Çift tonlar hakkında

Photoshop’ta, çift ton aynı zamanda tek ton, üçlü ton ve dörtlü tonu da belirtir. Tek tonlar tek, siyah olmayan mürekkeple yazdırılmış gri tonlu görüntülerdir. Çift tonlar, üçlü tonlar ve dörtlü tonlar iki, üç, dört mürekkeple yazdırılmış gri tonlu görüntülerdir. Bu görüntülerde, renk tonlu grileri oluşturmak için farklı gri gölgelerinden çok renkli mürekkepler kullanılır.

Çift tonlar gri tonlu görüntünün ton aralığını artırır. Gri tonlu üretim 256 düzele kadar gri renk görüntüleyebilse de, baskı makinesi mürekkep başına yalnızca 50 düzey gri üretebilir. Bu nedenle, yalnızca siyah mürekkeple yazdırılmış gri tonlu görüntü aynı görüntünün her biri 50 düzey gri üreten iki, üç veya dört mürekkeple yazdırılmış haline göre daha kaba görünüşlüdür.

Bazen çift tonlar, siyah gölgeler, gri de orta ton ve vurgular için olmak üzere siyah ve gri mürekkep kullanılarak yazdırılır. Daha sık olarak, çift tonlar açık ton renk için renkli mürekkep kullanılarak yazdırılır. Bu teknik hafif renk tonlu bir görüntü oluşturup bu görüntünün dinamik aralığını gözle görülür şekilde artırır. Çift tonlar vurgu için kullanılan spot renkli (PANTONE Color gibi) iki renkli yazdırma işleri içir idealdir.

Çift tonlar farklı düzeylerde gri elde etmek için farklı renkler kullandığından Photoshop'ta tek kanallı, 8 bit gri tonlu görüntüler gibi davranır. çift Ton modunda tek tek görüntü kanallarına doğrudan erişiminiz yoktur (RGB, CMYK ve Lab modlarında olduğu gibi). Bunun yerine eğrileri Çift Ton Seçenekleri iletişim kutusundaki eğrilerle işlersiniz.

Görüntüyü çift tonluya dönüştürme

 1. Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçerek görüntüyü gri tonlamalıya dönüştürün. Yalnızca 8 bit gri tonlamalı görüntüler çift tonluya dönüştürülebilir.
 2. Görüntü > Mod > Çift Ton'u seçin.
 3. Çift Ton Seçenekleri iletişim kutusunda görüntünün önizlemesini görmek için Önizleme'yi seçin.
 4. Tür seçeneği için Tek Ton, Çift Ton, Üç Ton ve Dört Tonlu'yu seçin.
 5. Renk seçiciyi açmak için renk kutusunu (düz kare), ardından da Renk Kitaplıkları düğmesini tıklatın, iletişim kutusundan mürekkep kitabını ve rengi seçin.

  Not:

  Tam doygun renkler üretmek için en koyu en üstte, en açık en altta olmak üzere mürekkepleri azalan sırada belirtin.

 6. Renkli mürekkep kutusunun yanındaki eğri kutusunu tıklatıp her mürekkep rengi için çift ton eğrisini ayarlayın.
 7. Gerekiyorsa üst baskı renklerini ayarlayın.
 8. Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Çift ton efektini görüntünün yalnızca bir bölümüne uygulamak için çift ton görüntüyü Çok Kanallı moduna dönüştürün; böylece çift ton eğrileri spot renk kanallarına dönüşür. Artık, standart gri tonlu olarak yazdırılmasını istediğiniz alanlarla ilgili spot renk kanalının bir bölümünü silebilirsiniz.

Çift ton eğrisini verilen mürekkep için değiştirme

Çift ton görüntüde her mürekkebin rengin gölgeler ve açıkonlarda nasıl dağılacağını belirten ayrı eğrisi vardır. Bu eğri orijinal görüntüdeki her gri tonlu değeri belirli bir mürekkep yüzdesiyle eşleştirir.

 1. Ayarların önizlemesini görüntülemek için Çift Ton Seçenekleri iletişim kutusundan Önizleme seçeneğini belirleyin.
 2. Mürekkep rengi kutusunun yanındaki eğri kutusunu tıklatın.

  Varsayılan çift ton eğrisi düz bir köşegen çizgidir; orijinal görüntüdeki gri ton değerlerinin mürekkebin eşit yüzdesiyle eşleştiğini belirtir. Bu ayarda, %50 orta ton piksel mürekkebin %50 renk tonuyla elde edilmiştir, %100 gölge %100 renkle elde edilmiştir vb.

 3. Grafikteki bir noktayı sürükleyerek veya farklı mürekkep yüzdeleri için değer girerek her mürekkeple ilgili çift ton eğrisini ayarlayın.
  • Eğri grafiğinde yatay eksen vurgulardan (solda) gölgelere (sağda) doğru hareket eder. Dikey ekseni hareket ettirmenizle birlikte mürekkep yoğunluğu artar. Eğride en çok 13 nokta belirtebilirsiniz. Eğri boyunca iki değer belirttiğinizde Photoshop ara değerleri hesaplar. Eğriyi ayarladıktan sonra yüzde metin kutuları otomatik olarak değerlerle doldurulur.

  • Metin kutusuna girdiğiniz değer, orijinal görüntüdeki gri ton değerlerini temsil etmekte kullanılan mürekkep renginin yüzdesini belirtir. Örneğin, %100 metin kutusuna 70 girerseniz %100 gölge yazdırmak için bu mürekkebin %70 renk tonu kullanılır.

 4. Çift Ton Eğrisi iletişim kutusunda oluşturulan eğrileri kaydetmek için bu iletişim kutusundaki Kaydet'i tıklatın.
 5. Bu eğrileri veya Eğriler iletişim kutusunda oluşturulan (İsteğe Bağlı Eşlem seçeneği kullanılarak oluşturulanlar dahil) eğrileri yüklemek için Yükle'yi tıklatın.

  Çift ton görüntülerle çalışırken mürekkep yüzdelerini görüntülemek için Bilgi panelini kullanabilirsiniz. Görüntü yazdırıldığında hangi mürekkep yüzdesinin uygulanacağını saptamak için gösterge modunu Gerçek Renk olarak ayarlayın. Bu değerler Çift Ton Eğrisi iletişim kutusuna girdiğiniz değişiklikleri yansıtır.

Üst baskı renklerini belirtme

Üst baskı renkleri birbirinin üstüne yazdırılan ekrandan kaldırılmış iki mürekkeptir. Örneğin, sarı mürekkep üzerine siyan mürekkep yazdırdığınızda yeşil üst baskı rengi elde edilir. Mürekkeplerin yazdırıldığı sıra kadar mürekkep ve kağıttaki değişiklikler de belirgin bir şekilde elde edilen sonuçları etkiler.

Yazdırıldığında renklerin nasıl görüneceğini tahmin etmek için üst baskı uygulanmış mürekkeplerin basılı örneğini kullanın ve ekran görüntünüzü buna göre ayarlayın. Bu ayarlamanın üst baskı renklerini yazdırıldığında değil, ekranda nasıl göründüğünü etkilediğini unutmayın. Bu renkleri ayarlamadan önce monitörünüzü kalibre ettiğinizden emin olun.

Üst baskı renklerinin görüntüsünü ayarlama

 1. Görüntü > Mod > Çift Ton'u seçin.
 2. Üstüne Yazdırma Renkleri'ni tıklatın. Üstüne Yazdırma Renkleri iletişim kutusu yazdırıldığında birleştirilmiş renklerin nasıl görüneceğini gösterir.
 3. Ayarlamak istediğiniz renk birleşimine ait renk örneğini tıklatın.
 4. Renk Seçici'den istediğiniz rengi seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Renk birleşiminden memnun kalana kadar adım 3 ve 4'ü tekrarlayın. Sonra Tamam'ı tıklatın.

Çift ton ayarlarını kaydetme ve yükleme

Bir dizi çift ton eğrisi. mürekkep ayarı ve üst baskı rengini kaydetmek için Çift Ton Seçenekleri iletişim kutusunda Kaydet düğmesini kullanın. Bir dizi çift ton eğrisi, mürekkep ayarı ve üst baskı rengini yüklemek için Yükle düğmesine basın. Bu ayarları daha sonra diğer gri tonlu görüntülere uygulayabilirsiniz.

Photoshop'ta birçok çift ton, üç ton ve dört ton eğrisi örnek kümeleri vardır. Bu kümelerde yaygın olarak kullanılan bazı eğriler ve renkler vardır. Kendi birleşimlerinizi oluştururken bu kümeleri başlangıç noktası olarak kullanın.

Çift ton görüntüye ait renkleri tek tek görüntüleme

Çift tonlar tak kanallı görüntüler olduğundan tek tek yazdırma mürekkeplerinizin ayarları nihai birleşik görüntünün parçası olarak görüntülenir. Bazı durumlarda, tek tek renklerin yazdırıldığında nasıl ayrılacağını görmek için tek tek "yazdırma kalıplarını" görüntülemek isteyebilirsiniz.

 1. Mürekkep renklerinizi belirttikten sonra Görüntü > Mod > Çok Kanallı'yı seçin.

  Görüntü, her kanal spot renk kanalı olarak Çok Kanallı moduna dönüşür. Her spot renk kanalı içeriği çift ton ayarlarını yansıtır; ancak, ekrandaki birleşik önizleme Çift ton modundaki önizleme kadar doğru olmaz.

  Not:

  Çok Kanallı modunda görüntüde değişiklik yaptığınızda orijinal çift ton durumuna dönemezsiniz (Geçmiş panelinde çift ton durumuna erişemediğiniz sürece). Tek tek yazdırma kalıplarında mürekkep dağılımı ve bunun etkisinin görünümünü ayarlamak için, Çok Kanallı moduna dönüştürmeden önce Çift Ton Eğrileri iletişim kutusunda ayarlamaları yapın.

 2. Kanallar panelinde incelemek için istediğiniz kanalı seçin.
 3. Çift Ton modunu döndürmek için Düzen > Çok Kanallı Geri Alınsın'ı seçin.

Çift ton yazdırma

Çift tonlar oluşturulduğunda mürekkeplerin yazdırıldığı sıranın ve kullandığınız ekran açılarının her ikisinin birden nihai çıktıda önemli etkileri olduğunu unutmayın. (Gerekirse, yazıcının RIP'si üzerindeki yarı ton ekran açılarını değiştirin.)

Ayrımları yazdırmak için çift ton görüntüleri CMYK'ya dönüştürmeniz gerekmez; Yazdır iletişim kutusunun (yazıcı seçeneklerini ayarlamaya yönelik) Renk Yönetimi bölümündeki Profil açılır menüsünde Renk Ayrımları'nı seçmeniz yeterlidir. CMYK moduna dönüştürme özel renkleri kendi CMYK eşdeğerlerine dönüştürür.

Çift tonlu görüntüleri başka uygulamalara dışa aktarma

çift ton görüntüyü sayfa düzeni uygulamasına aktarmak için öncelikle dosyayı EPS veya PDF formatında kaydetmek gerekir. (Ancak görüntüde spot renk kanalları varsa, bunu Çok Kanallı moduna dönüştürüp DCS 2.0 formatında kaydedin.) Uygun sonek kullanarak özel renklere ad vermeyi unutmayın; böylece içe aktarma uygulaması bunları tanıyacaktır. Aksi taktirde uygulama renkleri düzgün yazdıramaz veya görüntüyü hiç yazdıramaz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi