Görünümünü değiştirmek için yazı üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, yazıyı çarpıtabilir, şekillere dönüştürebilir veya yazıya alt gölge ekleyebilirsiniz. Yazı efektleri oluşturmanın en kolay yollarından bire, Photoshop uygulamasıyla birlikte gelen Metin Efektleri eylemlerini bir yazı katmanı üzerinde çalıştırmaktır. Bu efektlere, Eylemler paneli menüsünden Metin Efektleri'ni seçerek erişebilirsiniz.

Yol boyunca veya yol içinde metin oluşturma

Kalem veya şekil aracıyla oluşturulmuş bir çalışma yolunun kenarı boyunca akan bir metin girebilirsiniz. Bir yolu izleyen yazı girdiğinizde yazı, bağlantı noktalarının yola eklendiği yönde akar. Yol üzerine yatay yazı girildiğinde harfler satır taban çizgisine dikey durur. Yol üzerine dikey yazı girildiğinde metin yönlendirmesi satır taban çizgisine paralel olur.

Kapalı bir yolun da içine metin girebilirsiniz. Ancak bu durumda metin her zaman yatay konumlandırılır ve yol sınırına ulaştığı zamanlarda satır sonları oluşur.

Not:

Bir yolu taşırken ya da şeklini değiştirirken, bağlı olan metinler yeni yol konumuna veya şekline uyar.

Photoshop Açık bir yol üzerindeki yatay ve dikey metin
Açık bir yol üzerindeki yatay ve dikey metin

Photoshop Yatay ve dikey metin
Bir şekil aracıyla oluşturulan kapalı yol üzerindeki yatay ve dikey yol

Yol üzerine yazı girme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yatay Yazı aracını  veya Dikey Yazı aracını  seçin.

  • Yatay Yazı Maskesi aracını  veya Dikey Yazı Maskesi aracını  seçin.

 2. İşaretçiyi, yazı aracının satır taban çizgisi göstergesi  yol üzerinde olacak şekilde konumlandırın ve tıklatın. Tıklattığınızda, yol üzerinde bir ekleme noktası belirir.
  Photoshop yol üzerine yazı girme
  Yazı aracının satır taban çizgisi göstergesi (solda) ve satır taban çizgisi bir yol üzerinde duran Yazı aracı (sağda)

 3. Yazıyı girin. Yatay yazı, satır taban çizgisine dik olarak yolu izler. Dikey yazı, satır taban çizgisine paralel olarak yolu izler.

  Not:

  Yol üzerindeki yazının dikey hizalaması üzerinde daha fazla denetim olanağı için, Karakter panelindeki Satır Taban Çizgisi Kayması seçeneğini kullanın. Örneğin, yazıyı alçaltmak için, Satır Taban Çizgisi Kayması metin kutusuna negatif bir değer girin.

Yol boyunca metnin yerini değiştirme veya metni çevirme

 1. Doğrudan Seçim aracını  veya Yol Seçimi aracını  seçin ve yazının üzerine getirin. İşaretçi, oklu bir I  şeklini alır.
  • Metni taşımak için, yazıyı tıklatıp yol üzerinde sürükleyin. Yolun üzerinden geçecek şekilde sürüklememeye dikkat edin.

  • Yazıyı yolun öteki tarafına çevirmek için, yazıyı tıklatıp dikine sürükleyerek yolun üzerinden geçirin.

Photoshop Doğrudan Seçim aracı veya Yol Seçimi aracı
Yol üzerindeki yazıyı taşımak veya çevirmek için Doğrudan Seçim aracını veya Yol Seçimi aracını kullanma.

Not:

Yazıyı, yönünü değiştirmeksizin yol üzerinde taşımak için, Karakter panelindeki Satır Çizgisi Kaydırması seçeneğini kullanın. Örneğin, bir dairenin üst kısmı boyunca soldan sağa doğru akan bir yazı oluşturduysanız, Satır Taban Çizgisi Kayması seçeneğine negatif bir sayı girerek, yazının aşağı düşerek dairenin üst kısmının içinden akmasını sağlayabilirsiniz.

Kapalı bir yolun içine metin girme

 1. Yatay Yazım aracını  seçin.
 2. İşaretçiyi yolun içine getirin.
 3. Yazım Aracı çizgili parantez  ile çevrili olduğu zaman, metin girmek için tıklatın.

Yazılı bir yolu taşıma

 1. Yol Seçimi aracını  veya Taşıma aracını  seçin, sonra yolu tıklatıp yeni konumuna sürükleyin. Yol Seçimi aracını kullanırsanız, işaretçinin oklu I  şeklini almamasına dikkat edin, yoksa yazıyı yol üzerinde taşırsınız.

Yazılı bir yolun şeklini değiştirme

 1. Doğrudan Seçim aracını  seçin.
 2. Yoldaki bir bağlantı noktasını tıklatın ve tutamakları kullanarak yolun şeklini değiştirin.

Yazıyı çarpıtma ve düzeltme

Özel bir yazı efekti oluşturmak için yazıyı çarpıtabilirsiniz. Örneğin, yazıyı çarpıtarak yay veya dalga şekline getirebilirsiniz. Seçtiğiniz çarpıtma stili, yazı katmanının bir niteliğidir; çarpıtmanın genel şeklini değiştirmek üzere istediğiniz zaman katmanın çarpıtma stilini değiştirebilirsiniz. Çarpıtma seçenekleri size, çarpıtma efektinin yönlendirmesi ve perspektifi üzerinde kesin denetim olanağı verir.

Not:

Sahte Kalın formatındaki veya anahat verisi içermeyen fontların (örneğin bitmap fontlarının) kullanıldığı yazı katmanlarını çarpıtamazsınız.

Photoshop Balık stilinde çarpıtılmış yazı
Balık stilinde çarpıtılmış yazı örneği

Yazıyı çarpıtma

 1. Bir yazı katmanı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir yazı aracı seçin ve seçenekler çubuğundaki Çarpıt düğmesini  tıklatın.

  • Yazı > Metni Çarpıt'ı seçin.

  Not:

  Yazı katmanındaki metni çarpıtmak için Çarpıt komutunu kullanabilirsiniz. Düzen > Yolu Dönüştür > Çarpıt'ı seçin.  

 3. Stil açılır menüsünden bir çarpıtma stili seçin.
 4. Çarpıtma efektinin yönlendirmesini seçin: Yatay veya Dikey.
 5. İsterseniz, diğer çarpıtma seçeneklerinin değerlerini belirleyin:
  • Katmana uygulanacak çarpıtma miktarını belirlemek için Eğ

  • Çarpıtmaya perspektif uygulamak için Yatay Deformasyon veya Dikey Deformasyon

Yazının çarpıklığını düzeltme

 1. Çarpıtma uygulanmış bir yazı katmanı seçin.
 2. Bir yazı aracı seçin ve seçenekler çubuğundaki Çarpıt düğmesini  tıklatın veya Katman > Yazı > Metni Çarpıt'ı seçin.
 3. Stil açılır menüsünden Yok'u seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Yazıdan çalışma yolu oluşturma

Yazı karakterlerini çalışma yoluna çevirip bu karakterler üzerinde vektör şekli olarak çalışabilirsiniz. İş yolu, Yollar panelinde görüntülenen geçici bir yoldur ve bir şeklin anahatlarını tanımlar. Bir yazı katmanından çalışma yolu oluşturduktan sonra, herhangi başka bir yol gibi kaydedebilir ve üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Yoldaki karakterleri metin olarak düzenleyemezsiniz; ancak, orijinal yazı katmanı olduğu gibi kalır ve düzenlenebilir.

 1. Bir yazı katmanı seçin ve Yazı > İş Yolu Oluştur'u seçin.

  Not:

  Anahat verileri içermeyen fontlardan (örneğin bitmap fontlarından) çalışma yolu oluşturamazsınız.

Yazıyı şekillere dönüştürme

Yazıyı şekillere dönüştürdüğünüzde, yazı katmanının yerini vektör maskeli bir katman alır. Vektör maskesini düzenleyebilir ve katmana stil uygulayabilirsiniz; ancak, katmandaki karakterleri metin olarak düzenleyemezsiniz.

 1. Bir yazı katmanı seçin ve Yazı > Şekle Dönüştür'ü seçin.

  Not:

  Anahat verileri içermeyen fontlardan (örneğin bitmap fontlarından) şekiller oluşturamazsınız.

Yazı seçim kenarlığı oluşturma

Yatay Yazı Maske Aracı veya Dikey Yazı Maske aracı kullandığınızda, yazının şeklinde bir seçim oluşturursunuz. Yazı seçimleri etkin katmanda görüntülenir ve diğer seçimler gibi taşınabilir, kopyalanabilir, doldurulabilir, veya konturlanabilir.

 1. Seçimin görüntülenmesini istediğiniz katmanı seçin. En iyi sonucu almak için, yazı seçim kenarlığını bir yazı katmanında değil normal bir görüntü katmanında oluşturun. Yazı seçim kenarlığını doldurmak veya konturlamak istiyorsanız, seçim kenarlığını yeni, boş bir katmanda oluşturun.
 2. Yatay Yazı Maskesi aracını  veya Dikey Yazı Maskesi aracını  seçin.
 3. Ek yazı seçeneklerini belirleyin ve bir noktadan başlayarak veya bir sınırlama kutusuna yazıyı girin.

  Siz yazıyı girerken, etkin katmanın üzerinde kırmızı bir maske belirir. Kesinleştir düğmesini  tıklattıktan sonra yazı seçim kenarlığı, etkin katmandaki görüntüde belirir.

Metne alt gölge ekleme

Bir görüntü içindeki metne derinlik vermek için alt gölge ekleme.

 1. Katmanlar panelinde, alt gölge eklemek istediğiniz metni içeren katmanı seçin.
 2. Katmanlar panelinin alt kısmındaki Katman Stili düğmesini  tıklatın ve çıkan listeden Alt Gölge'yi seçin.
 3. Mümkünse, Katman Stili iletişim kutusunu, katmanı ve alt gölgeyi görebileceğiniz bir yere getirin.
 4. Ayarları istediğiniz şekilde yapın. Gölgenin altındaki katmanlarla karışma şekli, opaklığı (altındaki katmanları ne kadar gösterdiği), ışığın açısı ve metinden veya nesneden mesafesi gibi çeşitli özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 5. Alt gölge istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Başka bir katmanda aynı alt gölge ayarlarını kullanmak için, Katmanlar panelinde Alt Gölge katmanını diğer katmana Alt tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda Photoshop, alt gölge niteliklerini katmana uygular.

Yazıyı bir görüntüyle doldurma

Katmanlar panelinde metin katmanının üstünde yer alan bir görüntü katmanına kırpma maskesi uygulayarak, metni bir görüntüyle doldurabilirsiniz.

 1. Metnin içinde kullanmak istediğiniz görüntüyü içeren dosyayı açın.
 2. Araç kutusunda Yatay Yazı aracını  veya Dikey Yazı aracını  seçin.
 3. Karakter panelini öne getirmek için Karakter sekmesini tıklatın veya panel açık değilse Pencere > Karakter'i seçin.
 4. Karakter panelinde, metnin fontunu ve diğer yazı niteliklerini seçin. Büyük ve kalın harfler en iyi sonucu verir.
 5. Tıklatarak ekleme noktasını belge penceresine yerleştirin ve istediğiniz metni yazın. Metin istediğiniz gibi olduğunda, Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return (Mac OS) tuşlarına basın.
 6. Katmanlar panelini öne getirmek için Katmanlar sekmesini tıklatın veya panel açık değilse Pencere > Katmanlar'ı seçin.
 7. (İsteğe Bağlı) görüntü katmanı arka plan katmanıysa, arka plan katmanından normal katmana dönüştürmek için katmanlar panelinde Görüntü katmanını çift tıklatın.

  Not:

  Arka plan katmanları kilitlidir ve Katmanlar panelinde yerini değiştirmenizi engeller. Kilidini açmak için arka plan katmanlarını normal katmana dönüştürmeniz gerekir.

 8. (İsteğe bağlı) Yeni Katman iletişim kutusunda katmanı yeniden adlandırabilirsiniz. İletişim kutusunu kapatmak ve görüntü katmanını dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.
 9. Katmanlar panelinde görüntü katmanını sürükleyip metin katmanının hemen üstüne getirin.
 10. Görüntü katmanı seçili durumdayken Katman > Kırpma Maskesi Oluştur'u seçin. Görüntü metnin içinde görüntülenir.
 11. Taşıma aracını  seçin ve metin içindeki yerleşimini ayarlamak için görüntüyü sürükleyin.

  Not:

  Görüntü yerine metni taşımak için, Katmanlar panelinde metin katmanını seçin ve Taşıma aracını kullanarak metni taşıyın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi