Přečtěte si, jak můžete využívat panel Touch Bar v počítači MacBook Pro s aplikací Illustrator.

Aplikace Illustrator podporuje panel Touch Bar, vícedotykový displej umístěný v horní části klávesnice nového počítače MacBook Pro. Prostřednictvím panelu Touch Bar můžete přistupovat k různým funkcím a ovládacím prvkům aplikace Illustrator, které souvisejí s vaší aktuální úlohou na hlavní obrazovce. Panel Touch Bar podporuje obvyklá gesta, jako klepnutí, přetažení a posunutí.

Poznámka:

Další informace o základech práce s panelem Touch Bar naleznete na této stránce dokumentace společnosti Apple.

Rozhraní panelu Touch Bar

Část rozhraní panelu Touch Bar je ve výchozím nastavení rezervována pro ovládací prvky systému macOS. Ovládací prvky aplikace Illustrator se zobrazují ve střední části rozhraní panelu Touch Bar, což je oblast vyhrazená pro aplikace.

default-touch-workspace
Výchozí rozhraní panelu Touch Bar

A. Ovládací prvky aplikace Illustrator B. Ovládací prvky systému macOS (Control Strip a Esc) 

Kontextové operace

V závislosti na akcích, které provádíte v aplikaci Illustrator, se zpřístupní několik kontextově závislých operací.

 • Na pracovní ploše Začátek se na panelu Touch Bar zobrazí ovládací prvky pro vytvoření a otevření dokumentu.
 • Když na pracovní ploše aplikace Illustrator není vybrán žádný objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro vytvoření a otevření dokumentu, umístění souboru, zobrazení nebo skrytí pravítka, mřížky a vodítek a pro práci s kreslicími plátny.
 • Když je vybrán objekt cesty, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání a uspořádání.
 • Když je vybráno více objektů cesty, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také použít efekty Hledání cesty seskupovat vybrané objekty.
 • Když je vybrán textový objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání, uspořádání, zarovnání odstavce a velikosti písma.
 • Když je vybráno více textových objektů, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání, uspořádání a zarovnání odstavce. Můžete také seskupit vybrané textové objekty pomocí panelu Touch Bar.
 • Když váš výběr obsahuje textový objekt a objekt cesty, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také seskupit vybrané objekty pomocí panelu Touch Bar.
 • Když je vybrán obraz, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také zvolit možnost oříznutí nebo masky obrazu pomocí panelu Touch Bar.
 • Když vyberete seskupený objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání skupiny. Můžete také rozdělit skupinu objektů pomocí panelu Touch Bar.
 • Když je vybrán jakýkoli jiný objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání.
 • Když je vybráno více jiných objektů, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také seskupit objekty pomocí panelu Touch Bar.
multiple-other-objects

Ovládací prvky aplikace Illustrator na panelu Touch Bar

Ikona Název ovládacího prvku Popis
Nový Tento ovládací prvek slouží k přechodu do dialogového okna Nový dokument, které vám umožní vytvořit dokument v aplikaci Illustrator. Můžete si vybrat z celé řady přednastavení a šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. 
Otevřít Otevře dokumenty aplikace Illustrator a další kompatibilní soubory pomocí příkazu Soubor > Otevřít
Umístit Importuje soubor do aktuálně otevřeného dokumentu pomocí příkazu Soubor > Umístit
Pravítko Zobrazí nebo skryje pravítko
Mřížka Zobrazí nebo skryje mřížku
Vodítka Zobrazí nebo skryje vodítka
Kreslicí plátna Zobrazí další možnosti pro vytvoření nebo odstranění kreslicího plátna
Procházet kreslicí plátna Přejde k prvnímu, poslednímu, předcházejícímu nebo dalšímu kreslicímu plátnu v dokumentu
Barva výplně Zobrazí dialog pro výběr barvy. Pomocí úpravy posuvníku vyberte barvu výplně
Barva tahu Zobrazí dialog pro výběr barvy. Pomocí úpravy posuvníku vyberte barvu tahu
Krytí Nastavuje krytí (0–100 %) vybraného objektu
Zarovnání Můžete zarovnat vybraný objekt pomocí voleb dostupných v panelu Zarovnat – zarovnat na výběr, kreslicí plátno nebo klíč.
Uspořádání Změní pořadí překrývání vybraného objektu v kresbě. Můžete vybrat jednu z následujících možností: Zcela dopředu, Posunout dopředu, Posunout dozadu a Zcela dozadu. Podrobnosti naleznete v části Přehrávání objektů.
Zarovnání odstavce Slouží k zarovnání textu pomocí voleb dostupných v panelu Odstavec
Velikost písma Umožňuje pomocí posuvníku upravit velikost písma
Cestář Umožňuje vybrat požadované volby z Režimů tvarů a Efektů hledání cesty za účelem kombinování několika objektů do nových tvarů
Oříznout Spustí rozhraní pro oříznutí v aplikaci Illustrator. Pomocí intuitivních ovládacích prvků widgetu můžete oříznout navázané nebo vložené obrazy. Poté vybráním možnosti Použít ořízněte obraz nebo vybráním možnosti Zrušit ukončete rozhraní pro oříznutí pomocí panelu Touch Bar.
Maska Vytvoří ořezovou masku
Seskupit Kombinuje vybrané objekty do skupiny, aby byly považovány za jednu jednotku
Rozdělit skupinu Rozdělí seskupený výběr, aby se jednotlivé objekty zpracovávaly jako samostatné prvky