Fırça dinamikleri ekleme

Fırça paneli hazır ayarlı fırça uçlarına dinamik (veya değişken) öğeler eklemek için çok sayıda seçenek sağlar. Örneğin, darbe yönü üzerindeki fırça işaretlerinin boyutunu, rengini ve opaklığını değiştiren seçenekler ayarlayabilirsiniz.

Fırçaya dinamik öğeler eklerken iki bileşenle çalışırsınız:

  • Değişim yüzdeleri, dinamik öğelerin rastgeleliğini belirler. %0 oranında, öğe darbe yönü üzerinde değişiklik yapmaz; %100 oranında öğe, maksimum rastgelelilik miktarına sahiptir.

  • Kontrol açılır menülerindeki seçenekler dinamik öğelerin uyuşmazlığını nasıl kontrol edeceğinizi belirler. Öğenin uyuşmazlığını kontrol etmemeyi, belirtilen adım sayısı üzerindeki öğeyi soluklaştırmayı veya kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalem dönüşünü temel alan öğeyi değiştirmeyi seçebilirsiniz.

Not:

Kalem kontrolleri yalnızca wacom tableti gibi basınca duyarlı dijital tablet ve desteklenen kalemleri (dönüş kontrolü ve parmak tekeri için) kullanırken mevcuttur. Kalem kontrolü seçmiş ancak tablet yüklememişseniz veya kontrol özelliği olmayan bir kalem kullanıyorsanız bir uyarı simgesi görüntülenir.

Fırça şekli dinamikleri

Şekil dinamikleri, darbedeki fırça işaretlerinin uyuşmazlığını belirler.

Photoshop Şekil dinamikleri ile ve şekil dinamikleri olmadan fırça konturları
Şekil dinamikleri içermeyen fırça konturları (sol) ve şekil dinamikleri içeren fırça konturları (sağ)

Boyut Değişimi ve Kontrolü

Konturdaki fırça işaretleri boyutunun değişimini belirler. Daha fazla bilgi için bkz. Fırça oluşturma ve değiştirme

Değişimin maksimum yüzdesini belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin boyut değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin boyut değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Fırça işaretlerinin boyutunu, belirtilen adım sayısında, başlangıç çapı ile minimum çap arasında soldurur. Her adım, fırça ucunun bir işaretine eşittir. Değer 1 ile 9999 arasında olabilir. Örneğin, 10 adım girme 10 artışta soldurma oluşturur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri

Kalem basıncını, kalem eğimini veya kalem parmak tekerinin konumunu temel alarak, fırça işaretlerinin boyutunu başlangıç çapı ile minimum çap arasında değiştirir.

Minimum Çap

Boyut Değişimi veya Boyut Kontrolü etkinleştirildiğinde fırça işaretlerinin ölçeklendirileceği minimum yüzdeyi belirler. Fırça ucu çapının yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Eğim Ölçeği

Boyut Kontrolü, Kalem Eğimi olarak ayarlandığında dönüşten önce fırçanın yüksekliğine uygulanan ölçek faktörünü belirler. Fırça çapının yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Açı Değişimi ve Kontrolü

Darbedeki fırça işaretlerinin açısının nasıl değişeceğini belirler. Değişimin maksimum yüzdesini belirlemek için 360 derecenin yüzdesi olan bir değer girin. Fırça işaretlerinin açı değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin açı değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Fırça işaretlerinin açısını, belirtilen adım sayısında 0 ile 360 derece arasında soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş

Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, fırça işaretlerinin açısını 0 ile 360 derece arasında değiştirir.

Başlangıç Yönü

Fırça darbesinin başlangıç yönündeki fırça işaretlerinin açısını temel alır.

Yön

Fırça konturunun yönündeki fırça işaretlerinin açısını temel alır.

Yuvarlaklık Değişimi ve Kontrolü

Darbedeki fırça işaretlerinin yuvarlaklığının nasıl değişeceğini belirler. Maksimum değişim yüzdesi belirlemek için fırçanın kısa ve uzun eksenleri arasındaki oranı belirten bir yüzde girin. Fırça işaretlerinin yuvarlaklık değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin yuvarlaklığının değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Fırça işaretlerinin yuvarlaklığını, belirtilen adım sayısında %100 ile Minimum Yuvarlaklık değeri arasında soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş

Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, fırça işaretlerinin yuvarlaklığını %100 ile Minimum Yuvarlaklık değeri arasında değiştirir.

Minimum Yuvarlaklık

Yuvarlaklık Değişimi veya Yuvarlaklık Kontrolü etkinleştirildiğinde fırça işaretlerinin minimum yuvarlaklığı belirler. Fırçanın kısa ve uzun eksenleri arasındaki oranı belirten bir yüzde girin.

Fırça İzdüşümü

Stilus ile boyama yaparken eğme ve dönüş üzerindeki değişikliklerin uç şeklini değiştirdiğini belirtir.

Renk dinamiği fırça seçenekleri

Renk dinamikleri, darbenin yönü üzerinde boya renginin nasıl değişeceğini belirler.

Photoshop Renk dinamikleri ile ve renk dinamikleri olmadan fırça konturları
Renk dinamikleri olmadan (sol) ve renk dinamikleriyle (sağ) fırça darbeleri

Her uç için uygula

Her bir farklı uç damgasının bir kontur içindeki renginin değiştirileceğini belirtir.

İşareti kaldırılırsa her bir konturun başında dinamik değişiklikler bir kez meydana gelir. Her bir konturun içindeki renk yerine konturlar arasında renk değiştirebilirsiniz.

Ön Plan/Arka Plan Değişimi ve Kontrolü

Boyanın, ön plan ile arka plan rengi arasında nasıl değişeceğini belirtir.

Boyanın renginin değişebileceği yüzdeyi belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin renk değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin renk değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Boyanın rengini, ön plan rengiyle arka plan rengi arasında belirtilen adım sayısında değiştirir.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş

Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, boyanın rengini ön plan rengiyle arka plan rengi arasında değiştirir.

Ton Değişimi

Boya tonunun darbede değişebileceği yüzdeyi belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. Daha düşük değer, ön plan renginin tonunu oldukça yakın düzeyde koruyarak tonu değiştirir. Daha yüksek değer, tonlar arasındaki farkı artırır.

Doygunluk Değişimi

Boya doygunluğunun darbede değişebileceği yüzdeyi belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. Daha düşük değer, ön plan renginin doygunluğunu oldukça yakın düzeyde koruyarak doygunluğu değiştirir. Daha yüksek değer, doygunluk düzeyleri arasındaki farkı artırır.

Parlaklık Değişimi

Boya parlaklığının darbede değişebileceği yüzdeyi belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. Daha düşük değer, ön plan renginin parlaklığını oldukça yakın düzeyde koruyarak parlaklığı değiştirir. Daha yüksek değer, parlaklık düzeyleri arasındaki farkı artırır.

Saflık

Rengin doygunluğunu artırır veya azaltır. –100 ile 100 arasında bir yüzde girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. -%100 oranında, rengin doygunluğu tam olarak azaltılmıştır; %100 oranında renk tam doygundur.

Fırça seçeneklerini aktarma

Fırça seçeneklerini aktarma, boyanın bir kontur boyunca nasıl değiştiğini belirler.

Photoshop Fırça seçeneklerini aktarma
Boya dinamikleri olmadan (sol) ve boya dinamikleriyle (sağ) fırça darbeleri

Opaklık Değişimi ve Kontrolü

Fırça darbesinde boyanın opaklığının, en fazla (ancak aşmadan) seçenekler çubuğunda belirtilen opaklık değerine kadar nasıl değişeceğini belirtir. Boyanın opaklığının değişebileceği yüzdeyi belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin opaklık değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin opaklık değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Boyanın opaklığını, seçenekler çubuğunda belirtilen opaklık değerinden 0'a kadar belirtilen adım sayısında değiştirir.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri

Kalem basıncını, kalem eğimini veya kalem parmak tekerinin konumunu temel alarak boyanın opaklığını değiştirir.

Akış Değişimi ve Kontrolü

Fırça darbesinde boyanın akışını, en fazla (ancak aşmadan) seçenekler çubuğunda belirtilen akış değerine kadar nasıl değişeceğini belirtir.

Boyanın akışının değişebileceği yüzdeyi belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin akış değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı

Fırça işaretlerinin akış değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.

Soldur

Boyanın akışını, seçenekler çubuğunda belirtilen akış değerinden 0'a kadar belirtilen adım sayısında soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri

Kalem basıncını, kalem eğimini veya kalem parmak tekerinin konumunu temel alarak boyanın akışını değiştirir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi