Příručka uživatele Zrušit

Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Aplikace Illustrator poskytuje řadu nástrojů k vytváření rozvržení pro webové stránky nebo k vytváření a optimalizaci webové grafiky. Používáte například bezpečné webové barvy, upravujete vyvážení kvality obrazu pomocí velikosti souboru a pro svou grafiku vybíráte nejlepší formát souboru. Webové grafiky mohou využívat řezy a obrazové mapy a lze použít i různé možnosti optimalizace, díky kterým se vaše soubory správně zobrazí na webu.

O webových grafikách

Když navrhujete grafiky pro web, musíte zvážit jiné otázky, než když navrhujete grafiky pro tisk. 

Chcete-li informovaně rozhodovat o webových grafikách, zapamatujte si následující tři pravidla:

Používejte bezpečné webové barvy.

Barva je často klíčovou stránkou kresby. Ale barvy, které vidíte na své kreslicí ploše, nemusí být nutně stejné jako barvy, které se objeví v prohlížeči webu na počítači někoho jiného. Můžete zabránit rozkladu barev (to je metoda simulace nedostupných barev) a dalším problémům s barvami, když při vytváření webových grafik dodržíte dvě preventivní zásady. Za prvé vždy pracujte v barevném režimu RGB. Za druhé používejte bezpečné webové barvy.

Nastavte vyvážení kvality obrazu a velikosti souboru.

Vytváření grafických souborů s malou velikostí je klíčové při distribuci obrazů na webu. Menší soubory mohou webové servery ukládat a přenášet efektivněji a prohlížeče mohou načítat obrazy rychleji. Velikost souboru a odhadovaný čas stahování webové grafiky si můžete zobrazit v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Zvolte nejlepší formát souboru pro svou grafiku.

Různé typy grafik vyžadují uložení v různých formátech souboru, aby se zobrazovaly co nejlépe a jejich velikost byla vhodná pro web. Další informace o specifických formátech viz Volby optimalizace webových grafik.

Poznámka:

V aplikaci Illustrator je mnoho předloh vytvořených speciálně pro web, včetně webových stránek a proužků. Zvolte Soubor > Nový z předlohy a zvolte předlohu.

O režimu náhledu obrazových bodů

Do aplikace Illustrator byla přidána vlastnost zarovnání podle obrazových bodů, aby weboví designéři mohli vytvářet správné pixelové návrhy. Je-li pro objekt umožněna vlastnost zarovnání podle obrazových bodů, všechny vodorovné a svislé segmenty v objektu se zarovnají k mřížce obrazových bodů, a taky tak získají čistý vzhled. Každá transformace, pokud je tato vlastnost pro objekt nastavena, je znovu zarovnána k mřížce obrazových bodů podle nových souřadnic. Tuto vlastnost lze umožnit volbou možnosti Zarovnat k mřížce obrazových bodů v panelu Transformovat. Aplikace Illustrator také zahrnuje možnost Zarovnat nové objekty k mřížce obrazových bodů na úrovni dokumentu, která je k dispozici ve výchozím nastavení pro webové dokumenty. Pokud je tato vlastnost k dispozici, každé nové nakreslené objekty mají vlastnost zarovnání k mřížce obrazových bodů ve výchozím nastavení.

Další informace viz část Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web.

Když uložíte kresbu do bitmapového formátu, například JPEG, GIF nebo PNG, Illustrator rastruje kresbu s rozlišením 72 obrazových bodů na palec (ppi). Pomocí příkazu Zobrazení > Náhled obrazových bodů můžete zobrazit, jak budou objekty vypadat po rastrování. To je užitečné, zejména když chcete nastavit přesné umístění, velikost a vyhlazení objektů v  grafice .

Abyste porozuměli způsobu, jakým Illustrator rozděluje objekty na obrazové body, otevřete soubor obsahující vektorové objekty, zvolte Zobrazení > Náhled obrazových bodů, a zvětšete kresbu tak, abyste viděli jednotlivé obrazové body. Umístění obrazových bodů určuje mřížka obrazových bodů, která dělí kreslicí plochu na dílky po 1 bodu (1/72 palce). Pokud zvýšíte zvětšení na 600 %, můžete zobrazit mřížku obrazových bodů. Pokud objekt přemístíte, přidáte nebo transformujete, přitáhne se na mřížku obrazových bodů. Výsledkem je, že podél „zarovnaných“ okrajů objektu (obvykle levý a horní okraj) zmizí jakékoliv vyhlazení. Nyní odznačte příkaz Zobrazení > Přitahovat na obrazové body a přemístěte objekt. Tentokrát budete moci umístit objekt mezi linky mřížky. Všimněte si, jak to ovlivní vyhlazení objektu. Jak vidíte,  velmi  malé změny mohou ovlivnit způsob, jakým je objekt rastrovaný.

Náhled obrazových bodů vypnutý (nahoře) a zapnutý (dole)
Náhled obrazových bodů vypnutý (nahoře) a zapnutý (dole)

Poznámka:

Mřížka obrazových bodů závisí na počátku pravítek (0,0). Když posunete počátek pravítek, změní se způsob rastrování kreseb v aplikaci Illustrator.

Tipy pro vytváření obrazů aplikace Illustrator pro mobilní zařízení

Chcete-li optimalizovat grafický obsah pro mobilní zařízení, ukládejte kresby vytvořené v aplikaci Illustrator v libovolném formátu SVG, včetně SVG-t, který je speciálně navržen pro mobilní zařízení.

Abyste zajistili, že se obrazy vytvořené v aplikaci Illustrator zobrazí na mobilních zařízeních správně, postupujte podle následujících tipů:

 • K vytvoření obsahu použijte standard SVG. Použití SVG k publikování vektorových grafik na mobilních zařízeních umožňuje dosáhnout malé velikosti souborů, nezávislosti zobrazení, vynikající kontroly barev, možnosti změny velikosti a upravitelnosti textu (v rámci zdrojového kódu). Protože je formát SVG založený na XML, můžete do obrazů také doplnit interaktivitu, jako je zvýraznění, tipy nástrojů, speciální efekty, zvuk a animace.

 • Pracujte již od začátku v rámci konečných rozměrů cílového mobilního zařízení. Přestože SVG lze zvětšovat nebo zmenšovat, práce se správnou velikostí zajistí, aby výsledné grafiky měly optimalizovanou kvalitu a velikost pro cílové zařízení.

 • Nastavte barevný režim aplikace Illustrator na RGB. SVG se bude zobrazovat na zařízeních s rastrovými RGB displeji, například na monitoru.

 • Chcete-li zmenšit velikost souboru, zkuste zmenšit počet objektů (včetně skupin) nebo je zjednodušte (méně bodů). Použití menšího počtu bodů výrazně zmenší objem textových informací, které jsou potřebné k popisu kresby v souboru SVG. Chcete-li zmenšit počet bodů, vyberte Objekt > Cesta > Zjednodušit, vyzkoušejte různé kombinace a najděte vyvážení mezi kvalitou a počtem bodů.

 • Pokud to je možné, používejte symboly. Symboly definují vektory, které popisují objekt pouze jednou, ne vícekrát. To je užitečné v případě, že kresba obsahuje objekty, jako jsou pozadí tlačítek, které se používají opakovaně.

 • Při animování grafiky omezte počet použitých objektů a pokuste se objekty používat opakovaně, kdykoliv to je možné, abyste zmenšili velikost souboru. Aplikujte animace na skupiny objektů, ne na jednotlivé objekty, abyste předešli opakování kódu.

 • Zvažte použití SVGZ, což je verze SVG komprimovaná algoritmem gzip. Komprese dokáže velmi výrazně zmenšit velikost souboru, v závislosti na jeho obsahu. Text může být obvykle silně komprimovaný, ale binárně kódovaný obsah, například vložené rastry (soubory JPEG, PNG nebo GIF), nelze významně komprimovat. Soubory SVGZ lze dekomprimovat v libovolné aplikaci, která rozbaluje soubory komprimované algoritmem gzip. Chcete-li úspěšně používat soubory SGVZ, zkontrolujte, zda cílové zařízení dokáže dekomprimovat soubory gzip.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?