Příručka uživatele Zrušit

Volby Adobe PDF

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Panel nástrojů
   4. Výchozí klávesové zkratky
   5. Přizpůsobení klávesových zkratek
   6. Úvod ke kreslicím plátnům
   7. Správa kreslicích pláten
   8. Přizpůsobení pracovní plochy
   9. Panel Vlastnosti
   10. Nastavení předvoleb
   11. Dotyková pracovní plocha
   12. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   13. Obnovení, vrácení zpět, historie a automatizace
   14. Otočení zobrazení
   15. Pravítka, mřížky a vodítka
   16. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   17. Bezpečný režim
   18. Zobrazení kresby
   19. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   20. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D objektů
   5. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Volby Adobe PDF jsou rozděleny do kategorií. Změna libovolné volby způsobí, že se název přednastavení změní na Vlastní. Kategorie se zobrazují v seznamu na levé straně dialogového okna Uložit Adobe PDF, s výjimkou voleb Standard a Kompatibilita, které jsou v dialogovém okně nahoře.

Nastavení voleb Adobe PDF

Volby Adobe PDF jsou rozděleny do kategorií. Změna libovolné volby způsobí, že se název přednastavení změní na Vlastní. Kategorie se zobrazují v seznamu na levé straně dialogového okna Uložit Adobe PDF, s výjimkou voleb Standard a Kompatibilita, které jsou v dialogovém okně nahoře.

Standard

Určuje standard PDF pro soubor.

Kompatibilita

Určuje verzi PDF pro soubor.

Všeobecné

Určuje základní volby souboru.

Komprese

Určuje, zda se mají obrazy komprimovat a převzorkovat dolů, a pokud ano, jaká metoda a nastavení se použije.

Značky a spadávky

Určuje tiskové značky a oblasti spadávky a popisu. Přestože volby jsou stejné jako v tiskovém dialogovém okně, výpočty jsou trochu rozdílné, protože PDF se neposílá na výstup se známou velikostí stránky.

Výstup

Určuje, jak se do souboru PDF uloží barvy a profily výstupního záměru PDF/X.

Další volby

Určuje, jak se do souboru PDF uloží písma, přetisky a průhlednost.

Zabezpečení

Přidá zabezpečení k souboru PDF.

Přehled

Zobrazí přehled současných nastavení PDF. Chcete-li uložit přehled do textového souboru ASCII, klikněte na Uložit přehled.

O standardech PDF/X

Standardy PDF/X jsou definovány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standardy PDF/X se vztahují na výměnu grafického obsahu. Při převodu do PDF se kontroluje soulad zpracovávaného souboru s určeným standardem. Pokud PDF nesplňuje požadavky vybraného standardu ISO, objeví se dotaz, zda chcete převod zrušit, nebo pokračovat a vytvořit soubor, který tomuto standardu nevyhovuje. Nejpoužívanější standardy pro pracovní postupy tiskového publikování představuje několik formátů PDF/X: PDF/X-1a, PDF/X-3 a PDF/X-4.

Úrovně kompatibility PDF

Při vytváření souborů PDF se musíte rozhodnout, kterou verzi PDF použijete. Verzi PDF můžete změnit přepnutím na jiné přednastavení nebo výběrem volby kompatibility, když soubor ukládáte jako PDF nebo upravujete přednastavení PDF.

Obecně řečeno, pokud není konkrétně zapotřebí zpětná kompatibilita se staršími verzemi, měli byste použít nejnovější verzi (v tomto případě verzi 1.7). Nejnovější verze zahrnuje všechny nejnovější vlastnosti a funkce. Pokud ale vytváříte dokumenty, které budou široce distribuovány, měli byste zvážit použití volby Acrobat 5.0 (PDF 1.4) nebo Acrobat 6.0 (PDF 1.5), abyste zajistili, že si všichni uživatelé budou moci dokument prohlédnout a vytisknout.

V následující tabulce jsou porovnány některé funkce v souborech PDF vytvořených s různými nastaveními kompatibility.

Poznámka:

Aplikace Acrobat 8.0 a 9.0 také používají formát PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) a Acrobat X (PDF 1.7)

PDF lze otevřít v programech Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novějších.

Soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Většinu souborů PDF lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Většinu souborů PDF lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Nemůže obsahovat kresby, které používají efekty živé průhlednosti. Před převodem do formátu PDF 1.3 musí být všechny průhledné kresby sloučeny.

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Vrstvy nejsou podporované.

Vrstvy nejsou podporované.

Zachová vrstvy při vytváření souborů PDF z aplikací, které podporují generování dokumentů PDF s vrstvami, jako je Illustrator CS a novější nebo InDesign CS a novější.

Zachová vrstvy při vytváření PDF z aplikací, které podporují generování dokumentů PDF s vrstvami, jako je Illustrator CS a novější nebo InDesign CS a novější.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 8 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 8 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 31 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 31 tiskovou barvou.

Vícebajtová písma lze vkládat. (Distiller při vkládání písma převede.)

Vícebajtová písma lze vkládat.

Vícebajtová písma lze vkládat.

Vícebajtová písma lze vkládat.

Podpora 40bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4 a 128bitového zabezpečení AES (Advanced Encryption Standard).

Všeobecné volby PDF

V části Všeobecné v dialogovém okně Uložit Adobe PDF můžete nastavit následující volby:

Popis

Zobrazuje popis z vybraného přednastavení a nabízí místo, kde můžete popis upravit. Popis můžete vložit ze schránky. Když upravíte popis přednastavení, připojí se k názvu přednastavení slovo „(upravené)“. Naopak změna nastavení v přednastavení vloží na začátek popisu text „[Odvozeno od <název platného přednastavení>]“.

Zachovat možnost úprav v aplikaci Illustrator

Uloží do souboru PDF všechna data aplikace Illustrator. Vyberte tuto volbu, pokud chcete zachovat možnost soubor PDF znovu otevřít a upravit v aplikaci Adobe Illustrator.

Poznámka:

Volba Zachovat možnost úprav v aplikaci Illustrator vylučuje agresivní kompresi a převzorkování dolů. Pokud je důležitá velikost souboru, tuto volbu vypněte.

Vložit miniatury stránek

Vloží náhled miniatury pro každou stránku souboru PDF, což zvětší velikost souboru. Vypněěte tuto volbu, jestliže budou soubor PDF prohlížet a tisknout uživatelé verze Acrobat 5.0 a novějších verzí, ve kterých jsou miniatury vytvářeny dynamicky při každém kliknutí do panelu Stránky.

Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu

Optimalizuje soubor PDF pro rychlejší zobrazování ve webovém prohlížeči.

Po uložení PDF zobrazit

Otevře nově vytvořený soubor PDF ve výchozí aplikaci pro prohlížení PDF.

Vytvořit vrstvy Acrobatu z vrstev nejvyšší úrovně

Uloží do souboru PDF vrstvy nejvyšší úrovně aplikace Illustrator jako vrstvy aplikace Acrobat. To dovolí uživatelům aplikací Adobe Acrobat 6, 7 a 8 generovat více verzí dokumentu z jednoho souboru.

Poznámka:

Tato volba je dostupná pouze když je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (1.5), Acrobat 7 (1.6) nebo Acrobat 8 (1.7).

Volby komprese a převzorkování dolů pro PDF

Když ukládáte kresbu do Adobe PDF, můžete komprimovat text a čárové grafiky, a komprimovat a převzorkovat dolů bitmapové obrazy. Podle zvolených nastavení může komprese a převzorkování podstatně zmenšit velikost souboru PDF s malou nebo žádnou ztrátou detailů a přesnosti.

Oblast Komprese v dialogovém okně Uložit Adobe PDF je rozdělena na tři sekce. Každá sekce obsahuje následující volby pro kompresi a převzorkování barevných, šedotónových nebo monochromatických obrazů v dokumentu.

Poznámka:

Volba Zachovat možnost úprav v aplikaci Illustrator (v oblasti předvoleb Všeobecné) vylučuje agresivní kompresi a převzorkování dolů. Pokud je důležitá velikost souboru, tuto volbu vypněte.

Převzorkování

Pokud plánujete použití souboru PDF na webu, pak převzorkování umožní dosáhnout vyšší komprese. Pokud plánujete tisk souboru PDF ve vysokém rozlišení, převzorkování dolů nepoužívejte. Zrušte výběr této volby, chcete-li vypnout všechny volby převzorkování.

Převzorkování dolů znamená snížení počtu obrazových bodů v obrazu. Chcete-li převzorkovat dolů barevné, šedotónové nebo monochromatické obrazy, zvolte metodu interpolace – převzorkování s průměrováním, bikubické převzorkování nebo převzorkování bez průměrování – a zadejte požadované rozlišení (v obrazových bodech na palec). Pak zadejte rozlišení do textového pole Pro obrazy nad. Všechny obrazy, které mají rozlišení větší než je tento práh, se převzorkují dolů.

Zvolená metoda interpolace určuje, jak se obrazové body odstraní:

Převzorkování s průměrováním

Zprůměruje obrazové body ve vzorkované oblasti a celou plochu nahradí průměrnou barevnou hodnotou při zadaném rozlišení.

Převzorkování bez průměrování

Zvolí obrazový bod uprostřed vzorkované oblasti a nahradí celou plochu barevnou hodnotou tohoto bodu. Převzorkování bez průměrování podstatně zkrátí dobu potřebnou pro převod ve srovnání s převzorkováním s průměrováním, ale výsledné obrazy nemají tak hladké a plynulé tóny.

Bikubické převzorkování

Použije k určení barvy obrazového bodu vážený průměr, což obvykle dává lepší výsledky než převzorkování pomocí jednoduchého průměrování. Bikubické převzorkování je nejpomalejší, ale nejpřesnější metoda, jejímž výsledkem jsou nejplynulejší přechody.

Komprese

Určuje typ použité komprese. Volba Automatická nastaví automaticky nejlepší možnou kompresi a kvalitu pro kresby obsažené v souboru. Pro většinu souborů dává tato volba uspokojivé výsledky. Použijte Automaticky (JPEG), pokud vyžadujete co největší kompatibilitu. Použijte Automaticky (JPEG2000) pro vynikající kompresi.

Komprese ZIP

Funguje dobře pro obrazy s velkými plochami jedné barvy nebo s opakujícími se vzorky a pro černobílé obrazy, které obsahují opakující se vzorky. Komprese ZIP může být bezeztrátová nebo ztrátová, v závislosti na nastavení Kvalita.

Komprese JPEG

Je vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Komprese JPEG je ztrátová, což znamená, že odstraňuje obrazová data a může snížit kvalitu obrazu; snaží se ale zmenšit velikost souboru s minimální ztrátou informací. Protože komprese JPEG odstraňuje data, může dosáhnout mnohem menší velikosti souboru než komprese ZIP.

JPEG2000

Je nový mezinárodní standard pro kompresi a sbalení obrazových dat. Podobně jako komprese JPEG je i komprese JPEG2000 vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Poskytuje také další výhody, například postupné zobrazování.

Komprese CCITT a Run Length

Dostupné pouze pro monochromatické bitmapové obrazy. Komprese CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) je vhodná pro černobílé obrazy a pro jakékoli obrazy skenované s barevnou hloubkou 1 bit. Group 4 je univerzální metoda, která poskytuje dobrou kompresi pro většinu monochromatických obrazů. Group 3, používaná ve většině faxových zařízení, komprimuje monochromatické bitové mapy po jednom řádku. Komprese Run Length dává nejlepší výsledky pro obrazy, které obsahují velké plochy plné černé nebo bílé.

Kvalita obrazu

Určuje stupeň použité komprese. Dostupné volby závisejí na vybrané metodě komprese. Pro kompresi JPEG nabízí Illustrator volby Minimální, Nízká, Střední, Vysoká a Maximální kvalita. Pro kompresi ZIP Illustrator umožňuje volbu 4bitové a 8bitové kvality. Pokud použijete 4bitovou kompresi ZIP pro 4bitové obrazy nebo 8bitovou kompresi ZIP pro 4bitové nebo 8bitové obrazy, je metoda ZIP bezeztrátová; to znamená, že se nevypustí žádná data, aby se soubor zmenšil, a kvalita obrazu se nezmění. Použitím 4bitové komprese ZIP pro 8bitová data se ale může kvalita zhoršit, protože se ztratí data.

Velikost dlaždice

Tato volba je dostupná pouze když odpovídající nastavení komprese je JPEG2000. Určuje velikost dlaždic pro postupné zobrazování.

Komprimovat text a pérovky

Aplikuje kompresi na všechen text a čárové grafiky v souboru. Tato metoda nezpůsobuje žádnou ztrátu detailů nebo kvality.

Volby značek a spadávky pro PDF

Spadávka je část kresby, která přesahuje přes tiskový ohraničovací rámeček nebo přes ořezové nebo řezací značky. Spadávku můžete do kresby zahrnout jako prevenci chyb – abyste zajistili, že se tiskové barvy vytisknou až k okraji stránky, poté co bude stránka oříznuta, nebo aby obraz mohl být v dokumentu oříznut do rámečku.

V oblasti Značky a spadávky v dialogovém okně Uložit Adobe PDF můžete určit velikost spadávky a přidat do souboru různé tiskové značky.

Všechny tiskové značky

Zapne všechny tiskové značky (řezací značky, soutiskové značky, pruhy barev a stránkové informace) v souboru PDF.

Typ tiskových značek

Umožňuje zvolit Západní tiskové značky nebo Japonské značky pro stránky tištěné v asijských jazycích.

Řezací značky

Umístí do každého rohu oříznuté oblasti značku, označující hranice řezacího rámečku PDF.

Tloušťka řezacích značek

Určuje tloušťku tahu řezacích značek.

Soutiskové značky

Umístí mimo kreslicí plátno značky sloužící k zarovnání různých výtažků v barevném dokumentu.

Odsazení

Určuje vzdálenost všech tiskových značek od okraje kreslicího plátna. Řezací značky jsou na okraji mezery určené posunem.

Pruhy barev

Přidá malý čtvereček barvy pro každou přímou a výtažkovou barvu. Přímé barvy převedené na výtažkové barvy jsou reprezentované pomocí výtažkových barev. Poskytovatelé služeb používají tyto značky k nastavení hustoty (denzity) tiskové barvy v tiskařském stroji.

Informace o stránce

Umístí informace o stránce mimo kreslicí plochu stránky. Informace o stránce zahrnují název souboru, číslo stránky, současné datum a čas a název barevného výtažku.

Použít nastavení přesahu dokumentu

Použije nastavení přesahu dokumentu místo nastavení přesahu v tomto dialogovém okně.

Spadávka nahoře, dole, vlevo, vpravo

Nastavuje spadávky kresby. Když je vybrané tlačítko , jsou tyto čtyři hodnoty proporcionální – když upravíte jednu z nich, aktualizují se i ostatní tři.

Správa barev a volby PDF/X pro PDF

V sekci Výstup v dialogovém okně Uložit Adobe PDF můžete nastavit následující volby. Vzájemné interakce mezi volbami výstupu závisí na tom, zda je správa barev zapnutá nebo vypnutá a který standard PDF je vybraný.

Převod barev

Určuje, jak jsou v souboru Adobe PDF vyjádřeny barevné informace. Když převedete barevné objekty do RGB nebo CMYK, vyberte také profil cílového zařízení z rozbalovací nabídky. Při převodu barev se zachovají všechny informace přímých barev; do určeného barevného prostoru se převedou pouze ekvivalentní výtažkové barvy.

Bez převodu

Zachová barevná data tak jak jsou. Toto nastavení je výchozí, když je vybraná volba PDF/X-3.

Převést do cílového (Zachovat číselné hodnoty)

Zachová číselné hodnoty barev pro netagovaný obsah ve stejném barevném prostoru jako má cílový profil (přiřazením cílového profilu a ne převodem do tohoto profilu). Ostatní obsah se převede do cílového prostoru. Tato volba není dostupná, když je správa barev vypnutá. Zda se profil vloží nebo ne určuje volba Zásady zahrnutí profilu.

Převést do cílového

Převede všechny barvy do profilu vybraného jako Cíl. Zda se profil vloží nebo ne určuje volba Zásady zahrnutí profilu.

Poznámka:

Když je vybraná volba Převést do cílového a Cíl se neshoduje s profilem dokumentu, zobrazí se vedle volby výstražná ikona.

Cíl

Popisuje gamut finálního výstupního zařízení RGB nebo CMYK, například vašeho monitoru nebo standardu SWOP. Aplikace Illustrator převede pomocí tohoto profilu informace o barvách v dokumentu (definované zdrojovým profilem v sekci Pracovní prostory v dialogovém okně Nastavení barev) do barevného prostoru cílového výstupního zařízení.

Zásady zahrnutí profilu

Určují, zda se profil barev vloží do souboru.

Název profilu výstupního záměru

Určuje charakteristické tiskové podmínky pro dokument. Profil výstupního záměru je vyžadovaný pro vytváření souborů vyhovujících PDF/X. Tato nabídka je dostupná pouze v případě, že je v dialogovém okně Uložit Adobe PDF vybraný standard PDF/X (nebo přednastavení). Dostupné volby závisejí na tom, zda je správa barev zapnutá nebo vypnutá. Pokud je správa barev vypnutá, jsou v této nabídce uvedené dostupné profily tiskáren. Pokud je správa barev zapnutá, je v této nabídce uveden profil, který je vybraný jako Profil cílového zařízení (za předpokladu, že je to zařízení CMYK), spolu s dalšími předdefinovanými profily tiskáren.

Výstupní podmínky Název

Popisuje plánované podmínky tisku. Tato položka může být užitečná pro příjemce dokumentu PDF.

Identifikátor výstupních podmínek

Odkaz na více informací o zamýšlených podmínkách tisku. Pro podmínky tisku, které jsou zahrnuty v registru ICC, se identifikátor zadá automaticky.

Název registru

Ukazuje webovou adresu s dalšími informacemi o registru. Pro názvy registru ICC se URL zadá automaticky.

Označit jako s přesahy

Označuje stav přidávání přesahů (trappingu) v dokumentu. Pro souhlas s PDF/X je vyžadovaná hodnota True (vybrané) nebo False (nevybrané). Dokument, který nesplní tento požadavek, neprojde kontrolou souhlasu s PDF/X.

Volby písem a sloučení průhledností pro PDF

V části Další volby v dialogovém okně Uložit Adobe PDF můžete nastavit následující volby:

Podmnožiny vložených písem, když je podíl použitých znaků menší než

Určuje, kdy se má vložit celé písmo (na rozdíl od vložení pouze znaků použitých v dokumentu) na základě počtu znaků písma použitých v dokumentu. Pokud například písmo obsahuje tisíc znaků, ale v dokumentu je použito pouze 10 z nich, můžete rozhodnout, že vložení písma nevyváží zvětšení velikosti souboru.

Přetisky

Určuje, jak se uloží překrývající se barvy, které jsou nastavené na přetiskování. Můžete zvolit, zda chcete přetiskování zachovat nebo vypustit. Pokud je Kompatibilita (nahoře v dialogovém okně) nastavená na Acrobat 4 (PDF 1.3), můžete také zvolit simulaci přetiskování pomocí sloučení kresby.

Přednastavení

Pokud je Kompatibilita (nahoře v dialogovém okně) nastavená na Acrobat 4 (PDF 1.3) a kresba obsahuje průhlednost, můžete určit přednastavení (sadu voleb) pro sloučení průhledností. Případně klikněte na tlačítko Vlastní, chcete-li upravit nastavení sloučení.

Poznámka:

Volby Acrobat 5 (PDF 1.4), Acrobat 6 (PDF 1.5) a Acrobat 7 (PDF 1.6) automaticky zachovají v kresbě průhlednost. Proto s těmito úrovněmi kompatibility nejsou dostupné volby Přednastavení a Vlastní.

Zabezpečení souborů PDF

Při ukládání do souboru PDF můžete přidat ochranu heslem a další bezpečnostní prvky, které určují nejen to, kdo může soubor otevřít, ale také kdo může kopírovat a vyjímat obsah, tisknout dokument nebo provádět další operace.

Soubor PDF může vyžadovat heslo pro otevření dokumentu a heslo pro změnu nastavení zabezpečení (heslo pro práva). Pokud v souboru nastavíte jakákoliv omezení pro zabezpečení, měli byste také určit obě tato hesla, jinak by každý, kdo soubor otevře, mohl tato omezení odstranit. Pokud je soubor otevřený pomocí hesla pro práva, zabezpečovací omezení jsou dočasně vypnuta.

K ochraně souborů PDF heslem se využívá metoda zabezpečení RC4 od společnosti RSA Corporation. V závislosti na nastavení volby Kompatibilita (v kategorii Všeobecné) bude úroveň šifrování vysoká nebo nízká.

Poznámka:

Přednastavení Adobe PDF nepodporují hesla a nastavení zabezpečení. Pokud vyberete nastavení hesla a zabezpečení v dialogovém okně Export Adobe PDF a pak kliknete na Uložit přednastavení, hesla a nastavení zabezpečení se nezachovají.

Volby zabezpečení

Při vytváření PDF nebo při aplikování ochrany PDF heslem můžete nastavit následující volby. Dostupné volby se liší v závislosti na nastavení Kompatibility. Pro standardy nebo přednastavení PDF/X nejsou volby zabezpečení dostupné.

Kompatibilita

Nastaví typ šifrování pro otevření dokumentu chráněného heslem. Volba Acrobat 6 a novější umožňuje povolit prohledávání metadat.

Uvědomte si, že žádný uživatel starší verze aplikace Acrobat nebude moci otevřít dokument PDF s vyšším nastavením kompatibility. Pokud například vyberete volbu Acrobat 8, dokument nebude možné otevřít v aplikaci Acrobat 6.0 nebo starší verzi.

Vyžadovat heslo při otevření dokumentu

Vyberte tuto volbu, aby se od uživatelů vyžadovalo zadání hesla, které určíte pro otevření dokumentu.

Heslo pro otevření dokumentu

Určete heslo, které uživatelé musí zadat, aby mohli soubor PDF otevřít.

Poznámka:

Pokud heslo zapomenete, neexistuje žádný způsob, jak ho z dokumentu zjistit. Je vhodné si hesla uložit na bezpečné místo pro případ, že byste je snad zapomněli.

Použít heslo k omezení úprav nastavení zabezpečení a práv

Omezí přístup k nastavení zabezpečení souboru PDF. Pokud se soubor otevře v aplikaci Adobe Acrobat, uživatel si může soubor prohlížet, ale musí zadat určené heslo pro práva, aby mohl změnit nastavení zabezpečení a práv. Pokud se soubor otevírá v aplikaci Illustrator, Photoshop nebo InDesign, musí uživatel zadat heslo pro práva, protože v těchto programech není možné otevřít soubor v režimu pouze pro prohlížení.

Heslo pro práva

Určete heslo vyžadované ke změně nastavení práv. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná předcházející volba.

Povolený tisk

Určuje úroveň tisku povolenou uživatelům pro dokument PDF.

Žádné

Zabrání uživatelům vytisknout soubor.

Nízké rozlišení (150 dpi)

Umožní uživatelům tisk s rozlišením nejvýše 150 dpi. Tisk může být pomalejší, protože každá stránka se tiskne jako bitmapový obraz. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba kompatibility Acrobat 5 (PDF 1.4) a novější.

Vysoké rozlišení

Umožní uživatelům tisk s jakýmkoli rozlišením, s kvalitním vektorovým výstupem na PostScriptových a jiných tiskárnách, které podporují rozšířené možnosti kvalitního tisku.

Povolené změny

Určuje, které úpravy jsou v dokumentu PDF povolené.

Žádné

Zabrání uživatelům provádět jakékoliv změny dokumentu, které jsou uvedené v nabídce Povolené změny, jako je vyplňování polí formulářů a přidávání poznámek.

Vložení, odstranění a natočení stránek

Umožní uživatelům vkládat, odstraňovat a otáčet stránky a vytvářet záložky a miniatury. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

Vyplnění polí formulářů a podepsání

Umožní uživatelům vyplňovat formuláře a přidávat digitální podpisy. Tato volba nedovoluje přidávat poznámky ani vytvářet pole formulářů. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

Přidání poznámek, vyplnění polí formulářů a podepsání

Umožní uživatelům přidávat poznámky a digitální podpisy a vyplňovat formuláře. Tato volba uživatelům nedovolí přemísťovat objekty stránek ani vytvářet pole formulářů.

Vše kromě vyjmutí stránek

Umožní uživatelům upravovat dokument, vytvářet a vyplňovat pole formulářů a přidávat poznámky a digitální podpisy.

Povolit kopírování textu, obrazů a dalšího obsahu

Dovolí uživatelům vybírat a kopírovat obsah PDF.

Povolit přístup k textu zařízením pro čtení z obrazovky pro slabozraké

Umožní slabozrakým uživatelům číst dokument pomocí programů pro čtení z obrazovky, ale nedovolí jim kopírovat nebo vyjmout obsah dokumentu. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

Povolit textová metadata

Umožní uživatelům kopírovat a vyjmout obsah z PDF. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 nebo novější. Tato volba umožní archivačním a prohledávacím systémům a vyhledávacím službám přístup k metadatům uloženým v dokumentu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.