Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření textu na cestě

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Text na cestě natéká podél okraje otevřené nebo zavřené cesty. Když zadáte text vodorovně, znaky jsou souběžné s účařím. Když zadáte text svisle, znaky jsou kolmé na účaří. V obou případech text natéká ve směru, ve kterém byly přidávány body k cestě.

Zadání textu na cestě

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit vodorovný text podél cesty, vyberte textový nástroj  nebo nástroj text na cestě .

  • Chcete-li vytvořit svislý text podél cesty, vyberte nástroj svislý text  nebo nástroj svislý text na cestě .

 2. (Volitelně) Nastavte volby formátování textu v ovládacím panelu, v panelu Znaky nebo v panelu Odstavec.
 3. Umístěte ukazatel na cestu a klepněte. (Nezáleží na tom, zda má cesta atributy tahu nebo výplně, protože Illustrator je automaticky odstraní.)
  Poznámka:

  Pokud je cesta uzavřená a ne otevřená, musíte použít nástroj text na cestě.

 4. Zadejte text.
 5. Až skončíte se zadáváním textu, klikněte na nástroj pro výběr , aby se vybral celý textový objekt. Nebo klepněte na text se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Pokud zadáte více textu, než se vejde dovnitř plochy nebo podél cesty, objeví se u dolního okraje ohraničovací oblasti čtvereček obsahující symbol plus (+).

Příklad přesahujícího textu
Příklad přesahujícího textu

Chcete-li zobrazit přesahující text, můžete změnit velikost textové plochy nebo protáhnout cestu. Můžete také zřetězit text do jiného objektu.

Podívejte se na video o vytvoření textu na cestě Umístění textu na cestě.

Přemístění nebo převrácení textu podél cesty

 1. Vyberte textový objekt cesty.

  Na začátku textu, na konci cesty a ve středu mezi těmito body se objeví vymezovací značky.

 2. Umístěte ukazatel nad prostřední vymezovač textu, až se vedle kurzoru objeví malá ikona .
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li posunout text podél cesty, přetáhněte prostřední vymezovač podél cesty. Podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), abyste zabránili převrácení textu na druhou stranu cesty.

  Posunutí textu podél cesty
  Posunutí textu podél cesty

  • Chcete-li převrátit směr textu podél cesty, přetáhněte vymezovač přes cestu. Nebo zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě, vyberte Převrátit a klepněte na OK.

  Převrácení textu podél cesty
  Převrácení textu podél cesty

  Poznámka:

  Tip: Chcete-li posunout text na druhou stranu cesty, aniž byste změnili směr textu, použijte volbu Posun účaří v panelu Znaky. Pokud jste například vytvořili text, který běží zleva doprava po vnějším okraji kružnice, můžete zadat do textového pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text tak, že bude uvnitř kružnice.

  Podívejte se na video o vytvoření textu na cestě Umístění textu na cestě.

   

Použití efektů na text na cestě

Efekty textu na cestě umožňují deformovat orientaci znaků na cestě. Před aplikací těchto efektů je třeba nejprve vytvořit text na cestě.

 1. Vyberte textový objekt cesty.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Text na cestě a vyberte efekt z podnabídky.

  • Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě. Pak vyberte volbu z nabídky Efekt a klepněte na OK.

   Poznámka: Efekt Gravitace aplikovaný na textu ležícím na přesně kruhové cestě vede k výsledku, který připomíná výchozí efekt Duha. Očekávaného výsledku dosáhnete při aplikaci tohoto efektu na oválných, čtvercových, obdélníkových nebo jinak nepravidelně tvarovaných cestách.

  Efekty textu na cestě
  Efekty textu na cestě

Nastavení svislého zarovnání textu na cestě

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě.
 3. Zvolte volbu z nabídky Zarovnat podle cesty, abyste určili, jak se zarovnají všechny znaky vzhledem cestě, v poměru k celkové výšce písma:

  Horní dotah

  Zarovnává podle horního okraje písma.

  Dolní dotah

  Zarovnává podle dolního okraje písma.

  Střed

  Zarovnává podle bodu uprostřed mezi horním a dolním dotahem písma.

  Účaří

  Zarovnává podle účaří. To je výchozí nastavení.

  Poznámka: Znaky bez horních nebo dolních dotahů (například písmeno e) nebo účaří (například apostrof) jsou zarovnané svisle podle znaků, které mají horní a dolní dotahy a účaří. Tyto rozměry písma jsou trvale nastaveny návrhářem písma.

  Tip: Pro dosažení přesnější kontroly nad svislým zarovnáním můžete použít volbu Posun účaří v panelu Znaky. Zadejte například do pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli dolů.

Nastavení mezer mezi znaky kolem špičatých ohybů

Když znaky natékají kolem špičaté křivky nebo ostrého úhlu, rozloží se vějířovitě tak, že se může zdát, jako by mezi nimi byly nadbytečné mezery. Mezery mezi znaky na křivkách můžete zúžit pomocí volby Mezery v dialogovém okně Volby textu na cestě.

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě.
 3. Do pole Mezery zadejte hodnotu v bodech. Vyšší hodnoty odstraní nadbytečné mezery mezi znaky, umístěnými na ostrých křivkách nebo špičatých rozích.
  Mezery mezi znaky
  Text bez nastavení mezer (vlevo) a text s nastavením mezer (vpravo)

  Poznámka:

  Hodnota Mezery nemá žádný vliv na znaky umístěné na přímých úsecích. Chcete-li změnit mezery mezi znaky kdekoliv podél cesty, vyberte tyto znaky, a pak na ně aplikujte vyrovnání párů nebo prostrkání.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.