek için Kırpma aracı simgesinin yanındaki üçgeni tıklatabilirsiniz. İzleyen adımlarda seçeneklerden hiçbirini ayarlayamazsınız.

 2. Özellikler panelinde, Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Mac OS) Otomatik düğmesini tıklatın.

 3. Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri iletişim kutusundaki Algoritmalar altında, Tek Renkli Kontrastı Artır seçeneğini tıklatın.
 4. Kırpılacak gölge ve vurguları belirleyin ve orta tonlar için hedef rengi ayarlayın.
 5. Otomatik Kontrastı uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Otomatik Renk kullanarak renk tonlarını kaldırma

Otomatik Renk, görüntüde arama yapıp gölgeleri, orta tonları ve vurguları belirleyerek görüntünün kontrastını ve rengini ayarlar. Varsayılan olarak, Otomatik Renk RGB 128 gri hedef rengini kullanarak orta tonları nötrleştirir ve gölgelerle açıkton piksellerini %0,5 oranında kırpar. Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri iletişim kutusunda bu varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Ayarlar panelinde Düzeyler ya da Eğriler simgesini tıklatın.

  • Katman > Yeni Ayarlama Katmanı'nı seçin ve Düzeyler veya Eğriler seçeneğini belirtin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Ayarlamayı doğrudan görüntü katmanına uygulamak için Görüntü > Otomatik Renk seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Bu yöntemin görüntü bilgilerini atacağını ve otomatik olduğunu aklınızda bulundurun. İzleyen adımlarda seçeneklerden hiçbirini ayarlayamazsınız.

 2. Özellikler panelinde, Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Mac OS) Otomatik düğmesini tıklatın.

 3. Otomatik Renk Düzeltmesi Seçenekleri iletişim kutusundaki Algoritmalar altında, Koyu ve Açık Renkleri Bul seçeneğini belirleyin.
 4. Nötr Orta Tonları Yasla seçeneğini belirtin.
 5. Kırpılacak gölge ve vurguları belirleyin ve orta tonlar için hedef rengi ayarlayın.
 6. Otomatik Renk seçeneğini uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Otomatik ayarlama seçeneklerini belirleme

Otomatik Renk Düzeltme seçenekleri, hem Düzeyler hem de Eğriler için kullanılabilen otomatik ton ve renk düzeltmelerini denetler. Otomatik Ton, Otomatik Kontrast, Otomatik Renk komutlarının ayarlarını da denetler. Otomatik Renk Düzeltme seçenekleri gölge ve açıkton kırpma yüzdelerini belirlemenizi ve gölgelere, orta tonlara ve açıktonlara renk değerleri atamanızı sağlar.

Ayarları, Düzeyler iletişim kutusunun veya Eğriler ayarlamasının tek bir kullanımında uygulayabileceğiniz gibi, bunları Otomatik Ton, Otomatik Kontrast, Otomatik Renk ve Düzeyler'le Eğriler'in Otomatik seçeneklerinin uygulanmasında varsayılan değerler olarak da kaydedebilirsiniz.

Photoshop Otomatik Renk Düzeltme seçenekleri
Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri iletişim kutusu

A. Otomatik Kontrast seçeneği B. Otomatik Düzeyler seçeneği C. Otomatik Renk seçeneği D. Hedef renkleri, siyah nokta ve beyaz noktayı ayarlama 
 1. Ayarlamalar panelinde Düzeyler ya da Eğriler simgesini tıklatın.
 2. Özellikler panelinde Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Mac OS) Otomatik düğmesini tıklatın.

 3. Photoshop'un görüntüde bir bütün olarak ton aralığını ayarlamak için kullanmasını istediğiniz algoritmayı belirleyin.

  Tek Renkli Kontrastı Artır

  Tüm kanalları aynı şekilde kırpar. Bu, açıktonların daha açık ve gölgelerin de daha koyu görünmesini sağlarken genel renk ilişkisini korur. Otomatik Kontrast komutu bu algoritmayı kullanır.

  Kanal Başına Kontrastı Artır

  Daha ciddi bir düzeltme sağlamak üzere her kanalın ton aralığını en üst düzeye çıkarır. Her kanal tek tek ayarlandığından, Kanal Başına Kontrastı Artır seçeneği renk tonlarını kaldırabilir veya yenilerini ekleyebilir. Otomatik Ton komutu bu algoritmayı kullanır.

  Koyu ve Açık Renkleri Bul

  Görüntüdeki ortalama en açık ve en koyu pikselleri bulur ve bunları kullanarak kırpmayı en aza indirip kontrastı en üst düzeye çıkarır. Otomatik Renk komutu bu algoritmayı kullanır.

 4. Photoshop'un görüntüde neredeyse nötr olan bir ortalama renk bulmasını ve ardından rengi nötr yapmak üzere gama (orta ton) değerlerini ayarlamasını istiyorsanız, Nötr Orta Tonları Yasla'yı seçin. Otomatik Renk komutu bu algoritmayı kullanır.
 5. Siyah ve beyaz piksellerin ne kadar kırpılacağını belirtmek için, Kırp metin kutularına yüzde değerlerini girin. %0,0 ile %1 arasında bir değer kullanmanız önerilir.

  Varsayılan olarak, Photoshop siyah ve beyaz pikselleri %0,1 oranında kırpar; başka bir deyişle görüntüdeki en açık ve en koyu pikselleri belirlerken her iki uçtaki ilk %0,1'lik bölümü yoksayar. Modern tarayıcıların ve dijital kameraların çıktı kalitesindeki iyileşmeye bağlı olarak, bu varsayılan kırpma yüzdeleri çok yüksek olabilir.

 6. Görüntünün en koyu, nötr ve en açık renk alanlarına (hedef) renk değerleri atamak için, bir renk örneğini tıklatın.
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ayarları geçerli Düzeyler veya Eğriler ayarlamasında kullanmak için Tamam'ı tıklatın. Otomatik düğmesini art arda tıklatırsanız, Photoshop aynı ayarları görüntüye tekrar uygular.

  • Ayarları varsayılan olarak kaydetmek için Varsayılanlar Olarak Kaydet'i seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın. Ayarlamalar panelindeki Düzeyler veya Eğriler'e bir sonraki erişiminizde, Otomatik düğmesini tıklatarak aynı ayarı uygulayabilirsiniz. Otomatik Ton, Otomatik Kontrast ve Otomatik Renk komutları varsayılan kırpma yüzdelerini kullanır.

  Not:

  Otomatik Renk Düzeltme seçeneklerini Otomatik Renk, Otomatik Ton ve Otomatik Kontrast için varsayılan olarak kaydederseniz, 3. adımda hangi algoritmayı seçtiğiniz önemli değildir. Üç otomatik düzeltme komutu yalnızca, hedef renkler ve kırpma için ayarladığınız bu değerleri kullanır. Bunun tek istisnası, Otomatik Renk komutunun Nötr Orta Tonları Yasla seçeneğini de kullanmasıdır.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

Eşitle komutunu kullanma

Eşitle komutu görüntüdeki piksellerin parlaklık değerlerini, parlaklık düzeylerinin tüm aralığını daha eşit şekilde göstermelerini sağlamak üzere yeniden dağıtır. Eşitle komutu bileşik görüntüde piksel değerlerini yeniden eşler; böylece en parlak değerin beyazı, en koyu değerin siyahı temsil etmesi ve orta değerlerin de tüm gri tonlama içinde eşit dağıtılması sağlanır.

Taranan görüntüler orijinalinden daha koyu göründüğünde ve daha açık renkli bir görüntü oluşturmak için değerleri dengelemek istediğinizde Eşitle komutunu kullanabilirsiniz. Eşitle'yi Histogram paneliyle birlikte kullanırsanız, önceki ve sonraki parlaklık karşılaştırmalarını görebilirsiniz.

Eşitle komutunun, ayarları doğrudan görüntü katmanına uyguladığını ve görüntü bilgilerini sildiğini unutmayın. Zarar vermeyen ayarlar için, ayar katmanlarını kullanın veya Adobe Camera Raw'da düzenleme yapın.

 1. (İsteğe bağlı) Görüntüde eşitlenecek alanı seçin.
 2. Görüntü > Ayarlamalar > Eşitle'yi seçin.
 3. Görüntüde bir alan seçtiyseniz, iletişim kutusunda neyin eşitleneceğini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Sadece Seçili Alanı Eşitle

  Seçimde yalnızca pikselleri eşit şekilde dağıtır.

  Seçili Alana Dayalı Tüm Görüntüyü Eşitle

  Seçilen katmanları temel alarak tüm görüntü katmanlarını eşit olarak dağıtır.

Siyah ve beyaz noktaları Otomatik seçeneğiyle ayarlama

Düzeyler ve Eğriler için Otomatik seçeneği ve Otomatik Ton komutu, bir görüntüdeki siyah nokta ve beyaz noktayı otomatik olarak ayarlar. Bu her kanalda gölgelerin ve açıktonların bir parçasını kırpar ve her renk kanalındaki en açık ve en koyu pikselleri saf beyaz (düzey 255) ve saf siyahla (düzey 0) eşler. Orta piksel değerleri orantılı olarak yeniden dağıtılır. Sonuç olarak, Otomatik seçeneğinin veya Otomatik Ton komutunun kullanılması piksel değerlerini genişlettiğinden görüntünün kontrastını artırır. Otomatik seçeneği veya Otomatik Ton komutu her renk kanalını ayrı ayrı ayarladığı için, rengi kaldırabilir veya renk tonları oluşturabilir.

Otomatik seçeneği veya Otomatik Ton, basit bir kontrast artışı gerektiren piksel değerlerinin ortalama bir dağılımına sahip bazı görüntülerde iyi sonuçlar verir.

Varsayılan olarak, Otomatik seçeneği veya Otomatik Ton komutu, beyaz ve siyah pikselleri %0,1 oranında kırpar; başka bir deyişle görüntüdeki en açık ve en koyu pikselleri belirlerken her iki uçtaki ilk %0,1'lik bölümü yoksayar. Otomatik seçeneği için varsayılan ayarlar, Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri iletişim kutusunda değiştirilebilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ayarlar panelinde Düzeyler ya da Eğriler simgesini tıklatın.

  • Katman > Yeni Ayarlama Katmanı'nı seçin ve Düzeyler veya Eğriler seçeneğini belirtin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Ayarlamayı doğrudan görüntü katmanına uygulamak için Görüntü > Otomatik Ton seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu yöntemin görüntü bilgilerini atacağını ve otomatik olduğunu aklınızda bulundurun. İzleyen adımlarda seçeneklerden hiçbirini ayarlayamazsınız.

 2. Özellikler panelinde, Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Mac OS) Otomatik düğmesini tıklatın.

 3. Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri iletişim kutusundaki Algoritmalar altında, Kanal Başına Kontrastı Artır seçeneğini tıklatın.
 4. Kırpılacak gölge ve açıkton değerlerinin miktarını ayarlayın ve orta tonlar için hedef rengi ayarlayın.
 5. Otomatik seçeneği ayarlarını uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi