Příručka uživatele Zrušit

Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Panel nástrojů
   4. Výchozí klávesové zkratky
   5. Přizpůsobení klávesových zkratek
   6. Úvod ke kreslicím plátnům
   7. Správa kreslicích pláten
   8. Přizpůsobení pracovní plochy
   9. Panel Vlastnosti
   10. Nastavení předvoleb
   11. Dotyková pracovní plocha
   12. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   13. Obnovení, vrácení zpět, historie a automatizace
   14. Otočení zobrazení
   15. Pravítka, mřížky a vodítka
   16. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   17. Bezpečný režim
   18. Zobrazení kresby
   19. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   20. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D objektů
   5. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Další informace o některých běžných chybách, které se mohou vyskytnout při používání dokumentů v cloudu aplikace Illustrator.

Nelze otevřít dokument v cloudu

Problém

Alternativní řešení

Chyba v případě, kdy aplikace Illustrator nemůže otevřít dokument v cloudu, i když jste připojeni k internetu a online.

Přejděte na webové stránky aplikace Creative Cloud > Vaše práce > Dokumenty v cloudu, projděte dokumenty v cloudu a najděte ten, který hledáte.

Podrobnosti najdete v článku Začínáme pracovat s dokumenty v cloudu.

Tento dokument by mělo být možné stáhnout jako místní soubor. A poté znovu nahrát do dokumentů v cloudu, pokud se předchozí dokument neotevře.

Položky se nesynchronizují

Problém

Alternativní řešení

Pokud si všimnete, že se vaše dokumenty v cloudu nesynchronizují mezi jednotlivými zařízeními nebo z vašeho zařízení na webovou stránku aplikace Creative Cloud.

 • Zkontrolujte, zda se váš počítač nachází v režimu offline:
   přejděte do umístění Domovská obrazovka > Dokumenty v cloudu.Zkontrolujte, zda se zobrazuje banner režimu offline nebo ikona cloudu se symbolem X.
 • Je-li počítač v režimu online, počkejte, než se operace synchronizace dokončí, a pak to zkuste znovu. Doba potřebná pro operace synchronizace se bude lišit v závislosti na velikosti dokumentu a výkonu sítě. 
 • Pokud se ve vašem počítači zobrazuje organizátor dokumentů v cloudu v režimu online, postupujte podle pokynů uvedených zde: Řešení chyb připojení

Chyba sítě | Žádné připojení k internetu | Úpravy offline

Problém

Alternativní řešení

Chyba, když systém dokumentů v cloudu zjistil, že váš počítač není připojen k síti nebo že připojení je přerušované. Normálně to má za následek, že se dokumenty v cloudu vrátí zpět do režimu offline. 

 • Zkontrolujte, zda se váš počítač nachází v režimu offline:
   přejděte do umístění Domovská obrazovka > Dokumenty v cloudu.Zkontrolujte, zda se zobrazuje banner režimu offline nebo ikona cloudu se symbolem X.
 • Pokud se ve vašem počítači zobrazuje organizátor dokumentů v cloudu v režimu online, postupujte podle pokynů uvedených zde: Řešení chyb připojení

Synchronizace se nezdařila | Vypršel časový limit požadavku

Problém

Alternativní řešení

 • Když se aplikace pokusí synchronizovat změny provedené v místních souborech s dokumenty v cloudu nebo naopak. K tomu obvykle dochází v důsledku nefunkčního nebo odpojeného internetového připojení.
 • Systém dokumentů v cloudu není připojen k internetu nebo je připojení přerušované.

 1. Opakujte operaci. Někdy dochází k selhání požadavku kvůli pomalému připojení k internetu.
 2. Zkontrolujte připojení k internetu a postupujte podle pokynů uvedených zde: Vyřešte chyby připojení.
 3. Pokud si myslíte, že je připojení k internetu v pořádku:
  1. Ukončete aplikaci Illustrator a zastavte proces coresync (pomocí Monitoru aktivit v případě MacOS nebo pomocí Správce úloh v případě Windows).
  2. Znovu spusťte aplikaci Illustrator.

Uživatelský účet byl pozastaven

Problém

Alternativní řešení

Pokud je váš účet z nějakého důvodu pozastaven.

Zkontrolujte podrobnosti a stav svého účtu.

Obecná neznámá chyba

Problém

Alternativní řešení

Pokud se vyskytla neznámá chyba.

 • Opakujte operaci.
 • Ukončete aplikaci Illustrator a znovu ji spusťte.
 • Restartujte počítač.

Cloudové úložiště je plné

Problém

Alternativní řešení

Pokud je vaše úložiště v cloudu plné.

Když odstraníte dokumenty v cloudu z domovské obrazovky, budou přesunuty do adresáře s odstraněnými soubory. Chcete-li uvolnit místo v úložišti, musíte je trvale odstranit z umístnění Domovská stránka > Dokumenty v cloudu > Odstraněno.

Bylo dosaženo maximálního počtu aktivací

Problém

Alternativní řešení

Pokud překročíte maximální počet přihlášení nebo aktivací ve službě Creative Cloud.

Položky se nesynchronizují

Problém

Alternativní řešení

Pokud si všimnete, že se vaše dokumenty v cloudu nesynchronizují mezi jednotlivými zařízeními nebo z vašeho zařízení na webovou stránku aplikace Creative Cloud.

 • Zkontrolujte, zda se váš počítač nachází v režimu offline:
   přejděte do umístění Domovská obrazovka > Dokumenty v cloudu.Zkontrolujte, zda se zobrazuje banner režimu offline nebo ikona cloudu se symbolem X.
 • Je-li počítač v režimu online, počkejte, než se operace synchronizace dokončí, a pak to zkuste znovu. Doba potřebná pro operace synchronizace se bude lišit v závislosti na velikosti dokumentu a výkonu sítě. 
 • Pokud se ve vašem počítači zobrazuje organizátor dokumentů v cloudu v režimu online, postupujte podle pokynů uvedených zde: Řešení chyb připojení

Konflikt názvů

Problém

Alternativní řešení

Pokud mají dva dokumenty ve stejné složce stejný název.   

Pokud je jeden dokument v cloudu a druhý se synchronizuje lokálně, systém přejmenuje jeden z dokumentů tak, aby měl jedinečný název.

Poté se systém dokumentů v cloudu aktualizuje a zobrazí jedinečný název. Následně můžete zkusit provést příslušnou operaci znovu.


Související témata

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.