Určení, kam se přidají nové objekty v pořadí překrývání

Illustrator vrství objekty přes sebe v pořadí, ve kterém byly nakresleny.

Pořadí vrstvení objektů na sebe určuje způsob jejich zobrazení, když se překrývají. Pořadí překrývání objektů závisí na režimu kreslení, který používáte. Při vytváření nové vrstvy v režimu Kreslit normálně je vrstva umístěna nad aktivní vrstvu a nové objekty jsou nakresleny zcela nahoře v aktivní vrstvě. V režimu Kreslit za je však nová vrstva umístěna přímo pod aktivní vrstvu a nové objekty jsou nakresleny za zvolený objekt (nebo dospodu aktivní vrstvy, nejsou-li zvoleny žádné objekty).

Pořadí překrývání objektů v kresbě (také nazývané pořadí vykreslování) můžete kdykoliv změnit buď pomocí panelu Vrstvy nebo pomocí příkazů v nabídce Objekt > Uspořádat.

 1. V panelu Vrstvy proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • V režimu Kreslit za zvolte objekt, pod který chcete přidat nový objekt.

  • Chcete-li v režimu Kreslit normálně přidat nový objekt ve vrstvě nahoru, stane se vrstva kliknutím na její název aktivní. Chcete-li v režimu Kreslit za přidat nový objekt dospodu vrstvy, stane se vrstva kliknutím na její název aktivní.

Změna pořadí překrývání pomocí panelu Vrstvy

Kresba zcela nahoře v panelu Vrstvy je v pořadí překrývání vpředu, zatímco kresba zcela dole v panelu Vrstvy je v pořadí překrývání vzadu. Ve vrstvě se objekty také překrývají hierarchicky. Způsob, jak se zobrazí vzájemně se překrývající objekty, můžete určit vytvořením více vrstev v kresbě.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Přetáhněte název položky a uvolněte tlačítko myši, až se černé označení místa vložení zobrazí v požadované poloze. Černé označení místa vložení se zobrazuje buď mezi dvěma položkami v panelu nebo na levém a pravém okraji vrstvy nebo skupiny. Položky, které uvolníte nad vrstvou nebo skupinou, se přemístí nad všechny ostatní objekty v této položce.

  • Klikněte do sloupce výběru položky (mezi tlačítkem cíle a posuvníkem), přetáhněte čtvereček barvy výběru na čtvereček barvy výběru jiné položky a uvolněte tlačítko myši. Když přetáhnete čtvereček barvy výběru na objekt, položka se přesune nad tento objekt; když ho přetáhnete na vrstvu nebo skupinu, položka se přemístí nad všechny ostatní objekty v této vrstvě nebo skupině.

  • Chcete-li obrátit pořadí položek v panelu Vrstvy, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na názvy položek, jejichž pořadí chcete obrátit. Položky musí být na stejné úrovni v hierarchii vrstev. Můžete například vybrat dvě vrstvy nejvyšší úrovně, ale nemůžete vybrat dvě cesty, které jsou v různých vrstvách. Pak vyberte Obrátit pořadí z nabídky panelu Vrstvy.

   Poznámka: Do nejvyšší polohy v panelu Vrstvy nemůžete přesunout cestu, skupinu nebo souhrnný prvek – zcela nahoře v hierarchii vrstev mohou být pouze vrstvy.

Změna pořadí překrývání pomocí příkazů

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li přemístit objekt do horní nebo spodní polohy v jeho skupině nebo vrstvě, vyberte objekt, který chcete přemístit, a zvolte položky Objekt > Uspořádat > Zcela dopředu nebo Objekt > Uspořádat > Zcela dozadu.

  • Chcete-li objekt posunout o jeden objekt dopředu nebo dozadu v pořadí překrývání, vyberte objekt, který chcete posunout, a zvolte položky Objekt > Uspořádat > Posunout dopředu nebo Objekt > Uspořádat > Posunout dozadu.

Příklad, jak změna v pořadí překrývání v ilustraci změní graficky návrh, najdete na www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_cz. Tato výuková lekce je pouze v angličtině.