Pracovní postup Export pro obrazovky je nový způsob, jak vytvářet zdroje různých velikostí a souborových formátů v jediném kroku. Schopnost rychlého exportu zjednodušuje a urychluje vytváření doplňujících zobrazení (ikony, loga, obrazy, funkční modely a další), a to zvláštěv případě webovýcha mobilních pracovních postupů.

Například ve scénáři vývoje mobilní aplikace může chtít návrhář uživatelských zážitků často znova vytvářet aktualizované ikony a loga. Tyto ikony a loga může přidávat na panel Exportovat zdroj, a poté je jediným kliknutím exportovat do různých typů souborů o různé velikosti. 

Užitečné funkce:

 • Export do více formátů a velikostí v jediném rychlém kroku. 
 • Export do typických či jiných velikostí (měřítek): 1x, 2x, 3x, 0,5x, 1,5x a dalších.
 • Algoritmus pro vytvoření souborů PNG byl přepracován, aby:
  • Generoval soubory PNG rychleji než předtím. 
  • Vytvářel lepší průhlednost u souborů PNG-8.

Dostupné formáty:

 • PNG (PNG-8, PNG-24)
 • JPEG (JPEG 100%, JPEG 85%, JPEG 50%, JPEG 25%)
 • SVG
 • PDF
Export-for-screens-dialog
Dialog Export pro obrazovky (karta Datové zdroje).

Export datových zdrojů (pracovní postup Export pro obrazovky)

Export celých kreslicích pláten nebo jednotlivých kreseb

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klávesová zkratka: (Win) Alt + Ctrl + E / (Mac) Cmd + Opt + E.
  • Klikněte na Soubor> Export > Export pro obrazovky.
  • Vyberte kresbu a klikněte na Soubor > Výběr exportu.
  • Klikněte pravým tlačítkem na vybranou kresbu a klikněte na Shromáždit k exportu.

  V dialogu Export pro obrazovky upravte nastavení, které chcete použít při exportu své kresby.

 2. Vyberte rozsah toho, co chcete exportovat. K dispozici jsou dvě karty:

  Karta Kreslicí plátna.

  Vyberte z kreslicích pláten dostupných pro export. Kliknutím na kreslicí plátno je vyberte, nebo výběr zrušte. Pro výběr více položek použijte myš a tlačítko Shift.

  Karta Datové zdroje.

  Vyberte z datových zdrojů, které jste shromáždili na panelu Exportovat zdroj. Podívejte se na panel Export dat níže.

  Poznámka:

  Klikněte na miniaturu nebo si zobrazte seznam ikon pro odlišný pohled.

  Export-for-screens-dialog_artboards-tab
  Dialog Export pro obrazovky (karta Kreslicí plátna).
 3. Podle karty, na níž se právě nacházíte, vyberte, co chcete exportovat jako soubory. Zaškrtnutí ukazuje, jestli je kreslicí plátno nebo zdroj vybrán, nebo ne.

  Karta Kreslicí plátna :

  • Všechna. Vybrat všechna kreslicí plátna. Každé kreslicí plátno bude exportováno samostatně.
  • Rozsah. Z kreslicích pláten, která jsou v dokumentu dostupná, vyberte jednotlivá kreslicí plátna pro export. Například čísla 1, 2, 4–6 znamenají výběr kreslicích pláten 1, 2, 4, 5 a 6.
  • Celého dokumentu. Export celého dokumentu jako jedné kresby.

  Karta Datové zdroje:

  • Všechny datové zdroje. Tuto možnost vyberte, chcete-li exportovat všechny datové zdroje shromážděné na kartě Datové zdroje.

  Poznámka:

  Chcete-li začít znovu, zrušte výběr všech položek kliknutím na příkaz Vymazat výběr. Výběr kreseb začnete kliknutím na miniatury.

 4. Vyberte nastavení pro exportované soubory.

  • Měřítko. Vyberte faktor měřítka pro výstupní soubor.
  • Umístění. Vyberte umístění složky, kam budou soubory exportovány.
  • Otevřít umístění po exportu. Výběrem této volby určíte, že složka obsahující exportované položky bude otevřena ve správci souborů (Průzkumník nebo Finder).
  • Přípona. Uveďte příponu, abyste zajistili, že budou mít výstupní soubory jedinečný název.
  • Formát. Uveďte, zda potřebujete výstupní formát .png, .svg, .jpg nebo .pdf.
  • Předpona. Uveďte řetězec, kterým budou začínat názvy generovaných souborů.
  • Tlačítko Přidat měřítko . Klikněte na Přidat měřítko, abyste přidali pro export další výstupní měřítko/formát.
  • TlačítkoOdstranit . Typ výstupu odstraníte kliknutím na symbol X.
  • Přednastavení.
   • iOS: Klikněte pro přidání přednastavených typů výstupu souborů, které projekty v systému iOS běžně vyžadují.
   • Android: Klikněte pro přidání přednastavených typů výstupu souborů, které běžně vyžadují projekty u zařízení se systémem Android.
 5. (Volitelné) Po kliknutí na ikonu Nastavení () můžete určit výstupní nastavení pro formáty exportovaných souborů.

 6. Klikněte na tlačítko Exportovat kreslicí plátna nebo Exportovat zdroj.

Panel Exportovat zdroj

Shromažďujte a exportujte bez čekání.

Panel Exportovat zdroj zobrazuje zdroje, které jste získali ze svých kreseb. Tyto zdroje jsou obvykle kresby, které chcete exportovat často.

Například ve scénáři vývoje mobilní aplikace může chtít návrhář uživatelských zážitků často znova vytvářet aktualizované ikony a loga. Tyto ikony a loga lze snadno přidávat na panel Exportovat zdroj, a poté je jediným kliknutím exportovat do různých typů souborů o různé velikosti. 

AssetExport_panel
Panel Exportovat zdroj

Shromažďování kresby pro export

Objekty pro export můžete shromáždit v panelu Export datových zdrojů, a to jako více datových zdrojů nebo jen jako jediný datový zdroj.

Shromažďování kresby pro export jako více datových zdrojů

Web

Chcete-li objekty/vrstvy pro export shromažďovat jako více datových zdrojů, přidejte je na panel Export datových zdrojů (Okno > Export datových zdrojů). Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Přetáhněte kresbu do panelu Exportovat zdroj.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a pak zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako více datových zdrojů. Případně vyberte kresbu a klikněte na ikonu Vytvořit z výběru více datových zdrojů () na panelu Exportovat zdroj.
 • Chcete-li přidat zvýrazněné vrstvy v panelu Vrstvy jako datové zdroje, klikněte na ikonu Shromáždit k exportu v dolní části panelu Vrstvy.

Poznámka:

Pokaždé, když kresbu přetáhnete na panel Exportovat zdroj, dochází k „získání“ zdroje. Tímto se nevytvoří kopie objektu na vašem kreslicím plátně ani v knihovnách CC. Když aktualizujete kresbu ve svém dokumentu, dochází také k automatické aktualizaci příslušného zdroje v panelu Exportovat zdroj.

Shromažďování kresby pro export jako jeden datový zdroj

Web

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Stiskněte klávesy Alt/Option, zatímco přetahujete kresbu na panel Export datových zdrojů.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a pak zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako jeden datový zdroj. Případně vyberte kresbu a poté stiskněte klávesu Alt/Option a klikněte na tlačítko Vytvořit z výběru jeden datový zdroj () v panelu Export datových zdrojů.

Exportování zdrojů (pracovní postup pro panel Exportovat zdroj)

Export zdrojů za použití panelu Exportovat zdroj

 1. Klikněte na Okno > Exportovat zdroj, abyste otevřeli panel Exportovat zdroj.

 2. Prohlížejte získané zdroje na panelu Exportovat zdroj. Okraj ukazuje, jestli je zdroj vybrán pro export, nebo ne.

  Poznámka:

  Exportovány jsou jen položky s okrajem. Miniaturu vyberete nebo její výběr zrušíte kliknutím.

 3. Klikněte na trojúhelník Export nastavení pro zobrazení nebo přidání formátů/velikostí, do nichž chcete své soubory exportovat:

  • Měřítko. Vyberte faktor měřítka pro výstupní soubor.
  • Přípona. Uveďte příponu, abyste zajistili, že budou mít výstupní soubory jedinečný název.
  • Formát. Určete výstupní formát .png, .svg, .jpg nebo .pdf.
  • Tlačítko Přidat měřítko. Kliknutím přidáte další výstupní měřítko/formát pro export.
  • Tlačítko Odstranit. Typ výstupu odstraníte kliknutím na symbol X.
  • Přednastavení:
   • iOS: Kliknutím přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které projekty v systému iOS běžně vyžadují.
   • Android: Kliknutím přidáte přednastavené typy výstupu souborů, které běžně vyžadují projekty u zařízení se systémem Android.
 4. (Volitelné) V rozbalovací nabídce vyberte Nastavení formátu, abyste specifikovali nastavení pro formáty exportovaných souborů.

 5. (Volitelné) V rozbalovací nabídce klikněte na volbu Otevřít umístění po exportu, abyste mohli exportované soubory prohlížet ihned po ukončení exportu.

 6. Soubory vytvoříte kliknutím na tlačítko Export.

  Během exportu datových zdrojů aplikace Illustrator vytvoří  podsložky v umístění pro export, které je ve výchozím nastavení založeno na vámi zvolených možnostech změny velikosti. Pokud například v panelu Export datových zdrojů vyberete více formátů změny velikosti, například 1x, 2x a 3x pro export souboru ve formátu PNG, aplikace Illustrator pro exportované soubory vytvoří podsložky s názvy 1x, 2x a 3x. Pro formáty, které nepodporují volby změny velikosti, aplikace Illustrator pojmenuje podsložky na základě vybraných formátů souborů pro export – například SVG a PDF. 

  Chcete-li exportovat soubory do složky, aniž byste vytvářeli jakékoli  podsložky, zrušte zaškrtnutí volby Vytvořit podsložky na panelu Export datového zdroje nebo v dialogovém okně Export pro obrazovky.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit umístění složky datového zdroje, který exportujete, nebo pokud chcete určit podrobnosti, jako je například předpona souboru, použijte dialogové okno Export pro obrazovky.Kliknutím  otevřete dialogové okno Export pro obrazovky. Všechny volby nastavené v panelu Exportovat zdroj jsou zachovány v dialogu Export pro obrazovky.

Nastavení výstupu pro exportované položky

Volby pro exportované položky závisející na formátu

V dialogu Nastavení formátu můžete zadat volby výstupu pro každý typ souboru, do kterého lze exportovat:

 • V dialogu Export pro obrazovky otevřete kliknutím na ikonu Nastavení dialog Nastavení formátu.
 • V panelu Exportovat zdroj otevřete místní nabídku a vyberte volbu Nastavení formátu.
V dialogu Nastavení formátu zadejte volby pro konkrétní formáty.
V dialogu Nastavení formátu zadejte volby pro konkrétní formáty.