Příručka uživatele Zrušit

Shromažďování zdrojů a hromadný export

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak shromáždit datové zdroje a exportovat je v dávkách.

Pracovní postup Export pro obrazovky je nový způsob, jak vytvářet zdroje různých velikostí a souborových formátů v jediném kroku. Schopnost rychlého exportu zjednodušuje a urychluje vytváření doplňujících zobrazení (ikony, loga, obrazy, funkční modely a další), a to zvláště v případě webových a mobilních pracovních postupů.

Například ve scénáři vývoje mobilní aplikace může chtít návrhář uživatelských zážitků často znova vytvářet aktualizované ikony a loga. Tyto ikony a loga může přidávat na panel Exportovat zdroj, a poté je jediným kliknutím exportovat do různých typů souborů o různé velikosti. 

Užitečné funkce:

 • Export do více formátů a velikostí v jediném rychlém kroku. 
 • Export do typických či jiných velikostí (měřítek): 1x, 2x, 3x, 0,5x, 1,5x a dalších.
 • Algoritmus pro vytvoření souborů PNG byl přepracován, aby:
  • Generoval soubory PNG rychleji než předtím. 
  • Vytvářel lepší průhlednost u souborů PNG-8.

Dostupné formáty: 

 • PNG (PNG-8, PNG-24)
 • JPEG (JPEG 100%, JPEG 85%, JPEG 50%, JPEG 25%)
 • SVG
 • PDF
 • OBJ
 • USDA
 • GLTF
Dialog Export pro obrazovky (karta Datové zdroje).

Export datových zdrojů (pracovní postup Export pro obrazovky)

Chcete-li exportovat celá kreslicí plátna nebo jednotlivé kresby, postupujte podle kroků.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přejděte postupně do nabídky Soubor > Export > Export pro obrazovky.
  • Klikněte pravým tlačítkem na vybranou kresbu a vyberte možnost Shromáždit k exportu.

  V dialogovém okně Export pro obrazovky upravte nastavení, které chcete použít při exportu kresby.

 2. Vyberte rozsah toho, co chcete exportovat. K dispozici jsou dvě karty:

  Kreslicí plátna

  Vyberte z kreslicích pláten dostupných pro export. Kliknutím na kreslicí plátno je vyberte, nebo výběr zrušte. K výběru více položek použijte myš a klávesu Shift.

  Datové zdroje

  Vyberte datové zdroje ze zdrojů, které jste shromáždili, na panelu Exportovat zdroj.
  Poznámka:

  Klikněte na miniaturu nebo si zobrazte seznam ikon pro odlišný pohled.

  Dialog Export pro obrazovky (karta Kreslicí plátna).

 3. Podle karty, na níž se právě nacházíte, vyberte, co chcete exportovat jako soubory. Zaškrtnutí ukazuje, jestli je kreslicí plátno nebo zdroj vybrán, nebo ne.

  Karta Kreslicí plátna

  • Vše: Vybere všechna kreslicí plátna. Každé kreslicí plátno bude exportováno samostatně.
  • Rozsah: Z kreslicích pláten, která jsou v dokumentu dostupná, vyberte jednotlivá kreslicí plátna pro export. Například čísla 1, 2, 4–6 znamenají výběr kreslicích pláten 1, 2, 4, 5 a 6.
  • Celý dokument: Exportujte celý dokument jako jednu kresbu.

  Karta Datové zdroje

  • Všechny datové zdroje: Tuto možnost vyberte, chcete-li exportovat všechny datové zdroje shromážděné na kartě Datové zdroje.
  Poznámka:

  Chcete-li začít znovu, zrušte výběr všech položek kliknutím na příkaz Vymazat výběr. Výběr kreseb začnete kliknutím na miniatury.

 4. Vyberte nastavení pro exportované soubory.

  Měřítko

  Vyberte faktor měřítka pro výstupní soubor.

  Umístění

  Vyberte umístění složky, kam budou soubory exportovány.

  Otevřít umístění po exportu

  Výběrem této možnosti určíte, že složka obsahující exportované položky bude otevřena ve správci souborů (Průzkumník nebo Finder).

  Přípona

  Uveďte příponu, abyste zajistili, že budou mít výstupní soubory jedinečný název.

  Formát

  Určete výstupní formát .png, .svg, .jpg nebo .pdf.

  Předpona

  Uveďte řetězec, kterým budou začínat názvy generovaných souborů.

  Přidat měřítko

  Zvolením ikony   Přidat měřítko lze přidat další výstupní měřítko nebo formát pro export.

  Odstranit

  Zvolte   k odstranění typu výstupu.

  Přednastavení

  • iOS: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které projekty v systému iOS běžně vyžadují.
  • Android: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které běžně vyžadují projekty u zařízení se systémem Android.

  Chcete-li zadat nastavení výstupu pro exportované formáty souboru, vyberte nastavení  .

 5. Vyberte možnost Exportovat kreslicí plátna nebo Exportovat zdroj.

Panel Exportovat zdroj

Panel Exportovat zdroj zobrazuje datové zdroje, které jste získali ze svých kreseb. Tyto zdroje jsou obvykle kresby, které chcete exportovat často.

Panel Exportovat zdroj

Shromažďování kresby pro export

Objekty pro export můžete shromáždit na panelu Exportovat zdroj, a to jako více datových zdrojů nebo jen jako jediný datový zdroj.

Shromažďování kresby pro export jako více datových zdrojů

Chcete-li objekty/vrstvy pro export shromažďovat jako více datových zdrojů, přidejte je na panel Exportovat zdroj (Okno > Exportovat zdroj). Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a pak zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako více datových zdrojů
 • Přetáhněte kresbu na panel Exportovat zdroj.
Poznámka:

Pokaždé, když kresbu přetáhnete na panel Exportovat zdroj, dochází k „získání“ zdroje. Tímto se nevytvoří kopie objektu na vašem kreslicím plátně ani v knihovnách CC. Když aktualizujete kresbu ve svém dokumentu, dochází také k automatické aktualizaci příslušného zdroje v panelu Exportovat zdroj.

Shromažďování kresby pro export jako jeden datový zdroj

Chcete-li shromáždit objekty/vrstvy pro export jako jeden datový zdroj, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a pak zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako jeden datový zdroj.
 • Stiskněte klávesy Alt/Option, zatímco přetahujete kresbu na panel Exportovat zdroj.

Exportování zdrojů (pracovní postup pro panel Exportovat zdroj)

Chcete-li exportovat datové zdroje pomocí panelu Exportovat zdroj, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Postupně vyberte možnosti Okno > Exportovat zdroj, čímž otevřete panel Exportovat zdroj.

 2. Na panelu Exportovat zdroj se můžete podívat na získané datové zdroje. Okraj ukazuje, jestli je zdroj vybrán pro export, nebo ne.

  Poznámka:

  Exportovány jsou jen položky s okrajem. Miniaturu vyberete nebo její výběr zrušíte kliknutím.

 3. Zvolením ikony Export nastavení   můžete zobrazit nebo přidat formáty/velikosti, které chcete pro export souborů použít:

  Měřítko

  Vyberte faktor měřítka pro výstupní soubor.

  Přípona

  Uveďte příponu, abyste zajistili, že budou mít výstupní soubory jedinečný název.

  Formát

  Určete výstupní formát .png, .svg, .jpg nebo .pdf.

  Přidat měřítko

  Zvolením ikony   Přidat měřítko lze přidat další výstupní měřítko nebo formát pro export.

  Odstranit

  Zvolte   k odstranění typu výstupu.

  Přednastavení

  • iOS: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které projekty v systému iOS běžně vyžadují.
  • Android: Zvolením přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které běžně vyžadují projekty u zařízení se systémem Android.
  • Chcete-li zadat pro exportované formáty souborů nastavení výstupu, vyberte položku Nastavení formátu v nabídce panelu Exportovat zdroj  .
  • Vyberte možnost Otevřít umístění po exportu v nabídce panelu Exportovat zdroj  , abyste mohli exportované soubory prohlížet ihned po ukončení exportu.
 4. Soubory vytvoříte zvolením možnosti Export.

  Během exportu datových zdrojů aplikace Illustrator vytvoří  podsložky v umístění pro export, které je ve výchozím nastavení založeno na vámi zvolených možnostech změny velikosti. Pokud například v panelu Export datových zdrojů vyberete více formátů změny velikosti, například 1x, 2x a 3x pro export souboru ve formátu PNG, aplikace Illustrator pro exportované soubory vytvoří podsložky s názvy 1x, 2x a 3x. V případě formátů, které nepodporují volby změny velikosti, aplikace Illustrator pojmenuje podsložky na základě vybraných formátů souborů pro export – například SVG a PDF. 

  Chcete-li exportovat soubory do složky, aniž byste vytvářeli jakékoli  podsložky, zrušte zaškrtnutí volby Vytvořit podsložky v nabídce panelu Exportovat zdroj   nebo v dialogovém okně Export pro obrazovky.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit umístění složky datového zdroje, který exportujete, nebo pokud chcete určit podrobnosti, jako je například předpona souboru, použijte dialogové okno Export pro obrazovky. Kliknutím   otevřete  dialogové okno Export pro obrazovky. Všechny volby nastavené v panelu Exportovat zdroj jsou zachovány v dialogu Export pro obrazovky.

Nastavení výstupu pro exportované položky

V dialogovém okně Nastavení formátu můžete zadat volby výstupu pro každý typ souboru, do kterého lze exportovat:

 • V dialogovém okně Export pro obrazovky otevřete zvolením ikony Nastavení   dialogové okno Nastavení formátu.
 • Na panelu Exportovat zdroj vyberte nabídku panelu Exportovat zdroj    a vyberte možnost Nastavení formátu.
V dialogu Nastavení formátu zadejte volby pro konkrétní formáty.
V dialogu Nastavení formátu zadejte volby pro konkrétní formáty.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo chcete sdílet nějaký nápad, zapojte se do komunity věnované aplikaci Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.