Příručka uživatele Zrušit

Shromažďování zdrojů a hromadný export

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  4. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  5. Přidávání a úpravy textu na webu
  6. Používání barev a přechodů na webu
  7. Kreslení a úpravy cest na webu
  8. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  9. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak shromáždit datové zdroje a exportovat je v dávkách.

Pracovní postup Export pro obrazovky je nový způsob, jak vytvářet zdroje různých velikostí a souborových formátů v jediném kroku. Schopnost rychlého exportu zjednodušuje a urychluje vytváření doplňujících zobrazení (ikony, loga, obrázky, funkční modely a další), a to zvláště v případě webových a mobilních pracovních postupů.

Například ve scénáři vývoje mobilní aplikace může chtít návrhář uživatelských zážitků často znova vytvářet aktualizované ikony a loga. Tyto ikony a loga může přidávat na panel Exportovat zdroj, a poté je jediným kliknutím exportovat do různých typů souborů o různé velikosti. 

Užitečné funkce:

 • Export do více formátů a velikostí v jediném rychlém kroku. 
 • Export do typických či jiných velikostí (měřítek): 1x, 2x, 3x, 0,5x, 1,5x a dalších.
 • Algoritmus pro vytvoření souborů PNG byl přepracován, aby:
  • Generoval soubory PNG rychleji než předtím. 
  • Vytvářel lepší průhlednost u souborů PNG-8.

Dostupné formáty: 

 • PNG (PNG-8, PNG-24)
 • JPEG (JPEG 100%, JPEG 85%, JPEG 50%, JPEG 25%)
 • SVG
 • PDF
 • OBJ
 • USDA
 • GLTF
 • WebP
Dialogové okno Export pro obrazovky (karta Datové zdroje).

Export datových zdrojů (pracovní postup Export pro obrazovky)

Chcete-li exportovat celá kreslicí plátna nebo jednotlivé kresby, postupujte podle kroků.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přejděte postupně do nabídky Soubor > Export > Export pro obrazovky.
  • Klikněte pravým tlačítkem na vybranou kresbu a vyberte možnost Shromáždit k exportu.

  V dialogovém okně Export pro obrazovky upravte nastavení, které chcete použít při exportu kresby.

 2. Vyberte rozsah toho, co chcete exportovat. K dispozici jsou dvě karty:

  Kreslicí plátna

  Vyberte z kreslicích pláten dostupných pro export. Kliknutím na kreslicí plátno je vyberte, nebo výběr zrušte. K výběru více položek použijte myš a klávesu Shift.

  Datové zdroje

  Vyberte datové zdroje ze zdrojů, které jste shromáždili, na panelu Exportovat zdroj.
  Poznámka:

  Klikněte na miniaturu nebo si zobrazte seznam ikon pro odlišný pohled.

  Dialogové okno Export pro obrazovky (karta Kreslicí plátna).

 3. Podle karty, na níž se právě nacházíte, vyberte, co chcete exportovat jako soubory. Zaškrtnutí ukazuje, jestli je kreslicí plátno nebo zdroj vybrán, nebo ne.

  Karta Kreslicí plátna

  • Vše: Vybere všechna kreslicí plátna. Každé kreslicí plátno bude exportováno samostatně.
  • Rozsah: Z kreslicích pláten, která jsou v dokumentu dostupná, vyberte jednotlivá kreslicí plátna pro export. Například čísla 1, 2, 4–6 znamenají výběr kreslicích pláten 1, 2, 4, 5 a 6.
  • Celý dokument: Exportujte celý dokument jako jednu kresbu.

  Karta Datové zdroje

  • Všechny datové zdroje: Tuto možnost vyberte, chcete-li exportovat všechny datové zdroje shromážděné na kartě Datové zdroje.
  Poznámka:

  Chcete-li začít znovu, zrušte výběr všech položek kliknutím na příkaz Vymazat výběr. Výběr kreseb začnete kliknutím na miniatury.

 4. Vyberte nastavení pro exportované soubory.

  Měřítko

  Vyberte faktor měřítka pro výstupní soubor.

  Exportovat do

  Vyberte umístění složky, kam budou soubory exportovány.

  Otevřít umístění po exportu

  Výběrem této možnosti určíte, že složka obsahující exportované položky bude otevřena ve správci souborů (Průzkumník nebo Finder).

  Přípona

  Uveďte příponu, abyste zajistili, že budou mít výstupní soubory jedinečný název.

  Formát

  Určete výstupní formát .png, .svg, .jpg, .webp nebo .pdf.

  Předpona

  Využijte Číslo kreslicího plátna, Rostoucí číslo nebo Vlastní řetězec jako předpony pro generované názvy souborů.

  Přidat měřítko

  Zvolením ikony   Přidat měřítko lze přidat další výstupní měřítko nebo formát pro export.

  Odstranit

  Zvolte   k odstranění typu výstupu.

  Přednastavení

  • iOS: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které projekty v systému iOS běžně vyžadují.
  • Android: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které běžně vyžadují projekty u zařízení se systémem Android.

  Chcete-li zadat nastavení výstupu pro exportované formáty souboru, vyberte nastavení  .

 5. Vyberte možnost Exportovat kreslicí plátna nebo Exportovat zdroj.

Panel Exportovat zdroj

Panel Exportovat zdroj zobrazuje datové zdroje, které jste získali ze svých kreseb. Tyto zdroje jsou obvykle kresby, které chcete exportovat často.

Měřítko

Vyberte faktor měřítka pro výstupní soubor.

Přípona

Uveďte příponu, abyste zajistili, že budou mít výstupní soubory jedinečný název.

Formát

Určete výstupní formát .png, .svg, .jpg, .webp nebo .pdf.

Přidat měřítko

Zvolením ikony   Přidat měřítko lze přidat další výstupní měřítko nebo formát pro export.

Odstranit

Zvolte   k odstranění typu výstupu.

Přednastavení

 • iOS: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které projekty v systému iOS běžně vyžadují.
 • Android: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které běžně vyžadují projekty u zařízení se systémem Android.

Nastavení pro exportované předvolby

 • Uložit jako předvolbu: Umožňuje uložit nastavení exportu jako předvolbu.
 • Uložit změny: Jakmile nastavení exportu v předvolbě upravíte, můžete jej uložit.
 • Odstranit přednastavení: Umožňuje odstranit vybranou předvolbu.
 • Importovat přednastavení: Umožňuje importovat předvolbu.
 • Exportovat přednastavení: Umožňuje exportovat předvolbu.
Panel Exportovat zdroj s nastavením zdroje a exportu.
Panel Exportovat zdroj

Shromažďování kresby pro export

Objekty pro export můžete shromáždit na panelu Exportovat zdroj, a to jako více datových zdrojů nebo jen jako jediný datový zdroj.

Shromažďování kresby pro export jako více datových zdrojů

Chcete-li objekty/vrstvy pro export shromažďovat jako více datových zdrojů, přidejte je na panel Exportovat zdroj (Okno > Exportovat zdroj). Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a pak zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako více datových zdrojů
 • Přetáhněte kresbu na panel Exportovat zdroj.

Pokaždé, když kresbu přetáhnete na panel Exportovat zdroj, dochází k „získání“ zdroje. Tímto se nevytvoří kopie objektu na vašem kreslicím plátně ani v knihovnách CC. Když aktualizujete kresbu ve svém dokumentu, dochází také k automatické aktualizaci příslušného zdroje v panelu Exportovat zdroj.

Shromažďování kresby pro export jako jeden datový zdroj

Chcete-li shromáždit objekty/vrstvy pro export jako jeden datový zdroj, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a pak zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako jeden datový zdroj.
 • Stiskněte klávesy Alt/Option, zatímco přetahujete kresbu na panel Exportovat zdroj.

Exportování zdrojů (pracovní postup pro panel Exportovat zdroj)

Chcete-li exportovat datové zdroje pomocí panelu Exportovat zdroj, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Postupně vyberte možnosti Okno > Exportovat zdroj, čímž otevřete panel Exportovat zdroj.

 2. Na panelu Exportovat zdroj se můžete podívat na získané datové zdroje. Okraj ukazuje, jestli je zdroj vybrán pro export, nebo ne.

  Poznámka:

  Exportovány jsou jen položky s okrajem. Miniaturu vyberete nebo její výběr zrušíte kliknutím.

 3. Nastavte položku Nastavení exportu.

 4. Určete pro exportované formáty souborů nastavení výstupu: Vyberte položku Nastavení formátu v nabídce panelu  Exportovat zdroj   .

 5. Zobrazte exportované soubory ihned po exportu a vyberte možnost Otevřít umístění po exportu v nabídce panelu Exportovat zdroj  .

 6. Soubory vytvoříte zvolením možnosti Export.

  Během exportu datových zdrojů ve výchozím nastavení aplikace Illustrator vytvoří podsložky v umístění pro export na základě vybrané volby změny velikosti. Pokud například v panelu Export datových zdrojů vyberete více formátů změny velikosti, například 1x, 2x a 3x pro export souboru ve formátu PNG, aplikace Illustrator pro exportované soubory vytvoří podsložky s názvy 1x, 2x a 3x. V případě formátů, které nepodporují možnosti změny velikosti, aplikace Illustrator pojmenuje podsložky na základě vybraných formátů souborů pro export – například SVG a PDF. 

  Chcete-li exportovat soubory ve složce bez vytváření podsložek, zrušte výběr možnosti Vytvořit podsložky v nabídce panelu Exportovat zdroj    nebo v dialogovém okně Export pro obrazovky.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit umístění složky datového zdroje, který exportujete, nebo určit podrobnosti, jako je předpona souboru, použijte dialogové okno Export pro obrazovky. Kliknutím na ikonu  otevřete dialogové okno Export pro obrazovky. Všechny možnosti nastavené v panelu Exportovat zdroj jsou zachovány v dialogovém okně Export pro obrazovky.

Nastavení výstupu pro exportované položky

V dialogovém okně Nastavení formátu můžete zadat volby výstupu pro každý typ souboru, do kterého lze exportovat:

 • V dialogovém okně Export pro obrazovky otevřete zvolením ikony Nastavení   dialogové okno Nastavení formátu.
 • Na panelu Exportovat zdroj vyberte nabídku panelu Exportovat zdroj    a vyberte možnost Nastavení formátu.

Vzdálenost naměřená z jednoho bodu do druhého se zobrazí v panelu Informace. Chcete-li zobrazit panel Informace, zvolte Okno > Informace. Všechna měření, kromě měření úhlu, se počítají v jednotkách nastavených pro dokument.

V dialogovém okně Nastavení formátu zadejte volby pro konkrétní formáty.
V dialogovém okně Nastavení formátu zadejte volby pro konkrétní formáty.

Související témata

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?