Text na cestě natéká podél okraje otevřené nebo zavřené cesty. Když zadáte text vodorovně, znaky jsou souběžné s účařím. Když zadáte text svisle, znaky jsou kolmé na účaří. V obou případech text natéká ve směru, ve kterém byly přidávány body k cestě.

Zadání textu na cestě

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit vodorovný text podél cesty, vyberte textový nástroj nebo nástroj text na cestě .

  • Chcete-li vytvořit svislý text podél cesty, vyberte nástroj svislý text nebo nástroj svislý text na cestě .

 2. (Volitelně) Nastavte volby formátování textu v ovládacím panelu, v panelu Znaky nebo v panelu Odstavec.
 3. Umístěte ukazatel na cestu a klepněte. (Nezáleží na tom, zda má cesta atributy tahu nebo výplně, protože Illustrator je automaticky odstraní.)

  Poznámka:

  Pokud je cesta uzavřená a ne otevřená, musíte použít nástroj text na cestě.

 4. Zadejte text.
 5. Až skončíte se zadáváním textu, klepněte na nástroj pro výběr , aby se vybral celý textový objekt. Nebo klepněte na text se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Pokud zadáte více textu, než se vejde dovnitř plochy nebo podél cesty, objeví se u dolního okraje ohraničovací oblasti čtvereček obsahující symbol plus (+).

Příklad přesahujícího textu
Příklad přesahujícího textu

Chcete-li zobrazit přesahující text, můžete změnit velikost textové plochy nebo protáhnout cestu. Můžete také zřetězit text do jiného objektu.

Podívejte se na video o vytvoření textu na cestě Umístění textu na cestě.

Přemístění nebo převrácení textu podél cesty

 1. Vyberte textový objekt cesty.

  Na začátku textu, na konci cesty a ve středu mezi těmito body se objeví vymezovací značky.

 2. Umístěte ukazatel nad prostřední vymezovač textu, až se vedle kurzoru objeví malá ikona .
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li posunout text podél cesty, přetáhněte prostřední vymezovač podél cesty. Podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), abyste zabránili převrácení textu na druhou stranu cesty.

  Posunutí textu podél cesty
  Posunutí textu podél cesty

  • Chcete-li převrátit směr textu podél cesty, přetáhněte vymezovač přes cestu. Nebo zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě, vyberte Převrátit a klepněte na OK.

  Převrácení textu podél cesty
  Převrácení textu podél cesty

  Poznámka:

  Tip: Chcete-li posunout text na druhou stranu cesty, aniž byste změnili směr textu, použijte volbu Posun účaří v panelu Znaky. Pokud jste například vytvořili text, který běží zleva doprava po vnějším okraji kružnice, můžete zadat do textového pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text tak, že bude uvnitř kružnice.

  Podívejte se na video o vytvoření textu na cestě Umístění textu na cestě.

   

Použití efektů na text na cestě

Efekty textu na cestě umožňují deformovat orientaci znaků na cestě. Před aplikací těchto efektů je třeba nejprve vytvořit text na cestě.

 1. Vyberte textový objekt cesty.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Text na cestě a vyberte efekt z podnabídky.

  • Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě. Pak vyberte volbu z nabídky Efekt a klepněte na OK.

   Poznámka: Efekt Gravitace aplikovaný na textu ležícím na přesně kruhové cestě vede k výsledku, který připomíná výchozí efekt Duha. Očekávaného výsledku dosáhnete při aplikaci tohoto efektu na oválných, čtvercových, obdélníkových nebo jinak nepravidelně tvarovaných cestách.

  Efekty textu na cestě
  Efekty textu na cestě

Nastavení svislého zarovnání textu na cestě

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě.
 3. Zvolte volbu z nabídky Zarovnat podle cesty, abyste určili, jak se zarovnají všechny znaky vzhledem cestě, v poměru k celkové výšce písma:

  Horní dotah

  Zarovnává podle horního okraje písma.

  Dolní dotah

  Zarovnává podle dolního okraje písma.

  Střed

  Zarovnává podle bodu uprostřed mezi horním a dolním dotahem písma.

  Účaří

  Zarovnává podle účaří. To je výchozí nastavení.

  Poznámka: Znaky bez horních nebo dolních dotahů (například písmeno e) nebo účaří (například apostrof) jsou zarovnané svisle podle znaků, které mají horní a dolní dotahy a účaří. Tyto rozměry písma jsou trvale nastaveny návrhářem písma.

  Tip: Pro dosažení přesnější kontroly nad svislým zarovnáním můžete použít volbu Posun účaří v panelu Znaky. Zadejte například do pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli dolů.

Nastavení mezer mezi znaky kolem špičatých ohybů

Když znaky natékají kolem špičaté křivky nebo ostrého úhlu, rozloží se vějířovitě tak, že se může zdát, jako by mezi nimi byly nadbytečné mezery. Mezery mezi znaky na křivkách můžete zúžit pomocí volby Mezery v dialogovém okně Volby textu na cestě.

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě.
 3. Do pole Mezery zadejte hodnotu v bodech. Vyšší hodnoty odstraní nadbytečné mezery mezi znaky, umístěnými na ostrých křivkách nebo špičatých rozích.
  Mezery mezi znaky
  Text bez nastavení mezer (vlevo) a text s nastavením mezer (vpravo)

  Poznámka:

  Hodnota Mezery nemá žádný vliv na znaky umístěné na přímých úsecích. Chcete-li změnit mezery mezi znaky kdekoliv podél cesty, vyberte tyto znaky, a pak na ně aplikujte vyrovnání párů nebo prostrkání.