Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Dilim Seçimi aracında  bir dilimi çift tıklatın. (Araç görünmüyorsa, Kırp veya Dilim aracını basılı tutun.)
 • Dilim Seçimi aracı etkinken, seçenekler çubuğunda Dilim Seçenekleri düğmesini  tıklatın. Bu yöntem Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda bulunmaz.

Dilim içerik türünü belirtme

HTML dosyasıyla dışa aktarılan dilim verilerinin web tarayıcısında nasıl görüneceğini belirtebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler, seçtiğiniz dilim türüne göre değişir.

 • Görüntü dilimleri görüntü verileri içerir. Bu varsayılan içerik türüdür.

 • Görüntü Yok türündeki dilimler metin veya düz renkle doldurulabilecek boş tablo hücreleri oluşturmanıza olanak tanır. Görüntü Yok türündeki dilime HTML metni girebilirsiniz. Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda Metin HTML'dir seçeneğini ayarlarsanız metin tarayıcıda görüntülenirken HTML olarak yorumlanır. Görüntü Yok türündeki dilimler görüntü olarak dışa aktarılmaz ve tarayıcıda önizlemeleri gösterilebilir.

Not:

Otomatik dilimler için seçeneklerin ayarlanması, bu dilimleri kullanıcı dilimlerine yükseltir.

 1. Bir dilim seçin. Photoshop'ta çalışıyorsanız, Dilim Seçimi aracıyla dilimi çift tıklatarak Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin.
 2. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunda, Tür açılır menüsünden bir dilim türü seçin.

Dilimi yeniden adlandırma

Görüntüye dilimler eklediğinizde, dilimleri içeriğine göre yeniden adlandırmayı yararlı bulabilirsiniz. Kullanıcı dilimleri varsayılan olarak Çıktı Ayarları iletişim kutusundaki ayarlara göre isimlendirilir. (Bkz. Web grafikleri için çıktı ayarları.)

 1. Bir dilim seçin ve Dilim Seçimi aracıyla bu dilimi çift tıklatarak Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunda, Ad metin kutusuna yeni bir ad yazın.

  Not:

  Ad metin kutusu, Görüntü Yok türündeki dilimin içeriği için kullanılamaz.

Dilim için arka plan rengi seçme

Dilimin saydam alanını (Görüntü dilimleri için) veya bütün alanını (Görüntü Yok türündeki dilimler için) doldurmak üzere bir arka plan rengi seçebilirsiniz.

Photoshop seçili arka plan rengini görüntülemez; arka plan rengi seçiminin etkisini görmek için tarayıcıda görüntünün önizlemesine bakmalısınız.

 1. Bir dilim seçin. Photoshop Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda çalışıyorsanız, Dilim Seçimi aracıyla dilimi çift tıklatarak Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin.
 2. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunda, Arka Plan Rengi açılır menüsünden bir arka plan rengi seçin. Yok, Örtü, Beyaz, Siyah veya Diğer'i seçin (Adobe Renk Seçici'yi kullanarak).

Dilime URL atanması, tüm dilim alanını sonuç web sayfasında bir bağlantıya dönüştürür. Kullanıcı bağlantıyı tıklattığında, web tarayıcısı belirtilen URL'ye ve hedef çerçeveye gider. Bu seçenek sadece Görüntü dilimlerinde kullanılabilir.

 1. Bir dilim seçin. Photoshop'ta çalışıyorsanız, Dilim Seçimi aracıyla dilimi çift tıklatarak Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin.
 2. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunda, URL metin kutusuna bir URL girin. Göreli bir URL veya mutlak (tam) URL girebilirsiniz. Mutlak URL girerseniz, doğru protokolü (örneğin, www.adobe.com değil http://www.adobe.com) eklediğinizden emin olun. Göreli ve tam URL'leri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bir HTML referansına bakın.
 3. İsterseniz, Hedef metin kutusuna hedef çerçevenin adını girin:

  _blank

  Orijinal tarayıcı penceresini açık bırakarak bağlantılı dosyayı yeni bir pencerede görüntüler.

  _self

  Bağlantılı dosyayı orijinal dosyayla aynı çerçevede görüntüler.

  _parent

  Bağlantıyı dosyayı kendi orijinal ana çerçeve kümesinde görüntüler. HTML belgesi çerçeveler içeriyorsa ve geçerli durumda olan bir alt çerçeveyse, bu seçeneği kullanın. Bağlantılı dosya geçerli ana çerçevede gösterilir.

  _top

  Geçerli çerçevelerin tümünü kaldırarak tarayıcı penceresinin tümünü bağlantılı dosyayla değiştirir. Ad, belgenin HTML dosyasında daha önce tanımlanan bir çerçeve adıyla uyuşmalıdır. Kullanıcı bağlantıyı tıklattığında, belirtilen dosya yeni bir çerçevede gösterilir.

  Not:

  Çerçeveler hakkında daha fazla bilgi için bir HTML başvurusuna bakın.

Tarayıcı mesajlarını ve Alt metnini belirtme

Tarayıcıda hangi mesajların gösterileceğini belirtebilirsiniz. Bu seçenekler yalnızca Görüntü dilimlerinde kullanılabilir ve yalnızca dışa aktarılan HTML dosyalarında gösterilir.

 1. Bir dilim seçin. Photoshop'ta çalışıyorsanız, Dilim Seçimi aracıyla dilimi çift tıklatarak Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin.
 2. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunda istediğiniz metni yazın.

  Mesaj Metni

  Seçili dilim veya dilimler için tarayıcının durum alanındaki varsayılan mesajı değiştirir. Varsayılan olarak, varsa dilimin URL'si görüntülenir.

  Alt Etiketi/Alt

  Seçili dilim veya dilimler için bir Alt etiketi belirler. Grafik olmayan tarayıcılarda dilim görüntüsü yerine Alt metni gösterilir. Ayrıca görüntü yüklenirken görüntünün yerinde gösterildiği gibi, bazı tarayıcılarda da araç ipucu olarak görüntülenir.

Dilime HTML metni ekleme

Görüntü Yok türünde bir dilim seçerseniz, sonuçta elde edilen web sayfasının dilim alanında görüntülenecek bir metin girebilirsiniz. Bu düz metin olabileceği gibi, standart HTML etiketleriyle formatlanmış bir metin de olabilir. Ayrıca, dikey ve yatay hizalama seçeneklerini belirtebilirsiniz. Belirli HTML etiketleri hakkında daha fazla bilgi için bir HTML referansına bakın.

Photoshop HTML metnini belge penceresinde görüntülemez; metnin önizlemesini görmek için bir web tarayıcısı kullanmalısınız. Metninizin web'de düzgün görüntülendiğini onaylamak için HTML metninin önizlemesine farklı tarayıcılarda, farklı tarayıcı ayarlarıyla ve farklı işletim sistemlerinde bakmaya dikkat edin.

Not:

Görüntü Yok türündeki dilimin içerdiği metin miktarı dışa aktarılan sayfanın mizanpajını etkileyebilir.

 1. Bir dilim seçin. Dilim Seçimi aracıyla dilimi çift tıklatarak Dilim Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin. Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda dilimi çift tıklatarak ek formatlama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
 2. Dilim Seçenekleri iletişim kutusunda, Dilim Türü menüsünden Görüntü Yok'u seçin.
 3. Metin kutusuna istediğiniz metni yazın.
 4. (Yalnızca Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusu) Metin HTML formatlama etiketleri içeriyorsa, Metin HTML'dir seçeneğini belirtin. Bu seçeneği belirtmezseniz, HTML etiketleri yoksayılır ve sonuçta elde edilen web sayfasında tüm metin formatlanmamış düz metin olarak gösterilir.
 5. (Yalnızca Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusu) İsterseniz, iletişim kutusunun Hücre Hizalama bölümündeki seçenekleri belirtin:

  Varsayılan

  Yatay hizalama için tarayıcının varsayılan ayarını kullanır.

  Sol

  Metni dilim alanının sol tarafına hizalar.

  Orta

  Metni dilim alanının ortasına hizalar.

  Sağ

  Metni dilim alanının sağ tarafına hizalar.

  Varsayılan

  Dikey hizalama için tarayıcının varsayılan ayarını kullanır.

  Üst

  Metni dilim alanının en üstüne hizalar.

  Satır Çizgisi

  Sonuçta elde edilen HTML tablosunun aynı satırındaki hücrelerde metnin ilk satırı için ortak bir satır taban çizgisi ayarlar. Satırdaki her hücrenin Satır Taban Çizgisi seçeneğini kullanması gerekir.

  Orta

  Metni dilim alanında dikey olarak ortalar.

  Alt

  Metni dilim alanının en altına hizalar.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi