Přečtěte si, jak lze pomocí konzoly Admin Console provést migraci z licencování vázaného na zařízení na licencování vázané na sdílená zařízení.

Úvod

Licencování vázané na sdílená zařízení je metoda licencování, která umožňuje několika koncovým uživatelům používat produkty a služby společnosti Adobe ve sdílených zařízeních.

Konzole Admin Console umožňuje správcům IT bezproblémově přejít z licencování vázaného na zařízení na licencování vázané na sdílená zařízení. Po provedení migrace budou mít uživatelé přístup k zakoupeným produktům a službám společnosti Adobe.

Poznámka:

Nasazené licence pro zařízení přestanou fungovat 30 dní po migraci. Upozorňujeme, že migrace je nevratný proces. Z tohoto důvodu doporučuje společnost Adobe správcům IT, aby brzy po migraci nastavili a nasadili licence vázané na sdílená zařízení, a zajistili tak nepřetržité služby.

Migrace na licencování vázané na sdílená zařízení

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.

  Na stránce Overview (Přehled) jsou zobrazeny licence zakoupené vaší organizací. Licence, které je nutné migrovat, jsou označeny ikonou i. Kliknutím na tuto ikonu otevřete informační okno.

  Stránka přehledu v konzoli Admin Console
 2. Kliknutím na možnost Migrate (Migrovat) zahájíte proces migrace.

  Případně můžete přejít na stránku Products (Produkty) a v zobrazené zprávě kliknout na možnost Start (Spustit).

 3. Na obrazovce Start (Spustit) klikněte na tlačítko Next (Další).

  Obrazovka spuštění migrace
 4. Na stránce Organization (Organizace) zjistěte typ organizace z následujících možností (v závislosti na typech licencí, které máte). Po odsouhlasení smluvních podmínek klikněte na možnost Confirm and Continue (Potvrdit a pokračovat).

  Pokud vaše organizace ještě nezjistila část segmentu v konzoli Admin Console:

  Typ vašich licencí Požadovaná akce Výsledek
  K-12, základní a středoškolské vzdělávání Zaškrtněte políčko vedle možnosti „K-12, Primary & Secondary Education (e.g. primary or elementary schools, high schools, corresponding districts, etc.)“ (K-12, základní a středoškolské vzdělávání (např. základní školy, střední školy, odpovídající obvody atd.)). Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení K-12 (základní a středoškolské vzdělávání).
  Vyšší vzdělávání Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Higher education (e.g. 2 year & 4-year colleges, community college, vocational, etc.)“ (Vyšší vzdělávání (např. dvouleté a čtyřleté vysoké školy, nástavba, odborná škola atd.)). Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení HED.
  K-12 i vyšší vzdělávání

  Zaškrtněte obě následující políčka:

  • K-12, Primary & Secondary Education (e.g. primary or elementary schools, high schools, corresponding districts, etc.) (K-12, základní a středoškolské vzdělávání (např. základní školy, střední školy, odpovídající obvody atd.))
  • Higher education (e.g. 2 year & 4-year colleges, community college, vocational, etc.) (Vyšší vzdělávání (např. dvouleté a čtyřleté vysoké školy, nástavba, odborná škola atd.))
  Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení K-12 (základní a středoškolské vzdělávání).
  Neziskové organizace, které nejsou školami
  • Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Non-profits that are not schools (e.g. charities)“ (Neziskové organizace, které nejsou školami (např. charita)). 
  • Poté kliknutím na tlačítko Yes (Ano) potvrďte, že vaše nezisková organizace poskytuje služby studentům základních a středních škol (K-12).
  Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení K-12 (základní a středoškolské vzdělávání).

  Pokud vaše organizace zjistila část segmentu v konzoli Admin Console

  Typy vašich licencí Požadovaná akce Výsledek
  K-12 nebo vyšší vzdělávání Chcete-li ověřit typ organizace, kontaktujte podporu společnosti Adobe. Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení K-12 (základní a středoškolské vzdělávání).
  K-12 i vyšší vzdělávání Chcete-li změnit typ organizace, kontaktujte podporu společnosti Adobe. Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení K-12 (základní a středoškolské vzdělávání).
  Neziskové organizace, které nejsou školami Zjistěte, zda poskytujete služby uživatelům K-12. Poté kontaktujte podporu společnosti Adobe a změňte typ organizace. Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení K-12 (základní a středoškolské vzdělávání).
  Produkty s licencemi vázanými na více zařízení Není vyžadována žádná akce Všechny produkty s licencemi vázanými na zařízení budou převedeny na typ Creative Cloud Všechny aplikace: Licence vázané na sdílená zařízení.
 5. Stránka Review (Zkontrolovat) zobrazí souhrn všech změn licencování, které by se projevily po migraci, a uvádí informace o aktuální a nové licenci a o změně ceny.

  Po kontrole informací na stránce klikněte na možnost Migrate (Migrovat).

  Obrazovka kontroly migrace
 6. Kliknutím na možnost Yes (Ano) na další obrazovce pokračujte v migraci.

 7. Na stránce Overview (Přehled) v konzoli Admin Console se zobrazí stav migrace.

  Po dokončení procesu vám bude zaslán e-mail s potvrzením migrace. Poté budete mít 30 dnů na nastavení a nasazení licencí vázaných na sdílená zařízení.

Opakované nasazení balíčků

Po dokončení procesu migrace licencí pro zařízení na licence vázané na sdílená zařízení je třeba znovu nasadit tyto nové licence na zařízení, která byla ve vaší instituci, v níž byly předtím nasazeny licence pro zařízení.

Chcete-li to provést, nejprve je třeba vytvořit nové balíčky licencí vázaných na sdílená zařízení a poté tyto nové balíčky podle potřeby nasadit na zařízení.

Podrobnosti o výše uvedených postupech najdete v následujících dokumentech:

 1. Odinstalování stávajících licencí pro zařízení.
 2. Vytvoření balíčků s licencemi vázanými na sdílená zařízení.
 3. Nasazení balíčků.

Jako podrobný návod k tomu, jak nastavit licencování vázané na sdílená zařízení a začít ho používat, doporučujeme použít Příručku pro nasazení licencování vázaného na sdílená zařízení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online