Vytvoření textu na cestě

 1. Illustrator User Guide
 2. Get to know Illustrator
  1. Introduction to Illustrator
   1. What's new in Illustrator
   2. Common questions
   3. Illustrator system requirements
   4. Illustrator for Apple silicon
  2. Workspace
   1. Workspace basics
   2. Create documents
   3. ToolsDefault keyboard shortcuts | Illustrator
   4. Customize keyboard shortcuts
   5. Artboards
   6. Customize the workspace
   7. Properties panel
   8. Set preferences
   9. Touch Workspace
   10. Microsoft Surface Dial support in Illustrator
   11. Recovery, undo, and automation
   12. Rotate view
   13. Rulers, grids, and guides
   14. Accessibility in Illustrator
   15. Safe Mode
   16. View artwork
   17. Use the Touch Bar with Illustrator
   18. Files and templates
   19. Synchronize settings using Adobe Creative Cloud
  3. Tools in Illustrator
   1. Selection
    1. Overview
    2. Selection
    3. Direct Selection
    4. Lasso
   2. Navigation
    1. Overview
    2. Zoom
    3. Rotate View
   3. Paint
    1. Overview
    2. Gradient
    3. Shape Builder
   4. Type
    1. Overview
    2. Type
    3. Type On Path
 3. Illustrator on the iPad
  1. Introduction to Illustrator on the iPad
   1. Illustrator on the iPad overview
   2. Illustrator on the iPad FAQs
   3. System requirements | Illustrator on the iPad
   4. What you can or cannot do on Illustrator on the iPad
  2. Workspace
   1. Illustrator on the iPad workspace
   2. Touch shortcuts and gestures
   3. Keyboard shortcuts for Illustrator on the iPad
   4. Manage your app settings
  3. Documents
   1. Work with documents in Illustrator on the iPad
   2. Import Photoshop and Fresco documents
  4. Select and arrange objects
   1. Create repeat objects
   2. Blend objects
  5. Drawing
   1. Draw and edit paths
   2. Draw and edit shapes
  6. Type
   1. Work with type and fonts
   2. Create text designs along a path
   3. Add your own fonts
  7. Work with images
   1. Work with images
  8. Color
   1. Apply colors and gradients
 4. Cloud documents
  1. Basics
   1. Work with Illustrator cloud documents
   2. Share and collaborate on Illustrator cloud documents
   3. Upgrade cloud storage for Adobe Illustrator
   4. Illustrator cloud documents | Common questions
  2. Troubleshooting
   1. Troubleshoot create or save issues for Illustrator cloud documents
   2. Troubleshoot Illustrator cloud documents issues
 5. Add and edit content
  1. Drawing
   1. Drawing basics
   2. Edit paths
   3. Draw pixel-perfect art
   4. Draw with the Pen, Curvature, or Pencil tool
   5. Draw simple lines and shapes
   6. Image Trace
   7. Simplify a path
   8. Define perspective grids
   9. Symbolism tools and symbol sets
   10. Adjust path segments
   11. Design a flower in 5 easy steps
   12. Perspective drawing
   13. Symbols
   14. Draw pixel-aligned paths for web workflows
  2. 3D effects and Adobe Substance materials
   1. About 3D effects in Illustrator
   2. Create 3D graphics
   3. Create 3D objects
   4. Create 3D Text
  3. Color
   1. About color
   2. Select colors
   3. Use and create swatches
   4. Adjust colors
   5. Use the Adobe Color Themes panel
   6. Color groups (harmonies)
   7. Color Themes panel
   8. Recolor your artwork
  4. Painting
   1. About painting
   2. Paint with fills and strokes
   3. Live Paint groups
   4. Gradients
   5. Brushes
   6. Transparency and blending modes
   7. Apply stroke on an object
   8. Create and edit patterns
   9. Meshes
   10. Patterns
  5. Select and arrange objects
   1. Select objects
   2. Layers
   3. Group and expand objects
   4. Move, align, and distribute objects
   5. Stack objects    
   6. Lock, hide, and delete objects
   7. Duplicate objects
   8. Rotate and reflect objects
  6. Reshape objects
   1. Crop images
   2. Transform objects
   3. Combine objects
   4. Cut, divide, and trim objects
   5. Puppet Warp
   6. Scale, shear, and distort objects
   7. Blend objects
   8. Reshape using envelopes
   9. Reshape objects with effects
   10. Build new shapes with Shaper and Shape Builder tools
   11. Work with Live Corners
   12. Enhanced reshape workflows with touch support
   13. Edit clipping masks
   14. Live shapes
   15. Create shapes using the Shape Builder tool
   16. Global editing
  7. Type
   1. Create text
   2. Fonts and typography
   3. Format type
   4. Import and export text
   5. Format paragraphs
   6. Special characters
   7. Create type on a path
   8. Character and paragraph styles
   9. Tabs
   10. Text and type
   11. Find missing fonts (Typekit workflow)
   12. Update text from Illustrator 10
   13. Arabic and Hebrew type
   14. Fonts | FAQ and troubleshooting tips
   15. Create 3D text effect
   16. Creative typography designs
   17. Scale and rotate type
   18. Line and character spacing
   19. Hyphenation and line breaks
   20. Text enhancements
   21. Spelling and language dictionaries
   22. Format Asian characters
   23. Composers for Asian scripts
   24. Create text designs with blend objects
   25. Create a text poster using Image Trace
  8. Create special effects
   1. Work with effects
   2. Graphic styles
   3. Create a drop shadow
   4. Appearance attributes
   5. Create sketches and mosaics
   6. Drop shadows, glows, and feathering
   7. Summary of effects
  9. Web graphics
   1. Best practices for creating web graphics
   2. Graphs
   3. SVG
   4. Create animations
   5. Slices and image maps
 6. Import, export, and save
  1. Import
   1. Import artwork files
   2. Import bitmap images
   3. Import artwork from Photoshop
   4. Place multiple files | Illustrator CC
   5. Unembed images
   6. Import Adobe PDF files
   7. Import EPS, DCS, and AutoCAD files
   8. Links information
  2. Creative Cloud Libraries in Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries in Illustrator
  3. Save
   1. Save artwork
  4. Export
   1. Export artwork
   2. Collect assets and export in batches
   3. Package files
   4. Create Adobe PDF files
   5. Extract CSS | Illustrator CC
   6. Adobe PDF options
   7. File information and metadata
 7. Printing
  1. Prepare for printing
   1. Set up documents for printing
   2. Change the page size and orientation
   3. Specify crop marks for trimming or aligning
   4. Get started with large canvas
  2. Printing
   1. Overprint
   2. Print with color management
   3. PostScript printing
   4. Print presets
   5. Printer's marks and bleeds
   6. Print and save transparent artwork
   7. Trapping
   8. Print color separations
   9. Print gradients, meshes, and color blends
   10. White Overprint
 8. Automate tasks
  1. Data merge using the Variables panel
  2. Automation with scripts
  3. Automation with actions
 9. Troubleshooting 
  1. Crash on launch issues
  2. Recover files after crash
  3. File issues
  4. GPU device driver issues
  5. Wacom device issues
  6. DLL file issues
  7. Memory issues
  8. Preferences file issues
  9. Font issues
  10. Printer issues
  11. Share crash report with Adobe

Text na cestě natéká podél okraje otevřené nebo zavřené cesty. Když zadáte text vodorovně, znaky jsou souběžné s účařím. Když zadáte text svisle, znaky jsou kolmé na účaří. V obou případech text natéká ve směru, ve kterém byly přidávány body k cestě.

Zadání textu na cestě

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit vodorovný text podél cesty, vyberte textový nástroj  nebo nástroj text na cestě .

  • Chcete-li vytvořit svislý text podél cesty, vyberte nástroj svislý text  nebo nástroj svislý text na cestě .

 2. (Volitelně) Nastavte volby formátování textu v ovládacím panelu, v panelu Znaky nebo v panelu Odstavec.
 3. Umístěte ukazatel na cestu a klepněte. (Nezáleží na tom, zda má cesta atributy tahu nebo výplně, protože Illustrator je automaticky odstraní.)
  Poznámka:

  Pokud je cesta uzavřená a ne otevřená, musíte použít nástroj text na cestě.

 4. Zadejte text.
 5. Až skončíte se zadáváním textu, klikněte na nástroj pro výběr , aby se vybral celý textový objekt. Nebo klepněte na text se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Pokud zadáte více textu, než se vejde dovnitř plochy nebo podél cesty, objeví se u dolního okraje ohraničovací oblasti čtvereček obsahující symbol plus (+).

Příklad přesahujícího textu
Příklad přesahujícího textu

Chcete-li zobrazit přesahující text, můžete změnit velikost textové plochy nebo protáhnout cestu. Můžete také zřetězit text do jiného objektu.

Podívejte se na video o vytvoření textu na cestě Umístění textu na cestě.

Přemístění nebo převrácení textu podél cesty

 1. Vyberte textový objekt cesty.

  Na začátku textu, na konci cesty a ve středu mezi těmito body se objeví vymezovací značky.

 2. Umístěte ukazatel nad prostřední vymezovač textu, až se vedle kurzoru objeví malá ikona .
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li posunout text podél cesty, přetáhněte prostřední vymezovač podél cesty. Podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), abyste zabránili převrácení textu na druhou stranu cesty.

  Posunutí textu podél cesty
  Posunutí textu podél cesty

  • Chcete-li převrátit směr textu podél cesty, přetáhněte vymezovač přes cestu. Nebo zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě, vyberte Převrátit a klepněte na OK.

  Převrácení textu podél cesty
  Převrácení textu podél cesty

  Poznámka:

  Tip: Chcete-li posunout text na druhou stranu cesty, aniž byste změnili směr textu, použijte volbu Posun účaří v panelu Znaky. Pokud jste například vytvořili text, který běží zleva doprava po vnějším okraji kružnice, můžete zadat do textového pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text tak, že bude uvnitř kružnice.

  Podívejte se na video o vytvoření textu na cestě Umístění textu na cestě.

   

Použití efektů na text na cestě

Efekty textu na cestě umožňují deformovat orientaci znaků na cestě. Před aplikací těchto efektů je třeba nejprve vytvořit text na cestě.

 1. Vyberte textový objekt cesty.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Text na cestě a vyberte efekt z podnabídky.

  • Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě. Pak vyberte volbu z nabídky Efekt a klepněte na OK.

   Poznámka: Efekt Gravitace aplikovaný na textu ležícím na přesně kruhové cestě vede k výsledku, který připomíná výchozí efekt Duha. Očekávaného výsledku dosáhnete při aplikaci tohoto efektu na oválných, čtvercových, obdélníkových nebo jinak nepravidelně tvarovaných cestách.

  Efekty textu na cestě
  Efekty textu na cestě

Nastavení svislého zarovnání textu na cestě

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě.
 3. Zvolte volbu z nabídky Zarovnat podle cesty, abyste určili, jak se zarovnají všechny znaky vzhledem cestě, v poměru k celkové výšce písma:

  Horní dotah

  Zarovnává podle horního okraje písma.

  Dolní dotah

  Zarovnává podle dolního okraje písma.

  Střed

  Zarovnává podle bodu uprostřed mezi horním a dolním dotahem písma.

  Účaří

  Zarovnává podle účaří. To je výchozí nastavení.

  Poznámka: Znaky bez horních nebo dolních dotahů (například písmeno e) nebo účaří (například apostrof) jsou zarovnané svisle podle znaků, které mají horní a dolní dotahy a účaří. Tyto rozměry písma jsou trvale nastaveny návrhářem písma.

  Tip: Pro dosažení přesnější kontroly nad svislým zarovnáním můžete použít volbu Posun účaří v panelu Znaky. Zadejte například do pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli dolů.

Nastavení mezer mezi znaky kolem špičatých ohybů

Když znaky natékají kolem špičaté křivky nebo ostrého úhlu, rozloží se vějířovitě tak, že se může zdát, jako by mezi nimi byly nadbytečné mezery. Mezery mezi znaky na křivkách můžete zúžit pomocí volby Mezery v dialogovém okně Volby textu na cestě.

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby textu na cestě.
 3. Do pole Mezery zadejte hodnotu v bodech. Vyšší hodnoty odstraní nadbytečné mezery mezi znaky, umístěnými na ostrých křivkách nebo špičatých rozích.
  Mezery mezi znaky
  Text bez nastavení mezer (vlevo) a text s nastavením mezer (vpravo)

  Poznámka:

  Hodnota Mezery nemá žádný vliv na znaky umístěné na přímých úsecích. Chcete-li změnit mezery mezi znaky kdekoliv podél cesty, vyberte tyto znaky, a pak na ně aplikujte vyrovnání párů nebo prostrkání.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.