Příručka uživatele Zrušit

Návrh květiny v 5 snadných krocích

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Chcete na svých plakátech, kartách, v brožurách nebo jinde použít nějaký květinový motiv? Pojďme se naučit vytvořit pomocí základních funkcí aplikace Illustrator květinu s okvětními lístky ve tvaru srdce.

Než budete pokračovat s návrhem květiny

Podívejte se na základy aplikace Illustrator:

Nastavte následující možnosti:

Krok 1: Vytvoření prvního okvětního lístku

Použití nástroje elipsa

Vytvořme pomocí nástroje elipsa kruh.

Aktivujte nástroj elipsa stisknutím klávesy L, nebo dlouze stiskněte nástroj obdélník () a pak vyberte nástroj elipsa () v rozevíracím seznamu.

Chcete‑li pomocí nástroje elipsa vytvořit dokonalý kruh, stiskněte klávesu Shift a nakreslete ho.

Vytvoření kruhu
Kruh vytvořen pomocí nástroje Elipsa

Návrh okvětního lístku

Duplikace kruhu

a.

Stiskněte kombinaci kláves Alt+Shift (ve Windows) nebo Option+Shift (v macOS) a tažením prvního kruhu ze středu vytvořte duplikát.

Sloučení kruhů

b.

Slučte oba kruhy pomocí režimu Spojování tvarů v Cestáři
(Windows > Cestář).

Odebrání přebytečných kotevních bodů

c.

Nástrojem pro odstraňování kotevních bodů odstraňte z dolní části kruhu přebytečné kotevní body.

Vytvoření okvětního lístku ve tvaru srdce

d.

Stiskněte klávesu Shift a přetažením úchytů kotevního bodu úplně dole vytvořte okvětní lístek ve tvaru srdce.

Podívejte se na animovanou ilustraci těchto kroků:

Sledujte navrhování okvětního lístku v akci
Vytvoření okvětního lístku ve tvaru srdce

Pokud pracujete v aplikaci Illustrator verze 24.1.2, stiskněte při odstraňování kotevních bodů klávesu Shift, jinak se tvar cesty změní.

Krok 2: Vytvoření struktury květiny

Použití funkcí otočení a duplikování

Otočte okvětní lístek o 90 stupňů a vytvořte duplicitní okvětní lístky
Vytvoření struktury květiny otáčením a duplikováním okvětních lístků

 • Vyberte nástrojem pro výběr první okvětní lístek.
 • Klikněte na panelu nástrojů na nástroj Otočit.
 • Přidržte klávesu Alt a otevřete kliknutím pravým tlačítkem pod tvar okvětního lístku dialogové okno s nastaveními otočení.
   Chcete‑li zachovat symetrické uspořádání okvětních lístků, musíte kliknou přesně pod střed tvaru.
 • V dialogovém okně Otočit určete úhel 90 stupňů a klikněte na Kopírovat.
 • Nyní stisknutím kombinace kláves Ctrl+D (nebo Command+D) vytvořte duplicitní obrazce.
Struktura květiny
Struktura květiny

Krok 3: Vytvoření součástí květiny

Vytvoření linií přehybů

Linie přehybů

Vytvoření pylového zrnka

Pylové zrnko

Vytvoření kališního lístku

Kališní lístek

Vytvořte linie přehybů pro okvětní lístky pomocí nástrojů otáčení a elipsa
Vytvoření linií přehybů pro okvětní lístky pomocí nástrojů otáčení a elipsa

 1. Vytvořte pomocí nástroje pero přímku a vyberte ji nástrojem pro výběr.
 2. Zvolte Profil šířky 1 (tvar listu) a změňte Tah na 5.
 3. Klikněte na nástroj Otočit. Stiskněte klávesu Alt a klikněte v dolním bodě na čáře, aby se otevřela nastavení otočení. Nastavte Úhel na hodnotu 12 stupňů.
 4. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+D nebo Command+D a vytvořte kruhový vzor.

Převedení tahů na cestu

Teď máme kolekci tahů a rozdělíme vzhled, aby se tahy převedly na cestu. K tomu je potřeba vybrat všechny tahy a klinout postupně na Objekt > Rozdělit vzhled.

Poznámka: Pokud nechcete tahy převést na cestu, nastavte předvolbu Obecné > Změnit velikost tahů a efektů.

Převedení tahů na cestu
Převod obrysů na tvar

Vytvořte pyl pomocí nástrojů otáčení a elipsa
Vytvoření pylu pomocí nástrojů otáčení a elipsa

Vytvořte kališního lístku pomocí nástroje hvězda
Vytvoření kališního lístku pomocí nástroje hvězda

Kališní lístek je zelená podpora ve tvaru listu ve spodní části květiny.
 • V panelu nástrojů vyberte nástroj hvězda. Stiskněte klávesu Alt otevřete kliknutím nastavení hvězdy. Jelikož máme 4 okvětní lístky, vytvoříme čtyřcípou hvězdu s Poloměrem 1 25 obPoloměrem 2 100 ob.
 • Pomocí nástroje elipsa vytvořte ve středu tvaru květiny kroužek.

Krok 4: Obarvení součástí květiny

Obarvěte květinu a její součásti pomocí panelu Barvy.

Přidání barvy okvětních lístků

Přidání barvy kališního lístku

Přidání barvy linií přehybů

Přidání barvy pylových zrn

Krok 5: Poskládání součástí květiny

Předpoklady

Před poskládáním součástí proveďte tyto kroky:
 • Vytvořte skupinu okvětních lístků: Vyberte okvětní lístky, klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Seskupit.
 • Vytvořte složenou cestu:
  • Vyberte skupinu okvětních lístku a vytvořte její kopii. Ponechte ji stranou.
  • Klikněte postupně na Objekt > Složená cesta > Vytvořit nebo stiskněte kombinaci kláves Command+8, resp. Ctrl+8.
   Viz také Kombinování objektů.
  • Vyberte linie přehybů a složenou cestu. Zarovnejte je pomocí panelu Zarovnání (vodorovně i svisle na střed). Musí být zapnuta možnost Zarovnat na hlavní objekt. Složená cesta okvětních lístků musí být nahoře.
Vytvořte skupinu okvětních lístků, vytvořte složenou cestu a zarovnejte linie přehybů a složenou cestu
Vytvoření skupiny okvětních lístků a složené cesty

Vytvořte ořezovou masku k oříznutí linií přehybů uvnitř okvětních lístků: 

 • Vyberte okvětní lístky a záhyby květiny a klikněte postupně na Objekt > Ořezová maska > Vytvořit.
  Viz také Úpravy ořezových masek.

 Chcete-li ovládat viditelnost objektů, klikněte na ně pravým tlačítkem a klikněte postupně na Uspořádat Zcela dozadu nebo Zcela dopředu.

Vytvoření ořezové masky k oříznutí linií přehybů
Vytvoření ořezové masky k oříznutí linií přehybů uvnitř okvětních lístků

Chcete‑li odvodit konečný tvar pro linie přehybů, ořízněte ořezovou masku pomocí možnosti Řezání Cestáři.

Viz také Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
.

Oříznutí ořezové masky pomocí možnosti Oříznout v Cestáři
Možnost Oříznout v Cestáři

Oříznuté linie přehybů
Oříznutá kresba

Poskládání součástí do květiny

Poskládání součástí květiny poskládání květiny
Pořadí, ve kterém je třeba součásti umísťovat

Vyberte všechny součásti a zarovnejte je pomocí panelu Zarovnání (vodorovně i svisle na střed). Musí být zapnuta možnost Zarovnat na výběr.

Konečná kresba. Dokázali jste to!

Dokončený návrh květiny

Rekapitulace použitých nástrojů a funkcí

Zkuste to sami

Stáhněte si ukázkové soubory a vyzkoušejte tento postup u sebe.


Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.