Chcete-li vytvořit tvar pomocí nástroje pro vytváření tvaru, postupujte takto:

 1. Vytvořte tvary, u kterých chcete použít nástroj pro vytváření tvaru.

 2. Pomocí nástroje pro výběr vyberte cesty, které potřebujete sloučit pro vytvoření daného tvaru.

  Poznámka:

  Zkontrolujte, že jste vybrali pouze ty cesty, u kterých potřebujete nástroj použít. Pokud před sloučením vyberete všechny cesty, dojde k nadměrnému zatížení výkonnosti.

 3. Vyberte nástroj pro vytváření tvaru z panelu Nástroje nebo stiskněte klávesy Shift+M. Ve výchozím nastavení je nástroj v režimu sloučení, kde lze různé cesty kombinovat. Ukazatel v tomto režimu se zobrazí jako .

 4. Určete oblast, kterou chcete vyjmout nebo sloučit.

 5. Chcete-li oblast oddělit od zbytku tvaru nebo ji vyjmout, přesuňte ukazatel a klikněte na vybranou oblast.

  Při rozdělení tvarů vzniknou další kotevní body.

  Nástroj pro vytváření tvaru
  Slučování zavřených oblastí s použitím nástroje pro vytváření tvaru. Pokud přesunete ukazatele na zavřenou oblast, zobrazí se oblast rámečku výběru.

 6. Chcete-li sloučit cesty, táhněte myší podél oblasti a pak pusťte, obě oblasti se sloučí a vytvoří nový tvar.

  Sloučení cest
  Sloučení tažením podél oblasti

  Nový tvar po sloučení
  Nový tvar po sloučení

  Styl kreslení, který tento nový tvar převezme, závisí na následujících pravidlech:

  • Styl kreslení objektu, na kterém jste začali tah, se použije na sloučené tvary.

  • Pokud při stisknutí tlačítka myši není dostupný žádný styl kreslení, použije se na sloučené tvary styl kreslení dostupný při uvolnění tlačítka myši.

  • Pokud není dostupný žádný styl kreslení ani při stisknutí či uvolnění tlačítka myši, pak se použije styl kreslení nejvýše umístěného objektu vybraného v panelu Vrstvy.

  Při vybarvování můžete tato pravidla přepsat, pokud dialogovém okně nástroje pro vytváření tvaru vyberete z rozbalovací nabídky volbu Vybrat barvu z. Podrobnosti najdete v oddíle Nastavení voleb nástroje pro vytváření tvaru.

  Kliknutím a přetažením se stisknutou klávesou Shift zobrazíte čtyřúhelníkový výběr, kterým lze snadno slučovat více cest.

 7. Chcete-li použít režim mazání nástroje pro vytváření tvaru, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na uzavřenou oblast, kterou chcete odstranit. Při stisknutí klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) se ukazatel změní na ikonu .

  V režimu mazání můžete odstranit oblasti uvnitř vybraných tvarů. Pokud odstraníte oblast, kterou sdílí více objektů, tvary se rozpadnou tak, že oblasti vybrané v rámečku výběru budou z tvarů odebrány.

  V režimu mazání můžete odstranit i okraje. Tato volba je užitečná, když chcete po vytvoření požadovaného tvaru vymazat zbývající části.