Příručka uživatele Zrušit

Oprava problémů se souborem předvoleb

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak opravit problémy se souborem předvoleb v aplikaci Illustrator.

Pokud se aplikace Illustrator zhroutí, přestane reagovat, občas se zpomaluje nebo zobrazí chybovou zprávu o tom, že složka Předvolby je pouze pro čtení, zkuste obnovit nebo odstranit předvolby. Než budete pokračovat, vytvořte záložní kopii stávajícího souboru předvoleb.

Obnovit předvolby

Když předvolby obnovíte, předchozí soubor předvoleb se uloží jako soubor Adobe Illustrator Prefs.err.

macOS

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V části Illustrator > Předvolby > Obecné:
  1. Klikněte na možnost Obnovit předvolby a poté na tlačítko OK.
  2. Restartujte aplikaci Illustrator.
 • Při spuštění aplikace Illustrator stiskněte kombinaci kláves Option+Command+Shift

Windows

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V části Úpravy > Předvolby > Obecné
  1. Klikněte na možnost Obnovit předvolby a poté na tlačítko OK.
  2. Restartujte aplikaci Illustrator.
 • Při spuštění aplikace Illustrator stiskněte kombinaci kláves Alt+Ctrl+Shift

Odstranění předvoleb

K odstranění složky předvoleb můžete vyžadovat oprávnění ke čtení a zápisu. Pokud problém přetrvává, změňte oprávnění pro složku předvoleb ke čtení a zápisu nebo opravte poškozené soubory předvoleb v systému Windows.

Odstraňte soubor předvoleb ve složce:

macOS:

 • /Users/<uživatelskéjméno>/Library/Preferences/Adobe Illustrator číslo-verze Settings
 • /Users/<uživatelskéjméno>/Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator – číslo verze
Odstraňte soubor předvoleb ve složce:

Windows:

 • C:\Users\<uživatelskéjméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <verze> Settings

Příklad: /Users/<uživatelskéjméno>/Library/Preferences/Adobe Illustrator 25 Settings

Názvy složek se mohou lišit v závislosti na nainstalované jazykové verzi. Při dalším spuštění aplikace Illustrator se automaticky vytvoří nový soubor předvoleb.

Změna oprávnění pro složku předvoleb pro čtení a zápis

Podle níže uvedených pokynů udělte oprávnění ke čtení složek Adobe a zápisu do nich.

macOS

Proveďte tento postup jednou pro následující složky:

 • /Users/<user>/Library/Preferences/
 • /Users/<user>/Library/Application Support/Adobe/
 1. Spusťte aplikaci Finder a přejděte do výše uvedené cesty.
 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.
 3. Pokud je položka uzamčena, klikněte na ikonu zámku () a zadejte jméno a heslo správce.
 4. V části Sdílení a oprávnění vyberte ve sloupci Jméno své jméno (nebo uživatelský profil).
 5. Ve sloupci Oprávnění vyberte možnost Čtení a zápis.
 6. Pokud se zobrazí výzva, použijte oprávnění i na všechny podsložky.
 7. Kliknutím na ikonu zámku () své předvolby uložte.
 8. Spusťte aplikaci Illustrator.

Windows

Proveďte tento postup jednou pro následující složky:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\<uživatel>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version> Settings
 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů. Klikněte na kartu Zobrazit a zaškrtněte políčko Skryté položky.
 2. Pomocí cest uvedených výše přejděte ke složkám.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na složku a zvolte možnost Vlastnosti.
 4. Chcete-li nastavit oprávnění, klikněte na kartu Zabezpečení a potom na možnost Upravit.
 5. V dialogu Oprávnění vyberte své uživatelské jméno. V oblasti Oprávnění zrušte zaškrtnutí políčka Odmítnout.
 6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
 7. Spusťte aplikaci Adobe Illustrator.

Když jsou v postupu uvedeny cesty ke složkám a názvy, doplňte místo textu uvedeného ve špičatých závorkách „<>“ požadované údaje:

 • Výraz <uživatel> nahraďte názvem svého účtu.
 • Výraz <verze> nahraďte používanou verzí aplikace Illustrator.
 

[Pouze Windows] Oprava poškozeného souboru předvoleb

K provedení následujícího postupu budete možná potřebovat oprávnění správce ve svém počítači.

 1. V počítači se systémem Windows vyberte Windows > Spustit nebo stiskněte kombinaci kláves Windows+R.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte text intl.cpl a stiskněte klávesu Enter.

 3. V dialogovém okně Oblast vyberte kartu Správa a klikněte na možnost Změnit místní nastavení systému.

 4. V rozevíracím seznamu Aktuální místní nastavení systému vyberte možnost Čeština (Česko) a dvakrát stiskněte tlačítko OK.

 5. Spusťte aplikaci Illustrator. Dosud provedené kroky by měly problém se souborem předvoleb v aplikaci Adobe Illustrator vyřešit. Pokud se chyba s poškozeným souborem předvoleb zobrazuje i nadále, přejděte k dalšímu kroku.

 6. Opakujte kroky 1 a 2. V dialogovém okně Oblast a jazyk na kartě Formáty klikněte na možnost Další nastavení.

 7. V dialogovém okně Vlastní formát ověřte použití tohoto nastavení:

  • Pole Desetinný oddělovač je nastaveno na desetinnou čárku. Stiskněte dvakrát tlačítko OK.
  • Pole Oddělovač skupin číslic je nastaveno na mezeru.
 8. Restartujte aplikaci Illustrator.

Tipy, jak se vyhnout problémům s předvolbami

Jak předejít problémům s předvolbami:

 • Při instalaci zásuvného modulu třetí strany buďte opatrní, může totiž soubor předvoleb aktualizovat automaticky.
 • Zajistěte, aby byla aplikace Illustrator správně ukončena. Nestandardní ukončení může poškodit soubor předvoleb.
 • Neupravujte soubor předvoleb ručně.

V rámci prevence proti problémům s funkčností po aktualizaci na novou verzi:

 • Klikněte na tlačítko Aktualizovat v aplikaci Creative Cloud pro počítače.
 •  V dialogu pro potvrzení zrušte volbu možnosti Další volby > Importovat předchozí nastavení a předvolby.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Další podobné nápovědy