Chyba: „Ilustraci nelze otevřít...“ | Otevírání souboru | Illustrator CS4 a starší

Problém

Při pokusu o otevření souboru v aplikaci Illustrator CS4 nebo starší se zobrazí následující chybová zpráva:

„Ilustraci nelze otevřít. Ilustrace obsahuje neúplný nebo poškozený popis objektu. Nepřípustný operátor: %%End Setup.“

V této chybové zprávě je dále uveden obsah, který obsahuje znak tildy a za ním symbol větší než (~>). 

Tato chyba označuje, že dokument obsahuje nejméně jednu položku s nesprávně naformátovanými binárními daty.

Řešení

Řešení 1: Upgradujte aplikaci Illustrator na verzi CS5 nebo novější.

V aplikaci Illustrator CS5 je implementována oprava tohoto problému a příslušné dokumenty se již otevírají správně.

Řešení 2: V režimu obnovení obsahu aplikace Illustrator odeberte položky s nesprávně naformátovanými binárními daty.

 1. Aktivujte režim obnovení obsahu a spuštěním operace obnovení převeďte příslušné soubory do formátu, který lze upravit v textovém editoru. Podrobné vysvětlení najdete v článku Aktivace režimu obnovení obsahu v aplikaci Illustrator CS2 nebo novější.

 2. Otevřete obnovenou kopii souboru v editoru prostého textu, například v programu TextEdit (Mac OS) nebo Word Pad (Windows). Když použijete běžnější aplikaci pro zpracování textu, uložte soubor jako prostý text a nepovolujte přidání skryté přípony .txt.

 3. Vyhledejte následující řetězec:

  %_/Binary: /ASCII85Decode

  Za tímto řetězce následuje text, který obsahuje znak tildy a za ním symbol větší než:
  ~>

  Další řádek vypadá takto:

  %_; (hItem) ,

  kde místo položky hItem může být použit nějaký jiný název klíče slovníku.

 4. Vyberte text od řetězce „%_/Binary“ až po řetězec „%_; (hItem) ,“ (včetně).
 5. Odstraňte vybraný text.
 6. Opakujte vyhledávání, a pokud najdete další výskyty, také je odstraňte.
 7. Uložte soubor.
 8. Otevřete soubor v aplikaci Illustrator a výběrem možnosti Soubor > Uložit jako jej uložte pod jiným názvem.
 9. Zavřete soubor.

  Poznámka: Tento poslední krok je nutné provést.

Další informace

Nepřítomnost znaků mezi znakem tildy (~) a symbolem větší než (>) značí, že jsou data prázdná. Příčinou zobrazení položky hItem jsou zásuvné moduly či další software jiných výrobců. Tato položka totiž není pro aplikaci Illustrator nativní. Pokud místo položky hItem najdete nějakou jinou položku, informujte o tom společnost Adobe prostřednictvím stránky pro hlášení chyb online:

http://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.