Veldtypen

Overzicht van ontworpen velden

Tijdens het ontwerpen van een document kunnen velden voor het verzamelen van gegevens van ontvangers worden geplaatst. Deze gegevens kunnen variëren van de gebruikelijke handtekening- en initiaalvelden tot meer exotische opties zoals berekende waarden, hyperlinks naar externe webpagina's en externe bestandsbijlagen.

Dit artikel bevat een korte samenvatting van elke veldfamilie en de unieke velden in die desbetreffende familie. Er is een koppeling naar een gedetailleerder artikel beschikbaar voor  


Gebruikelijke versus geavanceerde formuliervelden

Alle accounts hebben toegang tot de gebruikelijke veldtypen, maar de hogere serviceniveaus hebben tevens toegang tot een aantal geavanceerde formuliervelden en functies:

Handtekeningvelden:

 • Handtekening
 • Digitale handtekening
 • Initialen
 • Handtekeningenblok
 • Stempel

Informatievelden ondertekenaar:

 • Titel
 • Bedrijf
 • Naam
 • E-mail
 • Datum

Gegevensvelden:

 • Tekstinvoer
 • Vervolgkeuzelijst
 • Selectievakje
 • Keuzerondje

Transactievelden:

 • Deelnamestempel
 • Transactienummer

Gegevensvelden:

 • Afbeelding

Meer velden:

 • Bestandsbijlage
 • Hyperlink

Betalingsvelden:

 • Betalingen (Betalingsvelden zijn in zoverre uniek dat ze de integratie van een externe service vereisen.)

 

Naast de bovenstaande veldtypen bieden 'geavanceerde formuliervelden' ook de onderstaande functionaliteit:

 • Voorwaardelijke zichtbaarheid van veld - Beschikbaar voor alle veldtypen behalve de velden Hyperlink en Transactie
 • Berekende veldwaarden - Een eigenschap van het veld Tekstinvoer
 • Veldvalidatie: Aangepast - Reguliere uitdrukking - Een validatieoptie voor het veld Tekstinvoer dat het gebruik van een aangepaste gecodeerde reguliere uitdrukking toestaat
 • Veldvalidatie: Aangepast - Formule - Een validatieoptie voor het veld Tekstinvoer dat het gebruik van een berekende waarde toestaat


Veldtypeselectie op veldniveau

In de eigenschappen van de meeste veldtypen kunt u via een vervolgkeuzelijst een waarde kiezen waarmee u het veldtype in een ander veldtype kunt wijzigen.

Dit zal het maken van formulieren aanzienlijk versnellen bij gebruik in combinatie met automatische velddetectie.

Digitale handtekening


Handtekeningvelden

De ondertekenaarvelden

Selectievakje op de veldeigenschappen vereist

De velden voor de handtekening en de initialen zijn standaard verplicht, vandaar het rode sterretje. Als u deze velden optioneel wilt maken, schakelt u het selectievakje Vereist in de veldeigenschappen uit. Aan elke ondertekenaar moet een vereist handtekeningveld worden toegewezen. Als dit niet het geval is, of als er slechts een optioneel handtekeningveld is toegewezen, wordt er onder aan het document een handtekeningenblok toegevoegd door Adobe Acrobat Sign.

Initialenveld

Het veld Handtekeningenblok

Het handtekeningenblok is een groep velden. Het handtekeningenblok kan niet optioneel worden gemaakt en is dus altijd vereist.

Standaard bevat het handtekeningenblok zowel een handtekeningveld als een e-mailveld.

 

Accountbeheerders kunnen aanpassen welke velden in het handtekeningenblok zijn opgenomen. Velden voor de functie en de bedrijfsnaam kunnen worden opgenomen naast de velden voor ondertekening en e-mail.

Het veld Handtekeningenblok met alle toegevoegde velden

U kunt deze velden toevoegen door naar de pagina Account, Handtekeningvoorkeuren te gaan en de volgende opties in te schakelen:

 • Ondertekenaars verplichten hun functie in te vullen tijdens het elektronisch ondertekenen
 • Ondertekenaars verplichten hun bedrijfsnaam in te vullen tijdens het elektronisch ondertekenen
Opmerking:

Als er een handtekeningenblok aan het einde van het document staat, kan het systeem soms een vereist handtekeningveld voor een of meer ondertekenaars niet vinden. Aan alle ondertekenaars moet er minstens één vereist handtekeningveld worden toegewezen.

Een handtekeningenblok wordt ook toegevoegd wanneer de voorkeuren voor de handtekeningen zijn ingesteld op 'Laat ondertekenaars hun functie of bedrijfsnaam verstrekken tijdens het elektronisch ondertekenen' en wanneer er geen afzonderlijke velden zijn toegevoegd.

Voor het gebruik van webformulieren moet er zowel een handtekeningveld als een e-mailveld van Acrobat Sign aanwezig zijn voor alle ondertekenaars.

Stempelvelden kunnen als zelfstandige handtekening of ter ondersteuning van andere handtekeningvelden worden gebruikt.  Misschien wilt u bijvoorbeeld een persoonlijke handtekening plaatsen, evenals een bedrijfszegel of een Hanko-stempel.

Klik hier voor meer informatie over stempelvelden.

Stempel

Informatievelden ondertekenaar

Velden met informatie over de ondertekenaar

Informatievelden voor ondertekenaars worden gebruikt voor het verzamelen van specifieke informatie die in Acrobat Sign is opgeslagen. Bij geregistreerde gebruikers is deze informatie opgeslagen in hun profiel.

Meestal worden deze velden automatisch ingevuld met de opgeslagen informatie over de toegewezen gebruiker.

De velden Functie en Bedrijf

De velden Functie en Bedrijf worden automatisch ingevuld met de bijbehorende waarden als de ondertekenaar al een Acrobat Sign-account heeft. Als ondertekenaars nog geen Acrobat Sign-account hebben, kunnen ze in deze velden klikken en een waarde invoeren. Die waarde wordt vervolgens opgeslagen en automatisch toegepast op deze veldtypen in documenten die ze later ondertekenen.

De velden voor functie en bedrijfsnaam kunnen niet optioneel worden gemaakt. Dit zijn altijd vereiste velden, zoals het rode sterretje aangeeft.

U kunt de velden voor functie en bedrijfsnaam groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

De velden Volledige naam, E-mail en Datum

Dit zijn alleen-lezen velden die automatisch worden ingevuld met de opgeslagen gegevens over de ondertekenaar.

Het veld Naam ondertekenaar krijgt de naam die wordt ingevoerd in het handtekeningveld.

Het e-mailveld wordt automatisch ingevuld met het e-mailadres waarnaar u de overeenkomst hebt verzonden.

Het datumveld wordt automatisch ingevuld met de datum waarop de overeenkomst wordt geopend.

Opmerking:

Als u een aangepaste datumwaarde of handmatig ingevoerd e-mailadres wenst, kunt u een formulierveld gebruiken en dat instellen met een aangepaste validatie.

Gegevensvelden

De gegevensvelden

Gegevensvelden worden gebruikt om aanvullende informatie over de ontvanger te verzamelen. Deze velden bevatten ook objecten waarmee de ontvanger selecties kan maken of opties kiezen.

Het tekstveld is het meest veelzijdige veldtype. Dit is een invulbaar tekstveld waarin standaard allerlei informatie kan worden ingevoerd, zoals een adres of een korte zin.

U kunt het veld groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Opmerking:

Standaard bieden tekstvelden alleen ondersteuning voor een enkele tekstregel. Als u een veld wilt maken dat meerdere tekstregels kan bevatten, opent u het optiesvenster voor het formulierveld. Selecteer vervolgens Uit meerdere regels bestaande gegevensinvoer. Schaal het veld naar de gewenste grootte, zodat het meerdere regels met gegevens kan bevatten.

Eigenschappen voor tekstvelden

Eigenschappen voor vervolgkeuzelijsten

Velden met een vervolgkeuzelijst bevatten een lijst met selecties, waarin slechts één keuze kan worden gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is een vervolgkeuzelijst met landen of producten, waar de ondertekenaar slechts één land of product kan selecteren.

U kunt velden met een vervolgkeuzelijst groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Eigenschappen voor selectievakjes

Selectievakjes zijn schakelobjecten die op ieder gewenst moment kunnen worden in- of uitgeschakeld. Deze optie is handig in situaties waarin alles wat van toepassing is, ook kan worden ingeschakeld, of als er een schakelknop voor een enkele selectie moet zijn, zoals de mogelijkheid tot toekomstig contact al dan niet inschakelen.

 

 

Eigenschappen voor keuzerondjes

Keuzerondjes worden gegroepeerd. Een groep vereist minimaal twee keuzerondjes. Er kan slechts één keuzerondje in een groep zijn geselecteerd. Als een ander keuzerondje in die groep wordt geselecteerd, worden alle andere keuzerondjes automatisch uitgeschakeld. Dit is ideaal voor situaties waarin één keuze moet worden gemaakt, zoals Ja of Nee.

Het afbeeldingsveld kan worden gebruikt om een ontvanger een afbeelding te laten toevoegen, die later voor gebruik kan worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld pasfoto's of gescande afbeeldingen van documenten zoals een sociale zekerheidskaart.

Klik hier voor meer informatie over afbeeldingsvelden.

Afbeelding

Meer velden

Het tabblad Meer velden

Eigenschappen voor het veld Bestandsbijlage

Met het veld voor de bestandsbijlage kunt u documenten of afbeeldingen koppelen aan de transactie.

Gebruik deze velden om ondersteunende documenten of afbeeldingen van ondertekenaars te verzamelen tijdens het ondertekeningsproces. De geüploade documenten worden opgenomen als onderdeel van het ondertekende document en aan het einde van de ondertekende overeenkomst toegevoegd nadat het ondertekeningsproces is voltooid.

U kunt velden voor bestandsbijlagen groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Opmerking:

Bijlagen zijn beperkt tot 25 pagina's en 5 MB.

Ondersteunde indelingen: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM of HTML

Eigenschappen voor hyperlinkvelden

 • Het hyperlinkveld is beschikbaar voor zakelijke en bedrijfsserviceplannen.
 • U kunt het hyperlinkveld groter of kleiner maken door de hash-symbolen naar de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.
 • Als een hyperlinkveld is gedefinieerd als Vereist, moet het veld worden toegewezen aan een deelnemer.
  • Hyperlinks kunnen worden toegewezen met behulp van de deelnemersrol Iedereen, wat betekent dat alle ontvangers op de koppeling kunnen klikken.
 • Hyperlinks kunnen worden geconfigureerd om de gebruiker naar een locatie in het document of naar een externe URL te leiden.
  • Wanneer een hyperlink is geconfigureerd met een extern doel, wordt de ontvanger gewaarschuwd dat de koppeling naar een externe site leidt.
Hyperlinkwaarschuwing voor ontvangers

Transactievelden

Het tabblad Stempels

Deelnamestempel  Eigenschappen

Deelnamestempels worden toegepast nadat de toegewezen ontvanger de overeenkomst heeft ondertekend Daarom kunnen deze stempels niet door de ontvanger worden geopend of bewerkt.

Het stempel bevat standaard het stempel van de deelnemer:

 • Naam
 • Ondertekeningstijd
 • E-mailadres
 • Titel*
 • Bedrijf*

*De waarden voor titel en bedrijf worden geïmporteerd uit de velden Titel en Bedrijf die in de overeenkomst aan de deelnemer zijn toegewezen.

 • Als het veld Titel en/of Bedrijf niet aanwezig is op de overeenkomst, worden de waarden geïmporteerd uit het Acrobat Sign-profiel van de deelnemer (als een dergelijk profiel bestaat).
 • Anders worden de waarden leeg gelaten
Ingevulde deelnamestempel

Desgewenst kunt u de titel en bedrijfswaarden van de deelnemer uitsluiten door de optie Bedrijfsnaam en functie niet opnemen in deelnamestempel in te schakelen. Deze vindt u in het betreffende beheerdersmenu onder Voorkeuren handtekening > Extra instellingen:

Controle van deelnamevelden

Eigenschappen van transactienummers

De transactienummerstempel wordt automatisch ingevuld met het unieke identificerende nummer waarmee de overeenkomst wordt aangegeven in het Acrobat Sign-systeem.  Het veld is niet rechtstreeks toegankelijk voor ontvangers.

Gerelateerde informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account