Příručka uživatele Zrušit

Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   21. Formátování asijských znaků
   22. Sazby pro asijská písma
   23. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   24. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Přečtěte si, jak tisknout přechody, mřížky a barevná prolnutí v aplikaci Illustrator.

Soubory s přechody, mřížkami přechodů nebo prolnutími barev může být na některých tiskárnách obtížné hladce (bez zřetelných pruhů barev) vytisknout nebo je nelze vytisknout vůbec.

Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí

Soubory s přechody, mřížkami přechodů nebo prolnutími barev může být na některých tiskárnách obtížné hladce (bez zřetelných pruhů barev) vytisknout nebo je nelze vytisknout vůbec. Chcete-li zlepšit výsledky tisku, dodržujte tato všeobecná pravidla:

 • Použijte prolnutí, které se změní alespoň o 50 % v jedné nebo více výtažkových barevných složkách.

 • Použijte kratší prolnutí. Optimální délka závisí na barvách v prolnutí, ale snažte se mít prolnutí kratší než 7,5 palce (19 cm).

 • Použijte světlejší barvy nebo zkraťte tmavá prolnutí. Pruhy se nejpravděpodobněji objeví mezi velmi tmavou barvou a bílou.

 • Použijte vhodnou hustotu rastru, která zachová 256 úrovní šedí.

 • Pokud vytvoříte přechod mezi dvěma nebo více přímými barvami, přiřaďte těmto přímým barvám různé úhly rastrů, když vytváříte barevné výtažky. Pokud si nejste jisti, jaké by měly být úhly rastrů, poraďte se s tiskařskou firmou.

 • Kdykoliv to je možné, tiskněte na výstupní zařízení, které podporuje jazyk PostScript® Level 3.

 • Pokud musíte tisknout na zařízení, které podporuje Postscript Level 2, nebo když tisknete mřížky přechodů zahrnující průhlednost, můžete zvolit, zda chcete v průběhu tisku přechody a mřížky rastrovat. Výsledkem je, že Illustrator převede přechody a mřížky z vektorových objektů na obrazy JPEG.

Rastrování přechodů a mřížek v průběhu tisku

 1. Zvolte možnosti Soubor > Tisknout.
 2. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte možnost Grafiky a dále Kompatibilní tisk přechodů a mřížek přechodů.
  Poznámka:

  Volba Kompatibilní tisk přechodů a mřížek přechodů může zpomalit tisk na tiskárnách, které nemají problémy s přechody, takže tuto volbu použijte pouze pokud máte problémy při tisku.

Nastavení správné hustoty rastru pro tisk přechodů, mřížek a prolnutí

Při tisku souboru můžete zjistit, že rozlišení tiskárny v kombinaci se zvolenou hustotou rastru dovoluje méně než 256 úrovní šedi. Vyšší hustota rastru sníží počet úrovní šedi, které jsou z tiskárny k dispozici. Pokud například tisknete s rozlišením 2400 dpi, povede použití vyšší hustoty rastru než 150 lpi k méně než 256 úrovním šedi. Následující tabulka uvádí maximální hustotu rastru, kterou můžete v tiskárně použít, abyste zachovali všech 256 úrovní šedi:

Konečné rozlišení při osvitu

Maximální použitelný řádkový rastr

300

19

400

25

600

38

900

56

1000

63

1270

79

1446

90

1524

95

1693

106

2000

125

2400

150

2540

159

3000

188

3252

203

3600

225

4000

250

Výpočet maximální délky prolnutí pro přechody

Illustrator počítá počet kroků v přechodu na základě změny mezi barvami v přechodu. Naopak počet kroků určuje maximální délku přechodu, při které se neprojeví pruhy v barvách.

 1. Vyberte nástroj měřítko  a klepněte na počáteční a koncový bod přechodu.
 2. Poznamenejte si vzdálenost zobrazenou v panelu Informace na kus papíru. Tato vzdálenost odpovídá délce přechodu nebo prolnutí barev.
 3. Vypočítejte počet kroků v prolnutí pomocí tohoto vzorce:

  Počet kroků = 256 (počet šedí) x změna barvy (v %)

  Změnu barvy v procentech určíte odečtením nižší hodnoty barvy od vyšší hodnoty. Například přechod mezi 20 % černou a 100 % černou je změna barvy 80 % – neboli 0,8.

  Když se prolínají výtažkové barvy, použijte největší změnu, ke které dojde u některé z barev. Vezměme například prolnutí z 20 % azurové, 30 % purpurové, 80 % žluté a 60 % černé do 20 % azurové, 90 % purpurové, 70 % žluté a 40 % černé. To představuje změnu 60 %, protože k největší změně dojde u purpurové – z 30 % na 90 %.

 4. S použitím počtu kroků určeného v kroku 3 zkontrolujte, zda je délka přechodu větší, než je příslušná maximální délka uvedená v následující tabulce. Pokud ano, zmenšete délku přechodu nebo změňte barvy.

  Doporučený počet kroků v aplikaci Adobe Illustrator

  Maximální délka prolnutí

  Body

  Palce

  Cm

  10

  21,6

  0,3

  0,762

  20

  43,2

  0,6

  1,524

  30

  64,8

  0,9

  2,286

  40

  86,4

  1,2

  3,048

  50

  108,0

  1,5

  3,810

  60

  129,6

  1,8

  4,572

  70

  151,2

  2,1

  5,334

  80

  172,8

  2,4

  6,096

  90

  194,4

  2,7

  6,858

  100

  216,0

  3,0

  7,620

  110

  237,6

  3,3

  8,382

  120

  259,2

  3,6

  9,144

  130

  280,8

  3,9

  9,906

  140

  302,4

  4,2

  10,668

  150

  324,0

  4,5

  11,430

  160

  345,6

  4,8

  12,192

  170

  367,2

  5,1

  12,954

  180

  388,8

  5,4

  13,716

  190

  410,4

  5,7

  14,478

  200

  432,0

  6,0

  15,240

  210

  453,6

  6,3

  16,002

  220

  475,2

  6,6

  16,764

  230

  496,8

  6,9

  17,526

  240

  518,4

  7,2

  18,288

  250

  540,0

  7,5

  19,050

  256

  553,0

  7,7

  19,507

Další postup

Začali jsme tiskem přechodů, mřížek a barevných prolnutí. Přečtěte si také více o změně rozlišení tiskárny a hustoty rastru v aplikaci Illustrator.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.