Görüntüleri kolayca maskelemeyi öğrenin. Şekillleri veya metinleri yer tutucu olarak kullanabileceğiniz karelere dönüştürün ve görüntülerle doldurun. Bir başka görüntüyü karenin üzerine bırakarak kolayca kare görüntüsünü değiştirin. Yeni görüntü otomatik olarak uyacak şekilde ölçeklenir.

Yer tutucu kare oluşturma

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle görüntüler için yer tutucu kareler oluşturabilirsiniz:

 • Tuvalde boş çerçeve veya oval kareler çizmek için Kare Aracı seçeneğini kullanın.
 • Herhangi bir mevcut şekli veya metni kareye dönüştürün.
 • Görüntünün istenilen alanında çizim yapmak için tuvaldeki mevcut bir görüntüyle Kare Aracı'nı kullanın.

Kare Aracı ile karaler oluşturma

 1. Araçlar panelinden veya "K" tuşuna basarakKare Aracı seçeneğini belirleyin.
 2. Araç seçenekleri çubuğunda dikdörtgen bir kare veya oval bir kare seçin.
 3. Tuvalde yeni bir kare çizin.

Herhangi bir şekli veya metni kareye dönüştürme

 1. Katmanlar panelinde bir metin katmanına veya şekil katmanına sağ tıklatın (Win) / Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac) ve bağlam menüsünden Kareye Dönüştür'ü seçin.
 2. Yeni Kare iletişim kutusundaAd girin ve kare için belirli birGenişlik ve Yükseklik ayarlayın.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Tuvalde mevcut bir görüntü üzerine kare çizme

 1. Araçlar panelinden veya "K" tuşuna basarakKare Aracı seçeneğini belirleyin.
 2. Araç seçenekleri çubuğunda dikdörtgen bir kare veya oval bir kare seçin.
 3. Tuvaldeki mevcut bir görüntü ile görüntüde istenen alanın üzerine bir kare çizin.
 4. Kareyi çizdiğinizde görüntü, kare sınırları ile maskelenir.
Katmanlar panelinde boş bir kareye bir pikse katmanı sürüklediğinizde veya piksel katmanı üzerine bir kare çizdiğinizde piksel katmanı otomatik olarak Akıllı Nesne'ye dönüştürülür. 
Kitaplıklar panelinde bir kitaplık varlığını veya Adobe Stock varlığını kareye sürükleyin.
Adobe Stock arama sonuçlarından alınan bir görüntüyü karelere yerleştirme.

Kareye görüntü yerleştirme

Karelere yerleştirilen içerik her zamanAkıllı Nesneler olarak yerleştirilir; böylece bozulmadan ölçeklenebilir. İçerik otomatik olarak kareye uyacak şekilde ölçeklenir. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir kareye içerik yerleştirebilirsiniz:

 • Kitaplıklar panelinden bir kitaplık varlığını veya Adobe Stock varlığını kareye sürükleyin. Varlık, varsayılan olarak Creative Cloud Libraries'e geri bağlanan bir Akıllı Nesne olarak yerleştirilir. Orijinal ayrılmış katmanı almak için (Libraries'e bağlı olmayan), Kitaplıklar panelinden sürüklerken Alt tuşunu (Win) / Option tuşunu (Mac) basılı tutun veya Kitaplıklar panelinde Katmanları Yerleştir komutunu kullanın. 
 • Yerel diskinizden bir görüntüyü kareye sürükleyin. Görüntü, Gömülü Akıllı Nesne olarak yerleştirilir. Bağlı Akıllı Nesne oluşturmak için görüntüyü sürükleyip bırakırken Alt tuşuna (Win) / Option tuşuna (Mac) basılı tutun.
 • Kare seçin Menü çubuğundan Dosya > Bağlı Yerleştir veya Gömülü Yerleştir seçeneğini belirleyin. Görünen iletişim kutusunda seçili kareye yerleştirmek istediğiniz bir görüntü seçin. Görüntü, Bağlı veya Gömülü Akıllı Nesne olarak yerleştirilir. 
 • Katmanlar panelinde bir piksel katmanını boş kareye sürükleyin. Piksel katmanı otomatik olarak Akıllı Nesne'ye dönüştürülür.  

Katmanlar panelindeki kare katmanı

Katmanlar panelinde, kareler Kare katman türü ile temsil edilir. Kare katmanı, bir kare minik resmi ve içerik minik resmi olmak üzere iki minik resim gösterir.

Katmanlar panelindeki kare katmanı
Katmanlar panelindeki kare katmanı

A. Kare minik resmi B. İçerik minik resmi; Libraries'e bağlı Akıllı Nesne C. Kare katmanı 

Not:

Photoshop CC 2018 veya daha eski bir sürümde kare katmanlarından bir belge açarsanız kare katmanı üzerinde bir vektör maskesi içeren Akıllı Nesne açar.

Kare veya kare içeriğini seçme

Kare ve kare içeriği birlikte veya ayrı ayrı seçilebilir.Bu da size kareyi ve içeriğini bağımsız olarak dönüştürme imkanı sunar.  

Kare ve kare içeriği seçim durumları
Kare ve iç metin seçim durumları.

A. Hem kare hem de görüntüsü seçilidir B. Yalnızca görüntü seçilidir (dönüştürme kontrolleri etkin şekilde gösterilir) C. Yalnızca kare seçilidir 

Kareyi ve görüntüsünü seçme

Kareyi ve görüntüsünü seçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Tuvalde bir kez iç metin görüntüsünü tıklatın.
 • Katmanlar panelinde kare katmanını tıklatın.

Bu seçim durumunda, kare ve görüntü birlikte hareket ettirilebilir veya dönüştürülebilir.  

Yalnızca görüntüyü seçme

Kare olmadan yalnızca iç görüntü metnini seçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Tuvalde görüntüyü çift tıklatın.
 • Katmanlar panelinde kare katmanındaki içerik minik resmini tıklatın.

Bu seçim durumunda, iç metin görüntüsü bağımsız olarak dönüştürülebilir. Bu seçim durumunu çift tıklatma, hem kareyi hem de görüntüyü seçme seçeneğine geri döndürür.

Yalnızca kareyi seçme

Yalnızca kareyi seçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Yukarıda belirtilen herhangi bir seçim durumudna, Tuval alanında karenin kenarlığını bir kez tıklatın.
 • Katmanlar panelinde, kare katmanında kare minik resmini tıklatın.

Artık kareyi bağımsız olarak dönüştürebilirsiniz.     

Karenin içeriğini değiştirme

Kareye yeni bir görüntü bırakarak mevcut iç metin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Kitaplıklar panelinden bir görüntüyü Tuval alanındaki bir kareye veyaKatmanlar panelindeki bir kare katmanına sürükleyin.
 • Yerel diskten bir görüntüyü Tuval alanındaki karenin içine sürükleyin.
 • Bir kareyi veya görüntüsünü seçip Özellikler panelindekiİç Metin Görüntüsü alanındaki seçenekleri kullann: Adobe Stock'ta bul, Kitaplıkları Aç, Yerel Diskten Yerleştir - Bağlantılı veya Yerel Diskten Yerleştir - Gömülü.
 • Kare seçin Menü çubuğunda Dosya > Bağlı Yerleştir veya Gömülü Yerleştir seçeneğini belirleyin. Görünen iletişim kutusunda seçili kareye yerleştirmek istediğiniz bir görüntü seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi