Příručka uživatele Zrušit

Atributy vzhledu

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

V aplikaci Adobe Illustrator můžete změnit vzhled libovolného objektu, skupiny nebo vrstvy použitím efektů a panelů Vzhled a Grafické styly. Kromě toho můžete rozdělit objekt na jeho základní součásti, abyste mohli upravovat jednotlivé prvky objektu na sobě nezávisle.

O atributech vzhledu

Atributy vzhledu jsou vlastnosti, které ovlivňují vzhled objektu bez změny jeho základní struktury. Atributy vzhledu zahrnují výplně, tahy, průhlednost a efekty. Pokud aplikujete na objekt atribut vzhledu a později tento atribut upravíte nebo odstraníte, nezmění se základní objekt ani žádné jiné atributy aplikované na objekt.

Atributy vzhledu můžete nastavit na kterékoliv úrovni v hierarchii vrstev. Pokud například aplikujete efekt vrženého stínu na vrstvu, všechny objekty v této vrstvě budou mít vržený stín. Pokud ale přesunete objekt mimo vrstvu, tento objekt již nebude mít vržený stín, protože efekt patří k vrstvě a ne k jednotlivým objektům ve vrstvě.

Panel Vzhled je základním místem pro práci s atributy vzhledu. Protože atributy vzhledu můžete aplikovat na vrstvy, skupiny a objekty – a často také na výplně a tahy – může být hierarchie atributů v kresbě velmi složitá. Pokud například aplikujete jeden efekt na celou vrstvu a další efekt na objekt ve vrstvě, může být těžké určit, který efekt způsobuje změnu kresby. Panel Vzhled ukazuje výplně, tahy, grafické styly a efekty, které jsou aplikované na objekt, skupinu nebo vrstvu.

Panel Vzhled – přehled

Panel Vzhled (Okna > Vzhled) se používá k zobrazení a nastavení atributů vzhledu pro objekty, skupiny nebo vrstvy. Výplně a tahy jsou uvedeny v pořadí překrývání; směr odshora dolů v panelu odpovídá směru odpředu dozadu v kresbě. Efekty jsou uvedeny odshora dolů v pořadí, ve kterém se aplikují na grafiku.

Panel Vzhled se seznamem atributů seskupeného objektu
Panel Vzhled se seznamem atributů seskupeného objektu

A. Cesta s tahem, výplní a efektem vrženého stínu B. Cesta s efektem C. Tlačítko Přidat nový tah D. Tlačítko Přidat novou výplň E. Tlačítko Přidat efekt F. Tlačítko Vyčistit vzhled G. Tlačítko Duplikovat vybranou položku 

Odkrytí dalších položek v panelu Vzhled

Když vyberete položky, které obsahují další položky, například vrstvu nebo skupinu, v panelu Vzhled se zobrazí položka Obsah.

 1. Poklepejte na položku Obsah.

Zobrazení atributů znaků v panelu Vzhled pro textový objekt

Když vyberete textový objekt, v panelu se zobrazí položka Znaky.

 1. Na panelu Vzhled poklepejte na položku Znaky.

  Poznámka:

  Pokud chcete zobrazit atributy jednotlivých znaků textu s různým vzhledem, vyberte jednotlivé znaky.

 2. Jestliže se chcete vrátit do hlavního zobrazení, klikněte v horní části panelu na možnost Typ.

Zapnutí nebo vypnutí atributu vybraného objektu

 • Pokud chcete některý atribut zapnout nebo vypnout, klikněte na ikonu oka vedle atributu.

 • Jestliže chcete zapnout skryté atributy, klikněte v nabídce panelu Vzhled na příkaz Zobrazit všechny skryté atributy.

Úprava atributu

 • Kliknutím na řádek atributů můžete zobrazit a nastavit hodnoty.

 • Klikněte na podtržený text a zadejte nové hodnoty do zobrazeného dialogového okna.

Zobrazení nebo skrytí miniatur v panelu Vzhled

 1. Z nabídky panelu Vzhled zvolte Zobrazit miniatury nebo Skrýt miniatury.

Určení, jak se aplikují atributy vzhledu na nové objekty

Můžete určit, zda chcete, aby nové objekty zdědily atributy vzhledu, nebo aby měly pouze základní atributy.

 • Chcete-li u nových objektů použít jedno vybarvení a jeden tah, vyberte z nabídky panelu možnost Nová kresba má základní vzhled.

 • Chcete-li u nových objektů použít stávající vzhled zrušte výběr možnosti Nová kresba má základní vzhled z nabídky panelu.

Nastavení položek jako cíle pro atributy vzhledu

Před tím, než budete moci nastavit atribut vzhledu nebo aplikovat styl nebo efekt na vrstvu, skupinu nebo objekt, musíte nastavit cílovou položku v panelu Vrstvy. Výběr objektu nebo skupiny pomocí jakékoli metody výběru také nastaví objekt nebo skupinu jako cíl v panelu Vrstvy, ale vrstvy lze nastavit jako cíl pouze pomocí tohoto panelu.

Stínované cílové ikony v panelu Vrstvy označují, které položky obsahují atributy vzhledu.
Stínované cílové ikony v panelu Vrstvy označují, které položky obsahují atributy vzhledu.

A. Nastavení cíle a sloupec vzhledu B. Sloupec výběru C. Skupina s atributy vzhledu D. Vrstva s atributy vzhledu E. Objekt s atributy vzhledu 

Cílová ikona označuje, zda má položka v hierarchii vrstev nějaké atributy vzhledu a zda je vybraná jako cíl operace:

 • Označuje, že položka není cílová a nemá jiné atributy vzhledu než jednu výplň a jeden tah.

 • Označuje, že položka není cílová, ale má atributy vzhledu.

 • Označuje, že položka je cílová, ale nemá jiné atributy vzhledu než jednu výplň a jeden tah.

 • Označuje, že položka je cílová a má atributy vzhledu.

  Chcete-li nastavit položku v panelu Vrstvy jako cíl, klepněte na cílovou ikonu položky. Dvojitý kroužek  nebo  označuje, že položka je cílová. Klepnutím se stisknutou klávesou Shift nastavíte jako cíl operace další položky.

  Poznámka: Pokud vyberete objekt nebo skupinu jakoukoli metodou, položka se nastaví jako cílová také v panelu Vrstvy. Naproti tomu vrstvu lze nastavit jako cíl pouze klepnutím na její cílovou ikonu v panelu Vrstvy.

Správa atributů vzhledu

Úprava nebo přidání atributu vzhledu

Je možné otevřít atribut vzhledu, například efekt, a nastavení kdykoli změnit.

 1. Na panelu Vzhled proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Pokud chcete atribut upravit, klikněte na modře podtržený název atributu a zadejte změny do zobrazeného dialogového okna.

  • Jestliže chcete upravit barvu výplně, klikněte na řádek výplně a vyberte novou barvu z pole barev.

  • Chcete-li přidat nový efekt, klikněte na ikonu Přidat nový efekt .

  • Pokud chcete atribut odstranit, klepněte na řádek atributu a na ikonu Odstranit .

Duplikování atributu vzhledu

 1. Vyberte atribut v panelu Vzhled a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte na tlačítko Duplikovat vybranou položku  v panelu nebo zvolte Duplikovat položku z nabídky panelu.

  • Přetáhněte atribut vzhledu na tlačítko Duplikovat vybranou položku v panelu.

Změna pořadí atributů vzhledu

 1. Přetáhněte atribut vzhledu nahoru nebo dolů v panelu Vzhled. (Pokud je potřeba, klikněte na trojúhelník vedle položky, aby se zobrazil její obsah.) Když se obrys atributu vzhledu, který přetahujete, objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  Efekt Vržený stín aplikovaný na tah (nahoře) a stejný efekt přesunutý na výplň (dole)
  Efekt Vržený stín aplikovaný na tah (nahoře) a stejný efekt přesunutý na výplň (dole)

Odstranění nebo skrytí atributů vzhledu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete dočasně skrýt atribut přiřazený ke kresbě, klepněte na ikonu Viditelnost na panelu Vzhled. Jestliže na tuto ikonu klepnete znovu, bude atribut znovu přiřazen.

  • Chcete-li odstranit určitý atribut, vyberte ho v panelu Vzhled a klepněte na ikonu Odstranit . Nebo vyberte Odstranit položku z nabídky panelu nebo atribut přetáhněte na ikonu Odstranit.

  • Jestliže chcete odebrat všechny atributy vzhledu kromě jedné výplně a tahu, klikněte na příkaz Použít základní vzhled v nabídce panelu. Nebo přetáhněte cílovou ikonu položky v panelu Vrstvy na ikonu Odstranit v panelu Vrstvy.

  • Chcete-li odstranit všechny atributy vzhledu, včetně všech výplní a tahů, klepněte na tlačítko Vyčistit vzhled  v panelu Vzhled nebo zvolte Vyčistit vzhled z nabídky panelu.

Kopírování atributů vzhledu mezi objekty

Atributy vzhledu můžete kopírovat nebo přemístit přetažením nebo pomocí nástroje kapátko.

Kopírování atributů vzhledu přetažením

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu), jejíž vzhled chcete kopírovat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte miniaturu nahoře v panelu Vzhled na objekt v okně dokumentu. Pokud se miniatura nezobrazuje, zvolte Zobrazovat miniaturu z nabídky panelu.

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte cílovou ikonu v panelu Vrstvy na položku, na kterou chcete atributy vzhledu zkopírovat.

  • Chcete-li atributy vzhledu místo kopírování přesunout, přetáhněte cílovou ikonu v panelu Vrstvy z libovolné položky, která má požadované atributy, na položku, na kterou je chcete aplikovat.

Kopírování atributů vzhledu nástrojem kapátko

Nástroj kapátko můžete použít ke kopírování atributů vzhledu z jednoho objektu na jiný, včetně kopírování atributů znaků, odstavce, výplně a tahu mezi textovými objekty. Standardně ovlivňuje nástroj kapátko všechny atributy výběru. Chcete-li nastavit atributy, které tento nástroj ovlivní, použijte dialogové okno kapátka.

 1. Vyberte objekt, textový objekt nebo znaky s atributy, které chcete změnit.

 2. Vyberte nástroj kapátko .

 3. Přesuňte nástroj kapátko na objekt, jehož atributy chcete navzorkovat. (Když ho umístíte správně nad text, u ukazatele se zobrazí malé T.)

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte nástrojem kapátko, abyste navzorkovali všechny atributy vzhledu a aplikovali je na vybraný objekt.

  • Klikněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li vzorkovat pouze barvu z části přechodu, vzorku, mřížkového objektu nebo umístěného obrazu a aplikovat tuto barvu na vybranou výplň nebo tah.

  • Podržte klávesu Shift a pak Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte, abyste přidali atributy vzhledu objektu k atributům vzhledu vybraného objektu. Také můžete nejdříve kliknout a poté podržet klávesy Shift+Alt (Windows) nebo Shift+Option (Mac OS).

   Poznámka: Můžete také kliknout na nevybraný objekt, abyste navzorkovali jeho atributy, a se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) kliknout na nevybraný objekt, na který chcete atributy použít.

Kopírování atributů z plochy nástrojem kapátko

 1. Vyberte objekt, jehož atributy chcete změnit.

 2. Vyberte nástroj kapátko.

 3. Klikněte kdekoliv v dokumentu a podržte stisknuté tlačítko myši.

 4. Bez uvolnění tlačítka myši přesuňte kurzor nad objekt na pracovní ploše počítače, jehož atributy chcete kopírovat. Přímo nad objektem uvolněte tlačítko myši.

  Poznámka:

  Nástroj kapátko vzorkuje z obrazovky pouze RGB barvu, když vzorkuje odjinud než z platného dokumentu. Nástroj kapátko označuje, že vzorkuje z obrazovky barvu RGB, zobrazením černého čtverečku vpravo od nástroje.

Určení, které atributy lze kopírovat nástrojem kapátko

 1. Poklepejte na nástroj kapátko.

 2. Vyberte atributy, které chcete nástrojem kapátko kopírovat. Můžete vzorkovat atributy vzhledu včetně průhlednosti, různých vlastností výplně a tahu, a také vlastnosti znaků a odstavců.

 3. Zvolte velikost oblasti vzorku z nabídky Velikost rastrového vzorku.

 4. Klikněte na OK.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.