Dokulu fırça seçenekleri

Dokulu fırça, darbelerin dokulu tuval üzerine boyanmış gibi görünmesi için bir desen kullanır.

Photoshop Dokulu ve dokusuz fırça konturu
Dokusuz (sol) ve dokulu (sağ) fırça darbeleri

Desen örneğini tıklatın ve açılır panelden bir desen seçin. Aşağıdaki seçeneklerden birini veya daha fazlasını ayarlayın:

Ters Çevirme

Dokudaki yüksek ve alçak noktaları, desendeki tonlara göre ters çevirir. Ters Çevir seçili olduğunda, desendeki en açık alanlar dokudaki alt noktalardır ve bu nedenle en az boyayı alır; desendeki en koyu alanlar yüksek noktalardır, böylece en fazla boyayı alır. Ters Çevir seçili olmadığında, desendeki en açık alanlar en fazla boyayı alır; desendeki en koyu alanlar en az boyayı alır.

Ölçek

Desenin ölçeğini belirler. Desen boyutunun yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Her Ucun Dokusu

Seçili dokuyu, fırça darbesine bütün olarak uygulamak yerine fırça darbesindeki her fırça işaretine uygular (fırça darbesi, siz fırçayı sürükledikçe sürekli olarak uygulanan birçok fırça işaretinden oluşur). Derinlik uyuşmazlığı seçeneklerini kullanılabilir yapmak için bu seçeneği belirlemelisiniz.

Mod

Fırça ile deseni birleştirmek için kullanılan karıştırma modunu belirtir. (Bkz. Karıştırma modları.)

Derinlik

Boyanın dokuya hangi derinlikle nüfuz edeceğini belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. %100 değerinde dokudaki alt noktalar boya almaz. %0 değerinde dokudaki tüm noktalar bir miktar boya alır, böylece deseni gizler.

Minimum Derinlik

Derinlik Kontrolü; Soldur, Kalem Basıncı, Kalem Eğimi olarak ayarlandığında veya Stilus Tekeri ve Her Ucun Dokusu seçili olduğunda boyanın nüfuz edeceği minimum derinliği belirtir.

Derinlik Değişimi ve Kontrolü

Her Ucun Dokusu seçili olduğunda derinliğin nasıl değişeceğini belirtir. Değişimin maksimum yüzdesini belirlemek için bir değer girin. Fırça işaretlerinin derinlik değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin derinlik değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Belirtilen adım sayısında Derinlik Değişimi yüzdesinden Minimum Derinlik yüzdesine soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş

Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak derinliği değiştirir.

Araçlar arasında dokuları kopyalama

Geçerli araç için bir doku belirlediğinizde, dokunun desenini ve ölçeğini dokuları destekleyen tüm araçlara kopyalayabilirsiniz. Örneğin, Fırça aracının geçerli doku desenini ve ölçeğini Kurşun Kalem, Klonlama Damgası, Desen Damgası, Geçmiş Fırçası, Resim Geçmiş Fırçası, Silgi, Soldur, Yak ve Sünger araçlarına kopyalayabilirsiniz.

  1. Fırça paneli menüsünden Dokuyu Diğer Araçlara Kopyala'yı seçin.

Çift Fırçalar

Çift fırça, fırça işaretleri oluşturmak için iki ucu birleştirir. İkinci fırça dokusu birinci fırçanın fırça darbesi içinde uygulanır; yalnızca her iki fırça darbesinin kesiştiği alanlar boyanır. Fırça panelindeki Fırça Ucu Şekli bölümünden birincil uç seçeneklerini ayarlayın. Fırça panelinin Çifte Fırça bölümünden ikinci fırça ucunu seçin ve aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini ayarlayın.

Photoshop Birincil, ikincil, çift fırça konturları
A. Birincil fırça ucu konturu (sert yuvarlak 55). B. İkincil fırça ucu konturu (çimen). C. Çift fırça konturu (her ikisini de kullanır) 

Mod

Birincil ve çift uçtan fırça işaretlerini birleştirirken kullanmak üzere karıştırma modunu ayarlar. (Bkz. Karıştırma modları.)

Çap

Çift ucun boyutunu kontrol eder. Fırça ucunun orijinal çapını kullanmak için piksel cinsinden değeri girin, kaydırıcıyı sürükleyin veya Örnek Boyutunu Kullan'ı tıklatın. (Örnek Boyutunu Kullan seçeneği yalnızca fırça ucu şekli, görüntüdeki pikselleri örnekleyerek oluşturulduysa kullanılabilir.)

Aralık

Darbedeki çift uçlu fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol eder. Aralığı değiştirmek için bir sayı yazın veya uç çapının yüzdesini girmek amacıyla kaydırıcıyı kullanın.

Saçılma

Darbedeki çift uçlu fırça işaretlerinin nasıl dağıtılacağını belirler. Her İki Eksen seçili olduğunda, çift uçlu fırça işaretleri radyan yönde dağıtılır. Her İki Eksen seçili olmadığında, çift uçlu fırça işaretleri fırça yolunda dikey olarak dağıtılır. Saçılmanın maksimum yüzdesini belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Sayım

Her aralıkta uygulanacak çift uçlu fırça işaretinin sayısını belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi