Bir görüntünün katmanlarını Katmanlar panelinden veya doğrudan belge penceresinden kolayca yeniden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca katmanları kilitleyerek koruyabilirsiniz.

Katmanların ve grupların yığın sırasını değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katmanlar panelinde katmanı veya grubu yukarı veya aşağı sürükleyin. Vurgulanan satır, katmanı veya grubu yerleştirmek istediğiniz yerde görüntülendiğinde farenin düğmesini serbest bırakın.

  • Katmanı gruba taşımak için katmanı grup klasörüne  sürükleyin. Grup kapalıysa, katman grubun altına yerleştirilir.

  • Katman veya grubu seçip Katman > Yerleştir'i belirleyin ve alt menüden bir komut seçin. Seçili öğe bir gruptaysa, komut grup içindeki yığınlama sırasına uygulanır. Seçili öğe bir grupta değilse, komut Katmanlar panelindeki yığınlama sırasına uygulanır.

  • Seçili katmanların sırasını tersine çevirmek için Katman > Yerleştir > Tersine Döndür'ü seçin. Seçili en az iki katmanınız yoksa, bu seçenekler soluk olarak görüntülenir.

  Not:

  Tanım olarak arka plan katmanı her zaman yığınlama sırasının altındadır. Bu nedenle En Alta Gönder komutu seçili öğeyi doğrudan arka plan katmanının üstüne yerleştirir.

Katmanların içeriğini taşıma

 1. Katmanlar panelinden taşımak istediğiniz nesnelerin bulunduğu katmanları seçin.
 2. Taşıma aracını seçin .

  Not:

  Taşımak istediğiniz katmanları doğrudan belge penceresinde seçebilirsiniz. Taşı aracındaki seçenekler çubuğunda Otomatik Seç'i, ardından da açılan menüden Katman'ı seçin. Birden fazla katmanı seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Gruptaki bir katmanı seçtiğinizde tüm grubu seçmek için Otomatik Seç'i, ardından da Grup'u seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belge penceresinde herhangi bir nesneyi seçili katmanlardan birine sürükleyin. (Katmandaki tüm nesneler birlikte taşınır.)

  • Nesneleri 1 piksel kaydırmak için klavyedeki bir ok tuşuna basın.

  • Nesneleri 10 piksel kaydırmak için Shift tuşunu basılı tutun ve klavyedeki bir ok tuşuna basın.

Katmanı döndürme

 1. Katmanlar panelinde döndürmek istediğiniz katmanı seçin.
 2. Görüntüde seçili bir şey varsa, Seç > Seçimi Kaldır'ı belirleyin.
 3. Düzen > Dönüştür > Döndür'ü seçin. Katmanın kenarlarını tanımlayan bir kutu (sınırlayıcı kutu olarak adlandırılır) görüntülenir.
 4. İşaretçiyi sınırlayıcı kutunun dışına taşıyın (işaretçi eğri, çift taraflı ok olur) ve ardından sürükleyin. Dönüşü 15  derecelik artışlarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.
 5. Sonuçtan memnun olduğunuzda, Enter (Windows) veya Return (Mac OS) tuşuna basın veya seçenekler çubuğunda onay işaretini tıklatın. Döndürme işlemini iptal etmek için Esc tuşuna basın veya seçenekler çubuğunda Dönüştürmeyi İptal Et'i tıklatın.

Katmanları kilitleme

İçeriklerini korumak için katmanları tamamen veya kısmi olarak kilitleyebilirsiniz. Örneğin, bitirdiğiniz zaman bir katmanı tamamen kilitleyebilirsiniz. Katman doğru saydamlık ve stillere sahipse ve konumlandırma üzerinde çalışmaya devam ediyorsanız, katmanı kısmi olarak kilitleyebilirsiniz. Katman kilitlendiğinde katmanın adının sağında kilit simgesi  görüntülenir. Katman tam olarak kilitlendiğinde kilit simgesi katı olarak, kısmi kilitlendiğinde oyuk olarak görüntülenir.

Katman veya grubun tüm özelliklerini kilitleme

 1. Katman veya grubu seçin.
 2. Katmanlar panelinde Tümünü Kilitle  seçeneğini tıklatın.

  Not:

  Kilitli gruptaki katmanlar, soluk bir kilit simgesi görüntüler.

Katmanı kısmi kilitleme

 1. Bir katman seçin.
 2. Katmanlar panelinde bir veya daha fazla kilit seçeneğini tıklatın.

  Saydam Pikselleri Kilitle 

  Katmanın opak kısımlarını düzenlemeyi sınırlar. Bu seçenek, Photoshop'un önceki sürümlerindeki Saydamlığı Koru seçeneğinin eşdeğeridir.

  Görüntü Piksellerini Kilitle 

  Boyama araçlarını kullanarak katmanın piksellerinde değişikliği engeller.

  Konumu Kilitle 

  Katmanın piksellerinin taşınmasını engeller.

  Not:

  Tür ve şekil katmanları için Saydamlığı Kilitle ve Görüntüyü Kilitle varsayılan olarak seçilidir ve seçimleri kaldırılamaz.

Seçili katmanlara veya bir gruba kilit seçeneklerini uygulama

 1. Birden fazla katman veya bir grup seçin.
 2. Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Katmanları Kilitle'yi veya Gruptaki Tüm Katmanları Kilitle'yi seçin.
 3. Kilit seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi