Naučte se pracovat se zařízením Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator.

Aplikace Illustrator nyní podporuje zařízení Microsoft Surface Dial v systému Windows 10 Anniversary či novějším nebo přímo na počítači Surface Studio. Zařízení Surface Dial můžete využít k úpravě nastavení a parametrů pro dokumenty aplikace Illustrator.

MS-Dial

Při používání aplikace Illustrator dlouhým stisknutím zařízení Surface Dial přejdete k následujícím volbám:

Zpět/Znovu

Provádějte operace Zpět a Znovu.

undo-redo
Provádějte operace Zpět a Znovu otáčením zařízení Surface Dial

Uspořádání

Přesuňte vybraný objekt jeden objekt dopředu nebo o jeden objekt dozadu ve stohu.

arrange_edited
Měňte uspořádání vybraného objektu otáčením zařízení Surface Dial

Lupa

Při práci na kresbě lez zobrazení zvětšovat nebo zmenšovat.

zoom_2
Měňte zvětšení kresby otáčením zařízení Surface Dial

Navigace mezi kreslicími plátny

Přejděte v dokumentu z jednoho kreslicího plátna na jiné.

artboard
Přecházejte mezi kreslicími plátny otáčením zařízení Surface Dial

Nástroje

V aplikaci Illustrator můžete zvolit jeden z následujících nástrojů: otočit, změnit velikost, štětec, kulatý štětec a guma.

tools_rotate
Otáčejte svou kresbu pomocí zařízení Surface Dial
  • Vyberte nástroj otočit, vyznačte bod otáčení na vybraném objektu, a pak otáčením zařízením Surface Dial transformujte vybranou kresbu kolem bodu otáčení při intervalu pěti stupňů.
  • Vyberte nástroj změny velikosti, a pak otáčením zařízení Surface Dial rovnoměrně měňte velikost vybrané kresby při intervalu 5 procent.
  • Vyberte nástroj štětec nebo nástroj kulatý štětec, a pak otáčením zařízení Surface Dial upravte velikost stopy.
  • Vyberte nástroj guma, a pak otáčením zařízení Surface Dial nastavte průměr gumy.