Soubory s přechody, mřížkami přechodů nebo prolnutími barev může být na některých tiskárnách obtížné hladce (bez zřetelných pruhů barev) vytisknout nebo je nelze vytisknout vůbec.

Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí

Soubory s přechody, mřížkami přechodů nebo prolnutími barev může být na některých tiskárnách obtížné hladce (bez zřetelných pruhů barev) vytisknout nebo je nelze vytisknout vůbec. Chcete-li zlepšit výsledky tisku, dodržujte tato všeobecná pravidla:

 • Použijte prolnutí, které se změní alespoň o 50 % v jedné nebo více výtažkových barevných složkách.

 • Použijte kratší prolnutí. Optimální délka závisí na barvách v prolnutí, ale snažte se mít prolnutí kratší než 7,5 palce (19 cm).

 • Použijte světlejší barvy nebo zkraťte tmavá prolnutí. Pruhy se nejpravděpodobněji objeví mezi velmi tmavou barvou a bílou.

 • Použijte vhodnou hustotu rastru, která zachová 256 úrovní šedí.

 • Pokud vytvoříte přechod mezi dvěma nebo více přímými barvami, přiřaďte těmto přímým barvám různé úhly rastrů, když vytváříte barevné výtažky. Pokud si nejste jisti, jaké by měly být úhly rastrů, poraďte se s tiskařskou firmou.

 • Kdykoliv to je možné, tiskněte na výstupní zařízení, které podporuje jazyk PostScript® Level 3.

 • Pokud musíte tisknout na zařízení, které podporuje Postscript Level 2, nebo když tisknete mřížky přechodů zahrnující průhlednost, můžete zvolit, zda chcete v průběhu tisku přechody a mřížky rastrovat. Výsledkem je, že Illustrator převede přechody a mřížky z vektorových objektů na obrazy JPEG.

Rastrování přechodů a mřížek v průběhu tisku

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Grafiky a vyberte Kompatibilní tisk přechodů a mřížek přechodů.

  Poznámka:

  Volba Kompatibilní tisk přechodů a mřížek přechodů může zpomalit tisk na tiskárnách, které nemají problémy s přechody, takže tuto volbu použijte pouze pokud máte problémy při tisku.

Nastavení správné hustoty rastru pro tisk přechodů, mřížek a prolnutí

Při tisku souboru můžete zjistit, že rozlišení tiskárny v kombinaci se zvolenou hustotou rastru dovoluje méně než 256 úrovní šedi. Vyšší hustota rastru sníží počet úrovní šedi, které jsou z tiskárny k dispozici. Pokud například tisknete s rozlišením 2400 dpi, povede použití vyšší hustoty rastru než 150 lpi k méně než 256 úrovním šedi. Následující tabulka uvádí maximální hustotu rastru, kterou můžete v tiskárně použít, abyste zachovali všech 256 úrovní šedi:

Konečné rozlišení při osvitu

Maximální použitelný řádkový rastr

300

19

400

25

600

38

900

56

1000

63

1270

79

1446

90

1524

95

1693

106

2000

125

2400

150

2540

159

3000

188

3252

203

3600

225

4000

250

Výpočet maximální délky prolnutí pro přechody

Illustrator počítá počet kroků v přechodu na základě změny mezi barvami v přechodu. Naopak počet kroků určuje maximální délku přechodu, při které se neprojeví pruhy v barvách.

 1. Vyberte nástroj Měřítko a klikněte na počáteční a koncový bod přechodu.
 2. Poznamenejte si vzdálenost zobrazenou v panelu Informace na kus papíru. Tato vzdálenost odpovídá délce přechodu nebo prolnutí barev.
 3. Vypočítejte počet kroků v prolnutí pomocí tohoto vzorce:

  Počet kroků = 256 (počet šedí) x změna barvy (v %)

  Změnu barvy v procentech určíte odečtením nižší hodnoty barvy od vyšší hodnoty. Například přechod mezi 20 % černou a 100 % černou je změna barvy 80 % – neboli 0,8.

  Když se prolínají výtažkové barvy, použijte největší změnu, ke které dojde u některé z barev. Vezměme například prolnutí z 20 % azurové, 30 % purpurové, 80 % žluté a 60 % černé do 20 % azurové, 90 % purpurové, 70 % žluté a 40 % černé. To představuje změnu 60 %, protože k největší změně dojde u purpurové – z 30 % na 90 %.

 4. S použitím počtu kroků určeného v kroku 3 zkontrolujte, zda je délka přechodu větší, než je příslušná maximální délka uvedená v následující tabulce. Pokud ano, zmenšete délku přechodu nebo změňte barvy.

  Doporučený počet kroků v aplikaci Adobe Illustrator

  Maximální délka prolnutí

  Body

  Palce

  Cm

  10

  21,6

  0,3

  0,762

  20

  43,2

  0,6

  1,524

  30

  64,8

  0,9

  2,286

  40

  86,4

  1,2

  3,048

  50

  108,0

  1,5

  3,810

  60

  129,6

  1,8

  4,572

  70

  151,2

  2,1

  5,334

  80

  172,8

  2,4

  6,096

  90

  194,4

  2,7

  6,858

  100

  216,0

  3,0

  7,620

  110

  237,6

  3,3

  8,382

  120

  259,2

  3,6

  9,144

  130

  280,8

  3,9

  9,906

  140

  302,4

  4,2

  10,668

  150

  324,0

  4,5

  11,430

  160

  345,6

  4,8

  12,192

  170

  367,2

  5,1

  12,954

  180

  388,8

  5,4

  13,716

  190

  410,4

  5,7

  14,478

  200

  432,0

  6,0

  15,240

  210

  453,6

  6,3

  16,002

  220

  475,2

  6,6

  16,764

  230

  496,8

  6,9

  17,526

  240

  518,4

  7,2

  18,288

  250

  540,0

  7,5

  19,050

  256

  553,0

  7,7

  19,507