Seçenekler çubuğunda belirtilen karıştırma modu, görüntüdeki piksellerin boyama veya düzenleme aracından nasıl etkileneceğini kontrol eder. Karıştırma modunun efektini görselleştirirken şu renklerin koşullarını dikkate alın:

  • Temel renk görüntüdeki orijinal renktir.

  • Karışım rengi, boyama veya düzenleme aracıyla uygulanan renktir.

  • Elde edilen renk, karıştırmadan elde edilen renktir.

Karıştırma Modlarının açıklamaları

Seçenekler çubuğundaki Mod açılır menüsünden seçin.

Not:

  • Karışım Modu açılır menüsünde farklı seçeneklere gözatarak görüntünüzde nasıl göründüklerine bakın. Photoshop, karışım modlarının canlı bir önizlemesini tuval üzerinde görüntüler.
  • Yalnızca normal, Erime, Koyulaştır, Çoğalt, Açıklaştır, Doğrusal Soldurma (Ekle), Fark, Ton, Doygunluk, Renk, Renk Parlaklığı, Daha Açık renk Ve Daha koyu renk karıştırma modları 32 bit görüntüler için kullanılabilir.

Normal

Elde edilen renk oluşturmak için her pikseli düzenler veya boyar. Bu, varsayılan moddur. (Bitmap haline getirilmiş veya dizinlenmiş renkli görüntüde çalıştığınızda Normal modu Eşik olarak adlandırılır.)

Erime

Elde edilen renk yapmak için her pikseli düzenler veya boyar. Bununla birlikte elde edilen renk, herhangi bir piksel konumundaki opaklığa bağlı olarak piksellerin temel renkle veya karışım rengiyle rastgele değişimidir.

Arka

Katmanın yalnızca saydam bölümünü düzenler veya boyar. Bu mod yalnızca Saydamlığı Kilitle seçimi kaldırılmış katmanlarda kullanılabilir ve asetat sayfasındaki saydam alanların arkasını boyamaya benzer.

Temizle

Saydam yapmak için her pikseli düzenler veya boyar. Bu mod Şekil araçlarında (dolgu bölgesi  seçili olduğunda), Boya Kovası aracında , Fırça aracında , Kurşun Kalem aracında , Dolgu komutunda ve Kontur komutunda kullanılabilir. Bu modu kullanabilmek için Saydamlığı Kilitle seçimi kaldırılmış bir katmanda olmalısınız.

Koyulaştır

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve elde edilen renk olarak temel veya karışım rengini (hangisi daha koyuysa) seçer. Karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilmez.

Çoğalt

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve temel rengi karışım rengiyle çoğaltır. Elde edilen renk her zaman daha koyu olan renktir. Siyah ile herhangi bir rengi çoğaltma siyah oluşturur. Beyazla herhangi bir rengi çoğaltma rengi değiştirmez. Siyah veya beyaz dışındaki bir renkle boyarken, boyama aracıyla yapılan başarılı darbeler gittikçe koyulaşan renkler üretir. Efekt, görüntü üzerine çok sayıda işaretleme kalemiyle çizim yapmaya benzer.

Renk Yanması

Her kanaldaki renk bilgisine bakar ve taban rengini, karışım rengini yansıtması için, aralarındaki kontrastı arttırarak koyulaştırır. Beyazla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Doğrusal Yanma

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve karışım rengini yansıtmak için parlaklığı azaltarak temel rengi koyulaştırır. Beyazla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Açıklaştır

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve elde edilen renk olarak temel veya karışım rengini (hangisi daha koyuysa) seçer. Karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilmez.

Ekran

Kanalın renk bilgilerine bakar ve temel renkle karışım renginin tersini çoğaltır. Elde edilen renk her zaman daha açık olan renktir. Siyah renkle tram uygulama rengi değiştirmez. Beyazla tram uygulama beyaz oluşturur. Efekt, çok sayıda fotoğraf slaytının birbirinin üzerine yansıtmayla benzerdir.

Renk Soldurma

Her kanaldaki renk bilgisine bakar ve taban rengini, karışım rengini yansıtması için, aralarındaki kontrastı azaltarak aydınlatır. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Doğrusal Soldurma (Ekle)

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve karışım rengini yansıtmak için parlaklığı arttırarak temel rengi açar. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Kaplama

Temel renge bağlı olarak renkleri çoğaltır veya tram uygular. Desenler veya renkler, temel rengin vurgularını ve gölgelerini korurken mevcut pikselleri kaplar. Temel renk değiştirilmez ancak orijinal rengi açıklığını veya koyuluğunu yansıtmak için karışım rengiyle karıştırılır.

Yumuşak Işık

Karışım rengine bağlı olarak renkleri koyulaştırır veya açar. Efekt, görüntüde dağıtılmış projektörün parlamasına benzer. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, görüntü soldurulmuş gibi aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, görüntü yanmış gibi koyultur. Saf beyaz veya siyahla boyama, belirgin biçimde daha koyu veya açık alan oluşturur ancak saf siyah veya beyaz ile sonuçlanmaz.

Sert Işık

Karışım rengine bağlı olarak renkleri çoğaltır veya tram uygular. Efekt, görüntüde projektörün şiddetli parlamasına benzer. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, görüntü tram uygulanmış gibi aydınlatılır. Bu, görüntüye vurgular eklemede kullanışlıdır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, görüntü çoğaltılmış gibi koyultur. Bu, görüntüye gölgeler eklemede kullanışlıdır. Saf siyah veya beyazla boyama, saf siyah veya beyazla sonuçlanır.

Canlı Işık

Karışım rengine bağlı olarak, kontrastı arttırarak veya azaltarak renkleri yakar veya soluklaştırır. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, kontrast azaltılarak görüntü aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, kontrast artırılarak görüntü koyultur.

Doğrusal Işık

Karışım rengine bağlı olarak, parlaklığı azaltarak veya arttırarak renkleri yakar veya soluklaştırır. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, parlaklığı arttırarak görüntü aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, parlaklık azaltılarak görüntü koyultur.

Pin Işığı

Karışım rengine bağlı olarak renkleri değiştirir. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilmez. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilmez. Bu, görüntüye özel efektler eklemede kullanışlıdır.

Katı Karışım

Temel rengin RGB değerlerine karışım renginin kırmızı, yeşil ve mavi kanal değerlerini ekler. Kanal sonucu 255 veya üzerindeyse 255 değerini alırken 255 altındaysa 0 değerini alır. Tüm karıştırılan piksellerde bu nedenle 0 veya 255 kırmızı, yeşil veya mavi kanal değeri bulunur. Bu, bütün pikselleri birincil arttırıcı renklerine (kırmızı, yeşil veya mavi), beyaza veya siyaha dönüştürür.

Not:

CMYK görüntüleri için, Sert Karışım bütün pikselleri birincil eksiltici renklere (siyan, sarı veya macenta), beyaz veya siyaha dönüştürür. Renk değeri en fazla 100'dür.

Fark

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve daha fazla parlaklık değerine sahip olana bağlı olarak temel renkten karışım rengini veya karışım renginden temel rengi çıkarır. Beyazla karıştırma temel rengin değerlerini ters çevirir; siyahla karıştırma değişiklik yapmaz.

Dışlama

Fark moduna benzer ancak daha düşük kontrastlı bir efekt oluşturur. Beyazla karıştırma temel rengin değerlerini tersine çevirir. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Çıkart

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve karışım rengini temel renkten çıkartır. 8 ve 16 bit görüntülerde elde edilen tüm negatif değerler sıfıra kırpılır.

Böl

Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve temel renkten karışım rengini ayırır.

Ton

Temel rengin ışıklılık ile doygunluk değerleriyle ve karışım renginin tonuyla elde edilen rengi oluşturur.

Doygunluk

Temel rengin ışıklılık ile ton değerleriyle ve karışım renginin doygunluğuyla bir sonuç renk oluşturur. Doygunluk (gri) olmayan (0) bir alanı bu modda boyama değişikliğe neden olmaz.

Renk

Temel rengin ışıklılık değeriyle ve karışım renginin ton ve doygunluk değerleriyle bir sonuç renk oluşturur. Bu, görüntüdeki gri düzeyleri korur ve tek renkli görüntüleri renklendirmek ve renkli görüntüleri tonlamak için kullanışlıdır.

Renk Parlaklığı

Temel rengin ton ile doygunluk değerleriyle ve karışım renginin ışıklılık değeriyle bir sonuç renk oluşturur. Bu mod Renk modu efektinin tersini oluşturur.

Daha Açık Renk

Karışım ve temel renk için tüm kanal değerlerinin toplamını karşılaştırır ve daha yüksek değerde rengi görüntüler. Elde Edilen rengi oluşturmak için hem temel, hem de karışım renginin en yüksek Kanal değerlerini seçtiğinden açıklaştır karışımından elde edilebilen daha açık renk üçüncü bir renk üretmez.

Daha Koyu Renk

Karışım ve temel renk için tüm kanal değerlerinin toplamını karşılaştırır ve daha düşük değerde rengi görüntüler. Elde Edilen rengi oluşturmak için hem temel, hem de karışım renginin en düşük Kanal değerlerini seçtiğinden koyulaştır karışımından elde edilebilen daha koyu renk üçüncü bir renk üretmez.

Karıştırma modu örnekleri

Bu örnekler her karıştırma modunu kullanarak görüntü yüzeyinin boyanmış bölümünün sonucunu gösterir.


Orijinal görüntü


Normal, %100 opaklık


Normal, %50 opaklık


Erime, %50 opaklık


Arka


Temizle


Koyulaştır


Çoğalt


Renk Yanması


Doğrusal Yanma


Açıklaştır


Ekran


Renk Soldurma


Doğrusal Soldurma (Ekle)


Kaplama


Yumuşak Işık


Sert Işık


Canlı Işık


Doğrusal Işık


Pin Işığı


Katı Karışım


Fark


Dışlama


Çıkart


Böl


Ton


Doygunluk


Renk


Renk Parlaklığı, %80 opaklık


Daha Açık Renk


Daha Koyu Renk

 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi