Çok çeşitli Photoshop araçlarını kullanarak görüntülerinizdeki lekeleri onarabilir, dişleri beyazlatabilir, kırmızı göz görünümünü düzeltebilir ve diğer pek çok kusuru giderebilirsiniz.

Not:

Photoshop banknotları veya kağıt paraları açmayı ya da düzenlemeyi desteklemez. Bkz. Sahteciliği Önleme Sistemi (CDS).

Klonlama Kaynağı paneli hakkında

Klonlama Kaynağı paneli (Pencere > Klonlama Kaynağı), Klonlama Damga araçları veya Düzeltme Fırçası araçları için seçenekler içerir. Beş farklı örnek kaynağı ayarlayabilir ve farklı bir kaynağa her geçişinizde yeniden örnekleme yapmanıza gerek kalmadan hızlı şekilde birini seçebilirsiniz. Kaynağı belirli bir konuma klonlamanıza yardımcı olması için örnek kaynağınızın bir kaplamasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, örnek kaynağı, klonlama hedefinin boyutu ve yönüyle daha iyi eşleşmesi için ölçeklendirebilir veya döndürebilirsiniz.

Zaman çizelgesine dayalı animasyonlarda, Klonlama Kaynağı panelinin örnek kaynağı/animasyon karesi ile hedef video/animasyon karesi arasındaki kare ilişkisini belirlemeye yönelik seçenekleri de vardır. Ayrıca bkz. Video ve animasyon karelerinde içerik klonlama.

Klonlama Damgası aracıyla rötuşlama

Klonlama Damgası aracı  görüntünün bir bölümünü aynı görüntünün başka bir bölümü üzerine veya aynı renk moduna sahip herhangi bir açık belgenin başka bir bölümü üzerine boyar. Ayrıca, katmanın bir bölümünü başka bir katmanın üzerine de boyayabilirsiniz. Klonlama Damgası aracı görüntüdeki nesneleri çoğaltma veya hatayı giderme işlemlerinde kullanışlıdır.

Klonlama Damgası aracını video veya animasyon karelerinin içeriğini boyamak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca bkz. Video ve animasyon karelerinde içerik klonlama.

Klonlama Damgası aracını kullanmak için, piksellerini kopyalamak (klonlamak) ve başka bir alana boyamak istediğiniz alana bir örnekleme noktası ayarlarsınız. Boyamayı durdurduğunuz ve yeniden başlattığınızda en aslına uygun örnekleme noktasıyla boyamak için, Hizalı seçeneğini belirtin. Boyamayı kaç kez durdurduğunuza ve yeniden başlattığınıza bakılmaksızın ilk örnekleme noktasından başlayarak boyamak için Hizalı seçeneğinin seçimini kaldırın.

Klonlama alanının boyutu üzerinde size tam denetim sağlayan Klonlama Damgası aracıyla herhangi bir fırça ucunu kullanabilirsiniz. Boyanın klonlanan alana nasıl uygulanacağını denetlemek için opaklık ve akış ayarlarını da kullanabilirsiniz.

Photoshop Klonlama Damga aracıyla görüntüde değişiklik yapma
Klonlama Damgası aracıyla görüntüde değişiklik yapma

 1. Klonlama Damgası aracını  seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda bir fırça ucu seçin ve karıştırma modu, opaklık ve akış için fırça seçeneklerini ayarlayın.
 3. Örneklenen piksellerin nasıl hizalanmasını istediğinizi ve belgenizdeki katmanlardan nasıl veri örneği alınacağını belirtmek için, seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden herhangi birini ayarlayın:

  Hizalı

  Farenin düğmesini bıraksanız bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden pikselleri aralıksız örnekler. Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.

  Örnek

  Belirttiğiniz katmanlardan verileri örnekler. Etkin katmanla bunun altındaki görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Geçerli ve Altı'nı seçin. Yalnızca etkin katmandan örnekleme yapmak için Geçerli Katman'ı seçin. Tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Tüm Katmanlar'ı seçin. Ayarlama katmanları dışında tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için, Tüm Katmanlar'ı tıklatın ve Örnek açılır menüsünün sağındaki Ayarlama Katmanlarını Yoksay simgesini tıklatın.

 4. Örnekleme noktasını ayarlamak için işaretçiyi açık görüntülerden birine konumlandırın ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  Not:

  Bir ayarlama katmanı üzerinde çalışmadığınızdan emin olun. Klonlama Damgası aracı, ayarlama katmanları üzerinde çalışmaz.

 5. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde klonlama kaynağı düğmesini tıklatın ve ek örnekleme noktasını ayarlayın.

  En çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz belgeyi kapatana kadar korur.

 6. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klonladığınız kaynağı ölçeklemek veya döndürmek için, W (genişlik), H (yükseklik) değerini veya döndürme derecelerini  girin.
  • Kaynağın yönünü tersine çevirmek için (göz gibi özellikleri yansıtmada kullanılan iyi bir yöntemdir), Yatay Çevir veya Dikey Çevir düğmelerini kullanın.
  • Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster'i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin.

  Not:

  Kaplamayı fırça boyutuna iliştirmek için İliştirildi seçeneğini seçin.

 7. Görüntünün düzeltmek istediğiniz alanı üzerinde sürükleyin.

Klonlama ve düzeltme için örnek kaynakları ayarlama

Klon Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını kullanarak geçerli belgedeki veya Photoshop'ta açık herhangi bir belgedeki kaynakları örnekleyebilirsiniz.

Video veya animasyon klonlarken, boyamakta olduğunuz geçerli karede örnekleme noktaları ayarlayabileceğiniz gibi, başka bir video katmanında veya başka bir açık belgede yer alan bir karede dahi olsa kaynakları örnekleyebilirsiniz.

Klonlama Kaynağı panelinde bir kerede en çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz belgeyi kapatana kadar korur.

 1. Video veya animasyon karelerini klonlamak için Animasyon panelini açın (video veya animasyon karelerini klonlamıyorsanız 2. adıma geçin). Zaman çizelgesi animasyon seçeneğini belirtin ve geçerli zaman göstergesini örneklemek istediğiniz kaynağı içeren kareye taşıyın.

 2. Örnekleme noktası ayarlamak için, Klonlama Damgası aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak açık belge pencerelerinden herhangi birini tıklatın.
 3. (İsteğe bağlı) Başka bir örnekleme noktası ayarlamak için Klonlama Kaynağı panelinde farklı bir Klonlama Kaynağı düğmesini tıklatın.

  Başka bir örnekleme noktası ayarlayarak Klonlama Kaynağı düğmesinin örnekleme kaynağını değiştirebilirsiniz.

Örnek kaynağını ölçeklendirme veya döndürme

 1. Klonlama Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını seçin ve bir ya da birden çok kaynak örneği ayarlayın.
 2. Klonlama Kaynağı panelinde bir klon kaynağı seçip ardından aşağıdakilerden birini yapın:
  • Örnek kaynağını ölçeklendirmek için, G (genişlik) veya Y (yükseklik) değeri olarak bir yüzde girin ya da G veya Y'yi kullanın. Varsayılan ayar oranların kısıtlanmasıdır. Boyutları bağımsız olarak ayarlamak veya kısıtlama seçeneğini geri yüklemek için, Boyut Oranlarını Koru düğmesini  tıklatın.
  • Örnek kaynağını döndürmek için, bir derece değeri girin veya Klonlama Kaynağını Döndür simgesini  kullanın.
  • Örnek kaynağını orijinal boyutuna ve yönüne sıfırlamak için Dönüştürmeyi Sıfırla düğmesini  tıklatın.

Örnek kaynağı kaplama seçeneklerini ayarlama

Klonlama Damgası ve Düzeltme Fırçası araçlarıyla boyarken kaplamayı ve altındaki görüntüleri daha iyi görmek için örnek kaynağı kaplama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Not:

Klonlama Damgası aracıyla boyarken kaplamayı geçici olarak görüntülemek için Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşlarına basın. Fırça geçici olarak Kaynak Kaplamasını Taşı aracına dönüşür. Kaplamayı sürükleyerek başka bir konuma taşıyın.

 1. Klonlama Kaynağı panelinde, Kaplamayı Göster'i seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Boya konturları eklerken kaplamayı gizlemek için Otomatik Gizle'yi seçin.
  • Kaplamayı fırça boyutuna kırpmak için Kırpılmış seçeneğini etkinleştirin.
  • Kaplamanın opaklığını ayarlamak için, Opaklık metin kutusuna bir yüzde değeri girin.
  • Kaplamanın görünümünü ayarlamak için, Klonlama Kaynağı panelinin alt kısmındaki açılır menüde Normal, Koyulaştır, Açıklaştır veya Fark karıştırma modunu seçin.
  • Kaplamadaki renkleri ters çevirmek için Ters Çevir'i seçin.

  Not:

  Kaynak kaplamayla altındaki görüntüde birbirinin aynı olan alanları hizalamaya yardımcı olması için, Opaklık değerini %50 olarak ayarlayın, Ters Çevir'i seçin ve Kırpılmış'ın seçeneğini kaldırın. Eşleşen görüntü alanları hizalandığında düz gri renkte görünür.

Klonlama kaynağı kenardan uzaklığını belirtme

Klonlama Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını kullanırken, örneklenen kaynakla hedef görüntünün herhangi bir yerini boyayabilirsiniz. Kaplama seçenekleri, boyamak istediğiniz yeri görselleştirmenize yardımcı olur. Ancak, örnekleme noktasına göre belirli bir konumu boyarsanız, x ve y pikseli kenardan uzaklığını belirtebilirsiniz.

 1. Klonlama Kaynağı panelinde kullanmak istediğiniz kaynağı seçin ve Kenardan Uzaklık seçeneğine x ve y piksel değerlerini girin.

Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama

Not: Photoshop CC 2015.5 sürümünden başlamak üzere, Düzeltme Fırçası aracı için eski Photoshop CC 2014 davranışına dönme seçeneğine sahipsiniz. Tercihler > Araçlar > Düzeltme Fırçası için Eski Düzeltme Algoritmasını Kullan seçeneklerini belirleyin. Photoshop sürüm geçmişi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yeni özelliklerin özeti.

Düzeltme Fırçası aracı, çevredeki görüntü içinde gözden kaybolmalarını sağlayarak kusurları gidermenize olanak tanır. Klonlama aracı gibi Düzeltme Fırçası aracını da, görüntü veya desenden alınmış örneklenen piksellerle boyamak için kullanırsınız. Bununla birlikte, Düzeltme Fırçası aracı örneklenen piksellerin dokusunu, aydınlatmasını, saydamlığını ve gölgelemesini de düzeltilmekte olan piksellerle eşleştirir. Sonuç olarak, onarılan pikseller görüntünün kalan kısmıyla ayırt edilemeyecek şekilde karışır.

Düzeltme Fırçası aracı video veya animasyon karelerine uygulanabilir. Eylem halinde Düzeltme Fırçası ile ilgili örnekler ve ipuçları için bkz. Photoshop'ta Düzeltme Fırçası İle İlgili Örnekler.

Photoshop Örneklenmiş pikseller ve düzeltilen görüntü
Örneklenmiş pikseller ve düzeltilen görüntü

 1. Düzeltme Fırçası aracını  seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda fırça örneğini tıklatın ve açılır panelde fırça seçeneklerini ayarlayın:

  Not:

  Basınca duyarlı dijital tablet kullanıyorsanız, darbe yönü üzerinde düzeltme fırçasının boyutunu değiştirmek için Boyut menüsünden bir seçenek belirtin. Kalem basıncında çeşitleme temelini oluşturmak için Kalem Basıncı'nı seçin. Kalem parmak tekerinin konumunda çeşitleme temelini oluşturmak için Stilus Tekeri'ni seçin. Boyutu değiştirmek istemiyorsanız Kapalı'yı seçin.

  Mod

  Karıştırma modunu belirtir. Yumuşak kenarlı bir fırça kullanırken fırçanın kenarlarındaki pürüzleri, film grenini ve dokuyu korumak için Değiştir'i seçin.

  Kaynak

  Pikselleri onarmak için kullanılacak kaynağı belirtir. Geçerli görüntüden pikselleri kullanmak için Örneklendi veya bir desenden pikseller kullanmak için Desen. Desen'i seçtiyseniz, Desen açılır menüsünden bir desen seçin.

  Hizalı

  Farenin düğmesini bıraksanız bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden pikselleri aralıksız örnekler. Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.

  Örnek

  Belirttiğiniz katmanlardan verileri örnekler. Etkin katmanla bunun altındaki görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Geçerli ve Altı'nı seçin. Yalnızca etkin katmandan örnekleme yapmak için Geçerli Katman'ı seçin. Tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Tüm Katmanlar'ı seçin. Ayarlama katmanları dışında tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için, Tüm Katmanlar'ı tıklatın ve Örnek açılır menüsünün sağındaki Ayarlama Katmanlarını Yoksay simgesini tıklatın.

  Dağıtma

  Yapıştırılan bölgenin çevreleyen görüntüyle ne kadar çabuk uyum sağladığını denetler. Grenli veya ince detaylı görüntüler için daha düşük bir değer, yumuşak görüntüler içinse daha yüksek bir değer seçin.

 3. Örnekleme noktasını ayarlamak için işaretçiyi görüntünün bir alanına konumlandırın ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  Not:

  Bir görüntüden örnekleme yapıyor ve başka bir görüntüye uyguluyorsanız, görüntülerden biri Gri Tonlama modunda olmadığı sürece her iki görüntünün de aynı renk modunda olması gerekir.

 4. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde klonlama kaynağı düğmesini tıklatın ve ek örnekleme noktasını ayarlayın.

  En çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz düzenlediğiniz belgeyi kapatana kadar anımsar.

 5. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde, istediğiniz örneklenen kaynağı seçmek için klon kaynağı düğmelerinden birini tıklatın.
 6. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klonladığınız kaynağı ölçeklemek veya döndürmek için, W (genişlik), H (yükseklik) değerini veya döndürme derecelerini  girin.
  • Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster'i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin.
 7. Görüntünün içinde sürükleyin.

  Fare düğmesini bıraktığınızda, örneklenen pikseller varolan piksellerle karıştırılır.

Not:

Düzeltmek istediğiniz alanın kenarlarında güçlü bir kontrast varsa, Düzeltme Fırçası aracını kullanmadan önce bir seçim yapın. Seçim, düzeltmek istediğiniz alandan büyük olmalı ve kontrast yapan piksellerin sınırını tam olarak izlemelidir. Düzeltme Fırçası aracıyla boyarken, seçim dıştan gelen renklerin içeri taşmasını engeller.

Nokta Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama

Nokta Düzeltme Fırçası aracı fotoğraflarınızdaki lekeleri ve diğer hataları hızla giderir. Nokta Düzeltme Fırçası, Düzeltme Fırçası'na benzer biçimde çalışır: Görüntü veya desenden örneklenen piksellerle boyar ve örneklenen piksellerin dokusunu, ışığını, saydamlığını ve gölgelendirmesini düzeltilmekte olan piksellerle eşleştirir. Düzeltme Fırçasından farklı olarak Nokta Düzeltme Fırçası örnek nokta belirlemenizi gerektirmez. Nokta Düzeltme Fırçası rötuşlanan alanın çevresinden otomatik olarak örnek toplar.

Photoshop Nokta Düzeltme Fırçası
Leke gidermek için Nokta Düzeltme Fırçasını kullanma

Not:

Geniş bir alanı rötuşlamanız gerekiyorsa veya kaynak örnekleme için daha fazla denetime gerek duyuyorsanız, Nokta Düzeltme Fırçası yerine Düzeltme Fırçasını kullanabilirsiniz.

 1. Araç kutusundan Nokta Düzeltme Fırçası aracını  seçin. Gerekiyorsa, gizli araçları göstermek ve seçiminizi yapmak için Düzeltme Fırçası aracını, Yama aracını ya da Kırmızı Göz aracını tıklatın.
 2. Seçenekler çubuğundan bir fırça boyutu seçin. Tüm alanı tek bir tıklatmayla kapsayabilmeniz için onarmak istediğiniz alandan biraz daha geniş bir fırça en uygunudur.
 3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğundaki Mod menüsünden bir karıştırma modu seçin. Yumuşak kenarlı bir fırça kullanırken fırçanın kenarlarındaki pürüzleri, film grenini ve dokuyu korumak için Değiştir'i seçin.
 4. Seçenekler çubuğundan bir Tip seçeneği belirleyin:

  Yakınlık Eşleşmesi

  Yama olarak kullanılacak alan bulmak için seçimin kenarlarının çevresindeki pikselleri kullanır.

  Doku Oluştur

  Doku oluşturmak için seçimin içindeki pikselleri kullanır. Doku işe yaramazsa ikinci kez alanda sürüklemeyi deneyin.

  İçeriğe Uygun

  Seçimi tamamen doldurmak için yakındaki görüntü içeriğini karşılaştırır. Bu sırada, gölge ve nesne kenarları gibi önemli ayrıntıları gerçekçi bir şekilde korur.

  Not:

  İçeriğe Uygun seçeneği için daha büyük ve hassas bir seçim oluştururken Düzenle > Doldur komutunu kullanın. (Bkz. İçeriğe uygun, desen veya geçmiş dolguları.)

 5. Tüm görünür katmanlardan veri örneklemek için seçenekler çubuğunda Tüm Katmanları Örnekle'yi seçin. Yalnızca bir etkin katmandan örneklemek için Tüm Katmanları Örnekle'nin işaretini kaldırın.
 6. Onarmak istediğiniz alanı tıklatın ya da daha büyük bir alandaki hataları düzgünleştirmek için tıklatın ve sürükleyin.

Video | Retouching cars in Photoshop (Photoshop'ta otomobillere rötuş yapma)

Video | Retouching cars in Photoshop (Photoshop'ta otomobillere rötuş yapma)
Photoshop'ta otomobil resimlerine nasıl rötuş yapabileceğinizi öğrenin
Scott Kelby

Alanı yamalama

Yama aracı, seçili bir alanı başka bir alana ya da desene ait piksellerle onarmanızı sağlar. Düzeltme Fırçası aracı gibi Yama aracı da örneklenen piksellerin dokusunu, ışığını ve gölgelendirmesini kaynak piksellerle eşleştirir. Yama aracını ayrıca görüntünün yalıtılmış alanlarını klonlamak için de kullanabilirsiniz. Yama aracı kanal başına 8 bit ya da 16 bitlik görüntülerde kullanılabilir.

Not:

Görüntüdeki piksellerle onarırken en iyi sonuçları almak için küçük bir alan seçin.

İçeriğe Uygun Yama aracı seçeneklerinin kullanılmasıyla ilgili bilgi için bkz. İçeriğe Uygun Yama ve Taşıma.

Photoshop Yama aracı
Yama aracını pikselleri değiştirmek için kullanma

Photoshop Yamalı görüntü
Yamalı görüntü

Örneklenen pikselleri kullanarak alanı onarma

 1. Yama aracını  seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Onarmak istediğiniz alanı seçmek için görüntünün içinde sürükleyin ve seçenekler çubuğunda Kaynak'ı seçin.
  • Kendisinden örnekleme yapmak istediğiniz alanı seçmek için görüntünün içinde sürükleyin ve seçenekler çubuğunda Hedef'i seçin.

  Not:

  Yama aracını seçmeden önce de seçim yapabilirsiniz.

 3. Seçimi ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varolan seçime eklemek için Shift tuşu basılıyken görüntünün içinde sürükleyin.
  • Varolan seçimden çıkarmak için Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşu basılıyken görüntünün içinde sürükleyin.
  • Varolan seçimle kesişen bir alanı seçmek için Alt+Shift (Windows) ya da Option+Shift (Mac OS) tuşu basılıyken görüntünün içinde sürükleyin.
 4. Örneklenmiş alandan saydam arka planlı bir desen ayıklamak için Saydam'ı seçin. Hedef alanını örneklenmiş alanla tamamen değiştirmek istiyorsanız bu seçeneği kaldırınız.

  Not:

  Saydam seçeneği belirgin dokulara sahip olan, kesintisiz veya degradeli arka planlarda etkisini en iyi şekilde çalışır (örneğin mavi gökyüzündeki bir kuş).

 5. Yapıştırılan bölgenin çevreleyen görüntüyle ne kadar çabuk uyum sağladığını denetlemek için Dağıtma kaydırıcısını ayarlayın. Grenli veya ince detaylı görüntüler için daha düşük bir değer, yumuşak görüntüler içinse daha yüksek bir değer seçin.

 6. İşaretçiyi seçimin içine getirin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçenekler çubuğunda Kaynak seçiliyse seçim kenarlığını kendisinden örnekleme yapmak istediğiniz alana sürükleyin. Fare düğmesini serbest bıraktığınızda orijinal olarak seçilen alanlar örneklenen piksellerle yamanır.
  • Seçenekler çubuğunda Hedef seçiliyse seçim kenarlığını yama uygulamak istediğiniz alana sürükleyin. Fare düğmesini serbest bıraktığınızda yeni seçilen alanlar örneklenen piksellerle yamanır.

Alanı desen kullanarak onarma

 1. Yama aracını  seçin.
 2. Onarmak istediğiniz alanı seçmek için görüntünün içinde sürükleyin.

  Not:

  Yama aracını seçmeden önce de seçim yapabilirsiniz.

 3. İstenirse, seçimi ayarlamak ve saydam arka planlı bir desen dokusu uygulamak için yukarıdaki 3 ve 4. adımlarda yapılması gerekenleri bitirin.
 4. Seçenekler çubuğunda Desen panelinden bir desen seçin ve Deseni Kullan'ı tıklatın.

Kırmızı göz giderme

Video | Removing red eye and whitening teeth (Kırmızı gözü ortadan kaldırma ve dişleri beyazlatma)

Video | Removing red eye and whitening teeth (Kırmızı gözü ortadan kaldırma ve dişleri beyazlatma)
Photoshop Baş Ürün Yöneticisi Bryan O'Neil Hughes, Photoshop Playbook'un bu bölümünde kırmızı gözün nasıl kaldırılacağını ve dişlerin nasıl beyazlatılacağını gösteriyor.
Bryan O'Neil Hughes

Kırmızı Göz aracı, insanların ve hayvanların flaş kullanılarak çekilmiş fotoğraflarındaki kırmızı gözü kaldırır.

 1. RGB Renk modunda Kırmızı Göz aracı  seçili hale getirilir. (Kırmızı Göz aracı, Nokta Düzeltme Fırçası aracı ile aynı gruptadır. Bir gruptaki ek araçları görüntülemek için, o aracı basılı tutun.)
 2. Kırmızı gözün içinde tıklatın. Sonuçtan memnun kalmazsanız düzeltmeyi geri alın, seçenekler çubuğunda aşağıdaki seçeneklerden bir ya da daha fazlasını belirleyin ve kırmızı gözü tekrar tıklatın:

  Göz Bebeği Boyutu

  Kırmızı Göz aracının etkilediği alanı büyütür ya da küçültür.

  Koyulaştırma Miktarı

  Düzeltmenin koyuluğunu ayarlar.

Not:

Kamera flaşının öznenin retinasındaki yansıması kırmızı göz sorununa neden olur. Az ışıklı bir odada resim çektiğinizde bununla daha sık karşılaşırsınız çünkü gözün irisi sonuna kadar açıktır. Kırmızı gözü önlemek için kameranın kırmızı göz azaltma özelliğini kullanın. Ya da daha iyisi, kameraya objektiften oldukça uzakta bir konuma takabileceğiniz ayrı bir flaş birimi kullanın.

Video | Light correction & removing unwanted objects (Işık düzeltme ve istenmeyen nesneleri kaldırma)

Video | Light correction & removing unwanted objects (Işık düzeltme ve istenmeyen nesneleri kaldırma)
Photoshop Baş Ürün Yöneticisi Bryan O'Neil Hughes, istenmeyen nesnelerin nasıl kaldırılacağını ve öznelerin ışıklılığını ve renk sıcaklığını eşitlemek üzere fırçaya dayalı renk soldurmanın nasıl kullanılacağını açıklıyor.
Adobe Photoshop

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi