Klávesové zkratky

Běžné klávesové zkratky, které lze použít v systému Windows najdete v článku http://support.microsoft.com/kb/126449.

Klávesy pro vybírání nástrojů

Chcete-li povolit klávesové zkratky s jednou klávesou, otevřete dialogové okno Předvolby (Úpravy > Předvolby) a v sekci Všeobecné vyberte možnost Používat jednoznakové klávesové zkratky pro přístup k nástrojům.

Nástroj

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Nástroj ručička

H

H

Dočasně vybrat nástroj Ručička

Mezerník

Mezerník

Nástroj pro výběr

V

V

Nástroj Zvětšení výběru

Z

Z

Cyklické přepínání nástrojů pro zvětšení: zvětšení výběru, dynamické zvětšení, lupa

Shift+Z

Shift+Z

Dočasně vybrat nástroj Dynamické zvětšení (když je vybraný nástroj Zvětšení výběru)

Shift

Shift

Dočasně vybrat nástroj zmenšení (když je vybraný nástroj Zvětšení výběru)

Ctrl

Alt

Dočasně vybrat nástroj Zvětšení

Ctrl+mezerník

Mezerník+Apple

Nástroj pro výběr objektu

R

R

Nástroj Upravit objekt

O

O

Zahájení/ukončení úprav formulářů

A

A

oříznutí, nástroj

C

C

nástroj Odkaz

L

L

Nástroj textové pole

F

F

V režimu tvorby formulářů můžete cyklicky přepínat nástroje formuláře: textové pole, zaškrtávací pole, přepínací tlačítko, pole seznamu, rozbalovací lišta, tlačítko, digitální podpis, čárový kód

Shift+F

Shift+F

nástroj 3D

M

M

Cyklické procházení nástrojů multimédií: objekt 3D, SWF, zvuk, video

Shift+M

Shift+M

Nástroj Upravit text dokumentu

T

T

Redigování

Shift+Y

Shift+Y

Můžete přepínat mezi nástroji pro retušování: Retušovat text, Retušovat pořadí čtení, Retušovat objekt

Shift+T

Shift+T

Debugger JavaScriptu

Ctrl+J

Command+J

Nástroj Vložit prázdné stránky

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Vložit soubory

Ctrl+Shift+I

Shift+Command+I

Odstranit stránky

Ctrl+Shift+D

Shift+Command+D

Otevřít náhled výstupu

~

~

Nástroj Retušovat pořadí čtení (pokud je již vybrán, vraťte zaměření do dialogového okna)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Klávesy pro práci s poznámkami

Chcete-li povolit klávesové zkratky s jednou klávesou, otevřete dialogové okno Předvolby (Úpravy > Předvolby) a v sekci Všeobecné vyberte možnost Používat jednoznakové klávesové zkratky pro přístup k nástrojům.

Výsledek

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Nástroj lístek s poznámkou

S

S

Nástroj pro úpravy textu

E

E

Nástroj razítko

K

K

Platný nástroj pro zvýraznění

U

U

Cyklické přepínání nástrojů pro zvýraznění: Zvýraznění, podtržení textu, přeškrtnutí textu

Shift+U (pouze ve Windows)

Shift+U

Aktuální nástroj pro kreslené označení

D

D

Můžete přepínat cyklicky nástroje pro nakreslené označení: mrak, šipka, čára, obdélník, elipsa, mnohoúhelníková čára, mnohoúhelník, nástroj tužka, mazací tužka

Shift+D (pouze ve Windows)

Shift+D

Nástroj obláček

Q (pouze ve Windows)

Q

textový rámeček, nástroj

X

X

Aktuální nástroj Razítko nebo Připojit

J

J

Můžete přepínat cyklicky nástroje: Razítko, Připojit soubor, Nahrát zvukovou poznámku

Shift+J

Shift+J

Aktivovat následující poznámku nebo pole formuláře

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovat předchozí pole poznámky nebo formuláře

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Přidat zatržítko do Seznamu poznámek pro vybranou poznámku Shift + K Shift + K

Otevřít vyskakovací poznámku (nebo textové pole v seznamu poznámek), která je aktivní

Enter

Return

Odpovědět na aktivní poznámku v seznamu poznámek R R

Zavřít nebo ukončit vyskakovací poznámku (nebo textové pole v seznamu poznámek), která je aktivní

Esc

Esc

Klávesy pro procházení PDF

Výsledek

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Předcházející obrazovka

Page Up nebo Shift+Enter

Page Up nebo Shift+Return

Následující obrazovka

PageDown nebo Enter

Page Down nebo Return

První stránka

Home nebo Shift+Ctrl+Page Up nebo Shift+Ctrl+šipka nahoru

Home nebo Shift+Command+šipka nahoru

Poslední stránka

End nebo Shift+Ctrl+PageDown nebo Shift+Ctrl+šipka dolů

End nebo Shift+Command+šipka dolů

Předcházející stránka

Šipka doleva nebo Ctrl+Page Up

Šipka doleva nebo Command+Page Up

Následující stránka

Šipka doprava nebo Ctrl+PageDown

Šipka doprava nebo Apple+PageDown

Přejít na stránku Ctrl+Shift+N
Command+Shift+N

Předchozí otevřený dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Apple+F6

Další otevřený dokument

Shift+Ctrl+F6 (UNIX)

Shift+Apple+F6

Rolovat nahoru

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Rolovat dolů

Šipka dolů

Šipka dolů

Rolovat (když je vybraný nástroj ručička)

Mezerník

Mezerník

Zvětšit zobrazení

Ctrl+znak rovná se

Apple+znak rovná se

Zmenšit zobrazení

Ctrl+pomlčka

Apple+pomlčka

Klávesy pro práci s formuláři

Chcete-li povolit klávesové zkratky s jednou klávesou, otevřete dialogové okno Předvolby (Úpravy > Předvolby) a v sekci Všeobecné vyberte možnost Používat jednoznakové klávesové zkratky pro přístup k nástrojům.

Výsledek

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Přepínání mezi úpravou a zobrazením náhledu vašeho formuláře P P
Přepínáním mezi zapnutím/vypnutím vodítek G G
Zarovnání vybraných polí vlevo L L
Zarovnání vybraných polí vpravo R R
Zarovnání vybraných polí nahoru T T
Zarovnání vybraných polí dolů B B
Horizontální zarovnání vybraných polí H H
Vertikální zarovnání vybraných polí V V
Vystředění polí horizontálně Shift+H Shift+H
Vystředění polí vertikálně Shift + V Shift + V
Zvýraznit pole Shift + L Shift + L
Zobrazení pořadí procházení polí pomocí tabulátoru Shift+N Shift+N
JavaScripty dokumentu Shift+D Shift+D

Klávesy pro práci s portfolii PDF

Tyto klávesové zkratky naleznete v seznamu souborů v podokně Podrobnosti.

Výsledek

Akce Windows

Akce macOS

Když se nacházíte v seznamu souborů vlevo, můžete aktivovat následující nebo předcházející řádek.

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Šipka nahoru nebo šipka dolů

V případě stisknutí uvnitř seznamu přejde o jednu úroveň složky nahoru

Backspace

Odstranit

Pokud je toto tlačítko aktivováno, můžete ve složce stisknout tlačítko Jít zpět.

Enter nebo mezerník

Enter nebo mezerník

V případě stisknutí na zvýrazněném řádku seznamu souborů představujícím podsložku, přejde do podsložky nebo otevře přílohu v režimu náhledu.

Enter

Enter

Pokud se nacházíte uvnitř seznamu souborů, přejde na první nebo na poslední řádek

Home nebo End

Home nebo End

Pokud se nacházíte uvnitř seznamu souborů, přejde na následující nebo poslední množinu řádků, které se vejdou na obrazovku

Page Down nebo Page Up

Page Down nebo Page Up

Vybere všechny soubory nebo zruší výběr všech souborů

Ctrl+A nebo Shift+Ctrl+A

Command+A nebo Shift+Command+A

Pokud se nacházíte uvnitř seznamu souborů, rozšíří výběr přidáním dalšího řádku nad nebo pod vybraným řádkem

Shift+šipka nahoru nebo Shift+šipka dolů

Shift+šipka nahoru nebo Shift+šipka dolů

Přepíná, jestli bude aktivní řádek součástí výběru nebo ne

Ctrl+mezerník

Command+mezerník

Posune aktivaci o řádek nahoru nebo dolů bez změny výběru

Ctrl+šipka nahoru nebo Ctrl+šipka dolů

Command+šipka nahoru nebo Command+šipka dolů

Klávesy pro procházení mezi podokny úloh

Výsledek

Akce Windows

Akce macOS

Aktivuje další položku mezi podoknem dokumentu, podokny úloh, pruhem zpráv a navigačním pruhem

F6

F6

Aktivuje předchozí položku mezi podoknem dokumentu, podokny úloh, pruhem zpráv a navigačním pruhem.

Shift+F6

Shift+F6

Aktivuje následující panel v podoknu úloh

Ctrl+tabulátor

Option+Tab

Aktivuje předchozí panel v podoknu úloh

Ctrl+Shift+tabulátor

Command+ Shift+tabulátor

Přejde na následující panel a ovládání panelu v rámci otevřeného podokna úloh

Tabulátor

Tabulátor

Přejde na předchozí panel a ovládání panelu v rámci otevřeného podokna úloh

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Přejde na následující tlačítko příkazu v daném panelu

Šipka dolů

Šipka dolů

Přejde na předchozí tlačítko příkazu v daném panelu

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Rozbalí nebo sbalí zvýrazněný panel (stisknutím F6 přesuňte aktivaci do podokna Nástroje a poté se pomocí tabulátoru přesuňte na požadovaný panel)

Mezerník nebo Enter

Mezerník nebo Enter

Otevřít nebo zavřít podokno Úlohy

Shift+F4

Shift+F4

Zavřít podokno uvádějící úlohy Akce

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Otevře nabídku nebo přesune fokus na první položku nabídky, když je fokus na příkazu s podnabídkou nebo na položce podnabídky s vysouvací nabídkou

Mezerník nebo Enter

Mezerník nebo Enter

Přesune fokus zpět na nadřazené tlačítko příkazu s podnabídkou nebo s položkou podnabídky s vysouvací nabídkou

Esc

Esc

Spustí zvýrazněný příkaz

Mezerník nebo Enter

Mezerník nebo Enter

Navigace k další položce v aktivním panelu v dialogových oknech Vytvořit novou akci, Upravit akci, Vytvořit vlastní nástroj nebo Upravit vlastní nástroj

Tabulátor

Tabulátor

Navigace k předchozí položce v aktivním panelu v dialogových oknech Vytvořit novou akci, Upravit akci, Vytvořit vlastní nástroj nebo Upravit vlastní nástroj

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Klávesy pro všeobecnou navigaci

Výsledek

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Aktivovat nabídky (Windows, UNIX); rozbalit první položku nabídky (UNIX)

F10

Ctrl+F2

Aktivovat pruh nástrojů v prohlížeči a aplikaci

(V aplikaci nastaví zvýraznění na první tlačítko v horní liště - Domovská obrazovka)

Shift+F8 Shift+F8
Procházení dalšími ovládacími prvky v horní liště - Domovská obrazovka, Nástroje, Dokument Šipka vpravo/vlevo nebo Tab/Shift Šipka vpravo/vlevo nebo Tab/Shift
Výběr zvýrazněného ovládacího prvku v horní liště Enter nebo mezerník Return nebo mezerník
Přejít na následující otevřenou kartu dokumentu (pokud je otevřeno více dokumentů ve stejném okně) Ctrl+tabulátor Control+tabulátor
Přejít na předchozí otevřenou kartu dokumentu (pokud je otevřeno více dokumentů ve stejném okně) Ctrl+Shift+tabulátor Control+Shift+tabulátor

Přejít do následujícího otevřeného okna dokumentu (když je aktivní panel dokumentu)

Ctrl+F6

Apple+F6

Přejít do předchozího otevřeného okna dokumentu (když je aktivní panel dokumentu)

Ctrl+Shift+F6

Apple+Shift+F6

Zavřít současný dokument

Ctrl+F4

Apple+F4

Zavřete všechny otevřené dokumenty

Není k dispozici

Apple+Alt+W

Aktivovat následující poznámku, odkaz nebo pole formuláře v panelu dokumentu

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovat panel dokumentu

F5

F5

Aktivovat předcházející poznámku, odkaz nebo pole formuláře v panelu dokumentu

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Aktivovat vybraný nástroj, položku (například filmový klip nebo záložku) nebo příkaz

Mezerník nebo Enter

Mezerník nebo Return

Otevřít kontextovou nabídku

Shift+F10

Ctrl+kliknout

Zavřít kontextovou nabídku

F10

Esc

Návrat k nástroji ručička nebo k nástroji pro výběr

Esc

Esc

Aktivovat následující záložku v dialogovém okně se záložkami

Ctrl+tabulátor

Není k dispozici

Přejít k předchozímu výsledku hledání a zvýraznit ho v dokumentu

Shift + F3 nebo

Ctrl + Shift + G

Shift + Command + G

Hledat v dokumentu Ctrl+F Command+F

Přejít k následujícímu výsledku hledání a zvýraznit ho v dokumentu

F3 nebo 

Ctrl + G

Command + G

Prohledat předchozí dokument (s výsledky prohledávání zobrazujícími více souborů)

Alt+Shift+šipka doleva (pouze ve Windows)

Apple+Shift+šipka doleva

Prohledat další dokument (s výsledky prohledávání zobrazujícími více souborů)

Alt+Shift+šipka doprava (pouze ve Windows)

Command+Shift+šipka doprava

Vybrat text (s vybraným nástrojem pro výběr)

Shift+klávesy se šipkami

Shift+klávesy se šipkami

Vybrat následující slovo nebo odznačit předcházející slovo (s vybraným nástrojem pro výběr)

Shift+Ctrl+šipka doprava nebo šipka doleva

Není k dispozici

Zvýšení nebo snížení hodnoty na posuvníku
Šipka doprava nebo šipka doleva Control+Option+šipka doprava nebo šipka doleva

Klávesy pro práci s navigačními panely

Výsledek

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Otevřít navigační panel a aktivovat ho

Ctrl+Shift+F5

Apple+Shift+F5

Aktivovat postupně dokument, pruh zpráv a navigační panely

F6

F6

Aktivovat předcházející záložku nebo panel

Shift+F6

Shift+F6

Přechod mezi prvky aktivního navigačního panelu

Tabulátor

Tabulátor

Přejít do předcházejícího nebo následujícího navigačního panelu a aktivovat ho (když je aktivní tlačítko panelu)

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Přejít do následujícího navigačního panelu a aktivovat ho (když je aktivní jakákoliv součást navigačního panelu)

Ctrl+tabulátor

Není k dispozici

Vybrat nebo zrušit výběr souboru v seznamu souborů (otevřít/zavřít kontextový panel výběrem souboru) Mezera Mezera
Vybrat nebo zrušit výběr karty Ke zpracování (otevřít/zavřít kontextový panel výběrem karty Ke zpracování) Mezera Mezera
Otevřít vybraný soubor v seznamu souborů Enter Enter
Otevřít kartu Ke zpracování Enter Enter
Přesunout kurzor na další/předchozí soubor v seznamu souborů pro výběr jednoho souboru Klávesy se šipkami Klávesy se šipkami
Rozšířit výběr přidáním dalšího řádku nad nebo pod vybraným řádkem Shift+klávesy se šipkami Shift+klávesy se šipkami
Přesunout kurzor o řádek nahoru nebo dolů bez změny výběru Ctrl+klávesy se šipkami Command+klávesy se šipkami

Rozbalit platnou záložku (když je aktivní panel Záložky)

Šipka doprava nebo Shift+znak plus

Šipka doprava nebo Shift+znak plus

Sbalit platnou záložku (když je aktivní panel Záložky)

Šipka doleva nebo znak mínus

Šipka doleva nebo znak mínus

Rozbalit všechny záložky

Shift+*

Shift+*

Sbalit vybranou záložku

Lomítko (/)

Lomítko (/)

Aktivovat následující položku v navigačním panelu

Šipka dolů

Šipka dolů

Přesunout kurzor na předchozí položku v navigačním panelu

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Klávesy pro navigaci v okně nápovědy

Výsledek

Akce Windows/UNIX

Akce macOS

Otevřít okno nápovědy

F1

F1 nebo Apple+?

Zavřít okno nápovědy

Ctrl+W (pouze ve Windows) nebo Alt+F4

Apple+W

Přechod zpět na dříve otevřené téma

Alt+šipka doleva

Apple + šipka doleva

Přechod dopředu na další téma

Alt+šipka doprava

Command+šipka doprava

Přechod na další panel

Ctrl+tabulátor

Viz nápověda pro výchozí prohlížeč

Přechod na předchozí panel

Shift+Ctrl+tabulátor

Viz nápověda pro výchozí prohlížeč

Aktivovat následující odkaz v panelu

Tabulátor

Není k dispozici

Aktivovat předchozí odkaz v panelu

Shift+tabulátor

Není k dispozici

Aktivovat zvýrazněný odkaz

Enter

Není k dispozici

Tisknout téma nápovědy

Ctrl+P

Apple+P

Klávesy pro usnadnění přístupu

Výsledek

Akce Windows

Akce macOS

Upravit textovou značku

F2

F2

Změnit nastavení čtení pro aktuální dokument

Shift+Ctrl+5

Shift+Apple+5

Přeformátovat tagovaný PDF a vrátit se zpět k zobrazení bez přeformátování

Ctrl+4

Apple+4

Zapnout a vypnout funkci Číst nahlas

Shift+Ctrl+Y

Shift+Apple+Y

Číst nahlas pouze aktuální stránku

Shift+Ctrl+V

Shift+Apple+V

Číst nahlas od aktuální stránky do konce dokumentu

Shift+Ctrl+B

Shift+Apple+B

Pozastavit čtení nahlas

Shift+Ctrl+C

Shift+Apple+C

Zastavit čtení nahlas

Shift+Ctrl+E

Shift+Apple+E

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.