Příručka uživatele Zrušit

Vytváření dokumentů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Překonejte syndrom prázdného plátna. Při vytváření dokumentu si můžete vybrat z celé řady šablon ze služby Adobe Stock a přednastavení prázdné plochy.

Při vytváření nového dokumentu v aplikaci Illustrator již nebudete začínat prázdným plátnem, ale můžete si vybrat z celé řady šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje a ilustrace ze služby , na základě kterých můžete svůj projekt vytvořit. Po otevření šablony v aplikaci Illustrator s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace Illustrator (.ai).

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít také jedno z četných přednastavení dostupných v aplikaci Illustrator.

Šablony a přednastavení

Šablony nabízejí bohatý, inspirativní a opakovaně použitelný obsah pro vaše dokumenty. Přímo z aplikace Illustrator si můžete ze služby Adobe Stock stáhnout šablony obsahující kvalitní grafiku a ilustrace. Na základě těchto šablon můžete snadno vytvářet dokumenty, které vzájemně sdílejí společná nastavení a prvky návrhu. Aplikace Illustrator také nabízí prázdné šablony s předdefinovanými rozměry a nastaveními pro běžné úlohy, jako je například návrh vizitek nebo brožur. Šablony se v aplikaci Illustrator otevřou jako soubory .ai a obvykle obsahují více kreslicích pláten.

Přednastavení prázdných dokumentů jsou prázdné dokumenty s předem definovanými rozměry a nastavením. Přednastavení usnadňují proces návrhu pro specifické faktory určitých zařízení nebo pro specifické situace. Pomocí přednastavení můžete například rychle začít pracovat na návrhu pro zařízení iPad Pro. Přednastavení prázdných dokumentů obsahují předdefinovaná nastavení velikosti, barvy, režimu, jednotek, orientace, umístění, spadávky a rozlišení. Před vytvořením dokumentu obsahujícího přednastavení můžete tato nastavení upravit.

Šablony a přednastavení jsou uspořádány do těchto skupin:

 • Mobilní
 • Webová
 • Tisknout
 • Film a video
 • Umění a ilustrace

Přehled: dialog Nový dokument

Pokud budete chtít otevřít dialogové okno Nový dokument, spusťte aplikaci Illustrator a vyberte možnost Nový soubor.

Kromě dalších operací umožňuje dialog Nový dokument také:

 • Vytvářet dokumenty pomocí šablon vybraných z několika kategorií služby Adobe Stock: Mobilní, Webová, Tisknout, Film a video a Umění a ilustrace.
 • Vyhledejte další šablony ve službě Adobe Stock a použijte je k vytváření dokumentů.
 • Rychle otevírat nedávno použité soubory, šablony a položky (karta Poslední).
 • Rychle otevírejte šablony stažené ze služby Adobe Stock (karta Uložené).
 • Pomocí přednastavení Prázdný dokument můžete vytvářet dokumenty pro více kategorií a specifických faktorů určitých zařízení. Před otevřením přednastavení můžete upravit jejich nastavení.
Možnosti v dialogovém okně Nový dokument
Karta Mobilní | Dialogové okno Nový dokument

Vytváření dokumentů pomocí přednastavení

 1. V dialogovém okně Nový dokument vyberte kartu kategorie: Mobilní, Webová, Tisknout, Film a video nebo Umění a ilustrace.

 2. Vyberte přednastavení.

 3. Klikněte na možnost Vytvořit. Aplikace Illustrator otevře nový dokument založený na tomto přednastavení.

Poznámka:

Vybrané přednastavení můžete změnit vpravo v podokně Detaily přednastavení. Postup naleznete v části Změna přednastavení.

Změna přednastavení

Před otevřením dokumentu pomocí přednastavení můžete na pravém panelu změnit jeho nastavení.

 1. Zadejte název dokumentu.

 2. Pro vybrané přednastavení určete následující volby:

  Šířka a výška: zadejte velikost návrhové plochy. Z rozevírací nabídky vyberte jednotky.

  Orientace: zadejte orientaci stránky dokumentu (na šířku nebo na výšku).

  Kreslicí plátno: Zadejte počet kreslicích pláten v dokumentu.

  Spadávka: zadejte pozici přesahu pro jednotlivé strany dokumentu. Pokud chcete pro různé strany použít různé hodnoty, vyberte možnost .

  Barevný režim: Zadejte barevný režim dokumentu: RGB nebo CMYK.

  Rastrové efekty: Zadejte rozlišení pro rastrové efekty v dokumentu.

  Režim náhledu: Nastaví výchozí režim náhledu pro dokument:

  • Výchozí zobrazí kresbu vytvořenou v dokumentu vektorově a v plných barvách. Při zvětšení nebo zmenšení zobrazení zůstanou křivky hladké.
  • Obrazový bod zobrazuje kresbu s rastrovaným (zrněným) vzhledem. Obsah se ve skutečnosti nerastruje, pouze se zobrazí simulovaný náhled, jako kdyby obsahem byly rastry.
  • Přetisk poskytuje „náhled tiskových barev“, který aproximuje vzhled prolnutí, průhledností a přetisků ve výstupu s barevnými výtažky.
  Dialogové okno Podrobnosti přednastavení
  Podrobnosti přednastavení

  Poznámka:

  Režim náhledu můžete kdykoli změnit pomocí nabídky Zobrazit.

 3. Výběrem možnosti Vytvořit otevřete dokument obsahující přednastavení.

Vytváření dokumentů pomocí šablon ze služby Stock

Aplikace Illustrator obsahuje celou řadu šablon ze služby Adobe Stock, například šablony pro ilustrace na tabletu, ilustrace na mobilních telefonech, ilustrace na laptopech, hlavičkové dopisy, obálky, vizitky a mnoho dalších. Šablony s vrstvami písem používají základní písma nebo písma, která lze synchronizovat ze služby Adobe Typekit.

Pokud chcete při vytváření dokumentu vyjít ze šablony, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně Nový dokument vyberte kartu kategorie: Mobilní, Webová, Tisknout, Film a video nebo Umění a ilustrace.

 2. Vyberte šablonu.

 3. Výběrem možnosti Zobrazit náhled si zobrazte náhled šablony. Náhled je obrázek šablony, který si můžete prohlédnout a rozhodnout se, jestli si chcete koupit její licenci.

  Vyberte šablonu

 4. Vyberte možnost Stáhnout.

  Aplikace Illustrator vás vyzve k zakoupení licence na šablonu ze služby Adobe Stock. Další informace o zakoupení licence a souvisejících požadavcích naleznete v nápovědě ke službě Adobe Stock. Po zakoupení licence na šablonu buď pomocí oprávnění pro datový zdroj nebo pomocí kreditů na účtu můžete tuto šablonu otevřít jako dokument aplikace Illustrator (.ai) a začít pracovat.

  Licencování šablony
  Probíhá zakoupení licence na šablonu

 5. Po stažení šablony vyberte možnost Otevřít. Pokud se při otevírání šablony zobrazí výzva k synchronizaci některých písem ze služby Typekit, vyberte možnost OK.

S otevřeným dokumentem teď můžete v aplikaci Illustrator pracovat stejně jako s jakýmkoli jiným dokumentem .ai. Stažené šablony se přidají do Creative Cloud knihovny nazvané Šablony Stock. Tuto knihovnu naleznete na panelu Knihovny.

Poznámka:

Šablony aplikace Illustrator mají přípony souborů .ait. Pokud ale šablonu otevřete, otevře se její instance jako dokument s koncovkou .ai. Změny provedené v tomto dokumentu .ai nemají žádný vliv na původní šablonu .ait.

Vyhledání dalších šablon ve službě Adobe Stock

Kromě předvolených šablon ze služby Adobe Stock můžete vyhledat a stáhnout mnoho dalších takových šablon přímo z dialogu Nový dokument.

 • Při práci v dialogovém okně Nový dokument zadejte hledaný řetězec do pole Vyhledat další šablony ve službě Adobe Stock. Případně vyberte možnost Přejít a zkuste procházet kompletní výběr dostupných šablon.

Aplikace Illustrator otevře v novém okně prohlížeče webové stránky služby Adobe Stock. Zakupte licenci a stáhněte tu, která nejlépe splňuje požadavky vašeho projektu. Další informace o službě Adobe Stock najdete v článku Používání služby Adobe Stock.

Vyhledání dalších šablon ve službě Adobe Stock
Procházení a licencování šablon ve webu služby Adobe Stock

Vytváření dokumentů pomocí prázdných šablon

Prázdné šablony usnadňují návrhy běžných věcí, jako jsou brožury, vizitky, obaly na CD a trička. Následujícím postupem vytvoříte dokument pomocí prázdné šablony:

 1. Zvolte možnost Soubor > Nový ze šablony.

 2. V dialogu Nový ze šablony otevřete složku Prázdné šablony.

 3. Vyberte šablonu a poté možnost Nový.
  Aplikace Illustrator vytvoří nový dokument založený na vybrané prázdné šabloně. Můžete s ním pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem .ai.

Použití staršího postupu Nový soubor

V případě potřeby můžete nejnovější postup Nový dokument zakázat a vrátit se zpět k postupu, který byl výchozím postupem aplikace Illustrator ve verzích CC 2015.3 a starších.

 1. Vyberte položku Upravit > Předvolby > Obecné.

 2. Vyberte možnost Použít starší rozhraní dialogu Nový soubor a vyberte možnost OK.

Dialogové okno Předvolby pro použití staršího rozhraní pro Nový soubor
Povolit starší postup (nedoporučuje se)


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo chcete sdílet nějaký nápad, zapojte se do komunity věnované aplikaci Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.