Renk profilleri hakkında

Kesin, tutarlı renk yönetimi için tüm renk aygıtlarınızda doğru ICC uyumlu profiller gerekir. Örneğin, doğru olmayan bir tarayıcı profiliyle mükemmel biçimde taranan görüntü, sadece tarayıcıyla görüntünün görüntülendiği program arasındaki farklılık nedeniyle başka bir programda yanlış görünebilir. Bu yanlış gösterim zaten başarılı olan bir görüntü üzerinde gereksiz, zaman alıcı ve büyük olasılıkla zarar verici "düzeltmeler" yapmanıza neden olabilir. Doğru bir profille, görüntüyü içe aktaran program aygıt farklılıklarını düzeltebilir ve taramanın gerçek renklerini görüntüleyebilir. Renk yönetimi sistemi aşağıdaki profil türlerini kullanır:

Monitör profilleri Monitörün şu anda rengi nasıl yeniden ürettiğini tanımlar. Monitörünüzde rengi doğru olarak görme tasarım işlemi sırasında renkle ilgili önemli kararlar almanızı sağladığından, bu ilk oluşturmanız gereken profildir. Monitörünüzde gördükleriniz belgenizdeki gerçek renkleri temsil etmiyorsa, renk tutarlılığını koruyamazsınız.

Girdi aygıtı profilleri Girdi aygıtının hangi renkleri yakalayabileceğini veya tarayabileceğini tanımlar. Dijital kameranız profil seçeneği sunuyorsa Adobe, Adobe RGB'yi seçmenizi önerir. Aksi takdirde, sRGB'yi kullanın (çoğu kamera için varsayılandır). İleri düzey kullanıcılar farklı ışık kaynakları için farklı profiller kullanmayı da düşünebilir. Tarayıcı profilleri için, bazı fotoğrafçılar tarayıcıda taranan her film türü veya markası için ayrı profiller oluşturur.

Çıktı aygıtı profilleri Masaüstü yazıcılar veya baskı makinesi gibi çıktı aygıtlarının renk uzayını tanımlar. Renk yönetimi sistemi belgedeki renkleri çıktı aygıtının renk uzayının gamutu içindeki renklerle doğru biçimde eşleştirmek için çıktı aygıtı profillerini kullanır. Çıktı profili aynı zamanda kağıt ve mürekkep türü gibi özel yazdırma koşullarını da dikkate almalıdır. Örneğin, parlak kağıt, mat kağıda göre farklı renk aralığını görüntüleyebilme özelliğine sahiptir.

Birçok yazıcı sürücüsü yerleşik renk profiliyle birlikte gelir. Özel profillere yatırım yapmadan önce bu profilleri denemek iyi bir fikirdir.

Belge profilleri Bir belgenin özel RGB veya CMYK renk uzayını tanımlar. Uygulama, belgeye profil atayarak veya belgeyi etiketleyerek belgedeki gerçek renk görünümlerinin tanımını sağlar. Örneğin, R=127, G=12, B=107 yalnızca farklı aygıtların farklı biçimde görüntüleyeceği numara kümesidir. Ancak Adobe RGB renk uzayıyla etiketlendiğinde bu numaralar gerçek rengi veya ışığın dalga boyunu belirtir; bu durumda, morun belirli bir tonunu belirtmektedir.    Renk yönetimi açık olduğunda, Adobe uygulamaları otomatik olarak Renk Ayarları iletişim kutusundaki Çalışma Alanı seçeneklerini temel alan bir profili yeni belgelere atar. Atanmış profilleri olmayan belgeler etiketsiz olarak bilinir ve yalnızca ham renk numaralarını içerir. Etiketsiz belgelerle çalışırken, Adobe uygulamaları renkleri görüntülemek ve düzenlemek için geçerli çalışma alanı profilini kullanır.

Profillerle renkleri yönetme

A. Profiller girdi aygıtının ve belgenin renk uzaylarını tanımlar. B. Profillerin açıklamalarını kullanarak renk yönetimi sistemi belgenin gerçek renklerini tanımlar. C. Monitörün profili renk yönetimi sistemine, belgenin sayısal değerlerini monitörün renk uzayına nasıl çevireceğini söyler. D. Çıktı aygıtının profilini kullanarak renk yönetimi sistemi belgenin sayısal değerlerini çıktı aygıtının renk değerlerine çevirir, böylece doğru renk görünümleri yazdırılır. 

Monitör kalibrasyonu ve nitelemesi hakkında

Profil oluşturma yazılımı monitörünüzü hem kalibre edebilir hem de niteleyebilir. Monitörünüzü kalibre etmek, monitörünüzü önceden tanımlanmış standartla uyumlu hale getirir; örneğin, monitörünüzün 5000 K (Kelvin) grafik sanatlar standart beyaz nokta renk sıcaklığını kullanarak rengi görüntüleyecek biçimde ayarlanması. Monitörünüzü nitelemek, monitörünüzün rengi yeniden nasıl ürettiğini tanımlayan bir profil oluşturur.

Monitör kalibrasyonu aşağıdaki video ayarlarının yapılmasını içerir:

Parlaklık ve kontrast Görüntü yoğunluğunun sırasıyla genel düzeyi ve aralığı. Bu parametreler aynı televizyonda olduğu gibi çalışır. Monitör kalibrasyonu yardımcı programı, kalibrasyon için en iyi parlaklık ve kontrast aralığını ayarlamanıza yardımcı olur.

Gama Orta ton değerlerinin parlaklığı. Monitörün ürettiği siyahtan beyaza değerler lineer değildir; değerlerin grafiğini oluşturursanız düz bir çizgi değil, bir eğri oluşur. Gama, siyah ve beyaz arasındaki eğrinin ortasındaki değeri tanımlar.

Fosfor CRT monitörlerinin ışığı yaymak için kullandıkları madde. Farklı fosforların farklı renk özellikleri vardır.

Beyaz nokta Monitörün üretebileceği en parlak beyazın rengi ve yoğunluğu.

Monitörünüzü kalibre etme ve profilini oluşturma

Monitörünüzü kalibre ettiğinizde, monitörünüzü bilinen bir belirtime uymak üzere ayarlarsınız. Monitörünüz kalibre edildikten sonra, profil oluşturma yardımcı programı renk profilini kaydetmenizi sağlar. Profil monitörün renk davranışını tanımlar; bu, monitörde hangi renklerin görüntülenip görüntülenemeyeceği ile bir görüntüdeki sayısal renk değerlerinin, renkleri doğru olarak görüntülenebilmesi için nasıl dönüştürüleceğinin tanımlanması anlamına gelir.

 
 
 1. Monitörünüzün en az yarım saattir açık olduğundan emin olun. Bu, ısınması ve daha tutarlı çıktı üretmesi için yeterli zamanı sağlar.
 2. Monitörünüzün binlerce veya daha fazla rengi görüntülediğinden emin olun. İdeal olarak, monitörünüzün milyonlarca rengi veya 24 bit ya da üstünü görüntülediğinden emin olun.
 3. Monitörünüzün masaüstündeki renkli arka plan desenlerini kaldırın ve masaüstünü nötr grileri görüntüleyecek biçimde ayarlayın. Belgeyi çevreleyen yoğun desenler veya parlak renkler rengin doğru algılanmasını etkileyebilir.
 4. Monitörünüzü kalibre etmek ve profilini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Windows işletim sisteminde, monitör kalibrasyonu yardımcı programını yükleyin ve kullanın.
  • Mac OS işletim sisteminde, System Preferences/Displays/Color sekmesinde yer alan Kalibre Et yardımcı programını kullanın.
  • En iyi sonuçları elde etmek için üçüncü taraf yazılımlarını ve ölçüm aygıtlarını kullanın. Genellikle, yazılımla birlikte kolorimetre gibi bir ölçüm aygıtı kullanma, bir alet monitörde görüntülenen renkleri insan gözünden çok daha doğru biçimde ölçebileceğinden daha doğru profiller oluşturabilir.

Not:

Monitörün performansı zaman içinde değişir ve azalır; her ay veya yaklaşık aralıklarla monitörünüzü yeniden kalibre edin ve profil oluşturun. Monitörünüzü bir standarda uygun biçimde kalibre etmenin zor veya imkansız olduğunu görürseniz, monitörünüz çok eskimiş veya soluklaşmış olabilir.

Birçok profil oluşturma yazılımı, yeni profili otomatik olarak monitörün varsayılan profili olarak atar. Monitör profilini el ile atamayla ilgili talimatlar için, işletim sisteminizin Yardım sistemine başvurun.

Renk profili yükleme

Renk profilleri çoğunlukla sisteminize bir aygıt eklendiğinde yüklenir. Bu profillerin doğruluğu (çoğunlukla genel profiller veya hazır profiller olarak adlandırılır) üreticiden üreticiye farklılık gösterir. Ayrıca servis sağlayıcınızdan aygıt profilleri edinebilir, profilleri Web'den yükleyebilir veya profesyonel profil oluşturma ekipmanı kullanarak özel profiller oluşturabilirsiniz.

 • Windows işletim sisteminde, profili sağ tıklatıp Profil Yükle'yi seçin. Diğer bir yöntem olarak profilleri WINDOWS\system32\spool\drivers\color klasörüne kopyalayın.
 • Mac OS'de, profilleri /Library/ColorSync/Profiles klasörüne veya /Users/[kullanıcıadı]/Library/ColorSync/Profiles klasörüne kopyalayın.

Renk profillerini yükledikten sonra Adobe uygulamalarını yeniden başlattığınızdan emin olun.

Renk profili gömme

Illustrator, InDesign veya Photoshop programlarında oluşturduğunuz bir belgeye renk profili gömmek için, belgeyi ICC profillerini destekleyen bir biçimde kaydetmeniz veya dışa aktarmanız gerekir.

 • Belgeyi aşağıdaki dosya formatlarından birinde kaydedin veya dışa aktarın: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Büyük Belge Formatı veya TIFF.
 • ICC profillerini gömmek için bir seçenek belirleyin. Bu seçeneğin tam adı ve konumu uygulamaya göre değişir. Ek talimatlar için Adobe Yardımı'na bakın.

Bir renk profilini gömme (Acrobat)

Renk profilini nesneye veya PDF'nin tamamına gömebilirsiniz. Acrobat, Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda tanımlandığı gibi, uygun profili PDF'teki seçili renk uzayına ekler. Daha fazla bilgi için Acrobat Yardım'daki renk dönüşümü konularına bakın.

Bir belgenin renk profilini değiştirme

Belgenin renk profilini değiştirmenizi gerektiren çok az durum vardır. Bunun nedeni uygulamanızın Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz ayarları temel alarak renk profilini otomatik olarak atamasıdır. Renk profilini el ile değiştirmeniz yalnızca, belgeyi farklı çıktı hedefleri için hazırlarken veya belgeye artık uygulanmasını istemediğiniz ilke davranışını düzeltirken gerekir. Profili değiştirme yalnızca ileri düzey kullanıcılar için önerilir.

Belgenin renk profilini aşağıdaki yöntemlerle değiştirebilirsiniz:

 • Yeni profil atayın. Belgedeki renk numaraları aynı kalır, ancak yeni profil, monitörünüzde görüntülenen renklerin görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir.
 • Belgede artık renk yönetimi olmaması için profili kaldırın.
 • (Acrobat, Photoshop ve InDesign) Belgedeki renkleri farklı bir profilin renk uzayına dönüştürün. Renk numaraları, orijinal renk görünümünü korumak için değiştirilir.

Renk profili atama veya kaldırma (Illustrator, Photoshop)

 1. Düzen > Profil Ata'yı seçin.
 2. Bir seçenek belirleyip Tamam'ı tıklatın:

Bu Belgede Renk Yönetimi Uygulama Mevcut profili belgeden kaldırır. Bu seçeneği yalnızca belgede renk yönetimi olmamasını istediğinizden eminseniz seçin. Belgeden profili kaldırdıktan sonra, renklerin görünümü uygulamanın çalışma alanı profilleri tarafından belirlenir.

Çalışan [renk modeli: çalışma alanı] Çalışma alanı profilini belgeye atar.

Profil Farklı bir profil seçmenize olanak tanır. Uygulama, renkleri profil uzayına dönüştürmeden yeni profili belgeye atar. Bu, monitörünüzde görüntülenen renklerin görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir.

Renk profili atama veya kaldırma (InDesign)

 1. Düzen > Profil Ata'yı seçin.
 2. RGB Profili ve CMYK Profili için şunlardan birini seçin:

  At (Geçerli Çalışma Alanını Kullan)
  Mevcut profili belgeden kaldırır. Bu seçeneği yalnızca belgede renk yönetimi olmamasını istediğinizden eminseniz seçin. Bir belgeden profili kaldırdıktan sonra, renklerin görünümü uygulamanın çalışma alanı profilleriyle belirlenir ve artık belgeye bir profil gömemezsiniz.

  Geçerli Çalışma Alanını Ata [çalışma alanı] Çalışma alanı profilini belgeye atar.

  Profil Ata Farklı bir profil seçmenize izin verir. Uygulama, renkleri profil uzayına dönüştürmeden yeni profili belgeye atar. Bu, monitörünüzde görüntülenen renklerin görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir.
 3. Belgenizdeki her grafik türü için bir görüntü oluşturma hedefi seçin. Her grafik türü için dört standart hedeften birini seçebilir veya Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlenmiş olan görüntü oluşturma hedefini kullanan Renk Ayarları Hedefini Kullan seçeneğini belirleyebilirsiniz. Görüntü oluşturma hedefleri hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da arama yapın.

  Grafik türleri şunları içerir:
  Düz Renk Hedefi InDesign yerel nesnelerindeki tüm vektör resimler (düz renk alanları) için görüntü oluşturma hedefini ayarlar.
  Varsayılan Görüntü Hedefi InDesign uygulamasında bulunan bitmap görüntüler için varsayılan görüntü oluşturma hedefini ayarlar. Tek tek görüntü esasına göre bu ayarı geçersiz kılmaya devam edebilirsiniz.
  Karıştırma Sonrası Hedefi Sayfadaki saydamlık etkileşimlerinden kaynaklanan renkler için görüntü oluşturma hedefini prova veya son renk uzayına ayarlar. Belgenizde saydam nesneler varsa, bu seçeneği kullanın.
 4. Belgedeki yeni profil atama etkilerini önizlemek için Önizleme'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Belge renklerini farklı bir profile dönüştürme (Photoshop)

 1. Düzen > Profile Dönüştür'ü seçin.
 2. Hedef Alan altında, belgenin renklerini dönüştürmek istediğiniz renk profilini seçin. Belge dönüştürülür ve bu yeni profille etiketlenir.
 3. Dönüştürme Seçenekleri altında, renk yönetimi alt yapısını, görüntü oluşturma hedefini, siyah nokta ve renk taklidi seçeneklerini belirtin (varsa). (Bkz. Renk dönüştürme seçenekleri.)
 4. Dönüştürmenin ardından belgenin tüm katmanlarını tek bir katmana düzleştirmek için Görüntüyü Düzleştir'i seçin.
 5. Belgedeki dönüşümün etkilerinin önizlemesini görüntülemek için Önizleme'yi seçin.

Belge renklerini Çok Kanallı, Aygıt Bağlantısı veya Soyut renk profilleri olarak dönüştürme (Photoshop)

 1. Düzen > Profile Dönüştür'ü seçin.
 2. Gelişmiş'i tıklatın. Aşağıdaki ek ICC profili türleri Hedef Alan altında bulunabilir:

Çok kanallı Dört renk kanalından fazlasını destekleyen profiller. Dört mürekkepten fazlasıyla yazdırıldığında bunlar yararlıdır.

Aygıt Bağlantısı Bir aygıt renk uzayından diğerine, işlem sırasında ara renk uzayı kullanmadan dönüşen profiller. Aygıt değerlerinin belirli eşlemeleri (%100 siyah gibi) gerektiğinde bunlar yararlıdır.

Soyut Özel görüntü efektlerine olanak tanıyan profiller. Soyut profillerin hem girdi hem de çıktı değerleri için LAB/XYZ değerleri olabilir; bunlar, istenen özel efekti oluşturmak amacıyla özel LUT oluşumunu etkinleştirir.

Not: Gri, RGB, LAB ve CMYK renk profilleri, Gelişmiş görünümünde kategoriye göre gruplandırılır. Bunlar, Temel görünümündeki Profil menüsünde birleştirilir.

 1. Belgedeki dönüşümün etkilerinin önizlemesini görüntülemek için Önizleme'yi seçin.  

Belge renklerini farklı bir profile dönüştürme (Acrobat)

Araçlar > Baskı Üretimi > Renkleri Dönüştür'ü kullanarak PDF'teki renkleri dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Acrobat Yardım'daki renk dönüşümü konularına bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi