Příručka uživatele Zrušit

Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Nástroje
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
    5. Kreslicí plátno
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Přečtěte si, jak můžete využívat panel Touch Bar v počítači MacBook Pro s aplikací Illustrator.

Aplikace Illustrator podporuje panel Touch Bar, vícedotykový displej umístěný v horní části klávesnice nového počítače MacBook Pro. Prostřednictvím panelu Touch Bar můžete přistupovat k různým funkcím a ovládacím prvkům aplikace Illustrator, které souvisejí s vaší aktuální úlohou na hlavní obrazovce. Panel Touch Bar podporuje obvyklá gesta, jako klepnutí, přetažení a posunutí.

Poznámka:

Další informace o základech práce s panelem Touch Bar naleznete na této stránce dokumentace společnosti Apple.

Rozhraní panelu Touch Bar

Část rozhraní panelu Touch Bar je ve výchozím nastavení rezervována pro ovládací prvky systému macOS. Ovládací prvky aplikace Illustrator se zobrazují ve střední části rozhraní panelu Touch Bar, což je oblast vyhrazená pro aplikace.

Výchozí rozhraní panelu Touch Bar

A. Ovládací prvky aplikace Illustrator B. Ovládací prvky systému macOS (Control Strip a Esc) 

Kontextové operace

V závislosti na akcích, které provádíte v aplikaci Illustrator, se zpřístupní několik kontextově závislých operací.

 • Na pracovní ploše Začátek se na panelu Touch Bar zobrazí ovládací prvky pro vytvoření a otevření dokumentu.

 • Když na pracovní ploše aplikace Illustrator není vybrán žádný objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro vytvoření a otevření dokumentu, umístění souboru, zobrazení nebo skrytí pravítka, mřížky a vodítek a pro práci s kreslicími plátny.

 • Když je vybrán objekt cesty, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání a uspořádání.

 • Když je vybráno více objektů cesty, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také použít efekty Hledání cesty  a  seskupovat vybrané objekty.

 • Když je vybrán textový objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání, uspořádání, zarovnání odstavce a velikosti písma.

 • Když je vybráno více textových objektů, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání, uspořádání a zarovnání odstavce. Můžete také seskupit vybrané textové objekty pomocí panelu Touch Bar.

 • Když váš výběr obsahuje textový objekt a objekt cesty, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení barvy výplně, barvy tahu, krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také seskupit vybrané objekty pomocí panelu Touch Bar.

 • Když je vybrán obraz, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také zvolit možnost oříznutí nebo masky obrazu pomocí panelu Touch Bar.

 • Když vyberete seskupený objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání skupiny. Můžete také rozdělit skupinu objektů pomocí panelu Touch Bar.

 • Když je vybrán jakýkoli jiný objekt, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání.

 • Když je vybráno více jiných objektů, zobrazí se na panelu Touch Bar ovládací prvky pro nastavení krytí, zarovnání a uspořádání. Můžete také seskupit objekty pomocí panelu Touch Bar.

Ovládací prvky aplikace Illustrator na panelu Touch Bar

Ikona Název ovládacího prvku Popis
Nový Tento ovládací prvek slouží k přechodu do dialogového okna Nový dokument, které vám umožní vytvořit dokument v aplikaci Illustrator. Můžete si vybrat z celé řady přednastavení a šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. 
Otevřít Otevře dokumenty aplikace Illustrator a další kompatibilní soubory pomocí příkazu Soubor > Otevřít
Umístit Importuje soubor do aktuálně otevřeného dokumentu pomocí příkazu Soubor > Umístit
Pravítko Zobrazí nebo skryje pravítko
Mřížka Zobrazí nebo skryje mřížku
Vodítka Zobrazí nebo skryje vodítka
Kreslicí plátna Zobrazí další možnosti pro vytvoření nebo odstranění kreslicího plátna
Procházet kreslicí plátna Přejde k prvnímu, poslednímu, předcházejícímu nebo dalšímu kreslicímu plátnu v dokumentu
Barva výplně Zobrazí dialog pro výběr barvy. Pomocí úpravy posuvníku vyberte barvu výplně
Barva tahu Zobrazí dialog pro výběr barvy. Pomocí úpravy posuvníku vyberte barvu tahu
Krytí Nastavuje krytí (0–100 %) vybraného objektu
Zarovnání Můžete zarovnat vybraný objekt pomocí voleb dostupných v panelu Zarovnat – zarovnat na výběr, kreslicí plátno nebo klíč.
Uspořádání Změní pořadí překrývání vybraného objektu v kresbě. Můžete vybrat jednu z následujících možností: Zcela dopředu, Posunout dopředu, Posunout dozadu a Zcela dozadu. Podrobnosti naleznete v části Přehrávání objektů.
Zarovnání odstavce Slouží k zarovnání textu pomocí voleb dostupných v panelu Odstavec
Velikost písma Umožňuje pomocí posuvníku upravit velikost písma
Cestář Umožňuje vybrat požadované volby z Režimů tvarů a Efektů hledání cesty za účelem kombinování několika objektů do nových tvarů
Oříznout Spustí rozhraní pro oříznutí v aplikaci Illustrator. Pomocí intuitivních ovládacích prvků widgetu můžete oříznout navázané nebo vložené obrazy. Poté vybráním možnosti Použít ořízněte obraz nebo vybráním možnosti Zrušit ukončete rozhraní pro oříznutí pomocí panelu Touch Bar.
Maska Vytvoří ořezovou masku
Seskupit Kombinuje vybrané objekty do skupiny, aby byly považovány za jednu jednotku
Rozdělit skupinu Rozdělí seskupený výběr, aby se jednotlivé objekty zpracovávaly jako samostatné prvky
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.